Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PASSPORTTO CLIENT
Chị Lê Hồ Mỹ Duyên, Nguyên Trưởng nhãn hàng Cấp cao, X-Men (ICP)
Xem videovàdownlodtàiliệutại brandsviet...
NGỘ NHẬN VỀ MARKETING
Thường gặp ở các bạn sinh viên
Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện,
PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
Được xài tiền nhiều nhất...
ĐÚNG, NHƯNG CHƯA ĐỦ!
1. LÀM GÌ?
2. LÀM VỚI AI?
3. CẦN CHUẨN BỊ GÌ?
Trách nhiệm của Marketing @ Client
Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client
Co...
1. LÀM GÌ?
Trách nhiệm của Marketing @ Client
Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện,
PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng...
Thực thi ngoài thị trường (In-market Execution)
Quảng cáo & Truyền thông (Advertising & Media)
Kế hoạch Marketing (Brand M...
MARKETING @ CLIENT
Hoạch địnhChiếnlược
Lênkếhoạch&Thựcthi
Đo lường tráchnhiệm
Định vị
thương
hiệu
Kiến trúc
thương hiệu
Chiến lược
thương hiệu
Kế hoạch
Marketing
MARKETING @ CLIENT
Hoạch địnhChiếnlược
Lênkếhoạch&Thựcthi
Đo lường tráchnhiệm
Hiểu người
tiêu dùng
Phân khúc
nhu cầu
Phát triển
sản phẩm Thông điệp
định vị
Sự thật
ngầm hiểu
Quảng cáo
sáng tạo
Digital...
Hiểu người
tiêu dùng
Phân khúc
nhu cầu
Phát triển
sản phẩm Thông điệp
định vị
Sự thật
ngầm hiểu
Quảng cáo
sáng tạo
Digital...
MARKETING @ CLIENT
Hoạch địnhChiếnlược
Lênkếhoạch&Thựcthi
Đo lường tráchnhiệm
1. Brand Key / Brand Plan / Brand Vision
(định vị, kế hoạch, tầm nhìn thương hiệu)
2. Brand Communication & Activation (tă...
2. LÀM VỚI AI?
Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client
Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những
agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng.
Đọc k...
JOEL DARTMOUTH
KELLY MARIN
TREVOR CARMICHAEL
JOHN T. LANDON
SHARON BONDLY
PAUL DERAIN
JACQUES SOUVERAIN
MICHAEL BRAND
STEV...
Giống như một bộ phim hay…
xây dựng thương hiệu cần sự
đóng góp của tất cả mọi
người trong và ngoài công ty
trong đó Marke...
Sếp/Bangiámđốc
Lính/Đồngđội
AgencyPhòngban
TRONG
Phối hợp với các Phòngban
Sales Trade
Marketing
Research
Creative
MediaSupply Chain
Purchasing
R&D
Factory FinanceHR
Legal IT
Operation Services Adm...
Sales Trade
Marketing
ResearchCreative
Media
Supply Chain
Purchasing
R&D
Factory
Finance
HR
Legal
IT
Marketing là Nhạc trưởng của Dàn hợp xướng Thương hiệu
NGOÀI
Làm việc với Agency
THẾ GIỚI AGENCY
Agency Disciplines
Communication
Advertising
PR
Activation
Event
Sampling
Promotion
Sponsorship
Direct Mar...
MẠNG LƯỚI AGENCY NETWORKS
CÁCH LÀM VIỆC VỚI AGENCY
C O M PA N Y
I D E N T I T Y
PA C K A G I N G
P R O M O T I O N S
A N N U A L
R E P O R T S
P R O D U C T
D E S I G N
P U ...
is managed internally with open
collaboration among
best-of-breed specialists.
I D E N T I T Y
PA C K A G I N G
P R O M O ...
I D E N T I T Y
PA C K A G I N G
P R O M O T I O N S
A N N U A L
R E P O R T S
P R O D U C T
D E S I G N
P U B L I C
R E L...
IN REALITY, COLLABORATIVE
NETWORKS AREN’T THAT SIMPLE.
Win—WinKhông ai xây dựng thương hiệu một mình.
Client—Agency
Marketing—Sales—Trade
Marketing—Phòng ban khác
3. CẦN CHUẨN BỊ GÌ?
Con đường của Marketing @ Client và tố chất, kỹ năng để thành công
CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP
10+
9+
7+
5+
3+
2+
1+
0-2
Chief Marketing Officer
(CMO / Vice President - Marketing)
Giám đốc Marketing
(Marketing Manager ...
Làm Marketing thì chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị,
quảng cáo, digital, etc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi ...
TỐ CHẤT / QUALIFICATIONS
HAM HỌC HỎI & LUÔN TÒ MÒ
KIÊN ĐỊNH & QUYẾT ĐOÁN
LINH HOẠT & CỞI MỞ
KỸ NĂNG / SKILLS
PHÂN TÍCH TỐT
TRUYỀN ĐẠTTỐT
LÃNH ĐẠO TỐT
PHẢI THẬT ĐAM MÊ…
Đ A
M M Ê
VÌ MARKETING RẤTTHỬ THÁCH…
RẤTTỐC ĐỘ…
…ĐƯỢC TƯỞNG THƯỞNG CAO…
…THÚ VỊ NHƯ CUỘC SỐNG.
THANK YOU!
Chúc các bạn tự tin đột phá vào ngành Marketing.
BRANDSVIETNAM.COM/PASSPORT
Xemtoànbộseriestại:
Tựhàomangđếnchobạnbởi:
Passport to Marketing: Passport to Client
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Passport to Marketing: Passport to Agency
Next

