45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 38

872 views

Published on

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 38

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 38

  1. 1. Mã đề thi 27130083008
  2. 2. ĐỀ ÔN SỐ 38 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012Câu 10. 1 chất điểm dao động điều hòa có vận tốc bằng o tai 2 thời điểm liên tiếp là t1 = 2, 2s và t2 = 2, 9s. Tính từ ¨thời điểm t = 0 đến t2 ¨ V T CB bao nhiêu lần: ¨ vật qua ¨ A© 4. B 5. © © . C 6 D 7. ©Câu 11. Biết hạt nhân U (A = 234, Z = 92) đang đứng yên , nó phóng ra một hạt He(A = 4, Z = 2) rồi biến thành hạt nhân X và toả ra một năng lượng W mà không kèm theo phát tia γ . Động năng của hạt X chiếm bao ¨nhiêu % của năng lượng toả ra? ¨ ¨ ¨3008 © % . A 1,7 © % . B 1,8 © % . C 1,9 © % . D 1,6Câu 12. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 3500pF và một cuộn dây có độ tự cảm L = 30µF , điện trở thuần r = 1, 5Ω . Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là: 15V . Phải cung cấp cho mạch công ¨suất bao nhiêu để duy trì dao động của nó? ¨ ¨ ¨ −3 −3 −3 −3 © 69.10 (W ) . A 15, © 69.10 (W ) . B 17, © 69.10 (W ) . C 19, © 69.10 (W ) . D 18,Câu 13. 1 con lắc lo xo dao động thẳng đứng khoảng cách từ vị trí thấp nhất đến cao nhất là 4cm thời gian vật đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất là 1s. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng chiều dương hướng xuống gốc thời gian lúc vật ở vị trí thấp nhất . Viết phương trình? ¨ √ π ¨ π ¨ √ π ¨ © = 2 3cos(πt + 4 ). © = 2cos(πt − 3 ). A x B x © = 2 2cos(πt + 2 ). © = 2cosπt. C x D xCâu 14. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự lân quang? ¨ A Nguyên nhân chính của sự phát sáng lân quang là do các tinh thể bị nóng lên quá mức . ¨ © ¨ phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp gọi là sự lân quang . B Sự © ¨ C Ánh sáng lân quang có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích . © © và C đều đúng . D A,Câu 15. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 5µF và cuộn cảm L. Năng lượng của mạch dao −5 ¨động là 5.10 J. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bản tụ¨ 3V thì năng lượng từ trường của mạch là? ¨ là ¨ A© 5.10−5 J . B© 4.10−5 J . C © −5 J . 3.10 D 2.10−5 J . ©Câu 16. Đặt vào 2 đầu cuộn dây có có độ tự cảm L. Điện trở thuần một hiệu điện thế U = Uo cosωt(V ), cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: I. Nếu cho thêm vào trong lòng ống dây một lõi sắt thì cường độ hiệu ¨ dụng trong mạch là: I1 ¨ hệ: có quan ¨ ¨ A ©1 I I. B © 1 = I. I C © 1 I. I © 1 I. D I √ 2 3Câu 17. Mạch RLC nối tiếp có R = 100Ω, L = H . Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có biểu thức √ π u = U 2cos2πf t, trong đó U = const còn f thay đổi được. Khi f = f1 = 50Hz, dòng điện trong mạch π nhanh pha: so với u. Để dòng điện trong mạch cùng pha so với u thì tần số f phải nhận giá trị f2 bằng: ¨ √ 3 ¨ √ ¨ √ ¨ √ A© 25 3. B 25 5 . © C 25 6 . © D 25 4. ©Câu 18. Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nhận xét nào sau đây là đúng? ¨ A Nếu tần số của dòng điện xoay chiều càng nhỏ thì dòng điện càng dế đi qua tụ. ¨ © B Nếu tần số của dòng điện xoay chiều càng lớn thì dòng điện càng dế đi qua tụ . ¨ © C Nếu tần số của dòng điện xoay chiều càng lớn thì dòng điện càng khó đi qua tụ. © ¨ D Nếu tần số của dòng điện xoay chiều bằng không thì thì tụ không có tính cản trở dòng điện. ©Câu 19. Tính tần số của hai phôtôn sinh ra do sự hủy của cặp êlectron - pôzitron ở trạng thái¨ ¨ ¨ ¨ nghỉ? 18 (Hz) . 19 (Hz) . 20 (Hz) . 21 © 23.10 A 1, © 23.10 B 1, © 23.10 C 1, © 23.10 (Hz) . D 1,Câu 20. Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao có Up = 220V , tần số 50Hz. Người ta đưa dòng 3 pha vào ba tải 2 10−2 như nhau mắc tam giác. mỗi tải có điện trở thuần R = 32Ω, độ tự cảm L = và điện dung C = F. 5π 16π ¨Công suất của tải tiêu thụ ¨ √ là: ¨ ¨ √ © 12 kW . A 20, B 20 2 kW . © © 71 kW . C 8, © 2 kW . D Trang 2/8- Mã đề thi 271
