Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Analiza opinii polaków na temat inteligentnych zegarków

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 37 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Analiza opinii polaków na temat inteligentnych zegarków (20)

Advertisement

More from Brand24 (20)

Analiza opinii polaków na temat inteligentnych zegarków

 1. 1. Analiza opinii Polaków na temat inteligentnych zegarków Warszawa 2015-04-23
 2. 2. 2 Podsumowanie Kategoria na bardzo wczesnym etapie, problem z negatywnym nastawieniem Dyskusja o inteligentnych zegarkach dopiero się rozpoczyna. Na tym etapie natężenie dyskusji internetowej jest na niskim poziomie. Równocześnie żadna z marek nie uzyskuje wysokiego poziomu buzzu. Opinie stanowią istotną część całego buzzu – to 20,1% wszystkich treści (jest to wysoki udział). Kluczowa grupa docelowa – mężczyźni w wieku 19-34, mieszkający w miasta powyżej 50 tysięcy (szczególnie z największych miast – powyżej 500 tysięcy mieszkańców). Ta grupa stanowi 68,8% autorów opinii. Wysoki udział geeków (osoby interesujące się tematem nowych technologii i posiadające dużą wiedzę w tym temacie) – aż 21,2% autorów. Jest to jeden z czynników potwierdzających wstępną fazę rozwoju kategorii. Udział opinii bazujących na własnych doświadczeniach to jedynie 21,5%. Zdecydowana większość opinii jest więc teoretyczną oceną produktu (opinią „na sucho”), bazującą najczęściej na informacjach pochodzących od mediów. t
 3. 3. 3 Podsumowanie Kategoria na bardzo wczesnym etapie, problem z negatywnym nastawieniem 40% opinii o zegarkach jest negatywnych, a 60% opinii pozytywnych. Wśród osób, które są posiadaczami inteligentnych zegarków struktura sentymentu jest o wiele lepsza – udział pozytywnych opinii wyniósł 82,9%. Wśród osób oceniających „teoretycznie” udział ocen pozytywnych wynosi 53,7%. Równocześnie o wiele lepiej oceniane są poszczególne marki niż ogólnie smartwatche. Marki uzyskują 69% opinii pozytywnych, natomiast opinie na temat kategorii uzyskują tylko 16,2% opinii pozytywnych. Można mówić więc o ogólnym hejcie na temat smartwatchy ogólnie jako produkcie. Najważniejsze kryteria oceny smartwatchy to: przydatność, wygląd, bateria oraz cena. Przydatność to kryterium oceny najsilniej skorelowane z ostateczną oceną smartwatcha – jeżeli ktoś uznaje zegarek za przydatny, wtedy też pozytywnie ocenia zegarek i odwrotnie. Są duże różnice w ważności kryteriów dla osób posiadających smartwatche a pozostałymi osobami. W wypadku posiadaczy smartwatchy najczęściej pojawiające się kryterium oceny to ocena pracy baterii. Osoby, które nie są posiadaczami inteligentnych zegarków, najczęściej oceniały ich wygląd. Wśród posiadaczy smartwatchy najlepiej oceniane są produkty marek Pebble, Sony i Samsung. t
 4. 4. 4 Liczba treści internetowych na poziomie kategorii Średnia miesięczna liczba treści internetowych Niski poziom buzzu w porównaniu do innych kategorii Dyskusja o smartwatchach jest na niskim poziomie odnosząc do innych kategorii urządzeń mobilnych. O smartfonach zamieszczanych jest w internecie 21,6 razy więcej treści niż o inteligentnych zegarkach, o tabletach – 5,5 raza więcej. Łączny buzz na temat całej kategorii jest na niskim poziomie. t 180 074 51 941 7 974 0 50 000 100 000 150 000 200 000 smartfony tablety inteligentne zegarki Średnia miesięczna liczba treści internetowych w skali miesiąca
