Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KILDEHENVISNING
• Gode karakterer fås ved å trekke ut relevant
stoff fra eksterne kilder og sette dette inn i en
oppgavere...
Åpne kilder er bra!
• Du HAR LOV TIL å bruke kilder bare du gjør
det på en skikkelig måte.
• En erfaren sensor/lærer ser l...
Hvorfor må du oppgi
kilde?
• Riktig kildebruk er et signal til leseren om at
du bygger på andres kunnskap og at du er til ...
Når skal du oppgi kilder?
• Det er ikke nødvendig å vise til kilder hele
tiden. Opplysninger som er allment kjent, noe
all...
Å vise til kilder –
skjønnlitterære verk
Siterer du fra et skjønnlitterært verk, tar du med navnet til
forfatteren, tittel...
Å vise til kilder –
faglitteratur
Siterer du fra faglitteratur, er det nok å vise til forfatter, utgivelsesår
og sidetall ...
Indirekte og direkte sitat
Ved indirekte sitat gjengir du kildestoffet med egne ord. Da skal
du ikke bruke anførselstegn:
...
HVA ER PLAGIAT?
Å bruke andres idéer og ord uten å opplyse om hvem som egentlig er
kilden.
Eksempel:
Her er et utdrag fra ...
Følgende er et uakseptabelt plagiat:
Økt industri, byenes vekst og den voldsomme økningen i befolkning var de tre store
fa...
Dette er en grei omskriving:
Fall River, hvor familien Borden levde, var typisk for industribyene på nordøstkysten
av Amer...
Å vise til kilder på Internett
• Å vise til kilder på Internett kan være vanskelig. Det kan være
at forfatteren er ukjent ...
Husk fullstendig kildeliste
bakerst!
• Alle må lage ei kildeliste som plasseres bakerst i besvarelsen.
Denne lista skal or...
Kilder:
• Open Class, 30.01.06; Kildehenvisninger,
http://www.vgskole.no/teachers/norsk/ressurser/stiler/kilder.php
• Utda...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kildehenvisning

