Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WAAROM U ARMER WORDT<br />De economische crisis <br />in Oostenrijksperspectief<br />Brecht Arnaert, Poperinge, 18 maart 2...
Structuur van de lezing<br />De productiestructuur<br />Monetaire geschiedenis<br />Moderne inflatie<br />De “Oostenrijkse...
Centraleprobleemstelling<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />3<br />Hoe ontstaancrisissen?<br />
Karl Marx<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />4<br />Das Kapital, 1867: “Economischecrisissenontstaan door overprod...
John Maynard Keynes<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />5<br />General Theory, 1936: “Economischecrississenontstaan...
Milton Friedman<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />6<br />The monetary history of the US, 1963: “Economischecrissi...
Crisis … ook in de economischetheorie<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />7<br />Grossomodo 4 economischescholen<br...
Carl Menger<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />8<br />Principles of Economics, 1871: “Economischecrississenontstaa...
1. De productiestructuur<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />9<br />
Eenbroodjemartino …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />10<br />Tijd<br />Kapitaal <br />≠<br />Geld<br />Minecorp ...
De enigeeconomischekeuze<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />11<br />Investeren<br />Consumeren<br />OF<br />Sparen...
Hoe kapitaalontstaat …<br />Sommigenconsumerenliever nu dan later: HOGE tijdsvoorkeur meerbroodjes over de middag<br />A...
Nieuwe economische ontwikkeling<br />Tijd<br />Reddy (R&D)<br />Minecorp (alumi.)<br />Weiss Technik (oven)<br />Distrifoo...
Natuurlijkproces<br />De toewijzing van kapitaalnaarbepaaldesectorenwordtgeregeld door de mate waarinmensenbereidzijnhunco...
Hamvraag: wiebepaalt de rente?<br />IEDEREEN: Elk individu in de economie maakt zijn eigen keuze. Wanneer er over het alge...
2. Monetairegeschiedenis<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />17<br />6000 jaar in 6 minuten …<br />
Ruilhandel<br />Voorbeeld: Vissen met bessen, brandhout met vlees, silexknol met eengoedstuk leer.<br />Verschillendeprobl...
Geld = Een indirect ruilmiddel<br />Geld kanalleszijnwat in eensamenlevingals indirect ruilmiddelaanvaardwordt. <br />Rom...
Private muntslag<br />Ontgonnengoudwerdgemunt: <br />Betereherkenbaarheid<br />Zekerder over zuiverheid<br />Gestandaardi...
Private bankbiljetten<br />Jaarmarkten in Brugge, Venetië, internationalehandel<br />Grote transacties, grootgevaar: overv...
Zelfregulerendbanksysteem<br />Bankiersgespecialiseerd in het bijhouden van geld: gingenzelfbiljettenuitgeven op basis van...
Klassiekeinflatie: coin clipping<br />“Koninklijke” muntslag<br />Zelfdeaantalmunten …<br />Min de diefstal …<br />“Seigno...
3. Moderneinflatie<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />24<br />
Overheidsfinanciering in eenvrijemarkt<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />25<br />OVERHEIDConstantebehoefteaan gel...
Bankierswordenpoliticus …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />26<br />OVERHEIDConstantebehoefteaan geld: uitgifteob...
Wettelijk monopolie op gelduitgave<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />27<br />OVERHEID“Ik wil altijd zeker zijn va...
Nieuwe “ruilhandel”<br />OVERHEID“Ik wil schuld kunnen uitgeven zonder beperking”<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br...
Het voordeel voor de overheid<br />US TREASURY<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />29<br />FEDERAL RESERVE<br />Tre...
Het voordeelvoor de banken<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />30<br />10 000 euro in de bank laat toe nogeens 90 0...
Wiedraagt het nadeel?<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />31<br />Inflatie<br />
Waarde van de dollar …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />32<br />
Conclusie<br />MONETAIR:<br />Vrijemarktwordtcentralesturing (FED)<br />Watvroegerfraude was, wordt nu gelegaliseerd (FRB)...