 5. 5. 5 Share of voice marek Udział marki w całości buzzu Apple Watch 24,3% Samsung Gear 17,8% ogólnie 14,6% LG Watch 10,3% Motorola Moto 360 8,1% Pebble 6,5% Sony Smartwatch 6,1% Huawei Watch 3,5% MyKronoz 3,0% Manta 1,4% inne 4,4% Apple Watch i Samsung Gear jako najczęściej omawiane marki Co nie jest zaskakujące najbardziej angażują w dyskusję marki największych producentów – Apple i Samsung. Do największych marek należy też zaliczyć LG Watch, Motorola Moto 360 oraz Pebble. W sumie te 5 marek odpowiada za 67% całego buzzu. Buzz o żadnej marce nie uzyskuje wysokiego poziomu (powyżej 2 tysięcy treści w okresie miesiąca). Porównując produkty marki Apple – iPhone uzyskuje miesięczny średni poziom buzzu – 44,7 tysiąca treści, a iPad – 10,5 tysiąca treści. t
 6. 6. 6 Kategorie mediów - udział Udział kategorii mediów w całości buzzu Blogi 4,2% Facebook 25,9% Filmy 2,1% Forum 10,7% Mikroblogi 29,6% Pozostałe 12,9% Wiadomości 11,5% Zdjęcia 3,0%
 7. 7. 7 Kategorie mediów Średnia miesięczna liczba treści internetowych 892 5446 447 2240 6225 2700 2407 638 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Blogi Facebook Filmy Forum Mikroblogi Pozostałe Wiadomości Zdjęcia liczba treści
 8. 8. 8 Udział stron Udział poszczególnych stron i domen w całości dyskusji twitter.com 29,6% facebook.com 25,9% forum.android.com.pl 4,1% instagram.com 3,0% antyweb.pl 2,3% youtube.com 2,1% wykop.pl 1,5% plus.google.com 1,0% gsmmaniak.pl 0,9% technowinki.onet.pl 0,8% pozostałe 28,6%
 9. 9. 9 Udział opinii internautów w całości buzzu Jako procent całego buzzu Wysoki udział opinii Udział opinii w łącznym buzzie na poziomie 20,1% jest wysokim wskaźnikiem (benchmark dla wysokiego udziału – powyżej 20%). To oznacza, że na tym etapie wymiana ocen na temat produktów (opinii) jest kluczowa dla wygenerowania wizerunku tej kategorii produktowej, jak i poszczególnych marek. Największy udział w całości buzzu mają treści związane z informacjami rynkowymi (np. o dacie premiery zegarka, nowościach na targach itd.) t 20,1%
 10. 10. 10 Płeć autora Struktura całość opinii Bardzo silna nadreprezentacja mężczyzn jako autorów opinii Kategoria uzyskuje bardzo wysoki udział mężczyzn jako autorów treści. Dla przykładu udział mężczyzn jako autorów opinii o smartfonach wynosi 84,3%, o tabletach – 68,2%. t 5,7% 94,3% Kobieta Mężczyzna
 11. 11. 11 Wiek autora Struktura całość opinii Grupa 19-34 jako najczęściej zamieszczająca opinie – 76,9% autorówt <18 10,0% 19-24 34,9% 25-34 42,0% 35+ 13,1% O ile podstawową grupą osób aktywnych w mediach społecznościowych jest grupa wiekowa od 13 do 34 lat, o tyle w wypadku dyskusji o inteligentnych zegarkach mocno zyskują dwie grupy wiekowe: 19-24 oraz 25-34. W wypadku tych grup mamy do czynienia z nadreprezentacją udziału, stąd jest to określenie grupy wiekowej dobrze opisuje profil osób najbardziej zainteresowanych tym produktem. Jeżeli przeanalizujemy strukturę wiekową osób zamieszczających opinii i które są posiadaczami smartwatchy, to grupa 19-34 pozostaje podstawową grupą wiekową, ale jej udział spadł do 73,1%. W wypadku posiadaczy wzrasta udział grupy wiekowej 35+ - do 19,2%
 12. 12. 12 Wielkość miejscowości Struktura całość opinii Kluczowe znaczenie osób ze średnich i największych miast – 85,1% autorówt 11,5% 37,3% 47,7% wieś <50 tys. 50-500 tys. >500 tys. Podobnie jak w wypadku grup wiekowych, również profil miejsca zamieszkania autorów jest bardzo wyraźny i obejmuje on osoby ze średnich (od 50 do 500 tysięcy mieszkańców) oraz największych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców). Profil pozostaje ten sam również w wypadku osób, które są posiadaczami inteligentnych zegarków (81,7% posiadaczy).
