Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Natężenie dyskusji online      związanej z markami Sky Club i TriadaSky Club                   Ogł...
Udział poszczególnych kategorii źródeł w dyskusji   związanej z markami Sky Club i Triada   Sky Club        ...
Upadłość można było  przewidzieć.
Przykłady wyników monitoringu  marki Sky Club z okresu poprzedzającego upadłość.
11 maj 2012Ponad miesiąc przed informacją o upadłości
13 maj 2012Ponad miesiąc przed informacją o upadłości
28 maj 2012Ponad miesiąc przed informacją o upadłości
18 czerwca 201215 dni przed informacją o upadłości  i 13 dni przed reakcją giełdy
18 czerwca 201215 dni przed informacją o upadłości  i 13 dni przed reakcją giełdy
21 czerwca 201212 dni przed informacją o upadłości  i 10 dni przed reakcją giełdy
23 czerwca 201210 dni przed informacją o upadłości  i 8 dni przed reakcją giełdy
24 czerwca 20129 dni przed informacją o upadłości i   7 dni przed reakcją giełdy
26 czerwca 20127 dni przed informacją o upadłości i   5 dni przed reakcją giełdy
27 czerwca 20126 dni przed informacją o upadłości i   4 dni przed reakcją giełdy
28 czerwca 20125 dni przed informacją o upadłości i   3 dni przed reakcją giełdy
29 czerwca 20124 dni przed informacją o upadłości i   2 dni przed reakcją giełdy
30 czerwca 20123 dni przed informacją o upadłości i  1 dzień przed reakcją giełdy
Podsumowanie.
Przytłaczającą większość opinii na tematmarki Sky Club w okresie bezpośredniopoprzedzającym upadłość stanowiłyopinie negat...
Porównanie wydźwięku / sentymentu   dyskusji na temat marki „upadłej” i zdrowiej.  (Okres badania to miesiąc poprzedza...
Najlepszy slajd prezentacji.
3 dni przed ogłoszeniem upadłości
Informacje o analizie.Analiza została przygotowana w oparciu o dane zebrane przez narzędzie monitoringuInternetu Brand24 o...
Jeżeli masz pytania  Michał Sadowski  +48 605 394 355  michal@brand24.pl
Sky club - Case study
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sky club - Case study

18,145 views

Published on

Prezentacja pokazująca możliwość przewidywania takich wydarzeń, jak upadłość Sky Club.

Sky club - Case study

 1. 1. Natężenie dyskusji online związanej z markami Sky Club i TriadaSky Club Ogłoszenie upadłościTriada
 2. 2. Udział poszczególnych kategorii źródeł w dyskusji związanej z markami Sky Club i Triada Sky Club Triada
 3. 3. Upadłość można było przewidzieć.
 4. 4. Przykłady wyników monitoringu marki Sky Club z okresu poprzedzającego upadłość.
 5. 5. 11 maj 2012Ponad miesiąc przed informacją o upadłości
 6. 6. 13 maj 2012Ponad miesiąc przed informacją o upadłości
 7. 7. 28 maj 2012Ponad miesiąc przed informacją o upadłości
 8. 8. 18 czerwca 201215 dni przed informacją o upadłości i 13 dni przed reakcją giełdy
 9. 9. 18 czerwca 201215 dni przed informacją o upadłości i 13 dni przed reakcją giełdy
 10. 10. 21 czerwca 201212 dni przed informacją o upadłości i 10 dni przed reakcją giełdy
 11. 11. 23 czerwca 201210 dni przed informacją o upadłości i 8 dni przed reakcją giełdy
 12. 12. 24 czerwca 20129 dni przed informacją o upadłości i 7 dni przed reakcją giełdy
 13. 13. 26 czerwca 20127 dni przed informacją o upadłości i 5 dni przed reakcją giełdy
 14. 14. 27 czerwca 20126 dni przed informacją o upadłości i 4 dni przed reakcją giełdy
 15. 15. 28 czerwca 20125 dni przed informacją o upadłości i 3 dni przed reakcją giełdy
 16. 16. 29 czerwca 20124 dni przed informacją o upadłości i 2 dni przed reakcją giełdy
 17. 17. 30 czerwca 20123 dni przed informacją o upadłości i 1 dzień przed reakcją giełdy
 18. 18. Podsumowanie.
 19. 19. Przytłaczającą większość opinii na tematmarki Sky Club w okresie bezpośredniopoprzedzającym upadłość stanowiłyopinie negatywne.Alarmujący był nie tylko udziałnegatywnych opinii (93%), ale także ichtreść.Masowo sygnalizowano takie zjawiska jak:- brak możliwości odzyskania zwrotów nawetczęści pieniędzy po rezygnacji z wycieczki.- nieopłacone hotele i kontrahenci- brak możliwości odzyskania zwrotów nawetczęści pieniędzy po rezygnacji z wycieczki.- brak kontaktu z pracownikami biura podróży
 20. 20. Porównanie wydźwięku / sentymentu dyskusji na temat marki „upadłej” i zdrowiej. (Okres badania to miesiąc poprzedzający upadłość Sky Club.) Sky Club Rainbow Tours93% 86%Negatywnych opinii pozytywnych opinii
 21. 21. Najlepszy slajd prezentacji.
 22. 22. 3 dni przed ogłoszeniem upadłości
 23. 23. Informacje o analizie.Analiza została przygotowana w oparciu o dane zebrane przez narzędzie monitoringuInternetu Brand24 oraz przetworzone ręcznie przez człowieka. Dane zebrano wokresie 1 maj 2012 - 5 lipca 2012.Analiza sentymentu / wydźwięku została zrealizowana ręcznie. Procentowy udziałwzmianek negatywnych bądź pozytywnych odzwierciedla ich liczbę w stosunku docałkowitej liczby wzmianek zawierających jakiekolwiek emocje / opinię.
 24. 24. Jeżeli masz pytania Michał Sadowski +48 605 394 355 michal@brand24.pl

×