4. De “Oostenrijkse” analyse<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />34<br />
Terug naar “Hayek’s Triangle”<br />Tijd<br />Reddy (R&D)<br />Minecorp (alumi.)<br />Weiss Technik (oven)<br />Distrifood ...
Krediet en koopkracht in een vrije kapitaalmarkt<br />Stel, in eenvrijemarkt: 1000 € <br />500 euro kapitaalaan 3 %<br />5...
Krediet en koopkrachtondercentrale planning<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />37<br />Stel, in eenvrijemarkt: 100...
Valseeconomischesignalen<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />38<br />Tijd<br />Vrijemarkt<br />Centrale bank<br />T...
Fasen van de cyclus<br />Door goedkoperkapitaalwordtermeergeïnvesteerd in HOCG: langereproductieprocessen (kapitaal is ert...
18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />40<br />Macro versus micro<br />Financiering door inflatie<br />VALSE<br />Producent...
5. Politiekeobservaties<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />41<br />
De wettelijkheid …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />42<br />De Morgen, 16 maart 2011. Inflatie 3,5 procent. Werk...
De werkelijkheid …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />43<br />Voedselinflatie:<br /><ul><li>Uienrellen in India
Maniokrellen in Kameroen
Cafetariarellen in China
Suikerrellen in Haïti</li></ul>Egypte: 35 % van het inkomen<br />wordtaanvoedselbesteed<br />Ook in België: groeiendearmoe...
Verschil = gigantisch<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />44<br />INDEX<br />INFLATIE<br />Korfproducten<br />Allep...
Tegenstrijdigeeisen<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />45<br />
Perpetuumculpabile<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />46<br />Tijd<br />Enigeoplossing:<br /><ul><li>De vrijetijds...
Zalpijnlijkeaanpassingzijn
Tevergelijken met ontnuchtering
Economie is gedrogeerd</li></ul>Politiekeoplossing:<br /><ul><li>Bedrijven en banken redden
Bail-outs; “too big to fail”
Daarvoorschuldaangaan
Die schuldmonetariseren</li></ul>Vicieuzecirkel: nieuweverstoringproductiestructuur, nieuwe boom-bust!<br />Geld<br />
Waarom het nietzalstoppen …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />47<br />DRUGSVERSLAAFDE MENS<br />FIATGELDVERSLAAFD...
“Helicopter” Ben<br />Overheid: drugsdealer<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />48<br />Burgers<br />Bedrijven<br /...
Crash is onvermijdelijk<br />Eurozone: groteschulden, Griekenland en Ierland “gered” met nieuw geld, maar ratings onlangst...
Is Japan de lont?<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />50<br />Op éénnagrootstehouder van Amerikaanseoverheidsschuld...
The future is … black<br />Massaleontslagenzullenvermedenworden door geld bijtedrukken, dus munt zalverderontwaarden<br />...