 13. 13. 13 Udział geeków wśród autorów Struktura całość opinii Wysoki udział geeków wśród autorówt 21,2% 78,8% geek inni autorzy Wysoki udział tej grupy jest sygnałem pierwszej fazy w cyklu rozwoju produktu – w dyskusję silnie angażują się osoby mocno zainteresowane tematem nowych technologii i posiadające wiedzę w tym obszarze. Również ta sama grupa uzyskuje bardzo wysoki udział wśród posiadaczy inteligentnych zegarków (21,2%). To oznacza, że zbudowanie dobrego postrzegania marki w tej grupie będzie jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na sukces kategorii, jak i poszczególnych marek, w kolejnych fazach cyklu rozwoju produktu. Z perspektywy dyfuzji innowacji można powiedzieć, że mamy do czynienia z innowatorami (pierwsza grupa).
 14. 14. 14 Źródło opinii – udział własnych doświadczeń Struktura całość opinii Większość opinii jest „na sucho”t 21,5% 78,5% opinia posiadacza inteligentnego zegarka inne opinie Profil osób posiadających smartwatche jest bardzo zbliżony do ogólnej próby. 73,1% posiadaczy inteligentnych zegarków, zamieszczających opinie to osoby w wieku 19-34, lekka nadreprezentacja jest w grupie 25-34. Podobniej jest w wypadku udziału wśród autorów osób ze średnich i największych miast – wynosi ona 81,7%. To oznacza, że na tym etapie rozwoju kategorii jest to kluczowa grupa do działań komunikacyjnych w internecie – w najbliższym okresie to z tej grupy będą pochodzili nabywcy smartwatchy.
 15. 15. 15 Sentyment opinii Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Bardzo wysoki udział negatywnych opinii Biorąc pod uwagę fakt, że analiza obejmuje tylko same opinie, powyższą strukturę należy uznać za złą (benchmark – negatywne opinie powyżej 30%). Biorąc pod uwagę fakt, że kategoria jest na wczesnym etapie rozwoju, wysoki udział negatywnych opinii może źle wpłynąć na szybkość popularyzacji kategorii i wzrost popytu na te produkty. t Negatywne 40,0% Pozytywne 60,0%
 16. 16. 16 Sentyment opinii – kategorie urządzeń mobilnych Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Opinie o smartwatchach gorsza niż o smartfonach, zbliżona do opinii o tabletach Porównując strukturę opinii z innymi kategoriami urządzeń mobilnych widać, że uzyskuje ona gorszą strukturę niż smartfony i nieznacznie gorszą niż tablety. Jednocześnie należy też stwierdzić, że ogólnie kategorii urządzeń nowych technologii nie mają zbyt dobrej struktury sentymentu. t 30,4% 39,1% 40,0% 66,7% 58,7% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% smartfony tablety inteligentne zegarki pozytywne neutralne negatywne
 17. 17. 17 Sentyment opinii – temat opinii Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Ogólny hejt o kategorii Kluczowym czynnikiem wpływającym na gorszą strukturę buzzu jest ogólny hejt na temat tej kategorii produktowej. 83,3% opinii o ogólnie o produkcie (bez konkretnej marki) pochodzi od osób, które nie posiadają inteligentnego zegarka a mają negatywną opinię o tej kategorii produktowej. To tworzy negatywną barierę dla postrzegania całej kategorii, która bazuje w zdecydowanej większości na informacjach pochodzących z mediów (zarówno offline jak i online). Jednocześnie, w wypadku opinii na temat produktów jest istotnie lepsza struktura sentymentu. t 31,0% 83,8% 40,0% 69,0% 16,2% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% marki kategoria produktowa średnio pozytywne neutralne negatywne
