Posilnenie kapacít Obce Báčsky Petrovec v oblasti podnikateľskej inkubácie & Empowering local government in supporting bu...
PRE Č O PROJEKT BIZNIS INKUBÁCIE <ul><li>Prioritou Obce Báčsky Petrovec v oblasti rozvoja miestneho hospodárstva je rozv...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – získanie grantu <ul><li>Reakcia na v ýzvu SKGO v rámci programu Exchange 3, s cieľom využ...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – ciele <ul><li>Ceľkový cieľ </li></ul><ul><ul><ul><li>prispieť k implementácií úspešných...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – cieľové skupiny <ul><li>Obecná správa Báčsky Petrovec – oddelenie pre ekonómiu a hospod...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – identifikované problémy <ul><li>nedostatočná komunikácia na relácii podnikateľský sekto...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – plánované aktivity <ul><li>8 dňové školenie z oblasti miestneho ekonomického rozvoja ...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – očakávané výsledky <ul><li>Rada pre hospodárstvo – orgán miestneho zastupiteľstva, vypr...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – partneri <ul><li>Nositeľom projektu </li></ul><ul><ul><li>Obec Báčsky Petrovec </li></ul...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha partnerov  <ul><li>Makro - úroveň </li></ul><ul><ul><li>Pomôcť pri realizácií cie...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha Mesta Martin <ul><li>Mesto Martin </li></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť školenie pre 7...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha Mesta Kamnik <ul><li>Mesto Kamník </li></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť školenie pre 7...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha Akadémie ženského podnikania <ul><li>Akadémia ženského podnikania </li></ul><ul>...
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU <ul><li>ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O projekte - Kick off

2,018 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,157
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O projekte - Kick off

 1. 1. Posilnenie kapacít Obce Báčsky Petrovec v oblasti podnikateľskej inkubácie & Empowering local government in supporting business incubation in Backi Petrovac Municipality KICK OFF STRETNUTIE B áčsky Petrovec 26.05. 2011 Podnikateľské a inovačné centrum
 2. 2. PRE Č O PROJEKT BIZNIS INKUBÁCIE <ul><li>Prioritou Obce Báčsky Petrovec v oblasti rozvoja miestneho hospodárstva je rozvoj MSP – vytvoriť priaznivé prostredie pre rast nových pracovných miest a podnikov </li></ul><ul><ul><li>definované v PHSR /Stratégií udržateľného rozvoja Obce Báčsky Petrovec z marca 2010 </li></ul></ul><ul><li>Napriek rozsiahlej poľnohospodárskej výrobe, tradícia remesiel a malého podnikania datuje se od roku 1842, kedy bol založený aj Remeselnícky spolok. </li></ul><ul><li>V roku 1846 bol založený prvý tzv. Poľnohospodársky klub vo Vojvodine, ktorý pôsobil ako úverové združenie, druhé takéhoto druhu v Európe </li></ul><ul><li>Revitalizácia sektora malých a stredných podnikov prostredníctvom biznis inkubátora , ktorý bol založený v r. 2009 rekonštrukcou Domu remeselníkov s finančnou podporou SlovakAid </li></ul><ul><li>Výzva – investovať do plánovania a rozvoja ľudských zdrojov, do rozvoja biznis inkubátora ako efektívneho nástroja pre plánovanie, riadenie a rozvoj miestneho hospodárstva </li></ul>
 3. 3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – získanie grantu <ul><li>Reakcia na v ýzvu SKGO v rámci programu Exchange 3, s cieľom využiť skúsenosti partnerských miest a obcí z EÚ z oblasti reformy miestnej samosprávy v 12 prioritných oblastiach </li></ul><ul><li>Uzávierka výzvy 20.9. 2010 </li></ul><ul><li>Rozhodnutie o udelení grantu február 2011 </li></ul><ul><li>Podpísaná zmluva s Delegáciou EÚ v Belehrade 25.03. 2011 </li></ul><ul><li>Dĺžka trvania projektu: 14 mesiacov </li></ul>
 4. 4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – ciele <ul><li>Ceľkový cieľ </li></ul><ul><ul><ul><li>prispieť k implementácií úspešných modelov z efektívneho riadenia miestneho hospodárstva zo Slovenska a Slovinska </li></ul></ul></ul><ul><li>Špecifické ciele </li></ul><ul><ul><ul><li>Profesionalizovať prácu kancelárie pre miestny ekonomický rozvoj Obce Báčsky Petrovec </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vybudovať funkčné prepojenie medzi podnikateľských sektorom a obecnou správou </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>podporiť inovatívne, ekologické podniky ako i podnikanie žien </li></ul></ul></ul>