3

Share

Passport to Marketing: Passport to Client

"Passport to Marketing", series chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

"Passport to Client" sẽ dẫn lối bạn vào thế giới marketing dưới khía cạnh client với các trọng tâm:

Làm Marketing là làm gì?
- Hoạch định chiến lược Thương hiệu: Brand Positioning & - - - - Brand Architecture
- Lên kế hoạch và Thực thi Marketing: Brand Vision Plan, Brand - Marketing Plan và Mô hình 6P
- 7 nhiệm vụ của Brand Team

Làm Marketing là làm với ai? Cần chuẩn bị những tố chất và kỹ năng gì?
- Bên trong: Quản lý các phòng ban
- Bên ngoài: Truyền cảm hứng cho agency
- Con đường nghề nghiệp Marketing @ Client
- Tố chất và Kỹ năng để thành công

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Passport to Marketing: Passport to Client

 1. 1. PASSPORTTO CLIENT Chị Lê Hồ Mỹ Duyên, Nguyên Trưởng nhãn hàng Cấp cao, X-Men (ICP) Xem videovàdownlodtàiliệutại brandsvietnam.com/passport/#client
 2. 2. NGỘ NHẬN VỀ MARKETING Thường gặp ở các bạn sinh viên
 3. 3. Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện, PR, digital, SEO, viral, seeding, etc. Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng. Chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị, quảng cáo, digital, etc.
 4. 4. ĐÚNG, NHƯNG CHƯA ĐỦ!
 5. 5. 1. LÀM GÌ? 2. LÀM VỚI AI? 3. CẦN CHUẨN BỊ GÌ? Trách nhiệm của Marketing @ Client Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client Con đường nghề nghiệp, tố chất & kỹ năng cần thiết
 6. 6. 1. LÀM GÌ? Trách nhiệm của Marketing @ Client
 7. 7. Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện, PR, digital, SEO, viral, seeding, etc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 8. 8. Thực thi ngoài thị trường (In-market Execution) Quảng cáo & Truyền thông (Advertising & Media) Kế hoạch Marketing (Brand Marketing Plan) Chiến lược Thương hiệu (Brand Vision Plan) Kiến trúc Thương hiệu (Brand Architecture) Định vị Thương hiệu (Brand Positioning)
 9. 9. MARKETING @ CLIENT Hoạch địnhChiếnlược Lênkếhoạch&Thựcthi Đo lường tráchnhiệm
 10. 10. Định vị thương hiệu Kiến trúc thương hiệu Chiến lược thương hiệu Kế hoạch Marketing
 11. 11. MARKETING @ CLIENT Hoạch địnhChiếnlược Lênkếhoạch&Thựcthi Đo lường tráchnhiệm
 12. 12. Hiểu người tiêu dùng Phân khúc nhu cầu Phát triển sản phẩm Thông điệp định vị Sự thật ngầm hiểu Quảng cáo sáng tạo Digital Marketing Truyềnthông hiệu quả Kích hoạt thương hiệu Ý tưởng lớn Phân phối & Bán hàng Thương hiệu Người tiêudùng
 13. 13. Hiểu người tiêu dùng Phân khúc nhu cầu Phát triển sản phẩm Thông điệp định vị Sự thật ngầm hiểu Quảng cáo sáng tạo Digital Marketing Truyềnthông hiệu quả Kích hoạt thương hiệu Ý tưởng lớn Phân phối & Bán hàng Product—Packaging —Price Promotion-Positioning Place 6P
 14. 14. MARKETING @ CLIENT Hoạch địnhChiếnlược Lênkếhoạch&Thựcthi Đo lường tráchnhiệm
 15. 15. 1. Brand Key / Brand Plan / Brand Vision (định vị, kế hoạch, tầm nhìn thương hiệu) 2. Brand Communication & Activation (tăng trưởng qua truyền thông và kích hoạt) 3. Brand Innovation (tăng trưởng thông qua phát triển sản phẩm mới) 4. Brand Equity (tài sản thương hiệu) 5. Brand Sales (doanh số bán) 6. Brand Share (thị phần) 7. Brand Profit & Loss (lợi nhuận) 7Trách nhiệm Responsibilities
 16. 16. 2. LÀM VỚI AI? Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client