5. Terugnaarécht geld<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />52<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lezing: Waarom u armer wordt - Brecht Arnaert

1,120 views

Published on

De economische crisis in Oostenrijks perspectief

 • Be the first to comment

Lezing: Waarom u armer wordt - Brecht Arnaert

 1. 1. WAAROM U ARMER WORDT<br />De economische crisis <br />in Oostenrijksperspectief<br />Brecht Arnaert, Poperinge, 18 maart 2011<br />
 2. 2. Structuur van de lezing<br />De productiestructuur<br />Monetaire geschiedenis<br />Moderne inflatie<br />De “Oostenrijkse” analyse<br />Terug naar écht geld<br />18/03/11<br />Café Saint-Georges Poperinge<br />2<br />
 3. 3. Centraleprobleemstelling<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />3<br />Hoe ontstaancrisissen?<br />
 4. 4. Karl Marx<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />4<br />Das Kapital, 1867: “Economischecrisissenontstaan door overproductie, inherent aan het kapitalisme. De enigeoplossing is de collectivisering van alleproductiemiddelen in handen van de arbeiders.”<br />communistischeexperimenten: USSR, China, Cuba. <br />Allemaalmislukt: centraleeconomische planning werktniet.<br />
 5. 5. John Maynard Keynes<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />5<br />General Theory, 1936: “Economischecrississenontstaan door onderconsumptie. De enigeoplossing is het stimuleren van de vraag door de overheid.<br /> The New Deal in de VS, grotepubliekewerken, verhogen van de “koopkracht” door subsidies en uitkeringen<br />Werktblijkbaarookniet: hoe meeroverhedenuitgeven, hoe slechter het gaat …<br />
 6. 6. Milton Friedman<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />6<br />The monetary history of the US, 1963: “Economischecrississenontstaan door eentelossegeldpolitiek. De enigeoplossing is door matig geld bijtedrukken, ongeveer 3 % per jaar”<br />Theoriewerkte: 1976: stagflatie<br />Maar alszijntheoriewerkte, waaromdannog steeds crisis?<br />Andereverklaringnodig. Bestaat al 140 jaar. Maar werdnooiterkend. Nu wel.<br />
 7. 7. Crisis … ook in de economischetheorie<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />7<br />Grossomodo 4 economischescholen<br />1. Marxisten<br />2. Keynesianisten<br />3. Monetaristen<br />“Hoe beperken we de schadelijkegevolgen van de economischecycli?”<br />4. De “Oostenrijkers”<br />“Hoe is het uberhauptmogelijkdatcycli in de eersteplaats al ontstaan?”<br />
 8. 8. Carl Menger<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />8<br />Principles of Economics, 1871: “Economischecrississenontstaandoordatoverheden de natuurlijkeprijsvorming van kapitaalverstoren ”<br />Revolutionair: overheidnietlangeralsoplossing, maar alsprobleem? <br />Eéngeïntegreerdetheorie van waarde, geld, kapitaalen prijzen.<br />Evolueerde tot de ABC-theorie: de overheidveroorzaakteen “boom”, waarnaeen “bust” moetvolgen<br />
 9. 9. 1. De productiestructuur<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />9<br />
 10. 10. Eenbroodjemartino …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />10<br />Tijd<br />Kapitaal <br />≠<br />Geld<br />Minecorp (alumi.)<br />Weiss Technik (oven)<br />Distrifood (broodjes)<br />De smulbek (belegdbroodje)<br />Geld<br />
 11. 11. De enigeeconomischekeuze<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />11<br />Investeren<br />Consumeren<br />OF<br />Sparen is het liquidehouden van je middelen tot je zeconsumeert of investeert<br />
 12. 12. Hoe kapitaalontstaat …<br />Sommigenconsumerenliever nu dan later: HOGE tijdsvoorkeur meerbroodjes over de middag<br />Anderenconsumerenliever later dannu:<br /> LAGE tijdsvoorkeur meerboterhammenmee van thuis<br />Uitgespaard geld kangeïnvesteerdworden<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />12<br />Kapitaal = Geld + Tijd <br /><ul><li>Ontstaan van eenkapitaalmarktwaartijdsvoorkeurenuitgewisseldworden.</li></li></ul><li>Het essentieel inzicht …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />13<br />Tijdsvoorkeur<br /> bepaalt <br />productiestructuur<br />
