Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Отворена система за управление на потребителите

Тема: Отворена система за управление на потребителите

Цел: Да се доразвие съществуващата вече система за управление на потребителите като се направи анализ на нуждите от подобен вид системи и съвременните изискванията поставени при изграждане на клиент-сървър приложения. Системата да служи като база за изграждане на други системи изискващи управление на потребители, на техните ресурси и на предоставяните им услуги. Да се предостави възможност на трети страни да разработват системи базирани на настоящата разработка.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Отворена система за управление на потребителите

 1. 1. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Дипломна работа Тема: Отворена система за управление на потребителите Дипломант: Научен ръководител: Невен Боянов Боянов доц. д-р Валентин Бакоев сп.: „Математика и информатика” Велико Търново 201319 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 1
 2. 2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Цели на разработката ● Доразвиване софтуера ● Анализ на клиент-сървър решенията ● Създаване база за изграждане на приложения ● Предоставяне на разработката за ползване19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 2
 3. 3. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Основни задачи ● Изследване на теоретичните постановки ● Преглед на съществуващи решения ● Описание на компонентите на системата ● Проектиране на нови компоненти ● Разработка на нови компоненти ● Преглед на практически и комерсиални продукти19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 3
 4. 4. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Структура ● Увод ● Теоретични постановки и изследвания ● Проектиране ● Разработка ● Примерни продукти ● Заключение ● Използвана литература ● Приложения19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 4
 5. 5. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Система за управление на потребителите – ОСУП ● Защо? ● Нужда от контрол режима на достъп ● Нужда от управление на ресурсите ● Като фундамент за надграждане ● Взаимодействие с външни системи19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 5
 6. 6. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Уеб-базирани клиент-сървър приложения ● Датират от 1970 ● Силно свързани системи ● Слабо свързани системи ● Управление на достъпа ● Управление на ресурсите на системата ● Интернет19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 6
 7. 7. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Преглед на съществуващи решения ● Отворени системи и системи с отворен код – С общо предназначение – Специализирани (CMS, и др.) ● Затворени системи ● OAuth системи (facebook, twitter, и др.) ● Други специализирани решения19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 7
 8. 8. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Проектиране и разработка ● ОСУП = Отворена система за управление на потребителите UMS = User Management System ● История: ОСУП (UMS) започва 2001 ● Лиценз: свободен софтуер с отворен код ● Три основни версии: UMS1, UMS2, UMS3 ● Платформа, AMP: Apache, MySQL, PHP ● Други: HTML, JavaScript, CSS19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 8
 9. 9. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Основни принципи и концепции ● База данни, основен градивен елемент ● Проблеми при изграждането – Усложняване на структурата – Усложняване на заявките – Намаляване на производителността – Трудна поддръжка на кода – Неуниверсален код19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 9
 10. 10. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Вертикална параметризация ● Примерни данни за илюстрация ● Промяна в структурата води до промяна в данните ● Предимства – по-опростени и лесни за разбиране таблици и полета – по-лесни за конструиране SQL заявки – по-добре структуриран резултат от изпълнението на заявките – по-оптимално дефиниране на ключове и индекси в таблиците – по-лесно разширяване на структурата на базата от външни модули19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 10
 11. 11. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Изходен код ● Основни проблеми – Дълга история – Съвместимости – Усложняване на структурата – Усложняване на зависимостите – Затруднена поддръжка19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 11
 12. 12. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Отделяне на проблемите ● Прото-обекти ● Изолиране на грижите ● Предоставяне необходимите ресурси „наготово“ на процедурно ниво ● Лека инициализация ● Предварителна инициализация и процедурно инжектиране на зависимостите19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 12
 13. 13. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Процедурно инжектиране на зависимостите ● Основни принципи ● Предварителна инициализация, лека инициализация ● Инжектиране на инициализирани прото- обектите вместо инициализация на място или при нужда19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 13
 14. 14. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Управление на привилегиите ● Схема PSU (Public/Shared/User) за привилегии – Публични (Public) – Споделени (Shared) – Потребителски (User) ● Четене, запис и др.19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 14
 15. 15. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Интерфейси за достъп ● Потребителски интерфейси – Шаблони – HTML – JavaScript & CSS19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 15
 16. 16. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Машини интерфейси ● XML/RPC ● SOAP ● Тестови19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 16
 17. 17. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” REST/RPC ● REST – Използване на протокола HTTP ● Кодиране на данните – JSON19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 17
