Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Weekendowy pojedynek filmowy vol 15

3,198 views

Published on

Opinie dotyczące premier filmowych w weekend otwarcia. Filmy objęte analizą: Niebezpieczna metoda, Służące, Wyjazd integracyjny

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Weekendowy pojedynek filmowy vol 15

  1. 1. Weekendowy pojedynek filmowy vol. 15: „ Niebezpieczna metoda” vs „Służące” vs „Wyjazd integracyjny”
  2. 2. Analiza Analiza powstała w oparciu o dane pochodzące z monitoringu Internetu i obejmującego treści zamieszczone w dniach od 4 do 6 listopada 2011
  3. 3. Liczba treści w podziale na dni W analizowanym okresie zamieszczono 917 nowe treści dotyczących 3 omawianych filmów – jest to liczba treści na średnim poziomie. Liczba treści w podziale na dni jest klasyczna - najważniejszym dniem zamieszczania treści jest piątek, ale udział jest istotnie poniżej średniej – 40,3%
  4. 4. Liczba treści – udział poszczególnych filmów we wszystkich wypowiedziach Najwięcej treści dotyczyło filmu „Służące” – 40,3% wszystkich treści dotyczyło tego filmu
  5. 5. Miejsca zamieszczenia treści Internauci najbardziej zaangażowali się w film „Wyjazd integracyjny”
  6. 6. Sentyment treści - struktura Również ten film (Wyjazd integracyjny) uzyskał najwięcej pozytywnych wpisów (aczkolwiek należy też dostrzec dużo opinii negatywnych)
  7. 7. <ul><li>Jako zwycięzcę wybraliśmy film „Wyjazd integracyjny” </li></ul><ul><ul><li>Film uzyskał relatywnie najwięcej opinii, przy bardzo wysokim poziomie opinii pozytywnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Film nie jest jednak pozycją dla wszystkich </li></ul></ul><ul><ul><li>Dla osób preferujących ambitniejsze kino „Niebezpieczna metoda” wydaje się być atrakcyjną propozycją </li></ul></ul>Zwycięzca
  8. 8. Napisz do nas Michał Sadowski + 48 605 - 394 - 355 kontakt @ brand24.pl

×