Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xaydungthuonghieuvoi10cs

578 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xaydungthuonghieuvoi10cs

  1. 1. LANTABRAND 08/2007 XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆ VỚI 10Cs U LANTABRAND Tel: (08) 9 409 781 Fax: (08) 9 409 780 info@lantabrand.com www.lantabrand.com 1
  2. 2. LANTABRAND Mộ thư ng hiệ mạ luôn thu đ c lợ t ơ u nh ượ i nhuậ rấ lớ Nhữ n t n. ng thư ng hiệ này ơ u phát triể rấ nhanh trong suố nhữ nă n t t ng m suy sụ củ nề kinh tế chúng thu hút lao p a n ; đ ng lành nghề đ i tác kinh doanh, ngư i ộ , ố ờ tiêu dùng; và có thể mở rộ vào nhữ ng ng lĩ vự kinh doanh mớ mộ cách dễdàng. nh c i t Mỗ công ty, mỗ sả phẩ mỗ thành phố i i n m, i , thậ chí là mỗ ngư i đ u có thểthu đ ợ m i ờ ề ư c lợ nhuậ nế họ tậ trung vào việ xây i n u p c dự và duy trì thươ hiệ củ mình. ng ng u a Trong việ xây dự và phát huy mộ thư ng c ng t ơ nh n ầ hiệ mạ thì cầ có sựđ u tưsuy nghĩ u u nhiề n a m ng i ơ hơ là dự dẫ vào 10Cs; như không phả thư ng hiệ nào cũ thự sựlà mộ thư ng hiệ u ng c t ơ u ợ y n n ơ mạ nế nhưnó không vư t qua 10 C Test. Vì vậ cho dù bạ quả lý thư ng hiệ củ công ty nh u u a mình hay xây dự thư ng hiệ cá nhân củ riêng mình thì cũ nên nghĩ i 10Cs sau đ ng ơ u a ng tớ ây: 1. Khảnă (Compentent) ng Tấ cảcác thư ng hiệ đ u bắ đ u bằ khảnă củ mình. Mặ dù thuộ tính phù hợ củ t ơ u ề t ầ ng ng a c c p a ơ c i ơ thư ng hiệ giúp bạ tham gia vào cuộ chơ thì thư ng hiệ củ bạ sẽkhông thểtiế xa hơ u n u a n n n nế nhưsả phẩ hay dị vụcủ bạ không thự hiệ đ ợ lờ hứ củ mình. u n m ch a n c n ưc i a a Khi IKEA đ ợ thành lậ lầ đ u tiên ởThuỵĐ n sả phẩ củ nó đ ợ thiế kếrấ tố như ưc p n ầ iể n m a ưc t t t ng lạ thiế chấ lư ng. Nó không có đ ợ mộ thư ng hiệ vữ chắ Sau mộ vài nă chọ lọ i u t ợ ưc t ơ u ng c. t m n c tinh tếnó bắ đ u sả xuấ nhữ sả phẩ chấ lư ng cao hơ nhiề mà vẫ giữnguyên giá t ầ n t ng n m t ợ n u n thành. Ngày nay các khách hàng quan tâm đ n chấ lư ng nhiề hơ như vẫ muố có giá rẻ ế t ợ u n ng n n và phù hợ p. Nă l ự là chữC đ u tiên. Nế bạ không có mộ sả phẩ hay dị vụvữ mạ thì bạ sẽ ng c ầ u n t n m ch ng nh n m ng ng a c ng ơ phí phạ nhữ cốgắ củ mình trong việ xây dự thư ng hiệ u. ở 2. Sựtin tư ng (Credible) Không chỉ nhữ sả phẩ hay dị vụcầ phả vữ chắ mà bạ cầ phả có sựtin cậ có ng n m ch n i ng c n n i y c i n n i ở trong việ phân phố chúng. Bạ cầ phả tin tư ng vào nhữ giá trị t lõi