&
studiedag
CLIL maakt “echt” het verschil
Programma 23 oktober 2013
13:30- 13:45: verwelkoming door Peter Hertog, gedeputee...
Kaat Van Hoecke
Licentiaat psychologische en pedagogische
wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding HET PERSPECTIEF
LIO-co...
CLIL
CONTENT

LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING

WAAR VIND JE DEZE LEERKRACHTEN???
NIEMAND IS HIERTOE OPGELEID….
Exit CLIL???
PILOOTPROJECT CLIL –SUPPORT voor lerarenteams

CLIL -methodologie

LERARENOPLEIDING

Beheersen vreemde taal

TALENCENTRUM
Concept moet gedragen worden
-directie
-collega’s
-ouders
…
Samenwerking
Vakoverschrijdend
Teamgebeuren
…
schoolbegeleidin...
Doelgroep en trajectkeuzes:

•Directies:overlegmoment voor van startende CLIL-scholen
•Training van bij voorkeur een team ...
•Doeltalen: Engels en Frans
•Bepalen van het niveau : C1 Europees referentiekader= gevraagde niveau
•PROJECT CLIL-training...
ONTWERP Kwaliteitsstandaard voor de aanvraag van een CLIL-traject
Nathalie De Bleeckere
adjunct van de directeur
Horizonta...
•kennisbasis CLIL-principe
•Training in opbouw en gebruik vakjargon in de vreemde taal

CLIL training

•Cocreatie van less...
ONTWERP Kwaliteitsstandaard voor de aanvraag van een CLIL-traject

•De aanwezige expertise en know-how in het lerarenkorps...
ONTWERP Kwaliteitsstandaard voor de aanvraag van een CLIL-traject
Bijlage: criteria voor beoordeling zoals gehanteerd door...
Het aanbieden van een CLIL-traject doet geen afbreuk aan de doelstellingen van
het zaakvak of de leerinhoud.
Het is niet z...
CLIL- training-project HET PERSPECTIEF

praktisch bekeken

TAALondersteuning

CLIL-ondersteuning

•Screening
•6 /11 van 15...
…….ervaring met internationalisering….
……studieverblijven in het buitenland…

Voor internationale samenwerking rond CLIL:
...
The many faces of CLIL
Van harte dank….
en hopelijk tot binnenkort in ons
project “CLIL-support”
Start clil dag
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Start clil dag

