Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ledenontmoeting Rabobank Helmond 18 maart 2012

467 views

Published on

Presentatie van Martijn Arets tijdens de ledenontmoeting van Rabobank Helmond op 18 maart 2013.

Meer informatie?
www.brand-expedition.com
@martijnarets
martijn@brand-expedition.eu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ledenontmoeting Rabobank Helmond 18 maart 2012

 1. 1. !Ledenontmoe)ng!Rabobank!Helmond!Mar%jn!Arets!!maandag!18!maart!2013
 2. 2. @martijnaretswww.expedition-learning.com/forgettheboxwww.brand-expedition.commartijn@brand-expedition.eualle video’s op: www.youtube.com/brandexpedition
 3. 3. T! mijnN IE de verh aa l ov era lle en ik en die m er k cht en 20 be zo lessen h eb
 4. 4. W E L T! N IE
 5. 5. je do or een“hoe l ( onl ine) te verhaa ussen en en te foc del creëre n van o p het mee rde m ensen waa krijg en en kan verbin den”
 6. 6. e or oe n je do ..h . ee“ho jee ls kle ta ine n lir e) n al (opa tij met n verha cusse de len e n be po r kt t e fe n em van iddelen reëregr het c hele oteee op mendo sen m dingen wa arde kan en... krijg en en kan verbin den”
 7. 7. e or oe n o .h ee je dn .lerenje als . “ho e ka e) te kleine j nl n e wat haal (opairdij m... ver s nt en t cuset n pirer e fo se an in n e beper k v dele se reëren v e m tan iddel rope t c hele u p he Eo en .. g r o m di .. nsen teeengen er k en.e k e mwaard m n doe a n... krijg en en kan verbin den”
 8. 8. e or o.e.n oe j o .h . ee .h je dn .lere.nje alse me “ho e ka ero e )t kleine t j nl nc w wat haal (opairdij m dfu... ver en t e uset n nding pirer e foc se n ins en bepe eer o va elen t m d r ktan phaalt u p he se reërg n v e middeledan rope t c hele eld ae n Eo l ee gro m ldi n.... .. .. nsen teeengen en.e k e r k rd m n . e mwaa a doen.. n . ka n krij gen e verbin den”
 9. 9. do .h e n an l .oiso.e.n oe j r ee .h je gra.tere.nje alse me “ho e k eje ero e )t kleine t e je t haalelopairdij wdfu wa r o . ve . ( t nlnnc m via e....h . re g rere t uset n nding gnspi te foc se tui i en en .b.epe eer iegan l dia.. . v de m vl eese ëren v m e o iddeleda r ktan phaalt socE o ial rmp et cre le gld all uph o he ge n n .. .. nsen teeengen ee ro m di n..... er k en.e k e mwaard m n doe a n... krijg en en kan verbin den”
 10. 10. oiso.e.n oe j do .h e n an l . r ee .h je gra.tere.nje alse me “ho e k eje ) sie kleine euo e t t e je t haauigpairdiljr wdfu wa r o . ve . (ode nle m lje nln ic e....h . . eg tirere t usst n nding ..liinoe n te foc el e .h sp v r htv len ecibrole w r o ac an v de aep meee pha l so nt ceo r ktan iddalt t van s reërge v ...m a ipe luro het c hele end a e p enl .. eledan n reg E o u. t ve.rget groteeen .... . lldi n ee g . k.. n .. m .r ken.e k ensen m ia . a r d ea en m med w an doen.. n . ka n krij gen e verbin den”
 11. 11. oo o.e.n oe j isee .h .r..h.r r d.a.teee.nje o je g n l h je alse me “hoeenka eje ) sie klein euo eet behut e ..waje t inllr m (od ln i e ljeanestc w oe verhaauigpardij medfun lp t....h . tirv re ocial t n ding gp e n focussm ..liinoe n te m el e edi e .v .h s r cht elen ede rolerwt r op a a van l awe e ibep re ee m haa v d vansoc t aese n ërenkvakanddelt dan ip co re g ld..n i len t luro het vehele end a ege op t ve.rovere .. teee n. er . r E c get gl o llee kken....mense n m nde en un .... dia.raarde kac do e zo ding .... m e mw een ne en r t . .a nn op .z kan k rij gen e k... verbin den”
 12. 12. “the ONLY way to predict is to create it”
 13. 13. ga je mee op expeditie?
 14. 14. Samuel Beckett (1906 - 1989)
 15. 15. DO EL VAN DE REIS
