Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clil woe 26 okt 2013 frans gelaatsverzorging

482 views

Published on

Stefaan De Vos

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Clil woe 26 okt 2013 frans gelaatsverzorging

 1. 1. KTA Ensorinstituut CLIL lessen make-up & gelaatsverzorging Lesgever: Stefaan Devos Ervaringen met het CLIL-project
 2. 2. Starten met CLIL • Voor de leerkracht niet altijd een eenvoudige taak, maar wel een unieke ervaring. • Het vraagt om een degelijke aanpak en voldoende opzoekingswerk. Als leerkracht dient men goed voorbereid te zijn en over voldoende lesmateriaal in de andere taal te beschikken. • Er is een specifiek gebruik van vakjargon, hier gericht op esthetiek, gelaatsverzorging en make-up… • Een vereiste is ‘zelfstudie’, een goede organisatie van de les en van het lesgebeuren in de klas.
 3. 3. Aanvang van de lessen • Het niveau van de leerlingen aftasten: • - in negen op de tien gevallen hebben we te maken met een heterogene groep leerlingen (niveau Frans?) • - dit vraagt om een aanpak van gedifferentieerd lesgeven. De leerlingen op eenzelfde niveau brengen. • In de eerste fase van de lessen (eerste trimester) wordt de helft van de les in het Nederlands gegeven, de andere helft is ‘opbouw’ in het Frans: • - leerlingen vertrouwd maken met correcte omgangstaal en standaardzinnen, • - inzicht bijbrengen in de structuur van de taal en deze structuur laten ontwikkelen (vervoegingen van werkwoorden, zinsbouw)… • - ontwikkelen van een automatisme van vragen stellen & antwoorden. Een bepaalde terminologie komt in iedere les voor. • -juiste uitspraak…
 4. 4. Verloop van een les Aankondiging van het lesonderwerp gebeurt in het Frans, gevolgd door een korte uitleg of detaillering van het verdere verloop van de praktijkles. Leerlingen die het niet begrijpen worden eventjes toegelicht in het Nederlands.
 5. 5. Bordschema VOORBEELD • Journal de classe: • Le mercredi 26 octobre 2013 Soins de visage • Actions préparatoires: linge, poste de travail, hygiène personnelle… • Démaquillages des yeux, de la bouche, du visage… • Exfoliation • Épilation des sourcils • Massage facial jusqu’au traitement des yeux… • Maquillage de jour révision & évaluations
 6. 6. Zijbord VOORBEELD • Le démaquillage par le lait démaquillant • Produit exfoliant émolient: ‘la mousse marine’ •  du verbe ‘amolir’ • Tonifier par la lotion pour astringer les pores • Épilation des sourcils: astuces: • - désinfecter la pincette et la peau • - brosser les sourcils • - bien tendre la peau • - épiler dans le sens de la pousse des poils • Massage facial: traitement superficiel, traitement profond, par points de pression, pincements, traitement des yeux…
 7. 7. Op het bord worden dag, datum en titel en werkvolgorde in het Frans genoteerd. Het zijbord wordt besteed aan vakjargon of een bepaalde onderverdeling van een behandeling of uitleg van moeilijke woorden. • Praktische deel van de les • De leerlingen krijgen duidelijke instructietaal in het Frans: • Vb. werkpost installeren, persoonlijk voorkomen, net linnen halen, andere zaken opbergen • Leerlingen die vertrouwd zijn met reeds aangeleerde technieken (vb. reiniging gelaat) werken zelfstandig, ze worden (nog) begeleid waar nodig en hun werk wordt goed geobserveerd. • Nieuwe leerlingen worden stap voor stap de ‘nieuwe’ technieken aangeleerd in het Frans en daarna in het Nederlands. Vanaf februari vermindert de frequentie van toelichten in het Nederlands. • Er is een cursus voorzien in het Frans. Deze cursus is gedigitaliseerd op Smartschool. Deze cursus dient enkel als ondersteuning. Taal wordt trouwens niet geëvalueerd in de CLIL-lessen.
 8. 8. Gedurende de volledige les wordt in het Frans gecommuniceerd tussen leerkracht en leerlingen. Gebarentaal wordt eveneens gebruikt, simpele voorbeelden worden aangehaald om te vergelijken of de betekenis van woorden en zinnen uit te leggen en te begrijpen. • Voorbeeld: synoniemen die makkelijker te verstaan zijn. • Het gaat hier om een zeer communicatief taalonderwijs, dit betekent een beter begripsvermogen. • In het derde jaar Technisch Onderwijs wordt uiteraard gestart met eenvoudige woordenschat. De moeilijkheidsgraad van woordgebruik, communicatieve omgangstaal en vakjargon wordt geleidelijk aan moeilijker doorheen het vierde en vijfde jaar TSO.
 9. 9. Moeilijkheden voor de leerlingen: • • • • • 1 Zich verstaanbaar maken: - de uitspraak van bepaalde woorden en juiste woorden gebruiken - een juiste zinsbouw maken - een juiste vervoeging van werkwoorden gebruiken - iets juist en duidelijk omschrijven • 2 durf: zich durven uitdrukken: • Er is een drempelvrees tot communiceren, een leerling gaat een bepaalde grens over en durft uiteindelijk toch zichzelf uitdrukken in de andere taal, vragen te stellen… • ! Een leerling dient zich ‘veilig’ te voelen indien hij of zij zich verkeerd gaat uitdrukken. Het is belangrijk een leerling goed te begeleiden en een ‘goed gevoel’ te geven. De leerling wordt meteen verbeterd indien er iets fout verwoord wordt.
 10. 10. 3 (de achtergrond) De kennis i.v.m. de Franse taal (cultuur, in welke landen gesproken, aan de kust veel Frans sprekenden) is bij de meeste leerlingen nihil!! • 4 Het eerste jaar dat leerlingen lessen CLIL krijgen begrijpen ze niet goed het doel of het ‘waarom’ van deze lessen. Pas wanneer ze merken dat de resultaten van de AV lessen Frans verbeteren, leggen ze verbanden met CLIL en zien ze de gunstige invloed er van in.
 11. 11. Moeilijkheden voor de leerkracht • De allereerste CLIL-les. • Waar alle informatie halen? Ook vakgebonden informatie… • Angst tot falen; bang zijn om fouten te maken, woorden of woorduitleg onvoldoende overbrengen. • CLIL vraagt om dubbele concentratie: •  vakkennis praktijk + alles omzetten in het Frans • De les wordt wel voorbereid, maar niet alles kan voorbereid worden.
 12. 12. Conclusies • De leerling raakt langzamerhand vertrouwd met de andere taal. Dit heeft z’n positieve effecten. • In vergelijking tot klassen zonder CLIL-lessen, is er een verbetering op te merken in een klas waar wel met CLIL gewerkt wordt. • 4 BE >< 4 KBK • leerlingen verstaan de leerkracht beter • tempo van denken, memoriseren, registreren van de taal verbetert • leerlingen antwoorden automatisch in het Frans • in de AV-lessen Frans verbetert het (begrijpend) lezen • leerlingen begrijpen sneller een opdracht van een oefening
 13. 13. Een verdere opbouw van de CLIL-lessen in de opeenvolgende jaren is van groot belang. Ervaring leert ons dat leerlingen automatisch kiezen voor praktijklessen in het Frans. Herhaling van woorden, zinnen, taalstructuren heeft een (zeer) positieve invloed. • CLIL is een prachtige uitdaging. • Als leerkracht is men gemotiveerder om met de Franse taal bezig te zijn. • Het is een plezier om de CLIL-lessen voor te bereiden. • Zelf ga je grenzen verleggen.

×