  3. 3. ĐỀ ÔN SỐ 38 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012Câu 21. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng 2 khe i âng ở trong không khí (n = 1) đánh dấu điểm M trên màn tại M có 1 vân sáng.Trong khoản từ M đến vân trung tâm có 3 vân sáng nữa, nhúng toàn bộ hệ giao thoa vào môi trường chất lỏng thì thấy M là vân sáng nhưng khác so với không khí 1 bậc. Tính chiết suất n’ của môi trường đó? ¨ 5 ¨ ¨ 4 ¨ 2 © = 3 . A n © . B n=1 © = 3 . C n © = 3 . D n3008Câu 22. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10m/s2 , có độ cứng của lò xo K = 50N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N 2N ¨và√ . Vận tốc cực đại ¨ √ của vật là: ¨ √ ¨ √ A© 60 5. B 20 3 . © C 10 7 . © D 90 5. ©Câu 23. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0, 15A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là: 1A, cảm kháng của ¨ cuộn dây bằng : A © ¨50Ω. B© 10Ω. ¨ C © ¨30Ω. D© 60Ω.Câu 24. Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0, 55µm. Khi dùng ánh sáng có bước sóng ¨nào dưới đây để kích thích¨ chất này không thể phát quang? thì ¨ ¨ A © 90µm . 0, 0, B © 10µm . © 60µm . C 0, © 30µm . D 0,Câu 25. Máy biến áp có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp 150 vòng, thứ cấp 300 vòng, 2 đầu thứ cấp nối với cuộn dây có 1 r = 100Ω.L = (H). 2 đầu cuộn sơ cấp nối với nguồn xoay chiều có uhd = 100V, f = 50Hz. Công suất π ¨mạch sơ cấp? ¨ ¨ ¨ A© 250W. B© 220W. C© 230W. D 240W. ©Câu 26. 1 sợi dây căng ngang có sóng dừng.Trên dây A là nút,B là bụng gần A nhất. C là trung điểm AB, AB = 10cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động ¨của phần tử tại C là 0, 2s.Tính v truyền sóng? ¨ A © B © ¨50cm/s. ¨23cm/s. C© 12cm/s. D© 56cm/s.Câu 27. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0, 5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 450nm và 600nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5, 5mm và 22mm.Trên đoạn M N ,số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là ¨bao nhiêu? ¨ ¨ ¨ © vị trí . A 6 © vị trí . B 4 © vị trí . C 3 © vị trí . D 2Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, 38µm đến 0, 76µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0.76µm còn có bao ¨ nhiêu vân sáng nữa của ¨ sáng đơn sắc khác? ¨ các ánh ¨ A© .23 B© . 12 C©. 4 © . D 5Câu 29. Vật có khối lượng m = 3kg được treo vào lò xo thẳng đứng , ban đầu giữ vật sao cho lõ xo ko biến dạng rồi thả nhẹ vật đi xuống một đoạn 10cm thì đổi chiều chuyển động . Tốc độ của vật khi nó cách vị trí xuất phát ¨5cm là bao nhiêu? ¨ ¨ ¨ A © m. 0,3 B © m. 0,1 C© m. 0,7 © m. D 0,5 Trang 3/8- Mã đề thi 271