 16. 16. !"!#$#%!!#&#%"###5%(*-6)*/*,-4"( Meer info: www.olympus.nl/pen Dagelijks winnen Hotelbonvoucher t.w.v. € 40,- 0+ WWW.DEPERS.NL GRATIS, MAAR NIET GOEDKOOP 15 Veel minder EERST OM passeert dan je denkt verdediging Het is te zot voor woorden. Voor aties de tweede keer op rij probeert Onder de 40 en dus het Openbaar Ministerie onder één hoedje te spelen met de geen trek om na blic rechters, buiten de verdediging om. En dat in een rechtszaak over mensenhandel, die staat of valt pu te denken over je met een betrouwbaar OM. pensioen? Hallo, Lees meer op pagina 3 word wakker! EERST ‘Wel eens van Wuhan gehoord, mensen?’ De goedgebekte Cor Vermeu- len weet hoe je beleggers warm maakt. Pagina 4. SPORT Beetje bang Lees meer op pagina 8 voor de balkap tegen huiselijk geweld 20men er samen wel uit! DREIGING die blauwe plekken.t mijn vriendin toen vrouwenbladen, RTL 4 woensdag- avondfilms, Tina Turner, Ayaan Hirsi Oud-slachtoffer Brigitte (44) snapt het spotje wel, al denkt ze niet dat het Saudi-Arabiëg. Jullie kunnen het t hulp van buiten.’ Ali, Claudia de Breij, Eminem en The Colour Purple uit. Maar je kunt er dus de juiste boodschap uitstraalt. ‘Toen ik in de vrouwenopvang zat, zag ik waarschuwt ook samen uitkomen, volgens Post- dat zo’n 70 procent van de vrouwen -spotje van vorig bus 51. daar uiteindelijk terugkeerde naar De veiligheidsdiensten van Sau-selijk geweld, had ‘Ik erger me suf aan dat spotje,’ zegt haar partner, vertelt ze. ’De meesten di-Arabië hebben hun Europese ‘Ik was opeens niet Anneke Borkent van www.mishande- van hen zag je later dan weer terug in collega’s gewaarschuwd voor, nu is het genoeg. ling.nl. ‘Er samen uitkomen is niet de opvang. Het is heel moeilijk om terreurdreiging op het Europese at ik hulp ging zoe- geheel onmogelijk, maar in de prak- echt weg te gaan bij je man, ook al vasteland. Vooral Frankrijk zouschien gek, maar ik tijk lukt dat in het grootste deel van slaat hij je. Je bent economisch af- moeten oppassen, zo maakte de
 17. 17. IF YOU THINK YOU’RE TOOSMALL TO HAVE AN IMPACT TRY GOING TO BED WITH AMOSQUITO IN THE ROOM.....
 18. 18. KRONAN KRONAN KOENIGSEGG LEGO BANG & OLUFSEN KOENIGSEGG KOENIGSEGG LEGO BANG & OLUFSEN BANG & OLUFSEN LEGOMANCHESTER UNITED TOMTOM MANCHESTER UNITED MANCHESTER UNITED INNOCENT THE BODY SHOP PHILIPS TOMTOM SKYPE NETLOG DUVEL TOMTOM INNOCENT THE BODY SHOP PHILIPS SKYPE NETLOG DUVEL INNOCENT THE BODY SHOP PHILIPS SKYPE ADIDAS NETLOG DUVEL ADIDAS KOZIOL KOZIOL MINI MINI ADIDAS FREITAG SWAROVSKI FREITAG SWAROVSKI VICTORINOX VICTORINOX OLYMPISCHE SPELEN OLYMPISCHE SPELEN ALESSI KOZIOL MINI ALESSI 5 maanden, 20 merken, FREITAG SWAROVSKI VICTORINOX OLYMPISCHE SPELEN 12.500 kilometer ALESSI
 19. 19. Beno d igdhe den: 1. ba nk2. uit geve3. bo r ekwi nkels
 20. 20. CROW DFUNDIN G - 20.000euro- 20% + 10%- 2 maanden
 21. 21. 20 euro per aandeel1 aandeel = gratis e-boek2 aandeel = gratis boek25 aandelen = adviesuurtje250 aandelen = presentatie+ je m aakt deel uit van een avontuur! korte termijn reward
 22. 22. aande20 euro per aandeelde elhou coöpe r in e ratie en met 2 (zond er 0% aae-boek risico1 aandeelV= gratis ndeel B ) in Bo eel = gratis boek ek2 aand25 aandele0 boadviesuurtje 7.00 n = eken250 aa= dee n = preser ko tie n br lek ev venta a cht e n na b elasti ng aa kt deel uit van een avontuur!+ je m l an ge ter m ijn rew a rd
 23. 23. doelgroep:- 1e lijns contacten- 2e lijns contacten-m er ken in boek - media - via Symbid - pu bliek presentatie
 24. 24. 1 71 r s te erdeinves
 25. 25. entoen....
 26. 26. BELA STIN DIEN G TANT ST ACCOUN en oen.... BANK t RIS NOTA E N
 27. 27. ans r lem t Oe inou- Re .000 Mar .000 tijn €83 Mol Are Joh n de 000 -/- € ts - 00. 10.0 00.0 ller 00 €1.7 r Mu -V icto 000 15. 000. Spa njar € ond -R aym 000 .000 € 25.