 18. 18. 18 Sentyment opinii – posiadacze vs pozostali Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Zdecydowanie lepsza struktura sentymentu posiadaczy zegarków Opinie posiadaczy inteligentnego zegarka bardzo mocno odbiegają od ogólnej struktury opinii i mają zdecydowanie wyższy udział pozytywnych opinii. To pokazuje, że jest wyraźny rozdźwięk pomiędzy ogólnymi ocenami osób, które wypowiadają się „teoretycznie” a osobami, które takowe posiadają. To też pokazuje, że wraz z rozwojem kategorii i wyższymi udziałem posiadaczy inteligentnych zegarków struktura sentymentu opinii będzie ulegać poprawie. Jednocześnie samą strukturę sentymentu opinii wśród posiadaczy smartwatchy należy uznać za przeciętną – udział negatywnych opinii jest na poziomie średnim. Można zatem uznać, że aktualne wersje produktów nie do końca spełniają oczekiwania konsumentów. t 17,1% 46,3% 40,0% 82,9% 53,7% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% posiadacz smartwatcha opinie "teoretycze" średnia pozytywne neutralne negatywne
 19. 19. 19 Sentyment opinii – geek Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Nieznacznie lepsza struktura opinii geeków Rozkład sentymentu ma bardzo podobną strukturę jak w całej populacji. t 38,6% 40,4% 40,0% 61,4% 59,6% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% geek inne osoby średnia pozytywne neutralne negatywne
 20. 20. 20 Kryteria oceny 1,9% 2,2% 4,6% 6,8% 7,0% 8,1% 15,5% 15,8% 23,4% 40,3% 5,4% 5,4% 14,7% 21,7% 12,4% 20,9% 34,5% 25,6% 45,3% 36,4% wsparcie w języku polskim wygoda korzystania aplikacje jakość wykonania specyfikacja system operacyjny przydatność cena bateria wygląd 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% posiadacze wszystkie opinie
 21. 21. 21 Kryteria oceny – sentyment wśród wszystkich autorów opinii 23,2% 26,9% 29,1% 34,2% 36,6% 41,7% 45,5% 46,3% 61,9% 100,0% 40,4% 76,8% 73,1% 70,9% 65,8% 63,4% 58,3% 54,5% 53,7% 38,1% 0,0% 59,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jakość wykonania wygoda korzystania aplikacje wygląd przydatność specyfikacja cena bateria system operacyjny wsparcie w języku polskim średnia negatywne neutralne pozytywne
 22. 22. 22 Kryteria oceny – sentyment wśród osób posiadających smartwatche 14,3% 21,3% 21,4% 24,2% 24,8% 26,3% 30,0% 31,9% 40,6% 55,6% 100,0% 85,7% 78,7% 78,6% 75,8% 75,2% 73,7% 70,0% 68,1% 59,4% 44,4% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jakość wykonania przydatność wygoda korzystania cena bateria aplikacje średnia wygląd specyfikacja system operacyjny wsparcie w języku polskim negatywne neutralne pozytywne
 23. 23. 23 Kryteria oceny – korelacja liniowa 0,53 0,58 0,59 0,62 0,64 0,70 0,71 0,77 0,92 jakość wykonania aplikacje specyfikacja cena system operacyjny wygoda noszenia/korzystania bateria wygląd przydatność - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
 24. 24. 24 Kryteria oceny Wygląd, przydatność, cena oraz bateria jako najważniejsze kryteria oceny Przydatność to jest kryterium silnie skorelowane z ostateczną oceną produktu – współczynnik korelacji liniowej wynosi aż 0,91 czyli sentyment 91,9% opinii o przydatności smartwatcha jest taka sama jak końcowa ocena (bez względu czy pozytywna czy negatywna). Jest to bardzo silna korelacja. W całej próbie, 65,8% osób, które oceniały pod tym kątem, przyznały oceny pozytywne, 36,6% osób negatywnie oceniło przydatność smartwatchy. Wśród osób, które są posiadaczami smartwatchy udział negatywnych ocen przydatności spada do 21,3%, natomiast wśród osób oceniających „teoretycznie” negatywne oceny przydatności stanowią 50,5% opinii. To wskazuje na istotną barierę popytową. Najczęściej oceniane pozytywnie smartwatche pod