 13. 13. Nieuwe economische ontwikkeling<br />Tijd<br />Reddy (R&D)<br />Minecorp (alumi.)<br />Weiss Technik (oven)<br />Distrifood (broodjes)<br />De smulbek (belegdbroodje)<br />Geld<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />14<br />Tijd<br />Minecorp (alumi.)<br />Weiss Technik (oven)<br />Distrifood (broodjes)<br />De smulbek (belegdbroodje)<br />Geld<br />
 14. 14. Natuurlijkproces<br />De toewijzing van kapitaalnaarbepaaldesectorenwordtgeregeld door de mate waarinmensenbereidzijnhunconsumptieuittestellen<br />Hoe meerergespaardwordt, hoe meerkapitaalerbeschikbaar is, en hoe lager de prijservan<br />Nieuwe “lagen van productie” voegenzich toe aan de economie.<br />Spaarparadox van Keynes is dusfout: eeneconomiehangtnietaf van de consumptie, maar wel van de productie<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />15<br />Je kunt je geen weg uit de crisis spenderen, er moet gespaard worden<br />
 15. 15. Hamvraag: wiebepaalt de rente?<br />IEDEREEN: Elk individu in de economie maakt zijn eigen keuze. Wanneer er over het algemeen veel geconsumeerd wordt, zal de rente hoog zijn. Wanneer er veel gespaard wordt, zakt de rente<br />NIEMAND:Er is géén centrale sturing. Op een bepaald punt wordt het namelijk zo aantrekkelijk om te sparen, omdat kapitaal zo schaars wordt dat het mooie rentes oplevert voor zij die het willen uitlenen, dat er inderdaad meer gespaard wordt<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />16<br />Zelfregulerendsysteem. Decentraal. Individueel. Op echtewaardegebaseerd<br />
 16. 16. 2. Monetairegeschiedenis<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />17<br />6000 jaar in 6 minuten …<br />
 17. 17. Ruilhandel<br />Voorbeeld: Vissen met bessen, brandhout met vlees, silexknol met eengoedstuk leer.<br />Verschillendeproblemen:<br />Hoe bewaar je overtolligebessen?<br />Hoe herken je de kwaliteit van eenvis?<br />Hoe ben je zekerdat je je leer kwijtgeraakt ?<br />Hoe betaal je éénbes?<br />Kenmerken van eengoedruilmiddel:<br />Houdbaar<br />Herkenbaar<br />Aanvaardbaar<br />Deelbaar<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />18<br />
 18. 18. Geld = Een indirect ruilmiddel<br />Geld kanalleszijnwat in eensamenlevingals indirect ruilmiddelaanvaardwordt. <br />RomeinseRijk: zout, Indianen: beverhuiden, Virginia (VS): tabak, de gevangenis nu: sigaretten<br /> Goud en zilver<br />Essentieel punt: geld is altijdietsdat BESTAAT. Daaromadagium: “geld is kaas”<br />Driestappen: munten, biljetten en rekeningen<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />19<br />
 19. 19. Private muntslag<br />Ontgonnengoudwerdgemunt: <br />Betereherkenbaarheid<br />Zekerder over zuiverheid<br />Gestandaardiseerdeeenheden (nietmeerwegen)<br />Essentieelinzicht: <br />Een munt is nietsmeerdaneennaamvooreengewicht in goud.<br />In meerdan 90 talen is het woordvoor “de munt” ook het woordvoorgewicht. Cf Pond<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />20<br />EenLydische “Stater” (640 vC)<br />EenFranse “Livre” (ca. 1360)<br />
 20. 20. Private bankbiljetten<br />Jaarmarkten in Brugge, Venetië, internationalehandel<br />Grote transacties, grootgevaar: overvallen<br />Wisselbrieven: betaling op naam en voor exact bedrag (vb 123 goudendaalders)<br />Bankbiljetten = wisselbrievenaantoonder en in vastecoupure(vb: 100, 20 en 3 muntstukken)<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />21<br />