 28. 28. 9 789081 854 ISBN 978-90-8 CROW DFUNDED Dutch Entreprene EDITION 18548-0-1 ur of the Year 80 ENRICHED W ITH AUGMENTED RE A LI TY
 29. 29. tio n d iex pe g rn in le a
 30. 30. U ? N NE
 31. 31. ‘wat bew men eegt sen voor om i of m ets waa et jo rde t ucreë e ren? ’
 32. 32. halte juni 2013: ‘wat1e bew men eegt dfu ning, de sen oek: ‘cr ow voor om ib orbij’ of m etshype vo et jo waa u rde t igen les sen den cr e e branche ër en -e fun m crowd s? - duurzaa - wat leren van and ere eer voor ?’ unding m - waa r crowdf en? an geld alle geb r uiken d
 33. 33. 2 3:e hal‘win e halte juni 201 te at2b14: 01 e wee C,rd we mens gt ow dfuning o d E en o oek: ‘cr en voo xpedi m ieb vo orbij’ boek docum r entor ai f m tion tshype et jo waa e - 10 v rde t u n lessen - oorbe den cr e eldca e peches?ëre - eige funex m crowd ses - du urzaa ren va n andere br an r ts r vo or n?’ - wat le nd ing mee u - waa r crowdf en? an geld alle geb r uiken d
 34. 34. EN S TERKHO E JE E CO BOUW T EN NC LUM ERK ARDE EN LES SIE IMAL E WA SE MAX CIALE N ALT U IT SO HA M EDIA
 35. 35. #1Wat maakt jou(w organisatie) uniek?*
 36. 36. #2Groei is een bewuste keuze*
 37. 37. #3Think global, act local*
 38. 38. #4Preserve the core, stimulate progress*
 39. 39. #5het is zo veel makkelijker om je eigenverhaal te vertellen. wees authentiek. weesconsistent.*
 40. 40. ytell ing het i s geestor saus je, ge n roze en strik geen , kuns ysell ing tje. stor
 41. 41. #6betrek mensen door je verhaal te delen.maak gebruik van de ‘whisdom of the crowd’.stel vragen. en bouw zo een relatie op voorde lange termijn.*
 42. 42. #7gebruik social media ook om proactiefinformatie en business op te sporen*
 43. 43. #8creëer doorvertelwaardige momenten. enzorg voor content en een lage drempel omdeze momenten te delen.
 44. 44. #9betrek en creëer ambassadeurs op eencreatieve manier bij jouw organisatie.*
 45. 45. an - voo- Voorra ng bij het reserveren v r inve steer waar der veen tafel. de, v eel onde oor en, r nem- 20 % korting op onze wijn er we bier. koste inig whiskys, cocktails en n ing - leid - Altijd als eerste een uitnodig t tot extra . inkom voor de special events - leid sten Toegang tot het openin gsfeest. t tot - (Guin mooi naam ness e ver - Een eigen barkruk met ) halen
 46. 46. #10focus je continue op het creëren vanmeerwaarde voor IEDEREEN die meewerkt.what’s in it for them?*
 47. 47. goe gev d er van oel leren er varing#6 statusfocus je continue ntiehet creëren vane twer k re op geld n refemeerwaarde voor IEDEREEN die meewerkt.what’s in it for them? r el t ver atie uws e at h ste‘om d ’ nie r ke n kan ego g ierig
 48. 48. #11laat de illusie los dat je controle hebt. en pakde kansen die onderweg voorbij komen op.
 49. 49. #12reputatie opbouwen kost tijd, afbreken is zogedaan.*
 50. 50. #13verken je grenzen. maak fouten. leer hiervan. *
 51. 51. #14begin klein (ook in budget). denk groot.
 52. 52. #15forget the box, there is no box. alles kan.
 53. 53. #16laat je niet verleiden door de hype. wat is nuecht nieuw?*
 54. 54. #17sta open voor samenwer kingen met anderen.besef dat de meeste innovaties komen vanbuiten de branche.*
 55. 55. #18om innoverend te zijn moet je niet naar deconsument luisteren.*
 56. 56. #19op expeditie gaan is geen vakantie. en nietalles hoeft een doel te hebben.
 57. 57. #20vergeet niet zelf na te denken. jij bent deexpert. geen excuses. pak je eigenverantwoordelijkheid.
 58. 58. DOE!WANT WAT HEB JE NU ECHT TE VERLIEZEN?
 59. 59. goede reis!@martijnaretswww.expedition-learning.com/forgettheboxwww.brand-expedition.commartijn@brand-expedition.eu

×