 5. 5. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – cieľové skupiny <ul><li>Obecná správa Báčsky Petrovec – oddelenie pre ekonómiu a hospodársky rozvoj </li></ul><ul><li>Kancelária pre plánovanie a implementáciu projektov Obce Báčsky Petrovec </li></ul><ul><li>BIC Báčsky Petrovec – manažment, nájomníci a klienti </li></ul><ul><li>Živnostníci, podnikatelia na území obce </li></ul><ul><li>Potenciálni investori </li></ul>
 6. 6. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – identifikované problémy <ul><li>nedostatočná komunikácia na relácii podnikateľský sektor – obecná správa </li></ul><ul><li>málo efektívnych nástrojov pre rozvoj MSP, neadekvátne sieťovanie s inými organizáciami, partnermi </li></ul><ul><li>nedostatočná infraštruktúra pre rozvoj MSP v Obci </li></ul><ul><li>únik „mozgov“ mladých a talentovaných ľudí z Obce, na Slovensko ročne odchádza 200 študentov (vracia sa len 0,2 %) </li></ul><ul><li>neadekvátna ponuka vzdelávacích seminárov pre podnikateľov, živnostníkov a záujemcov o podnikanie </li></ul><ul><li>nízka kvalifikovanosť pracovnej sily </li></ul><ul><li>zdĺhavé byrokratické procedúry </li></ul><ul><li>obchodovanie na čierno, nedostatočný záujem o podnikanie </li></ul><ul><li>vysoké komunálne poplatky pre živnostníkov </li></ul><ul><li>slabý záujem zahraničných investorov o lokácie v Obci </li></ul><ul><li>nedostatočné stimuly pre pritiahnutie domácich a zahraničných investorov </li></ul>
 7. 7. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – plánované aktivity <ul><li>8 dňové školenie z oblasti miestneho ekonomického rozvoja v Martine a v Kamníku </li></ul><ul><ul><li>4 dní v Martine, august 2011 , 4 slovenskí experti, 7 účastníci z Báčskeho Petrovca </li></ul></ul><ul><ul><li>4 dni v Kamníku, september 2011 , 4 slovinskí experti 7 účastníci z Báčskeho Petrovca </li></ul></ul><ul><li>10 dňové školenie v Báčskom Petrovci </li></ul><ul><ul><li>5 dní riadené 2 slovenskými expertami, október 2011 , 10 účastníkov </li></ul></ul><ul><ul><li>5 dní riadené 2 slovinskými expertami, november 2011 , 10 účastníkov </li></ul></ul><ul><li>Príručka/metodika pre efektívne plánovanie, implementáciu a rozvoj miestneho hospodárstva – súbor nástrojov, a opatrení na podporu podnikania v Obci </li></ul><ul><li>Sfunkčnenie Rady pre hospodárstvo - prepojenie medzi podnikateľským sektorom a miestnou vládou </li></ul><ul><li>Dobudovanie BIC v BP, rekonštrukcia podkrovia pre účely školenia a manažmentu biznis inkubátora (80m ² ) </li></ul><ul><li>Modernizácia technického vybavenia biznis inkubátora v Báčskom Petrovci – pre rýchlejší a bezporuchový prístup internetu </li></ul><ul><li>Vypracovanie tzv. Small Business Act/ Stratégie rozvoja MSP pre Obec Báčsky Petrovec </li></ul><ul><li>Organizácia Business konferencie o podnikateľských inkubátoroch v BP, mini podnikateľskej výstavy, s cieľom propagácie ekologických, inovatívnych podnikov a podnikania žien </li></ul>
 8. 8. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – očakávané výsledky <ul><li>Rada pre hospodárstvo – orgán miestneho zastupiteľstva, vypracovaný akčný plán na rok 2012, prijaté uznesenie o konaní každoročnej tzv. Business konferencii </li></ul><ul><li>Kancelária pre miestny ekonomický rozvoj – funkčná, s tímom ľudí, a jasnými úlohami a vypracovaným plánom prípravy a implementácie projektov reflektujúc PHSR/Stratégiu udrňateľného rozvoja Obce Báčsky Petrovec </li></ul><ul><li>Kontrahovanie personálu pre BIC, sro Báčsky Petrovec a jeho prepojenie s hore uvedenými jednotkami </li></ul><ul><li>Úspešná promócia podnikania žien, ekologických a inovatívnych podnikov v Obci Báčsky Petrovec </li></ul><ul><li>Prijatie nových nástrojov a opatrení pre podporu podnikania žien, ekologických a inovatívnych podnikoch v Obci Báčsky Petrovec </li></ul><ul><li>Vytvorená web stránka BIC, sro Báčsky Petrovec </li></ul>
 9. 9. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – partneri <ul><li>Nositeľom projektu </li></ul><ul><ul><li>Obec Báčsky Petrovec </li></ul></ul><ul><li>Partneri v projekte </li></ul><ul><ul><li>Mesto Martin </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesto Kamnik </li></ul></ul><ul><ul><li>Akadémia ženského podnikania, Báčsky Petrovec </li></ul></ul>
 10. 10. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha partnerov <ul><li>Makro - úroveň </li></ul><ul><ul><li>Pomôcť pri realizácií cieľov EU programu Exchange 3 pre oblasť miestneho hospodárstva, konkrétne: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>podpora novým a existujúcim podnikom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zlepšenie podnikateľského prostredia </li></ul></ul></ul><ul><li>Mikro - úroveň </li></ul><ul><ul><li>vypracovanie metodík a príručok pre lepšie fungovanie Kancelárie pre miestny ekonomický rozvoj, biznis inkubátor a pre Radu pre hospodárstvo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pomoc pri vypracovaní Stratégie rozvoja MSP pre Báčsky Petrovec </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>organizácia školení v Srbsku, Slovensku, Slovinsku </li></ul></ul></ul>