 21. 21. Zelfregulerendbanksysteem<br />Bankiersgespecialiseerd in het bijhouden van geld: gingenzelfbiljettenuitgeven op basis van goudvoorraad<br />Succes van bankbiljetten Verleiding tot Fractioneel Reserve Bankieren<br />Maar! Zelfregulerend systeem: fraudeurs werden bestraft door uitsluiting van het beroep  sterkrechtsgevoel.<br />Goudstandaard intact<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />22<br />
 22. 22. Klassiekeinflatie: coin clipping<br />“Koninklijke” muntslag<br />Zelfdeaantalmunten …<br />Min de diefstal …<br />“Seignorage”<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />23<br />Private muntslag<br />
 23. 23. 3. Moderneinflatie<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />24<br />
 24. 24. Overheidsfinanciering in eenvrijemarkt<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />25<br />OVERHEIDConstantebehoefteaan geld: uitgifteobligaties<br />US Treasury, 1789, Washington<br />
 25. 25. Bankierswordenpoliticus …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />26<br />OVERHEIDConstantebehoefteaan geld: uitgifteobligaties<br />MARKTLEIDERNatuurlijk monopolie door goede reputatie<br />US Treasury, 1789, Washington<br />
 26. 26. Wettelijk monopolie op gelduitgave<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />27<br />OVERHEID“Ik wil altijd zeker zijn van financiering”<br />MARKTLEIDER“Ik wil altijd zeker zijn van mijn marktpositie”<br />US Treasury, 1789, Washington<br />
 27. 27. Nieuwe “ruilhandel”<br />OVERHEID“Ik wil schuld kunnen uitgeven zonder beperking”<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />28<br />CENTRALE BANK“Ikwilaan FRB kunnendoen”<br />US Treasury, 1789, Washington<br />Federal Reserve, 1913, Washington<br />Dubbel bedrog: als burger en als spaarder<br />
 28. 28. Het voordeel voor de overheid<br />US TREASURY<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />29<br />FEDERAL RESERVE<br />Treasury Note, 16 april 1838, 5 %<br />Federal Reserve Note, 1934<br />Geld<br />Schuld<br />Onbeperktefinancieringsbron<br />
 29. 29. Het voordeelvoor de banken<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />30<br />10 000 euro in de bank laat toe nogeens 90 000 euro tecreëren<br />Meer biljettenuitgevendangoud<br />
 30. 30. Wiedraagt het nadeel?<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />31<br />Inflatie<br />
 31. 31. Waarde van de dollar …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />32<br />
 32. 32. Conclusie<br />MONETAIR:<br />Vrijemarktwordtcentralesturing (FED)<br />Watvroegerfraude was, wordt nu gelegaliseerd (FRB)<br /> Geld wordtschuld. Schuld is afspraak. Geld is afspraak.<br />ECONOMISCH:<br />Schuld = Krediet = het kapitaal van eenander<br />Kapitaal = geld + tijd<br />Tijdspreferentiebepaaltproductiestructuur<br /> Enkel geldontwaarding? Of nog effecten?<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />33<br />
 33. 33. 4. De “Oostenrijkse” analyse<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />34<br />
 34. 34. Terug naar “Hayek’s Triangle”<br />Tijd<br />Reddy (R&D)<br />Minecorp (alumi.)<br />Weiss Technik (oven)<br />Distrifood (broodjes)<br />De smulbek (belegdbroodje)<br />Geld<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />35<br />Tijd<br />Tijdsvoorkeurbepaalt<br />productiestructuur<br />Minecorp (alumi.)<br />Weiss Technik (oven)<br />Distrifood (broodjes)<br />De smulbek (belegdbroodje)<br />Geld<br />
 35. 35. Krediet en koopkracht in een vrije kapitaalmarkt<br />Stel, in eenvrijemarkt: 1000 € <br />500 euro kapitaalaan 3 %<br />500 euro geld aan 0 %<br />Na éénjaarlenenà 3 %<br />15 euro afbetalen op kapitaal<br />Komtuit G: = nog 485 euro<br />Dus: afnamegeldhoeveelheid met 3 %<br /><ul><li>Natuurlijkevenwichttussenkrediet en koopkracht</li></ul>18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />36<br />Productie<br />Structuur<br />Evolueert<br />natuurlijk<br />