względem przydatności to produktu Samsunga. Wygląd – to najczęściej pojawiające się kryterium wśród wszystkich opinii, przy czym jest to najważniejsze kryterium wśród osób, które wypowiadają się „teoretycznie”. Jednocześnie ocena wyglądu zegarka jest drugim kryterium pod względem poziom korelacji ostateczną oceną zegarka (jest to silna korelacja). Wygląd jest przede wszystkim zdecydowanie lepiej oceniane przez kobiety (78,6% ocen pozytywnych) niż mężczyzn (65,5%). Najwięcej pozytywnych ocen uzyskiwały inteligentne zegarki Huawei i Motoroli. t
 25. 25. 25 Kryteria oceny Wygląd, przydatność, cena oraz bateria jako najważniejsze kryteria oceny Bateria – jest najczęściej pojawiającym się kryterium oceny wśród posiadaczy smartwatchy (45,3%), o wiele częściej niż opinii teoretycznych (17,4%). Równocześnie użytkownicy lepiej oceniają baterie (75,2% ocen pozytywnych) niż pozostałych osób (tylko 38,4% ocen pozytywnych). Ocena baterii zegarka jest silnie skorelowana z ostateczną oceną zegarka (wskaźnik korelacji na poziomie 0,71). Najlepiej oceniane pod kątem baterii są produkty marek GoClever i Samsung. Cena – jest kolejnym kryterium w którym są duże rozbieżności pomiędzy posiadaczami smartwatchy a pozostałymi osobami. I tak kryterium ceny pojawia się w 25,6% osób posiadających smartwatch i 13,1% wśród osób wypowiadających się teoretycznie. Jednocześnie posiadacze smartwatchy negatywnie oceniają cenę smartwachy w 24,2% opinii, w drugiej grupie – negatywne oceny ceny stanowią aż 56,9% opinii. Jednocześnie cena uzyskuje średni poziom korelacji z ostateczną oceną smartwatcha. Najwięcej pozytywnych ocen uzyskały smartwatche GoClever. t
 26. 26. 26 Producenci smartwatchy – sentyment wszystkich opinii 4,9% 8,9% 19,8% 20,9% 23,5% 28,1% 30,5% 30,8% 31,1% 41,1% 78,3% 95,1% 91,1% 80,2% 79,1% 76,5% 71,9% 69,5% 69,2% 68,9% 58,9% 21,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alcatel Sony Huawei Watch Samsung LG Pebble inni producenci Motorola Kruger&Matz GoClever Apple Watch negatywne neutralne pozytywne
 27. 27. 27 Producenci smartwatchy – sentyment opinii posiadaczy 5,6% 8,1% 12,5% 15,3% 20,0% 20,0% 23,1% 29,4% 94,4% 91,9% 87,5% 84,7% 80,0% 80,0% 76,9% 70,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pebble Sony inni producenci Samsung LG Motorola Kruger&Matz GoClever negatywne neutralne pozytywne
 28. 28. 28 Ocena poszczególnych marek Smartwatche Pebble, Sony i Samsung najlepiej oceniane przez ich posiadaczy Opinie o samych markach, pochodzące od ich użytkowników uzyskują 17,1% ocen negatywnych i 82,9% ocen pozytywnych. Widać duże różnice w ocenach w porównaniu z osobami, które zamieszczają opinie „na sucho”. 3 marki uzyskują wśród ich użytkowników strukturę lepszą od średniej. Zdecydowanie najlepszą strukturę opinii uzyskują inteligentne zegarki marki Pebble. Ich użytkownicy doceniają markę przede wszystkim w wymiarze przydatności oraz oceny pracy baterii. O wiele gorzej oceniane są te produkty od strony estetycznej (wygląd). Równie dobrze oceniane są smartwatche Sony. W 3 najważniejszych kryteriach – bateria, wygląd oraz przydatność marka uzyskuje zdecydowaną przewagę pozytywnych ocen. W odróżnieniu od Pebble wyższy jest jednak udział ocen negatywnych. Trzecie miejsce zajmują produkty marki Samsung. Wśród najważniejszych kryteriów oceny marka wypada najlepiej pod kątem przydatności (81% ocen pozytywnych). O wiele gorzej wypada marka pod kątem baterii (38,7% ocen negatywnych) i wyglądu (42,1% ocen negatywnych). t
 29. 29. Pełna wersja raportu