 11. 11. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha Mesta Martin <ul><li>Mesto Martin </li></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť školenie pre 7 účastníkov v Martine – 4 experti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zabezpečiť návštevu BIC Martin, priemyselného parku </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť školenie pre 10 účastníkov v Petrovci – 2 experti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oblasť manažmentu BIC, kancelárií pre miestny ekonomcký rozvoj, Rady pre hospodárstvo atd. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pomoc pri vypracovaní Stratégie rozvoja MSP v Obci Báčsky Petrovec </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomoc pri formulácií metodiky – nových nástrojov, opatrení, produktov a služieb pre podporu podnikania, ekologických, inovatívnych a podporu podnikania žien </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikácia skúseností BIC Martin (ktorý je v činnosti od r. 1992) – úspešné modely fungovania a financovania biznis inkubátorov </li></ul></ul><ul><ul><li>Sprostredkovať skúseností z oblasti ako je zahraničné investície v Martine, účasť v EU projektoch zameraných na podporu podnikania </li></ul></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť prezentáciu projektov zameraných na energetickú efektívnosť, na stimulačné opatrenia štátu, miestnej samosprávy v uvedenej oblasti – počas biznis konferencie v BP </li></ul></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť prezentáciu úspešných projektov z oblasti cestovného ruchu, napr. aqua parky alebo podobné aktivity – počas Biznis konferencie v BP </li></ul></ul><ul><ul><li>Navrhne a spolupracuje na vypracovaní konkrétneho projektového návrhu pre budúcu výzvu </li></ul></ul><ul><ul><li>zabezpečiť pozitívnu propagáciu projektu prostredníctvom svojej webstránky </li></ul></ul>
 12. 12. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha Mesta Kamnik <ul><li>Mesto Kamník </li></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť školenie pre 7 účastníkov v Kamníku – 4 experti </li></ul></ul><ul><ul><li>Zabezpečiť školenie pre 10 účastníkov v Petrovci – 2 experti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>oblať: poľnohospodárstvo, cestovný ruch, zahraničné investície, dopad LER-a na životné prostredie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pomoc pri vypracovaní Stratégie rozvoja MSP v Obci Báčsky Petrovec </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomoc pri formulácií metodiky – nových nástrojov, opatrení, produktov a služieb pre podporu podnikania, ekologických, inovatívnych a podporu podnikania žien </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomoc pri formulácií manažérskych nástrojov – komunikácia s podnikateľským sektorom, jeho zapájanie sa do vypracovaní strategických plánov a akčným plánov </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikácia skúseností z implementácie EU projektov z oblasti poľnohospodárstva, organickej výroby, cestovného ruchu – kúpeľníctva Terme Snovik dostali cenu ako energeticky najefikasnejšie kúpele v Slovinsku, eco label pre cestovný ruch a ubytovacie kapacity, liečacie kupele na 10.000 m2 vybudovane aj z EU fondov </li></ul></ul><ul><ul><li>Navrhne a spolupracuje na vypracovaní konkrétneho projektového návrhu pre budúcu výzvu </li></ul></ul><ul><ul><li>zabezpečiť pozitívnu propagáciu projektu aj prostredníctvom svojej webstránky </li></ul></ul>
 13. 13. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE – úloha Akadémie ženského podnikania <ul><li>Akadémia ženského podnikania </li></ul><ul><ul><li>Zabezpečí integráciu rodového prístupu pri vypracovaní Stratégie pre rozvoj MSP pre Obec Báčsky Petrovec, pri vypracovaní príručok a metodológie pre efektívnejšie fungovanie BIC, BP a Rady pre hospodárstvo ZO BP </li></ul></ul><ul><ul><li>Navrhne nové opatrenie pre podporu podnikania žien, v spolupráci so Záručným fondom Autonómnej Oblasti Vojvodinyf </li></ul></ul><ul><ul><li>Zabezpečí prezentáciu úspešných modelov podnikania žien v regióne počas Biznis konferenice v BP </li></ul></ul><ul><ul><li>Iniciuje nové projektové návrhy pre oblasť rozvoja podnikania </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doteraz relevantné a iniciované projekty: BIC, sro BP, Inteligentná investícia do celoživotného vzdelávania žien, Exchange 3 projekt atd. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>zabezpečiť pozitívnu propagáciu projektu aj prostredníctvom svojej webstránky </li></ul></ul>
 14. 14. IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU <ul><li>ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ </li></ul>

×