 36. 36. Krediet en koopkrachtondercentrale planning<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />37<br />Stel, in eenvrijemarkt: 1000 € <br />500 euro kapitaalaan 3 %<br />500 euro geld aan 0 %<br />Na éénjaarlenenà 3 %<br />15 euro afbetalen op kapitaal<br />KomtuitGeldhoeveelheid<br />MAAR: G is geïnflateerd met bijvoorbeeld 100 euro<br />Dus: afnamegeldhoeveelheid met 2,5 %<br /><ul><li>0,5 procent LUCHT, maar die jobs wordenwelgecreëerd.</li></ul>Productie<br />Structuur<br />Evolueert<br />Gedwongen<br />
 37. 37. Valseeconomischesignalen<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />38<br />Tijd<br />Vrijemarkt<br />Centrale bank<br />Tijdspreferenties zijn NIET veranderd, en toch is er MEER kapitaal!<br />Geld<br />
 38. 38. Fasen van de cyclus<br />Door goedkoperkapitaalwordtermeergeïnvesteerd in HOCG: langereproductieprocessen (kapitaal is ertoch)<br />Nieuw geld sijpelt door van de hogereindustriëennaar de lagere: pas betaaldeingenieurgeeft geld uit in restaurant<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />39<br />Boom<br />MAAR !!! verhoudingconsumeren/investeren is nietgewijzigd<br />Men geeft navenant gewoon evenveel geld uit in de lagere industriëen (voeding, vrije tijd)<br />Vraag in hogere industrieën daalt: investeringen bleken fout te zijn<br />Faillisementen, ontslagen, crisis<br />Bust<br />
 39. 39. 18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />40<br />Macro versus micro<br />Financiering door inflatie<br />VALSE<br />Producenten-<br />kredieten<br />VALSE<br />Hogereinkomens<br />spenderenzelfde<br />aandeel<br />
 40. 40. 5. Politiekeobservaties<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />41<br />
 41. 41. De wettelijkheid …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />42<br />De Morgen, 16 maart 2011. Inflatie 3,5 procent. Werkelijk?<br />
 42. 42. De werkelijkheid …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />43<br />Voedselinflatie:<br /><ul><li>Uienrellen in India
 43. 43. Maniokrellen in Kameroen
 44. 44. Cafetariarellen in China
 45. 45. Suikerrellen in Haïti</li></ul>Egypte: 35 % van het inkomen<br />wordtaanvoedselbesteed<br />Ook in België: groeiendearmoede<br />
 46. 46. Verschil = gigantisch<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />44<br />INDEX<br />INFLATIE<br />Korfproducten<br />Alleproducten<br />3,5 %<br />??? %<br />
 47. 47. Tegenstrijdigeeisen<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />45<br />
 48. 48. Perpetuumculpabile<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />46<br />Tijd<br />Enigeoplossing:<br /><ul><li>De vrijetijdspreferentieslatenspelen
 49. 49. Zalpijnlijkeaanpassingzijn
 50. 50. Tevergelijken met ontnuchtering
 51. 51. Economie is gedrogeerd</li></ul>Politiekeoplossing:<br /><ul><li>Bedrijven en banken redden
 52. 52. Bail-outs; “too big to fail”
 53. 53. Daarvoorschuldaangaan
 54. 54. Die schuldmonetariseren</li></ul>Vicieuzecirkel: nieuweverstoringproductiestructuur, nieuwe boom-bust!<br />Geld<br />
 55. 55. Waarom het nietzalstoppen …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />47<br />DRUGSVERSLAAFDE MENS<br />FIATGELDVERSLAAFDE ECONOMIE<br />Steeds groteredossissennodigvoorzelfde effect<br />Roofbouw op het lichaam<br />Dood<br />Steeds meerartificiële jobs<br />Inflatieeetkapitaal op<br />Totale crash van het monetairsysteem<br />
 56. 56. “Helicopter” Ben<br />Overheid: drugsdealer<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />48<br />Burgers<br />Bedrijven<br />Reddende Engel!<br />
 57. 57. Crash is onvermijdelijk<br />Eurozone: groteschulden, Griekenland en Ierland “gered” met nieuw geld, maar ratings onlangstochverlaagd<br />VS: 14 400 miljard dollar, in 2005 nog maar 7 400 miljard dollar. Pensioenennietbijgerekend. <br />Japan: meerdan 200 % overheidsschuld, éntweedegrootstehouder van VS-schuld, heefternstigemoeilijkheden<br />China: geenschuld, maar ookzwareinflatiedoordat men de Yuan aan de dollar gekoppeldheeft. Is gestopt met het opkopen van VS-schuld<br /> Schuld is tegrooten onomkeerbaar: ofwel FAILLIET ofwel HYPERINFLATIE<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />49<br />