  4. 4. ĐỀ ÔN SỐ 38 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012Câu 30. Hạt nhân phóng xạ Pôlôni đứng yên phát ra tia α và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng phân rã α của Pôlôni giải phóng một năng lượng ∆E = 2, 6M eV . Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số ¨khối A bằng đơn vị u. Động năng của hạt α có giá trị ?¨ ¨ ¨ A© 3,55MeV . B© 0,55MeV . C© 2,55MeV . D 1,55MeV . ©Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng huỳnh quang? ¨ ¨ B và C đều đúng . A A, ©3008 ¨ chiếu chùm tia tử ngoại vào bình đựng dung dịch fluôrexêin, hiện tượng huỳnh quang chắc chắn sẽ xảy ra . B Khi © C Năng lượng photôn ánh sáng huỳnh quang bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng photôn ánh sáng kích thích . © ¨ Trong hiện tượng huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang sẽ tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích . D© πCâu 32. Một vật dao động điều hoà với phương trình : x = 20cos(10.π.t − )(cm). Xác định thời điểm đầu tiên vật 2 đi qua vị trí có li độ x = 5cm theo ngược chiều dương kể từ thời điểm bằng 0? ¨ 23 ¨ 12 ¨ 11 ¨ 30 A© = t B© = t . © = 120 . C t © = 480 . D t 340 180Câu 33. Tìm phát biểu sai về quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô ? ¨ A Dãy Ban-me nằm toàn bộ trong miền ánh sáng nhìn thấy . ¨ © ¨ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô sắp xếp thành các ¨ khác nhau . B Các © dãy C Dãy Lai-man nằm trong miền tử ngoại. © D Dãy Pa-sen trong miền hồng ngoại . ©Câu 34. Dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức là: i = 0, 01cos(2000t) (mA). Tụ điện trong mạch có ¨điện dung C = 10µF . ¨ cảm của cuộn dây là: Độ tự ¨ ¨ A© 0,25 H . B 0,0025 H . © C 0,025 H . © D 1,25 H . ©Câu 35. Cho một con lắc đơn, nếu không đặt trong điện trường chu kì dao động riêng là T , khi đặt trong điện trường q1 E (chiều hướng xuống) với điện tích q1 thì: T1 = x.T , với q2 thì: T2 = y.T ; x,y đã biết. Tìm tỉ số: ? q2 ¨1 − x2 y 2 ¨1 − y 2 x2 ¨1 − x2 y ¨1 − y 2 x A© 1 − y 2 x2 . B© 1 − x2 y 2 . C© 1 − y2 x . ©1 − x2 y . DCâu 36. Người ta trộn 2 nguồn phóng xạ có hằng số phóng xạ lần lượt là λ1 và λ2 . Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn ¨hợp sẽ là: ¨ ¨ ¨ A λ ©1 . B λ ©2 . © 1 + λ2 . C λ © 1 − λ2 . D λCâu 37. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 10µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0, 1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là: 0, 02A. Hiệu ¨điện thế cực đại trên bản tụ là: √ ¨√ ¨√ ¨√ © 2 (V ) . A 5 © 2 (V ) . B 3 © 2 (V ) . C 4 © 2 (V ) . D 2 1Câu 38. Một mạch điện mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung 5π 10−4 C= F và biến trở R. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số f ( có giá trị nhỏ hơn π 100Hz ) và điện áp hiệu dụng U . Để công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là cực đại thì phải điều chỉnh ¨biến trở tới giá trị R = ¨ . Giá trị của tần số f là? ¨ 190Ω ¨ A© 28Hz. B 27Hz. © C 26Hz. © D 25Hz. © √Câu 39. Cho mạch điện RLC . Hiệu điện thế xoay chiều ở 2 đầu đoạn mạch có dạng u = U 2sinωt.R = 150(Ω) , ω có thể thay đổi được ω1 = 150, ω2 = 50 thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. ω0 bằng ¨bao nhiêu? Để cường độ hiệu dụng cực đại. √ ¨ √ ¨ √ ¨ √ A 60 3. © B 10 3. © C 20 3. © D 50 3. © Trang 4/8- Mã đề thi 271
  5. 5. ĐỀ ÔN SỐ 38 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phát quang? ¨ ¨ B và C đều đúng . A A, © ¨ huỳnh quang của chất khí, chất lỏng và sự lân quang của các chất rắn gọi là sự phát quang . B Sự © © phát quang còn gội là sự phát sáng lạnh . C Sự ¨ D Hiện tượng phát quang của các chất rắn đã được ứng dụng trong việc chế tạo các đèn huỳnh quang . © II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).3008 Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

×