và mang lạ lòng tin ng cố i hco khach hàng vềnhữ gì bạ làm. ng n c n t t u p n ng, ơ Mặ dù có thểsả xuấ mộ bộsư tậ quầ áo sang trọ thư ng hiệ Gap cũ sẽkhôngu ng đáng tin cậ trong việ mởrộ dòng sả phẩ củ nó đ nh tranh vớ các đ i thủValentino y c ng n m a ểcạ i ố và Dior ởPari. Trái lạ thư ng hiệ Starbucks là mộ đ i tác đ i ơ u t ố áng tin cây đ i diệ cho Krups vớ ạ n i sả phẩ máy café hơ vì nó biế cái gì cầ có cho sả phẩ café. n m i t n n m 3. Sựrõ ràng (Clear) Nhữ thư ng hiệ mạ thểhiệ rõ họlà gì và không phả là cái gì. Họhiể giá trị i hứ đ c ng ơ u nh n i u lờ a ộ nhấ củ thư ng hiệ – và chính lờ hứ này phân biệ họvớ các đ i thủcạ tranh. Nó phân t a ơ u i a t i ố nh biệ và cho phép họthu hút và xây dự sựtin cậ củ khách hàng. t ng y a ơ t c o t. ơ Ví dụnhưthư ng hiệ Volvo rấ rõ ràng trong sựnỗlự vềsựan toàn và bả mậ Thư ng hiệ u u này không đ n thuầ chỉ vềnhãn hiệ xe hơ thểthao tố đ ơ n là u i c ộhay nhữ xe hơ nhỏgọ hay ng i n sang trọ Sựrõ ràng củ nó phân bi ệ nó vớ nhữ đ i thủcạ tranh ít thành công hơ vì ng. a t i ng ố nh n nhữ cốgắ mà nó làm cho mọngư i. ng ng i ờ 2
  3. 3. LANTABRAND 4. Sựhấ dẫ (Compelling) p n Mộ thư ng hiệ mạ sẽthích hợ và thu hút nhu cầ củ ngư i tiêu dùng. Đ u đ là thích t ơ u nh p u a ờ iề ó đáng. Nó biế tậ trung vào đ i tư ng là ai và làm cho ngư i tiêu dùng say mê vớ các sả phẩ t p ố ợ ờ i n m củ mình. a ớ Ritz Carlton không theo sau nhữ xu hư ng nhà nghềtrẻ rõ ràng là W Hotels biế rằ lờ hứ ng , t ng i a củ mình ít hấ dẫ hơ vớ nhữ ngư i già và nhữ ngư i bả thủ Mộ công chứ quân đ i a p n n i ng ờ ng ờ o . t c ộ đ vềhư trên máy bay vềW Hotels, ông đ nói vềkinh nghiệ củ mình. Ông nói rằ ánh ã u ã m a ng sáng trong thang máy khá tố vì thếông nghĩ ng khách sạ đ i rằ ng ợ n ang tiế kiệ nă lư ng và ông t m đ khám phá ra rằ tấ cảmọ ngư i đ u mặ đ en kểcảnhữ ngư i làm nộtrợ ã ng t i ờ ề c ồđ ng ờ i . 5. Sựnhấ quán (Consistent) t c c ng ơ Bổsung cho thuộ tính rõ ràng vềviệ mình là ai, nhữ thư ng hiệ mạ còn có sự nhấ u nh t ơ quán. Họluôn thểhiệ thư ng hiệ củ họlà gì. Cho dù làm nhữ gì thì họcũ luôn chú trọ n u a ng ng ng đ n nhữ thuộ tính củ thư ng hiệ ế ng c a ơ u. Madona là mộ thư ng hiệ “tắ kè hoa” củ thếgiớ giả trí. Cô đ tiế thị t ơ u c a i i ã p hình ả củ mình nh a qua mỗ CD mà cô sả xuấ Cô đ không thay đ i trong 5 CD đ u tiên củ mình và vẫ giữ i n t. ã ổ ầ a n nguyên hình ả đ trong 2 CD tiế theo. Như bây giờcô thư ng xuyên thay đ i. nh ó p ng