430 views

Published on

Kaat Van Hoecke

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Start clil dag

 1. 1. &
 2. 2. studiedag CLIL maakt “echt” het verschil Programma 23 oktober 2013 13:30- 13:45: verwelkoming door Peter Hertog, gedeputeerde voor onderwijs Oost-Vlaanderen 13:45- 14:45: keynote “ Hoe CLIL/EMIL kinderen slimmer maakt” door Prof. P. Van de Craen 14:45- 15:30: ervaring CLIL Engels, Johan Delbaere 15:30- 15:45: ervaring CLIL Frans, Stefaan Devos 15:45- 16:15: voorstelling project CLIL support, Kaat Van Hoecke 16:15- 17:00: netwerkmoment met drankje+ kans tot inschrijving project
 3. 3. Kaat Van Hoecke Licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen Specifieke lerarenopleiding HET PERSPECTIEF LIO-coördinator en LIO-begeleiding Pedagogische en didactische ondersteuning aan in-service cursisten CLIL
 4. 4. CLIL CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING WAAR VIND JE DEZE LEERKRACHTEN??? NIEMAND IS HIERTOE OPGELEID…. Exit CLIL???
 5. 5. PILOOTPROJECT CLIL –SUPPORT voor lerarenteams CLIL -methodologie LERARENOPLEIDING Beheersen vreemde taal TALENCENTRUM
 6. 6. Concept moet gedragen worden -directie -collega’s -ouders … Samenwerking Vakoverschrijdend Teamgebeuren … schoolbegeleiding
 7. 7. Doelgroep en trajectkeuzes: •Directies:overlegmoment voor van startende CLIL-scholen •Training van bij voorkeur een team van leraars •CLIL Engels – wetenschappen •CLIL Frans •maximaal 30 deelnemers per doeltaal-groep 2 fasen: •Taalcheck en taalondersteuning voor niet-taalleerkrachten •Training in CLILmethodologie + in kleine groepjes per vakgebied werkmateriaal opbouwen samen met taalleraar ( indien mogelijk van de eigen school)
 8. 8. •Doeltalen: Engels en Frans •Bepalen van het niveau : C1 Europees referentiekader= gevraagde niveau •PROJECT CLIL-training: •Screening in Het Perspectief op 6 november 2013. exclusief aanbod voor alle deelnemers aan deze studiedag muv de taalleerkrachten Beheersen vreemde taal •kortlopende intensieve training voor mondelinge vaardigheden in de gekozen CLILtaal voor wie nog net geen C1 haalt. ( mondelinge vaardigheid +luisteren) Inhoud: algemene onderwerpen+ instructietaal+ klasmanagement + gespreksvoering in de doeltaal. 13 november – 12 februari op woensdag namiddag , 12 namiddagen •Module voor SCHRIJVEN-LEZEN kan ingericht worden in semester 2 (met een groot stuk afstandsonderwijs)
 9. 9. ONTWERP Kwaliteitsstandaard voor de aanvraag van een CLIL-traject Nathalie De Bleeckere adjunct van de directeur Horizontaal Beleid Departement Onderwijs en Vorming Een personeelslid dat een CLIL-lesopdracht uitoefent, moet de doeltaal minstens beheersen op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden op het vlak van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Het onderwijspersoneel moet de competenties hebben voor de aanvang van een CLILtraject ( wie gaat die screening uitvoeren?)
 10. 10. •kennisbasis CLIL-principe •Training in opbouw en gebruik vakjargon in de vreemde taal CLIL training •Cocreatie van lessen in kleine groepen per taal ( vakoverschrijdend sjabloon) en opbouwen van databank werkmateriaal •Microteaching in kleine groepen per taal gevolgd door feedback en peerfeedback •Piloot in eigen klas, vastgelegd op video •Bespreking videofragmenten (intervisie)
 11. 11. ONTWERP Kwaliteitsstandaard voor de aanvraag van een CLIL-traject •De aanwezige expertise en know-how in het lerarenkorps in functie van een CLIL-traject (input). Mogelijke elementen: taalkennis, kennis en ervaring met de CLIL-werkvorm, ervaring met internationalisering,… ; •De belangstelling van het schoolteam voor een CLIL-traject (context) •Plan van aanpak voor het verzamelen van aangepast lesmateriaal. •Plan van aanpak om de samenhang tussen de CLIL-vakken en de taalvakken te bevorderen •Vormingsplan CLIL-leraren (en eventueel directie, middenkader en andere leraren). Mogelijke elementen: voorziene wetenschappelijke lectuur, voorziene nascholingen, intervisie, begeleiding door deskundigen, studieverblijven in het buitenland…
 12. 12. ONTWERP Kwaliteitsstandaard voor de aanvraag van een CLIL-traject Bijlage: criteria voor beoordeling zoals gehanteerd door de beoordelingscommissie 9. Het profiel van de aanwezige CLIL-leraren en/of het vooropgestelde profiel van de aan te werven leraren is/zijn afgestemd op een kwaliteitsvolle invulling van het CLIL-onderwijs waarbij aandacht zal zijn voor de duale focus zaak(vak)inhoud-taal. De CLIL-leraren hebben een globaal niveau C1 in de doeltaal voor lezen, luisteren, schrijven, spreek- en gespreksvaardigheid. 10. Het vormingsplan heeft aandacht voor de grondige ontwikkeling van de deskundigheid van de CLIL-leraren m.b.t. de CLIL-methodiek en de taalvaardigheid in de doeltaal. Scholen en onderwijsinstellingen die CLIL willen aanbieden, dienen een aanvraag in ten laatste op 15 december via de Vlaamse Beoordelingscommissie CLIL. Wie groen licht krijgt, kan van start gaan op 1 september van het volgende schooljaar
 13. 13. Het aanbieden van een CLIL-traject doet geen afbreuk aan de doelstellingen van het zaakvak of de leerinhoud. Het is niet zo dat een CLIL-traject minder of andere onderwijsdoelstellingen vooropstelt. Daarenboven biedt een CLIL-traject een uitgelezen kans om te investeren in verschillende sleutelcompetenties (cf. de taalcompetenties in de moeder- en de vreemde talen, de leercompetenties, de sociale en burgerschapscompetenties, initiatief, creativiteit en ondernemerschapcompetenties, competenties voor cultureel bewustzijn en culturele expressie, competenties voor duurzame ontwikkeling…).
 14. 14. CLIL- training-project HET PERSPECTIEF praktisch bekeken TAALondersteuning CLIL-ondersteuning •Screening •6 /11 van 15:00-17:30 ( ev. ook 7 /11 vanaf 14:00) •inschrijving voor screening kan meteen na deze sessie ( doc Engels/ doc Frans) •Inschrijving meteen na de sessie of ten laatste net voor de kerstvakantie •Taalondersteuning van 13/11 – 12/2 op woe nm 13:30-16:35 ( met 25% afstandsond.) • screening = gratis en voorbehouden voor de deelnemers van studiedag •Lessenreeks = enkel voor wie in het CLILproject stapt 50 euro pp ( opleidingscheques!) •Dag voor de directies ( uitnodiging volgt) •CLIL-opleiding groep Engels + groep Frans van 19/02- 04/06 op woensdagnamiddag (niet wekelijks!) en afwisselend met en zonder de aanwezigheid van de taalleraar uit het schoolteam. (concreet programma in januari) •In afspraak coaching op de werkvloer •Evaluatiebijeenkomst in juni •CLIL-training= 50 euro pp
 15. 15. …….ervaring met internationalisering…. ……studieverblijven in het buitenland… Voor internationale samenwerking rond CLIL: http://www.ond.vlaanderen.be/internationaal/ http://www.epos-vlaanderen.be/ Language assistants
 16. 16. The many faces of CLIL
 17. 17. Van harte dank…. en hopelijk tot binnenkort in ons project “CLIL-support”

×