 30. 30. 30 Pełna wersja raportu 1. Skala dyskusji o inteligentnych zegarkach – analiza ilościowa Pierwsza część raportu obejmuje: • Analiza skali buzzu na poziomie ogólnym (w porównaniu do innych kategorii urządzeń mobilnych) • Buzz w podziale na kategorie mediów • Najważniejsze serwisy wraz z analizą specyfiki treści w nich zamieszczanych • Aktywność internautów ze względu na dzień tygodnia oraz porę Ta część analizy pozwala zinterpretować fazę rozwoju kategorii. Najważniejszą wartością tej sekcji jest określenie kluczowych obszarów mediów społecznościowych oraz najważniejszych serwisów. Informacje zebrane w tej części będą przydatne m.in. przy określaniu strategii i taktyki social media. Sekcja dostarcza też praktyczne informacje dotyczące strategii czasowej w działaniach marketingowych. t
 31. 31. 31 Pełna wersja raportu 2. Analiza jakościowa opinii internautów Analiza obejmuje: • Udział opinii w całości buzzu • Analiza profilu demograficznego autorów opinii i identyfikację kluczowej grupy docelowej • Analiza sentymentu na poziomie ogólnym oraz poszczególnych zmiennych, np. w poszczególnych grupach demograficznych • Główne kryteria oceny produktów i ich rola przy wyborze inteligentnych zegarków - analiza na poziomie ogólnym i poszczególnych grup • Sentyment poszczególnych kryteriów oceny Dzięki tej części analizy będzie można dogłębnie poznać konsumentów i ich ocenę inteligentnych zegarków. Sekcja analizy pozwoli m.in. określić co dla internautów jest najważniejsze w wyborze inteligentnego zegarka. Wiedza zgromadzona w tej sekcji będzie przydatna przede wszystkim w strategii komunikacji (np. przy określeniu pozycjonowania produktu). t
 32. 32. 32 Pełna wersja raportu 3. Analiza jakościowa opinii o najważniejszych markach, według producenta Analiza obejmuje: • Analiza profilu demograficznego • Udział posiadaczy smartwatchy jako autorów opinii • Analiza sentymentu • Główne kryteria oceny marki i siła marki w tych obszarach Marki producentów objęte analizą: • Alcatel • Apple Watch • GoClever • Huawei Watch • Kruger&Matz • LG • Motorola • Pebble • Samsung • Sony Analiza pozwoli określić słabe i mocne strony poszczególnych marek, zdefiniować ich potencjał komunikacyjny. Materiały będzie można wykorzystać m.in. w strategii promocyjnej danej marki. t
 33. 33. 33 Pełna wersja raportu 4. Rekomendacje strategii działań social media marketingu W oparciu o wyniki analizy został przygotowany zestaw rekomendacji działań w obszarze mediów społecznościowych. Rekomendacje obejmują zarówno określenie strategicznych celów dla działań marketingowych w mediach społecznościowych, określenie kluczowych kierunków działań, jak i propozycje konkretnych rozwiązań. Rekomendacje uwzględniają kryteria oceny produktów oraz są dostosowane do specyfiki poszczególnych grup docelowych. t
 34. 34. 34 Pełna wersja raportu Jeżeli jesteś zainteresowany pełną, płatną wersją raportu – skontaktuj się ze mną: • Jarek Roszkowski – dyrektor działu analiz • @: jarek@brand24.pl • Tel: 501 71 90 91
 35. 35. O analizie
 36. 36. 36 O analizie O analizie Analiza powstała w oparciu o wyniku monitoringu treści zawierających słowa kluczowe dotyczące ogólnie kategorii lub poszczególnych marek inteligentnych zegarków. Dane do analizy pochodzą z okresu: 01/01/2015 – 20/03/2015 Łączna próba w analizie – 1 200 treści, zawierających ocenę produktu (opinii) t
 37. 37. Dziękuję za uwagę! 38 Adres ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa fb /Brand24 Get Social t @Brand24app Strona internetowa www.brand24.pl

×