Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyond

3,086 views

Published on

lezing

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PIVH - Over motivatie, authenticiteit en flow. #andbeyond

 1. 1. Over motivatie, authenticiteit en flow in de lerende organisatie. #andbeyond PIVH 26 maart 2015
 2. 2. Me … Twitter http://brambruggeman.me
 3. 3. Over “leren” De lerende organisatie Complexiteit scholen De rol van de leerkracht Authenticiteit Motivatie Flow
 4. 4. Mensen (onderwijs) zijn “verhalen”. Woordenschat aanreiken om te praten over onderwijs. Kennis herijken in de eigen ervaring!
 5. 5. Een priester rijdt in zijn auto langs een nonnetje dat op de stoep loopt. Hij geeft haar een lift. Terwijl zij instapt valt haar habijt open en laat zij een prachtig lang been zien. De priester kan zich niet beheersen en legt zijn hand op haar dij. De non kijkt hem aan en zegt vriendelijk:"Denk aan psalm 129, vader." De priester trekt verschrikt zijn hand weg en verontschuldigt zich. Maar na een tijdje wordt de verleiding toch te groot en hij legt weer zijn hand op haar dij. "Denk aan psalm 129," zegt het nonnetje opnieuw. "Sorry, zuster, het vlees is zwak", zegt de priester. Bij het klooster aangekomen, stapt de non uit en glimlacht veelbetekenend naar de priester. Die rent naar zijn cel en slaat de bijbel open op psalm 129. En leest: Houd altijd goed je kennis op peil, anders mis je fantastische kansen "Gaat voort en zoek, omhoog en verder omhoog, want daar is de glorie.”
 6. 6. Over motivatie, authenticiteit en flow in de lerende organisatie. #andbeyond Al veel bestudeerd … discussie over. Maar wat is “leren”?
 7. 7. Wikipedia: (correcte bron?) Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis en gedrag, vaardigheden of waarden en kunnen synthetiseren van verschillende soorten inhouden Leren is een constructief, cumulatief, zelfgestuurd (of zelfgereguleerd), doelgericht (of intentioneel), gesitueerd (of contextgebonden), coöperatief (of interactief), individueel verschillend proces van kennisverwerving, betekenisgeving en vaardigheidsontwikkeling.’ (De Corte, 1996). ??
 8. 8. "Leraar. Dat wil ik worden. Of beter, leer-kracht. Kracht geven om te leren. Kracht geven, door enthousiasme, empathie en liefde voor het vak. Kracht geven om door te bijten als het even moeilijk gaat. Jonge mensen omtoveren tot krachtige jonge mensen, die klaar zijn om verder te gaan, welke richting ze ook uit gaan. Waar word ik wel warm van?
 9. 9. Eenvoud Peter Senge: “Leren is verbintenissen aangaan.” Natuurlijk proces van verandering op basis van betekenisvolle verbindingen. “… In a learning organisation, learning enhances our capacity to create.” (Senge 1990:14)
 10. 10. “Leren” in het Chinees kent twee karakters (net zoals crisis by the way – gevaar & opportuniteit). “studeren”: Symbool voor “kennis” boven een “kind in een deur” “Voortdurend oefenen” Vogel die zich klaar maakt om het nest te verlaten.
 11. 11. De lerende organisatie De school is een draaipunt waaromheen veranderingen in onderwijs en samenleving scharnieren. (niet zozeer een “plek”) Een ont-moetingsplaats waar mensen kunnen leren. Waar mensen (individueel en gezamenlijk) hun mogelijkheden en talenten verbreden en vergroten. Een lerende organisatie is een organisatie die als bewust beleid voert haar lerend vermogen op alle niveaus en op continue basis te vergroten ter optimalisering van haar effectiviteit. (G. Bomers) Effectiviteit moet je lezen als ‘het goede goed doen’. = VAKKUNDIGHEID
 12. 12. Visie is de drijvende kracht achter leren. Binnen deze drie domeinen zijn de vragen: “Wat is wenselijk?” “Waartoe leiden wij op?” “Is onze opleiding effectief en efficiënt?” “Effectief voor wat en voor wie?” Visie: ~ videre = zien. Visio = het ideaal. Doel waarnaar gestreefd wordt. Kind = intrinsiek gemotiveerd Naarmate school vordert: extrinsieke motivatie ↑↑
 13. 13. Een voorbeeld …
 14. 14. Spanningsveld (Biesta) Persoonlijke ontwikkeling (subjectivering) Economische verwachtingen (kwalificatie) Maatschappelijke verwachtingen (traditie) (socialisatie)
 15. 15. 10 kerncompetenties Onderliggende competenties Leerplannen - (Les)Doelen – matrices Subdoelen - leerlijnen … Niet belangrijk? Tuurlijk wel, maar vergeet “totale plaatje” niet …
 16. 16. "From a very early age, we are taught to break apart problems, to fragment the world. This apparently makes complex tasks and subjects more manageable, but we pay a hidden, enormous price. We can no longer see the consequences of our actions; we lose our intrinisic sense of connection to a larger whole. When we then try to ‘see the big picture,’ we try to reassemble the fragments in our minds, to list and organize all the pieces. But, as physicist David Bohm says, the task is futile–similar to trying to reassemble the fragments of a broken mirror to see a true reflection. Thus, after a while we give up trying to see the whole altogether." Peter Senge
