Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Awitang Bayan

107,066 views

Published on

Published in: Education, Technology

Mga Awitang Bayan

  1. 2. <ul><ul><li>Ang mga kantahing-bayan ay tuloy-tinig (survival) ng kalinangan sa pamamagitan ng saling-dila. Sa kabuuan, ang mga kantahing- bayan noong panahon ng pre-kolonyal ay mga katutubong awitin ng ating bansa tulad ng mga sumusunod : </li></ul></ul><ul><ul><li>soliranin = awit ng mga mangingisda </li></ul></ul><ul><ul><li>talindaw = awit ng mga bangkero </li></ul></ul><ul><ul><li>diona = awit sa mga ikinakasal </li></ul></ul><ul><ul><li>oyayi = awit pampatulog sa mga bata </li></ul></ul>
  2. 3. <ul><li>kumintang = awit sa digmaan </li></ul><ul><li>dalit = awit sa simbahan </li></ul><ul><li>sambotani = awit sa tagumpay sa pakikidigma </li></ul><ul><li>kundiman = awit ng pag-ibig </li></ul><ul><li>Ito ay nagpapakilala ng iba’t ibang pamumuhay at pag-uugali ng mga tao, mga kaisipan at damdamin ng bayan . Ito’y kasasalaminan ng kalinangan ng lahi. </li></ul>
  3. 4. Tatlong dahilan ng kahalagahan ng pag-aaral ng mga Kantahing-bayan <ul><li>Ang mga kantahing-bayan ay nagpapakilala ng diwang makata. </li></ul><ul><li>Ang mga kantahing-bayan natin ay nagpapahayag ng tunay na kalinangan ng lahing Pilipino. </li></ul><ul><li>Ang mga kantahing-bayan ay mga bunga ng bulaklak ng matulaing damdaming galing sa puso at kaluluwang bayan. </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Karunungang - bayan </li></ul>
  5. 6. Karunungang-bayan <ul><li>Ang mga unang tula ng mga Pilipino ay mga karunungang-bayan na binubuo ng mga sumusunod:  </li></ul><ul><li>Salawikain (proverbs, maxims, epigrams= Ito ay mga butil ng karunungang hango sa karanasan ng matatanda, nagbibigay ng mabubuting payo tungkol sa kagandahang-asal at mga paalala tungkol sa batas ng mga kaugalian at karaniwang patalinhaga. </li></ul>
  6. 7. Mga Halimbawa : <ul><li>1. Sa paghahangad ng kagitna </li></ul><ul><ul><li>isang salop ang nawala. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Kung hindi ukol </li></ul></ul><ul><ul><li>ay hindi bubukol. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Utos na sa pusa, </li></ul></ul><ul><ul><li>utos pa sa daga. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Ang maniwala sa sabi-sabi </li></ul></ul><ul><ul><li> ay walang bait sa sarili. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. May tainga ang lupa, </li></ul></ul><ul><ul><li> may pakpak ang balita. </li></ul></ul>
  7. 8. <ul><li>Palaisipan = Ito ay nakapupukaw at nakahahasa ng isipan ng tao, katulad ng bugtong, ito ay nangangailangan ng talas ng isip. </li></ul><ul><li>Bugtong = bugtong ay isang uri ng panitikan na kawili-wili. Ito ay paraan ng pagpapalawak ng talasalitaan at pagsasanay sa mabilis na pag-iisip na pasalin-salin sa bibig ng mga tao. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  8. 9. <ul><ul><li>Ang bugtong ay ginagawa sa mga pagtitipon tulad ng lamayan ng patay, paggigiik ng palay, tulungan tulad ng pagbubuhat ng bahay o BAYANIHAN at paghahasik ng punla. Ito ay may tugma at talinhaga at kapupulutan ng mahahalagang butil ng karunungan. </li></ul></ul>
  9. 10. <ul><li>Kasabihan = ang mga kasabihan ay maiigsing pahayag ng mga pangkalahatang katotohanan, mga batayang tuntunin, o mga alitununin ng kaasalan . Ito ay maaaring patula o tuluyan, may himig pagbibiro o panunukso sa unang panahon. Ito ay maitutumbas natin sa “Mother Goose Rhymes”. </li></ul><ul><li>Mga Halimbawa : </li></ul><ul><li>1. Putak, putak, 2. Tiririt ng maya, </li></ul><ul><li> Batang duwag! Tiririt ng ibon, </li></ul><ul><li> Matapang ka’t Ibig mag-asawa’y </li></ul><ul><li> Nasa pugad! Walang ipalamon. </li></ul><ul><li> 3. Bata, bata 4. Tiririrt ng ibon, </li></ul><ul><li> Pantay-lupa Tiririt ng maya, </li></ul><ul><li> Asawa ng Palaka! Kaya lingon nang lingon </li></ul><ul><li> Hanap ay asawa. </li></ul>
  10. 11. <ul><li>Bulong = ito ay isang matandang katawagan sa orasyon noong sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas, anyong padasal. </li></ul>

×