 17. 17. Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 18. 18. JOEL DARTMOUTH KELLY MARIN TREVOR CARMICHAEL JOHN T. LANDON SHARON BONDLY PAUL DERAIN JACQUES SOUVERAIN MICHAEL BRAND STEVEN GOLDSTEIN TRENT LOCKART JACKSON BARNES JOSEPH AKIO TERENCE BRADLEY MO DERENI ROBERT UNDERHILL KEN SILVER HILARY PROPRIATO MICHAEL O. KELL HECTOR ABONDAS NORMAN BRIER STACY BRECKSTEIN JOE KALEY BRIAN BELSEN ABRAHAM LENDER T. T. MCBRIDE VAN DERICKE JOHN R. CARLSON VICTOR AMOS SEAN O' KENNA JEFFREY ROCKEN DARREL TOM Carlos GEOFF WRIGHT MARK CONTADINA SUE SKENNIAN CHARLIE MARQUETTE VICTOR BANERAS F. C. CAMERON TELLIE PANOPOULIS MARTIN AIRES STEFAN C. KAISER BILL MOORE Smoocher Boy Agent Sims Agent Townsend Agent Kruzic Dijon Jean-Michel Keynes Corelli Johnston Billie Guards Librarian Field Officer Bus Driver Night Guard Meter Maid First Detective Second Detective Beat Cop Parking Cop Helicopter Pilot First Old Man Second Old Man Tax Collector Stunt Coordinator Assistant Stunt Coordinator Stunt Doubles Mariana Ajax Sgt. Santos Carter Smoocher Boy Agent Sims Agent Townsend Dijon Stunts STEVE ADRIAN BOB CARTER MICKEY DISANTIS MIKE FLANAGAN GEOFF IPSWICH BARRIE LAWRENCE JACKIE MACDOUGAL JAMES PETRICKE MARY STAUFFACHER CORNELIA THERRIEN RAUL VALERIA BENJAMIN BARKELEY GORDON COLERIDGE JILLIAN DRUCKER BILL GEORGE MICHAEL KANTER TERRY LEVINSON GREG NEVILSON PETE POLSON FREDDIE STEEN JEREMY TRICKETT RONALD DEAVER-WEBB TONY BEAUJOLAIS IVAN DEVERSON JOE EVANS JULIA HARRISON KENNETH KITTRIDGE TED MARSTEN BOB OSBORNE RAY TELSON CAB UPTON PETER YOUNG ROBERT G. RUNYAN Hong Kong Kung Fu Team YUAN Tiger CHU CHEN Dragon SEN NEUTRONLLC.COM
 19. 19. Giống như một bộ phim hay… xây dựng thương hiệu cần sự đóng góp của tất cả mọi người trong và ngoài công ty trong đó Marketing là người đạo diễn chính dẫn dắt, lôi kéo, lãnh đạo,
 truyền cảm hứng.
 20. 20. Sếp/Bangiámđốc Lính/Đồngđội AgencyPhòngban
 21. 21. TRONG Phối hợp với các Phòngban
 22. 22. Sales Trade Marketing Research Creative MediaSupply Chain Purchasing R&D Factory FinanceHR Legal IT Operation Services Administration Commercial
 23. 23. Sales Trade Marketing ResearchCreative Media Supply Chain Purchasing R&D Factory Finance HR Legal IT
 24. 24. Marketing là Nhạc trưởng của Dàn hợp xướng Thương hiệu
 25. 25. NGOÀI Làm việc với Agency
 26. 26. THẾ GIỚI AGENCY Agency Disciplines Communication Advertising PR Activation Event Sampling Promotion Sponsorship Direct Marketing CRM / RM Digital Research Design & Branding Production Media Creative & Strategies
 27. 27. MẠNG LƯỚI AGENCY NETWORKS
 28. 28. CÁCH LÀM VIỆC VỚI AGENCY
 29. 29. C O M PA N Y I D E N T I T Y PA C K A G I N G P R O M O T I O N S A N N U A L R E P O R T S P R O D U C T D E S I G N P U B L I C R E L AT I O N S R E S E A R C H P U B L I C AT I O N S A D V E R T I S I N G W E B D E S I G N B R A N D ST R AT E GY N A M I N G E V E N T S E X H I B I T S C R E AT I V E S E R V I C E S S U P P L I E R S D I R E C T R E S P O N S E P O P D I S P L A Y S The ONE-STOP SHOP contains the resources to develop and steward the brand. NEUTRONLLC.COM Đốitác Chiếnlược (Agencyof Record)