 17. 17. Gevolg van de controledwang Doorlichtingen / visitaties vakgroepwerking Drang naar controle Angst voor ‘big brother’ Delen van materiaal Samenwerking ???? interne chaos
 18. 18. 1. Visie is de drijvende kracht achter leren. 2. Elke organisatie is een product van het denken en de interactie van haar leden. Beleid niet altijd de oorzaak van hoe scholen functioneren Mentale modellen en verbanden in “ganse systeem” belangrijk Andere manier van denken = introspectie en outrospectie. (bewustzijn vergroten door “stilzwijgende waarheden” die we vanzelfsprekend vinden te onderzoeken en durven bespreken. “Als een school wil verbeteren moet men nagaan hoe mensen denken en met elkaar omgaan.” De lerende organisatie
 19. 19. 1. Visie is de drijvende kracht achter leren. 2. Elke organisatie is een product van het denken en de interactie van haar leden. 3. Leren is verbintenissen aangaan. Kennis is geen “ding”. ~ “Onderwijsbankieren” van Paulo Freire. Betekenis die je toekent aan (bestaande) kennis . Man’s ultimate committment is finding meaning. “Those who have a 'why' to live for, can bear with almost any 'how’.” Viktor Frankl. De lerende organisatie
 20. 20. 1. Visie is de drijvende kracht achter leren. 2. Elke organisatie is een product van het denken en de interactie van haar leden. 3. Leren is verbintenissen aangaan. “Goede leerkrachten brengen leerlingen in nauw contact met het vak dat ze doceren, en ook brengen ze leerlingen in nauw contact met zichzelf en met elkaar.” Parker Palmer De lerende organisatie
 21. 21. Leer-kracht is de sleutel
 22. 22. Wie herinner jij je? • Haal in gedachten een leerkracht voor de geest die voor jou het verschil maakte. • Beschrijf die leerkracht met enkele trefwoorden.  Bespreek kort met je buur … Surf naar http://govote.at en vul volgende code in: 57 42 28
 23. 23. Good teaching cannot be reduced to technique; good teaching comes from the identity and the integrity of the teacher. Parker Palmer
 24. 24. Factoren invloed op leerproces Hattie (2009) Bron afbeelding: http://hetkind.org
 25. 25. OK, de leraar heeft een belangrijke rol… MAAR: Wat heeft het meeste effect op het leerproces? Kies er 1 factor uit. Surf naar http://govote.at en vul volgende code in: 35 54 48
 26. 26. Uit hetzelfde onderzoek … aanleg
 27. 27. Filmpje Pires
 28. 28. Leren is verbintenissen aangaan. Verbintenissen aangaan vraagt authenticiteit.
 29. 29. Authentieke interactie “Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.” http://www.youtube.com/watch?v=f2bJfcIHsLw
 30. 30. Authenticiteit? Enkele gedachten “Authenticiteit is dag in, dag uit loslaten wie je denkt te moeten zijn en aanvaarden wie je werkelijk bent.” Brené Brown. Met het gevoel “ik ben het waard” opstaan en bij het slapen gaan denken “ik voel me soms wel kwetsbaar, maar ik ben dankbaar voor …” Pre-persoonlijkheid Persoonlijkheid - persona = masker Transpersoonlijkheid (Jung) (boeddhanatuur – christusnatuur)
 31. 31. Denken Voelen Willen #balans “over en weer” in contact met “je hart” niet geregeerd door emoties (hoofdbewustzijn) open systeem bezieling bewustzijn van onze diepste verlangens en idealen. #awareness Hoofd – Hart én Handen!
 32. 32. Gewaarzijn – Aandacht (Gurdjieff, Bommerez) = sleutel tot bewustzijnsverruiming #Aandachtsgeletterdheid 1 – richtingsaaandacht reactieve aandacht (primair) Stimulus Response 2 – richtingsaaandacht Pro-actief – bewustzijn – vrije wil Stimulus Response 3 – richtingsaaandacht Creatieve aandacht innerlijke “ruimte” Scheppend Leven vanuit hartskwaliteiten Stimulus Response
 33. 33. Leven vanuit je ‘Worth’ = flow als resultaat
 34. 34. Flow - Csikszentmihalyi Mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert
 35. 35. FLOW? • aangename uitdaging • je als een vis in het water voelen • de ervaring “this is the real me” • bewust aanwezig in het hier-en-nu • speels • tijdsbeleving verandert • geeft meer energie dan het kost • weinig angst • snelle leercurve • actieve lichaamshouding, “shining eyes” Heart coherence + Body mind alignment + Brain synergy Jan Bommerez
 36. 36. flow Csikszentmihalyi Duidelijke doelen Instant feedback Gevoel v beheersing Focus Handelen en gewaar-zijn samen
 37. 37. Motiverende omgeving belangrijk(er) dan “druk” … • Prof. Vansteenkiste, Ugent. Blauw = willen Groen = moeten
 38. 38. Taak van de leerkracht en directie is aanmoedigen van autonome motivatie “Willen” ipv. “moeten” Intrinsieke motivatie
 39. 39. Wankelmoed Verbondenheid Compassie vertrouwen, openheid kwetsbaarheid interactie, transcendentie passie, dankbaarheid proces Persoonlijk meesterschap Authenticiteit
 40. 40. “Om vertrouwen te krijgen in zijn eigen weg, hoeft de strijder van het licht niet aan te tonen dat een ander de verkeerde volgt.” P. Coelho

×