Vztah pirátů k nakupování digitální hudby

227 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vztah pirátů k nakupování digitální hudby

  1. 1. Vztah pirátů k nakupování digitální hudby Tomáš Botek Kurz práce s informacemi
  2. 2. Argumentace:Téma jsem si vybral vzhledem k předmětu mého studia – informatice. Zároveň jsem velkýmfanouškem hudby a o tuto tematiku se dlouhodobě zajímám. Tématem textu mělo být od začátkupirátství. Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi široké, zůžil jsem ho na hudbu a při hledánízdrojů narazil na zprávu o tom, že kyberpiráti utratí za hudbu více, než obyčejný člověk. Odtud užnebylo daleko k názvu "Vztah pirátů k nakupování digitální hudby".Anotace:Tato práce se zabývá tématem internetového pirátství. V první půli práce se věnuji pirátství obecně,jeho rozdělení dle typu kradených dat. Snažím se vysvětlit, proč je určitý typ dat ilegálně stahovánčastěji, než jiný. Hojně vycházím ze statistických šetření, které se pokouším v textu interpretovat.V záběru práce se soustředím na legální i ilegální stahování hudby, a potvrzuji tezi o tom, že pirátizároveň nakupují více legální hudby. Snažím se vysvětlit, proč si toto myslím a dokázat to nakonkrétních příkladech.Klíčová slova: pirátství, piráti, hudba, mp3, internet, autorský zákon, nakupování hudby online,legální, ilegální
  3. 3. Pirátství je zajisté rozšířeným fenoménem digitálního věku. Ve zkratce je pirátstvím myšlenoporušování autorského práva. Toto právo může být diskutabilní z morálního hlediska, pravdou všakje, že je stále vymahatelné zákonem (u nás je ilegální pouze sdílení, stahovat data pro osobnípotřebu tedy je možné). I přesto je ale běžnou praxí si hudbu či film stáhnout bez zaplacení, pročtomu tak je (pokud vůbec) se budu snažit vysvětlit v tomto textu.Pro názornou ukázku - 16% (což je cca 1 člověk ze 6 ) obyvatel Spojeného království užívajícíchinternet starších dvanácti let ve třetím kvartálu roku 2012 stáhnulo nějaký ilegální obsah z internetu.Obsah (data) na internetu lze rozdělit podle objemu stáhnutí následujícím způsobem: hudba, filmy,videohry (a software) a knihy. Toto rozdělení zároveň kopíruje rozdělení dle objemu ilegálněstažených dat. Nejstahovanějším artiklem na internetu je hudba.Dle studie firmy Kantar media vede stahování hudby nad filmy o dvě procenta (8 a 6 procent).Následuje počítačový software různých typů s pouhými dvěma procenty. Otázkou je, proč zrovnatoto pořadí. Dle mého názoru to je jednoduchostí konzumace. Hudební soubory mají nad filmyněkolik výhod – hudební album má relativně malou velikost (oproti jednomu filmu cca desetkrátmenší), což samozřejmě snižuje dobu stahování. Další vlastností hudby, která dle mě navyšujestahovanost je, že ji vzniká mnohem více než filmů, a také není nutně třeba se na ni soustředit. Narozdíl od filmu ji můžete, chcete-li, konzumovat bez toho, abyste jí věnovali pozornost. Písničkumůžete kdykoliv přerušit, a za týden se k ní klidně vrátit a nevypadnete z děje, jako u filmu. Nazvalbych to jakousi mobilitou, praktičností poslechu hudby. Dle mé teorie jsou logicky knihy (e-booky)na posledním místě v pořadí frekvence stahování. Nejpomaleji se spotřebovávají a vydrží dlouho.Podíváme-li se do statistik, zjistíme, že ve stahování lehce vyčnívá mužské pohlaví (58%) ve věkumezi 16 a 34 lety (64%), žijící mezi nižší střední a vyšší střední třídou. Dává to smysl, jelikož mužisi s počítači rozumí více než ženy, tudíž si ilegální data dokážou snázeji obstarat. Podíváme-li se nato, proč lidé stahují ilegální data, většina odpoví – „protože je to zadarmo“ (54%). Toto myšlení jeasi zakořeněné v lidské povaze, leč z hlediska morálního není na první pohled nač být pyšný. Jak seale později dozvíme, tento problém není černobílý.Dalšími důvody pro stahování ilegálního obsahu je praktičnost/spolehlivost (48%) a rychlost (44%).Toto tvrzení je nezpochybnitelné, pryč jsou doby, kdy bylo třeba instalovat počítačový P2P(peer-to-peer) software, skrz který jste od dalších uživatelů stahovali ilegální obsah. Dnes stačíněkolik minut na Googlu a hudební album či film je jen o pár kliknutí dál. Je ale pravdou, želegálně prodávaná hudba funguje na podobném principu. Jediným mezikrokem je placení, kterémůže celý proces o něco prodloužit, zvlášť pokud platíte online poprvé. 26% procent respondentůpak uvádí, že nejříve rádi vyzkouší a poté koupí, což je dle mě legitimní důvod.