 58. 58. Is Japan de lont?<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />50<br />Op éénnagrootstehouder van Amerikaanseoverheidsschuld. Watgebeurterals Japan nietmeerbijkoopt? China is al gestopt. Dollar is wereldreservemunt. Als die crashtworden heel watlandenmeegesleurd<br />
 59. 59. The future is … black<br />Massaleontslagenzullenvermedenworden door geld bijtedrukken, dus munt zalverderontwaarden<br />Index meet niet de echteinflatie, maar is toch de basis voorloononderhandelingen: verarming<br />Groeiendeschulden, criminaliteit, verwaarlozing van gebouwen, afname van gezondheid, drugsgebruik<br />Voedselzal steeds groteraandeel in uitgavenzijn: besparen op eten, honger: socialeonrust in grootsteden:oproerpolitie, betogingen, gewonden, doden<br />Punt waaropniemandnoggelooft in de koopkracht van de munt: bank runs, wetten op het afhalen van geld, hyperinflatie<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />51<br />
 60. 60. 5. Terugnaarécht geld<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />52<br />
 61. 61. Waar het misliep<br />1913: Federal Reserve: fractional reserve banking<br /> inflateren op kosten van eigenbevolking (“jobs creëeren”)<br />1935: Afschaffingbinnelandsegoudstandaard<br /> Inwisselbaarheid in goudbeëindigd (“herstelpromoten”)<br />1944: Bretton Woods: goudwisselstandaard<br /> Inflateren op kostenv.d. wereldbevolking (“democratiebrengen”)<br />1971: Nixon: sluiten van de goldwindow<br /> bezit van goudwerdnutteloosgemaakt (“flexibiliteit”)<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />53<br />
 62. 62. 1913: Afschaffingvrij en full reserve bankieren<br />Centralemonetaire planning<br />Vrijevorming van tijdspreferentieverstoord<br />Productiestructuurvervormd<br />1929: Black Thursday<br />1933: privaatbezit van goudwerdstrafbaargesteld<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />54<br />
 63. 63. 1935: Afschaffingbinnenlandsegoudstandaard<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />55<br />1934: “One Hundred dollars in Gold, payable to bearer upon demand”<br />1966: “This note is legal tender for all debts, public and private” <br />
 64. 64. 1944: Afschaffinginternationalegoudstandaard<br />Bretton Woods<br />InvoeringgoudWISSELstandaard<br />Munt van 44 landenkonomgewisseldworden in dollars, en DAN in goud<br />VS inflateerde op de rug van de internationalegemeenschap<br />“Eurodollars”<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />56<br />
 65. 65. 1971: AfschaffinginternationalegoudWISSELstandaard<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />57<br />15 augustus 1971: Nixon sluit<br />het goudvenster<br />1973: oliecrisis<br />Jaren 80: depressie<br />
 66. 66. 2011: het einde van eenfrauduleussysteem? Of niet?<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />58<br />?<br />GOUD<br /><ul><li>Vrijemarkt
 67. 67. Inflatieloos
 68. 68. Echt, vrij
 69. 69. Individueelbepaald</li></ul>BANCOR<br /><ul><li>Overheid
 70. 70. Inflatie
 71. 71. Vals, dwang
 72. 72. Politiekbepaald</li></li></ul><li>Enkele citaten …<br />“Fiatgeldkeertvroeg of laataltijdterugnaarzijnintrinsiekewaarde, en dat is nul” (Voltaire)<br />“Wiewedttegengoud, wedttegen 6000 jaargeschiedenis” (De Gaulle)<br />“Give me control of the nations money supply, and I care not who makes the laws” (Rothshild)<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />59<br />
 73. 73. Brecht Arnaert dankt u …<br />18/03/11<br />Jong N-VA Westhoek<br />60<br />Vragen?<br />brechtarnaert@gmail.com<br />

×