Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing ‘rhizo meets pov’ zonder filmpjes

437 views

Published on

1e sessie leertraject met RHIZO Kortrijk

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lezing ‘rhizo meets pov’ zonder filmpjes

 1. 1. Lezing ‘RHIZO meets POV’ Niet méér maar anders, op weg naar effectief opdrachtgestuurd leren. 29/1/2016 RHIZO staat voor verbinden en laten groeien. POV staat voor verbindend samenwerken. #lerendnetwerk Datum 29 januari 2016
 2. 2. Op welke manieren komt u iets over mij te weten? (1)  En, (2) Is dat relevant?  En, (3) Wanneer weet u genoeg? Bespreek deze vragen in tweetal. U heeft hier 1 minuut voor. 2 Surf naar www.govote.at en geef de code 218378 op. Vul enkele trefwoorden in uit jullie kort gesprek.
 3. 3. Overzicht 3 Context van onderwijs en geneeskunde Leren is … Leerkracht is de sleutel Leren is effectief Leren is opdrachtgestuurd Ruimte voor talenten Ook en vooral inzetbaar in WPL
 4. 4. 4 Veel verschil, en toch: artsen  • Grote (wetensch.) kennisbasis • Menselijke aspect chirurg “anders” • Context anders 1 (enkelen) op 1
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Is dat “slecht”? Belang van pedagogisch oordelen rek. houdend met context. #pedagogischewijsheid “Weten wat je doet, waarom je het doet, en in dialoog met de ander!”
 7. 7. Wikipedia: (correcte bron?) Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis en gedrag, vaardigheden of waarden en kunnen synthetiseren van verschillende soorten inhouden Leren is een constructief, cumulatief, zelfgestuurd (of zelfgereguleerd), doelgericht (of intentioneel), gesitueerd (of contextgebonden), coöperatief (of interactief), individueel verschillend proces van kennisverwerving, betekenisgeving en vaardigheidsontwikkeling.’ (De Corte, 1996). ?? Sleutel is “leren” en “wat moet geleerd worden?”
 8. 8. “Verpleegkundige. Dat wil ik worden. Of beter, verpleegkundige met hart en ziel. Mensen kracht geven om te genezen. Patiënten bijstaan, door mijn enthousiasme, mijn empathie en liefde voor verzorgen en de patiënt. Patiënten kracht geven om door te bijten als het even moeilijk gaat. Mensen helpen om verder te gaan, welke richting ze ook uit gaan. Waar word ik wel warm van? Gezondheidswerker? Liefdewerker?
 9. 9. “Humans are not either thinking machines or feeling machines, but rather feeling machines that think.” Antonio Damasio We durven dat nogal eens vergeten in ons onderwijs? Of “het syteem” zorgt ervoor dat we dit vergeten? Emotie Gedachten Gedrag
 10. 10. Eenvoud Peter Senge: “Leren is verbintenissen aangaan.” Natuurlijk proces van verandering op basis van betekenisvolle verbindingen. “… In a learning organisation, learning enhances our capacity to create.” (Senge 1990:14)
 11. 11. “Leren” in het Chinees kent twee karakters. “studeren”: Symbool voor “kennis” boven een “kind in een deur” “Voortdurend oefenen” Vogel die zich klaar maakt om het nest te verlaten.
 12. 12. Beroepscompetentieprofiel Beroepskwalificaties Onderliggende competenties Domeinen - Leerplannen - (Les)Doelen – matrices Subdoelen - leerlijnen … Niet belangrijk? Tuurlijk wel, maar vergeet “totale plaatje” niet …
 13. 13. Leer-kracht is de sleutel
 14. 14. Niet méér, maar anders kijken, bewúster. 14
 15. 15. OK, de leraar heeft een belangrijke rol… MAAR: Wat heeft het meeste effect op het leerproces? Kies er 1 factor uit. Surf naar http://govote.at op je smartphone of tablet en vul de code 92 79 79 in.
 16. 16. Uit hetzelfde onderzoek … aanleg
 17. 17. Filmpje Pires over belang feedback en positieve benadering  https://youtu.be/rVO26URqC24?t=41s vanaf 40’
