Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Weekendowy pojedynek filmowy vol. 14

2,625 views

Published on

Analiza opinii zamieszczonych w internecie i dotyczących weekendu otwarcia dla premier filmowych: :Contagion - Epidemia strachu,

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Weekendowy pojedynek filmowy vol. 14

  1. 1. Weekendowy pojedynek filmowy vol. 14: „ Contagion: Epidemia strachu” vs „Elitarni - Ostatnie starcie” vs „Habemus Papam – Mamy Papieża”
  2. 2. Analiza Analiza powstała w oparciu o dane pochodzące z monitoringu Internetu i obejmującego treści zamieszczone w dniach od 28 do 30 października 2011
  3. 3. Liczba treści w podziale na dni W analizowanym okresie zamieszczono 445 nowe treści dotyczących 3 omawianych filmów – jest to liczba treści na niskim poziomie. Liczba treści w podziale na dni jest zgodna z podstawowym modelem częstości - najważniejszym dniem zamieszczania treści jest piątek, ale udział jest poniżej średniej – 42,2%
  4. 4. Liczba treści – udział poszczególnych filmów we wszystkich wypowiedziach Najwięcej treści dotyczyło nowego filmu Stevena Sodenbergha „Contagion” – było to 39,6% wszystkich treści
  5. 5. Miejsca zamieszczenia treści Wszystkie analizowane filmy nie zaangażowały istotnie internautów – udział serwisów społecznościowych jest na niskim poziomie w całkowitej liczbie generowanych treści
  6. 6. Sentyment treści - struktura Najwięcej opinii uzyskał film Sodenbergha „Contagion”
  7. 7. <ul><li>Jako zwycięzcę wybraliśmy film „Contagion: Epidemia strachu” </li></ul><ul><ul><li>Film uzyskał relatywnie najwięcej opinii, przy wysokim poziomie opinii pozytywnych </li></ul></ul>Zwycięzca
  8. 8. Napisz do nas Michał Sadowski + 48 605 - 394 - 355 kontakt @ brand24.pl

×