967 views

Published on

Kildehenvisning

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kildehenvisning

 1. 1. KILDEHENVISNING • Gode karakterer fås ved å trekke ut relevant stoff fra eksterne kilder og sette dette inn i en oppgaverelevant sammenheng. • Men bare dersom man er i stand til å oppgi sine kilder på en skikkelig måte!!!
 2. 2. Åpne kilder er bra! • Du HAR LOV TIL å bruke kilder bare du gjør det på en skikkelig måte. • En erfaren sensor/lærer ser lett endringer i språkføringen som avslører "lånte fjær”. • Du må altså spille med åpne kort!
 3. 3. Hvorfor må du oppgi kilde? • Riktig kildebruk er et signal til leseren om at du bygger på andres kunnskap og at du er til å stole på faglig • leseren skal kunne sette seg bedre inn i det din tekst handler om. • leseren skal forstå hva som er ditt eget stoff og hva som er kildestoff
 4. 4. Når skal du oppgi kilder? • Det er ikke nødvendig å vise til kilder hele tiden. Opplysninger som er allment kjent, noe alle vet, behøver du ikke å dokumentere. (At Henrik Ibsen skrev Et dukkehjem, er en slik opplysning.) • Når du bruker kunnskaper som bygger på lærebøkene, er det nok at du skriver lærebøkene opp i kildelista bakerst i besvarelsen. • Du skal vise til kildene når du refererer til saker det er ulike oppfatninger om, og når informasjonen du bruker, finnes bare ett sted.
 5. 5. Å vise til kilder – skjønnlitterære verk Siterer du fra et skjønnlitterært verk, tar du med navnet til forfatteren, tittelen, utgivelsesår og sidetall. Et sitat fra Fisken av Arne Berggren kan se slik ut: ”Var jeg ensom? Når jeg tenkte nøye etter? Hadde jeg egentlig venner? Hvor stor var egentlig sjansen for at jeg ville befinne meg naken sammen med en dame, i en felles forståelse av at man var i ferd med å utføre et såkalt samleie?” (Arne Berggren: Fisken, 1997, side 37) Når kilden er et helt verk, skal tittelen stå i kursiv. Kildehenvisningene kan enten stå i parentes like etter sitatet, som vist over, eller stå som fotnote med merke ved sitatet.
 6. 6. Å vise til kilder – faglitteratur Siterer du fra faglitteratur, er det nok å vise til forfatter, utgivelsesår og sidetall i parentes like etter sitatet. Den fullstendige litteraturhenvisningen setter du i litteraturlista bakerst i besvarelsen din. Et eksempel: "Et av hovedtemaene hos Sigrid Undset var den forbudte kjærligheten. Det går nesten alltid galt med dem som gir seg hen til en erotisk stemning. Marta Oulies utenomekteskapelige affære blir snart like grå og kjedelig som hennes ekteskap." (Rottem 1993:177) I litteraturlista skal henvisningen stå slik: Rottem, Øystein: Litteraturhistorie VK1 & VK2, Oslo 1993.
 7. 7. Indirekte og direkte sitat Ved indirekte sitat gjengir du kildestoffet med egne ord. Da skal du ikke bruke anførselstegn: I boka Menneskenes hjerter skriver forfatteren Tordis Ørjasæter om Sigrid Undsets liv fra fødsel til død. I et langt kapittel forteller hun om hvordan Undset måtte flykte fra hjemmet sitt på Bjerkebæk ved Lillehammer da tyskerne nærmet seg byen … Ved direkte sitat må du være svært nøyaktig og sitere ordrett. Dessuten må du opplyse hvor sitatet er hentet fra: ”I full fart brente hun alle brev og papirer som ikke måtte falle i tyskernes hender. Da ble det ikke mye tid til pakking. Toalettsaker og det aller nødvendigste ellers i en koffert, hatten og skinnkåpen på, og i vesken hundre kroner som Mathea lånte henne.” (Ørjasæter 1993:307) Korte direkte sitater skal markeres med anførselstegn. Lengre sitater (mer enn tre linjer) skilles fra resten av teksten med innrykk av sitatet. I parentes oppgir du etternavnet på forfatteren, utgivelsesåret og siden sitatet er hentet fra.
 8. 8. HVA ER PLAGIAT? Å bruke andres idéer og ord uten å opplyse om hvem som egentlig er kilden. Eksempel: Her er et utdrag fra side 1 i ei bok skrevet av Joyce Williams i 1980: Industriens fremvekst, byenes vekst og befolkningsøkningen var de tre store utviklingstrekkene sent på 1800-tallet i amerikansk historie. Da nye store dampdrevne fabrikker ble et vanlig syn i det amerikanske landskapet i øst, endret arbeidskraften seg fra bønder til industriarbeidere, og sørget for jobber til en voksende bølge av immigranter. Med industrien kom urbaniseringen og fremveksten av store byer ( som Fall River, Massachusetts, hvor familien Borden bodde) som ble sentre for produksjon så vel som omsetting av varer og tjenester.
 9. 9. Følgende er et uakseptabelt plagiat: Økt industri, byenes vekst og den voldsomme økningen i befolkning var de tre store faktorene for 1800-tallets Amerika. Det at dampdrevne bedrifter ble vanlig øst i Amerika, gjorde at bøndene ble industriarbeidere og sørget også for jobber til en stor bølge av immigranter. Med industrien kom også fremveksten av store byer som Fall River hvor familien Borden bodde. Byene ble også sentre for omsetting av varer og tjenester så vel som produksjon. Hvorfor er dette plagiat?: 1. Forfatteren har bare byttet om på noen ord og uttrykk, eller endret rekkefølgen i setningene. 2. Det mangler kildehenvisninger!
 10. 10. Dette er en grei omskriving: Fall River, hvor familien Borden levde, var typisk for industribyene på nordøstkysten av Amerika på slutten av 1800-tallet. Dampdreven produksjon hadde endret arbeidskraften fra jordbruk til industriproduksjon, og etter hvert som immigrantene kom til Amerika fant de jobber i disse nye fabrikkene. Som et resultat vokste befolkningen og store urbane områder vokste frem. Fall River var et av disse sentrene for produksjon og handel (Williams 1980:1). Hvorfor er ikke dette plagiat?: 1. Forfatteren gjengir presist den opprinnelige informasjonen med egne ord. 2. Teksten har kildehenvisninger!
 11. 11. Å vise til kilder på Internett • Å vise til kilder på Internett kan være vanskelig. Det kan være at forfatteren er ukjent eller at siden mangler datering. Finner du ikke forfatteren, kan du bruke utgiverens navn. Finner du ikke publiseringsdatoen (dokumentdatoen), må du bruke nedlastingsdatoen. Et godt råd er at du følger de samme reglene her som for trykte kilder. Et eksempel: På Svenns skoleside finner vi et resymé av romanen Fuglane av Tarjei Vesaas, skrevet av Trygve Hardersen. Adressen er http://www.skolesiden.no/? tekst=715. Filen ble lastet ned 12.02.2004. I kildelisten skriver du det slik: Hardersen, Trygve, 12.02.04: Fuglane av Tarjei Vesaas, http://www.skolesiden.no/?tekst=715 Inne i teksten refererer du til denne kilden slik: (Hardersen 2004)
 12. 12. Husk fullstendig kildeliste bakerst! • Alle må lage ei kildeliste som plasseres bakerst i besvarelsen. Denne lista skal ordnes alfabetisk etter etternavnene på forfatterne. Eksempel: Engelstad, Arne: Den forføreriske filmen, Oslo 1995 Tønnesen, Elise Seip: Mening i medier, Oslo 1992 Utdanningsdirektoratet, 01.02.06: Prosjektet Den digitale skole http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=245 Virahsawmy, Loga, 2006:”Å komme sent på banen”, i tidsskriftet Verdensmagasinet X nr1/2006
 13. 13. Kilder: • Open Class, 30.01.06; Kildehenvisninger, http://www.vgskole.no/teachers/norsk/ressurser/stiler/kilder.php • Utdanningsdirektoratet, 30.01.06: Om bruk av kilder i forbindelse med IKT-eksamen i norsk, http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Eksamen%20- %20IKT-basert%20eksamen%20mulig%20i%20fire %20fag/Norsk_m_IKT_Kildebruk_(pdf).pdfUtdanningsdirektor atet • Spangen, Inger Cathrine, 25.08.04:Henvisninger til kilder og utforming av litteraturlister, http://www.jbi.hio.no/bibin/KoG/kat/kilder.htm • Indiana University,25.09.06; Plagiarism , http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml

×