 18. 18. Factoren invloed op leerproces Hattie (2009) Bron afbeelding: http://hetkind.org
 19. 19. Wie herinner jij je?  Haal in gedachten een leerkracht voor de geest die voor jou het verschil maakte.  Beschrijf die leerkracht met enkele trefwoorden. Bespreek kort met je buur … Terug naar www.govote.at > geef deze keer de code 72585 op. Reflectie: Wat zorgde ervoor bij jezelf dat je dit zo inspirerend vond??
 20. 20. Denken Voelen Willen “Good teaching cannot be reduced to technique; good teaching comes from the identity and integrity of the teacher.” Parker Palmer Leraar als totale persoon, hoofd – hart én handen Kernkwaliteiten. Talent in actie.
 21. 21. Filmpje 21 https://www.youtube.com/watch?v=hT14uMNqps4
 22. 22. Welke activerende elementen spreken je aan/niet aan? SWOT analyse plenair op online whiteboard http://realtimeboard.com 22
 23. 23. Activerende werkvormen 23 betekenis geven, individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid en motivatie. authentieke situaties (werkplekleren) leergierigheid prikkelen actief opdrachtgestuurd Identiteit competenties Vakgebied/talenten
 24. 24. In wisselwerking met anderen: flow (Csikszentmihalyi) Duidelijke doelen Instant feedback Gevoel v beheersing Focus Actiegericht Samen
 25. 25. Activerende werkvormen 25 Een activerende werkvorm is een manier van samenwerkend leren. Het doel van dit soort opdrachten is om leerlingen via activerende werkvormen bezig te laten zijn met de stof zodat ze gaan nadenken, argumenteren en discussiëren. Op deze manier dringen zij dieper in de stof door en blijft de inhoud ook beter 'hangen'. Bundel met activerende werkvormen: http://www.slo.nl/downloads/archief/activerende-werkvormen.pdf "Learning takes place through the active behavior of the student: it is what he does that he learns, not what the teacher does.“ Tyler, R.W. (1949)
 26. 26. Mindmap bundel activerende werkvormen 26
 27. 27. Leeractiviteiten studenten (Vermunt, 1992) 27
 28. 28. Rol van ICT in activerende didactiek Artikel Rob Martens 28
 29. 29. Rol van portfolio’s  Een portfolio is een door een student gemaakte doelgerichte verzameling van materiaal dat zijn inspanningen, vooruitgang en prestaties in een bepaald domein weergeeft. Bvb Blogs  http://jokevanpelt.blogspot.be/ 29
 30. 30. Samenvatting  Context van onderwijs en gezondheidszorg: snelle ontwikkelingen en spanningen  Wat is “leren”?  Leer-kracht is de sleutel  Effectief leren  Totale persoon van de leraar/docent! Professionele identiteit. “Weten wat je doet, waarom je het doet, en in dialoog met de ander.”  Activerende werkvormen – werkplekleren – authentiek – flow  Rol van ICT + voorbeelden in deze presentatie (mentimeter – filmpjes – online whiteboard, blogs als portfolio’s) 30 Niet méér maar anders. Bewuster.
 31. 31. Deel 2 - Vervolg van dit traject:  Tweede namiddag: 19/2/16: Werken met talent-in-actie en Evalueren is soigneren + vorming groepen “maart – Aan de slag maand’.  Maart: “Aan de slag maand” In groepjes, micro-design-teams op basis vd 8 leerlijnen. Vrijdagnamiddag 4/3/16 Donderdag 10/3/16 ganse dag Vrijdagnamiddag 25/3/16  Intervisie: 29/4/16 31
 32. 32. Afsluiter: talenten in actie. 32
 33. 33. Afsluiter: talenten in actie.  Je krijgt een overzicht van enkele talenten.  Reflectie: zoek in gedachten een collega die voldoet aan 1 van deze talenten-in- actie.  Laatste keer www.govote.at : surf opnieuw naar de site, geef de code 104654 op. En geef de voornaam van een collega op + vermeld het talent + kort waar je het talent in actie zag. Bvb Sofie, foutenspeurneus, bij ontwikkeling/nazicht nieuwe cursus Nederlands. 33

×