 30. 30. is managed internally with open collaboration among best-of-breed specialists. I D E N T I T Y PA C K A G I N G P R O M O T I O N S A N N U A L R E P O R T S P R O D U C T D E S I G N P U B L I C R E L AT I O N S R E S E A R C H P U B L I C AT I O N S A D V E R T I S I N G W E B D E S I G N B R A N D S T R AT E G Y N A M I N G E V E N T S E X H I B I T S C R E AT I V E S E R V I C E S SUPPLIERS D I R E C T R E S P O N S E P O P D I S P L A Y S C O M PA N Y NEUTRONLLC.COM Tựquảnlý (IndividualAgencies)
 31. 31. I D E N T I T Y PA C K A G I N G P R O M O T I O N S A N N U A L R E P O R T S P R O D U C T D E S I G N P U B L I C R E L AT I O N S R E S E A R C H P U B L I C AT I O N S A D V E R T I S I N G W E B D E S I G N B R A N D S T R AT E G Y N A M I N G E V E N T S E X H I B I T S C R E AT I V E S E R V I C E S S U P P L I E R S D I R E C T R E S P O N S E P O P D I S P L AY S B R A N D A G E N C Y The BRAND AGENCY hires best-of-breed firms to help develop and steward the brand. C O M PA N Y NEUTRONLLC.COM AgencyTưvấn (Consultancy)
 32. 32. IN REALITY, COLLABORATIVE NETWORKS AREN’T THAT SIMPLE.
 33. 33. Win—WinKhông ai xây dựng thương hiệu một mình. Client—Agency Marketing—Sales—Trade Marketing—Phòng ban khác
 34. 34. 3. CẦN CHUẨN BỊ GÌ? Con đường của Marketing @ Client và tố chất, kỹ năng để thành công
 35. 35. CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP
 36. 36. 10+ 9+ 7+ 5+ 3+ 2+ 1+ 0-2 Chief Marketing Officer (CMO / Vice President - Marketing) Giám đốc Marketing (Marketing Manager / Director) Trưởng ngành hàng (Category Head / Business Director) Trưởng nhãn hàng cấp cao (Group / Senior Brand Manager) Trưởng nhãn hàng (Brand / Product Manager) Trợ lý Trưởng nhãn hàng (Assistant Brand Manager) Nhân viên Marketing (Marketing Executive) Thực tập / Thực tập Marketing (Intern / Marketing Assistant) Con đường nghề nghiệp Kinh nghiệm Theo dõi & Báo cáo Thực thi & Giám sát Lậpkếhoạch &Quảnlý Định hướng nhãn hàng Định hướng ngành hàng Chiến lược công ty
 37. 37. Làm Marketing thì chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị, quảng cáo, digital, etc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 38. 38. TỐ CHẤT / QUALIFICATIONS
 39. 39. HAM HỌC HỎI & LUÔN TÒ MÒ
 40. 40. KIÊN ĐỊNH & QUYẾT ĐOÁN
 41. 41. LINH HOẠT & CỞI MỞ
 42. 42. KỸ NĂNG / SKILLS
 43. 43. PHÂN TÍCH TỐT
 44. 44. TRUYỀN ĐẠTTỐT
 45. 45. LÃNH ĐẠO TỐT
 46. 46. PHẢI THẬT ĐAM MÊ… Đ A M M Ê
 47. 47. VÌ MARKETING RẤTTHỬ THÁCH…
 48. 48. RẤTTỐC ĐỘ…
 49. 49. …ĐƯỢC TƯỞNG THƯỞNG CAO…
 50. 50. …THÚ VỊ NHƯ CUỘC SỐNG.
 51. 51. THANK YOU! Chúc các bạn tự tin đột phá vào ngành Marketing.
 52. 52. BRANDSVIETNAM.COM/PASSPORT Xemtoànbộseriestại: Tựhàomangđếnchobạnbởi:
 • DATVUTIEN2

  Jul. 29, 2021
 • Tamcrazy

  Dec. 22, 2020
 • tramanh231996

  Oct. 31, 2019

"Passport to Marketing", series chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến. "Passport to Client" sẽ dẫn lối bạn vào thế giới marketing dưới khía cạnh client với các trọng tâm: Làm Marketing là làm gì? - Hoạch định chiến lược Thương hiệu: Brand Positioning & - - - - Brand Architecture - Lên kế hoạch và Thực thi Marketing: Brand Vision Plan, Brand - Marketing Plan và Mô hình 6P - 7 nhiệm vụ của Brand Team Làm Marketing là làm với ai? Cần chuẩn bị những tố chất và kỹ năng gì? - Bên trong: Quản lý các phòng ban - Bên ngoài: Truyền cảm hứng cho agency - Con đường nghề nghiệp Marketing @ Client - Tố chất và Kỹ năng để thành công

Views

Total views

5,177

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,391

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×