ờ ổ Và mộ đ u mà chúng ta nhậ thấ t iề n y là sựtă vọ sốlư ng đa CD củ ng t ợ ĩ a Madonna như nó chẳ là gì cả ng ng so vớ nh ữ gì mà cô đ làm trư c i ng ã ớ đ Khảnă liên tụ thay đ i củ ó. ng c ổ a Madonna trong suố sự nghiệ củ t p a mình đ phân biệ cô vớ nhữ ã t i ng ờ ngư i trong ngành công nghiệ giả p i ơ trí và vì thếthư ng hiệ củ cô có u a mộ sứ mạ riêng. t c nh 6. Sựbấ biế (Constant) t n ơ Nhữ thư ng hiệ mạ là bấ ng u nh t biế chúng luôn luôn hữ hình đ i n; u ố vớ khách hàng hiệ tạ và nhữ i n i ng ơ khách hàng tư ng lai. Đ i vớ Coke mụ đ củ nó là ố i c ích a biế thếgiớ thành thị ờ củ n i trư ng a mình. Đ là lí do tạ sao bạ luôn ó i n bắ gặ dòng chữ màu đ sáng t p ỏ c i ờ quen thuộ trên logo. Mọ ngư i có thểcó ngay mộ lon coca t ừnh ữ t ng ộ chiế máy bán hàng tựđ ng khi họ c đ ang đ bộtrên đ ờ trong thự đ n củ nhà hàng, sự sắ đ t sả phẩ trong các show i ư ng, c ơ a p ặ n m n n u ng n ơ truyề hình hay các bộphim, các biể hiệ quả cáo và các bả in, các chư ng trình quảng cáo trên vô tuyế đ u nói vềCoke. n ề Thị ờ thư ng hiệ củ bạ nhỏhơ củ Coke. Nhữ tin tứ mớ đ làm cho bạ dễdàng trư ng ơ u a n n a ng c i ó n duy trì mộ cách thư ng xuyên hình ả củ mình tớ khách hàng. t ờ nh a i 3
  4. 4. LANTABRAND 8. Sựkế nố (Connected) t i Mộ thư ng hiệ mạ là mộ phầ củ nhữ cộ đ ng đ dạ tư ng xứ Đ u đ có t ơ u nh t n a ng ng ồ a ng ơ ng. iề ó nghĩ là sẽcó mộ mạ lư i các đ i tác, các đ ng nghiệ và khách hàng. Sự sáp nhậ và a t ng ớ ố ồ p p ng i ố ng ơ nhữ mố quan hệđ i tác sẽcủ cốcho thư ng hiệ củ bạ Cũ có nghĩ là bạ sẽhoạ u a n. ng a n t đ ng vớ mộ dây chuyề cung cấ sả phẩ có mộ hệthố trách nhiệ hợ tác xã hộ (hoặ ộ i t n p n m, t ng m p i c hệthố trách nhiệ xã hộ riêng cho nhữ thư ng hiệ cá nhân) đ o kế nố vớ nhữ ng m i ng ơ u ểtạ t i i ng đ ng cơthích hợ Đ u này cũ có nghĩ là bạ sẽcó nhữ ngư i đ i diệ cho thư ng hiệ ộ p. iề ng a n ng ờ ạ n ơ u tin cậ tiế theo mà nó sẽtrởthành sứ mạ củ việ bán hàng mởrộ y p c nh a c ng. Hãng máy tính Apple đ đ ợ kế nố vớ nhữ cộ đ ng phái hữ và hình thành nên nhữ ã ưc t i i ng ng ồ u ng kế nố vềmặ tình cả vớ công nhân, khách hàng và các đ i tác củ nó. Bạ chỉ n nói vớ t i t m i ố a n cầ i mộ ai đ đ sởhữ mộ Mac hay mộ cái iPod sẽthấ đ ợ chiề sâu củ sựkế nố t ó ang u t t y ưc u a t i. 9. Sựtậ tụ (Committed) n y Đ ểcó mộ thư ng hiệ mạ thì cầ t ơ u nh n pả có mộ khoả thờ gian dài. i t ng i ơ Thư ng hiệ không phả là sự kiệ u i n chỉ y ra mộ lầ cũ không