 18. 18. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Слоеве в архитектурата на системата ● База данни и структура на базата данни ● Библиотека за работа с база данни ● Бизнес логика ● Инструментална библиотека ● Сървърна библиотека и програмен интерфейс19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 18
 19. 19. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Приложение клиент ● Клиентска библиотека за връзка с програмния интерфейс ● Логика на клиентското приложение ● Потребителски интерфейс ● Други клиентски библиотеки19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 19
 20. 20. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Разработка на системата ● Структура на базата ● profiles profile_parameters данни ● ● profile_parameter_forms – Таблици, 12 на бр. ● profile_parameter_form_sections – Релации ● profile_parameter_sections ● profile_parameter_types ● profile_public_privileges ● profile_shared_privileges ● profile_user_privileges ● users ● user_notes ● user_sessions19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 20
 21. 21. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика”19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 21
 22. 22. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Основни единици ● Потребители ● Релации ● Сесии – Потребители и сесии – Потребители и профили ● Профили – Параметри и типове – Типове, секции и форми19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 22
 23. 23. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Процедури ● Създаване на запис ● Четене на запис ● Изтриване на запис – Поле active=0 ● Поддръжка19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 23
 24. 24. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Примерни данни ● Практическо приложение на вертикалната параметризация ● Модул за работа с базата данни – Основни функции19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 24
 25. 25. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Бизнес логика на системата ● Удостоверяване и вписване – Потребителско име и парола – Сесия и токън – Връзка с външни системи, OAuth (fb, t, etc.) ● Профили – Типове и параметри – Секции и форми19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 25
 26. 26. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Инструментална библиотека ● Помощни функции и средства ● Средства за разширяване и вграждане в други приложения19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 26
 27. 27. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Програмен интерфейс – API ● Users/Profiles ● Authentication – user.list – authentication.signin – user.update – authentication.verify – userprofile.list – authentication.signout – userprofile.update – userprofiles.create ● System – usersessions.list – system.about – profileparameters.list – restrpc.info – profileparameters.update – restrpc.methods – users.lookup – restrpc.method19 февруари 2013 – Отворена система за управление на потребителите 27
 28. 28. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Разширени интерфейси ● Commerce – commerceservice.request – commerceservice.activate ● Други – sociable.* – custom.*19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 28
 29. 29. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Приложение клиент ● Стандартна имплементация PHP ● Клиентска библиотека – Връзка със сървъра ● Логика на клиентското приложение ● Потребителски интерфейс – Графичен интерфейс ● Други имплементации – Java, J2ME, C/C++, C# – JavaScript, jQuery & jQueryMobile19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 29
 30. 30. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Зависимости от външен код ● Common2 ● Phlex2 ● Опционални – Commerce2 – Sociable19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 30
 31. 31. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Достъп до изходния код ● UMS1 – http://sourceforge.net/projects/ums/ ● UMS2 – http://svn.appletworks.net/appletworks/ums2 ● UMS3 – https://bitbucket.org/appletworks/ums3 ● Допълнителни и външни модули – достъпни в Интернет19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 31
 32. 32. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Примерни разработки ● Картотека на студентите – Потребители=студенти – Профили: лични данни, снимки и др. – Права за достъп до ресурсите – Допълнителни модули: учебни програми, изпити, оценки и др.19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 32
 33. 33. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Комерсиални разработки ● Interlecta, от 2007 ● Управление на ресурсите и услугите ● Платформи: Android, BlackBerry, J2ME, Symbian, Windows, Linux, Mobile-web; ● Награди Общо потребители близо 420 00019 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 33
 34. 34. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Други разработки ● FonMatch ● AppletWorks ● Lobut Network – Geos1 ● BGJournal – ListMailer ● BCBINZ ● TransClick ● RantNetwork Общо регистрирани ● Comcel потребители близо 500 000 души от цял ● GlobalCrossing свят19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 34
 35. 35. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Заключение ● Управлението на потребителите е сложна задача ● Свободен софтуер с отворен код ● Комерсиални реализации ● Бъдещи планове – Нови функции, нужда появила се в практиката – Нов модул мултимедия: изображения, аудио, видео и др. – Преминаване към напълно обектно-ориентиран код – Разширяване на документацията на кода – Документация за интегриране на продукта в други системи19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 35
 36. 36. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Благодаря за вниманието Допълнителна информация Автор: Невен Боянов Уебсайт: http://www.boyanov.org/ Имейл: neven@boyanov.org19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 36

×