phả là xả t n ng i mố nhấ thờ Nhữ t t i. ơ ng thư ng hiệ u mạ đ ợ xây dự từrấ lâu và đ nh ư c ng t òi hỏ mộ nỗlự vữ vàng đ ả bả i t c ng ểđ m o cho mộ sựthành công lâu dài. Nhữ t ng ơ thư ng hiệ mạ nhấ trên thếgiớ u nh t i ng ơ hoặ là nhữ thư ng hiệ có nhữ c u ng vị vữ chắ nhưCoke, GE hoặ là trí ng c c nhữ thư ng hiệ đ ng ơ u ang có nhữ kế ng hoạ lâu dài đ ch ểtiế lên nhưGoogle, n Amazon, Microsoft. Thư ng hiệ IBM đ có đ ợ s ựtin ơ u ã ưc ở tư ng thông qua việ thự hiệ lờ c c n i hứ củ nó qua hàng thậ kỉ Mc a a p . Donalds cũ đ làm đ ợ nhưvậ ng ã ưc y. Giá trị ơ hiệ sẽtồ tạ lâu dài thư ng u n i c ờ thông qua việ nó thư ng xuyên thục a ơ hiệ lờ hứ thư ng hiệ củ mình. n i u a Nhữ thư ng hiệ mạ đ lên kế ng ơ u nh ang hoạ cho thờ gian lâu dài và đ ch i ang tạ ra nhữ quyế đnh mang tính o ng t ị n ợ chiế lư c. 10. ớ Xu hư ng (Current) Ngày nay nhữ thư ng hiệ mạ vẫ luôn tìm phư ng pháp đ ng ơ u nh n ơ ểphát triể trong tư ng lai. Mặ n ơ c dù dự theo tính chấ xác thự nó vẫ có mộ yế tốmang tính tinh thầ đ o ra thư ng hiệ a t c n t u n ểtạ ơ u. Rõ ràng là Starbuck có hình ả ởvị thứ ba (home, office rồ đ n Starbucks) và đ nh trí i ế ang hoạ t đ ng đ ư hình ả củ mình vào thự tếvì thếnên bạ phả rấ tậ trung thư ng hiệ củ ộ ểđ a nh a c n i t p ơ u a ơ mình cho tư ng lai. Bạ phả duy trì sựthích hợ vớ khách hàng củ bạ và trởnên thích hợ vớ nhữ khách n i p i a n p i ng hàng mớ vì nhân khẩ họ thếgiớ luôn luôn thay đ i. Chỉ hằ sốthay đ i. Đ ng đ i u c i ổ có ng ổ ừ ểcho thư ng hiệ củ bạ bị c lạ trong quá khứ hãy đ m bả cho nó vẫ duy trì đ ợ sựthích ơ u a n mắ i ; ả o n ưc hợ và hấ dẫ p p n. 4
  5. 5. LANTABRAND Cho dù bạ đ n ang hoạ đ ng vớ mộ chiế dị thư ng hiệ cá nhân hoặ bạ chỉ p trung vào t ộ i t n ch ơ u c n tậ việ phân biệ thư ng hiệ công ty củ bạ vớ nhữ đ i thủcạ tranh khác thì bạ cầ phả c t ơ u a n i ng ố nh n n i thư ng xuyên hỏ mình liệ thư ng hiệ củ bạ có đ ờ i u ơ u a n ơ ang chứ minh cho 10 Cs củ thư ng ng a hiệ không. u ơ ợ ch William Arruda (Hoa Lê - Công ty thư ng hiệ LANTABRAND - sư tầ và lư c dị từ u u m marketingProfs.com) LANTABRAND giúp gia t ă giá trị ơ hiệ cho khách hàng qua các dị vụ xây dự thư ng hiệ ng thư ng u ch : ng ơ u cho sả phẩ xây dự thư ng hiệ dị vụ xâ y dự thư ng hiệ tậ đ n m, ng ơ u ch , ng ơ u p oàn, xây dự thư ng hiệ qua ng ơ u mạ ng, khám sứ khỏ thư ng hiệ quả lý thư ng hiệ nộ bộ (Thông tin chi tiế c e ơ u, n ơ u i . t tại: www.lantabrand.com) 5

×