  4. 4. Vypadá to, že hlavním „proti“ nakupování digitálního obsahu je jeho cena. Byť je nižší, než ufyzických nosičů, stále je dost vysoká na to, aby lidé dali přednost legálnímu stáhnutí předilegálním. Toto vyplývá z výzkumného šetření firmy Kantar media, kdy by hlavní motivací k tomu,aby uživatelé přestali stahovat ilegální data z internetu bylo zlevnění legálních způsobů nabytí dat(39%). Na dalším místě s 32% je přání, aby bylo možné legálně koupit vše, co by chtěli.Tento argument je již méně představitelný, než zlevnění služeb. Je pravdou, že existuje velká částmediálního obsahu, který je legálně nesehnatelný, ať už se jedná o raritní nízkorozpočtové filmy,nebo jen kvanta hudby, která práve díky záležitostem autorských práv není oficiálně převedena dodigitální podoby (a nikdy nebude).Třetí nejčastější odpovědí byla větší rozpoznatelnost toho, co je a co není legální (26 %). Myslím,že tento argument je alibistický, jelikož člověk alespoň obecně obeznámený s internetem rozpozná,zda si hudbu stáhne z nějakého serveru určeného ke sdílení, nebo za ni zaplatí v oficiálním obchoděnebo podobné legální službě. Z dalšího výzkumu ovšem vyplývá, že 51% respondentů si opravdunení jisto, co je online legální a co ne.Soustředíme-li se na hudbu, jak už bylo řečeno, 8% obyvatel Spojeného království užívajícíchinternet stáhlo nebo poslechlo ilegálně alespoň jednu písničku v třetím kvartálu roku 2012. Z těchco stahovali či poslouchali jakoukoliv hudbu tak činilo 23% ilegálně.Nyní ovšem přicházi zajímavá informace – uživatelé internetu, kteří konzumují jak legální, takilegální hudbu průměrně utratili ve třetím kvartálu roku 2012 za hudbu 77 liber, zatímco uživatelé,kteří konzumují hudbu pouze legálně pouze 14 liber. V souhrnu uživatelé, kteří konzumujíjakýkoliv obsah na internetu legálně i ilegálně utratí za legální data mnohem více, než ti, kteří jdoupouze legální či pouze nelegální cestou.Vypadá to tedy, že uživatelům vyhovuje nejdříve hudbu stáhnout a poté si to co se jim líbí koupit.To je i odvěkým heslem hackerských skupin (které zveřejňují ilegálně filmy a hudbu), tedy - „If youlike it, buy it“. Tento postup je velkým nahrávacím společnostem logicky proti srsti (navíc prodejfyzických nosičů stále klesá na úkor digitální hudby), ale internetová komunita má velkou sílu a ipřístup k legální hudbě se mění. V poslední době vznikají služby jako například Bandcamp čiSpotify, které umožní uživateli hudbu poslechnout, často i neomezeně a pokud ji touží vlastnit, zamalý poplatek si ji může ve vysoké kvalitě stáhnout.Tak je uspokojena poptávka po hudbě, většina uživatelů se spokojí s poslechem online a opravdovífanoušci si ji koupí. Jedinou překážkou jsou ceny, které jsou občas opravdu vysoké (v přepočtu 30-40 Kč za písníčku, celá alba vyjdou levněji), ale věřím, že internetoví uživatele se budou ozývat takdlouho, dokud nedosáhnou vítězství i v tomto případě.
  5. 5. Zdroje:Monografie-velmi podrobný náhled na problematiku pirátství-dobré základní info k tématu-exkurz do psychologie piráta-jasné výstupy z textu-pochopitelně strukturovaný textHINDUJA, Sameer. Music Piracy and Crime Theory. 1. vyd. El Paso : LFB ScholarlyPublishing LLC, 2006. 216 s. ISBN 1-59332-124-4.Odborný článek-odborná studie sloužící jako širší podklad k tématu-velmi detailní-obsahuje mnoho sumarizujících tabulek a grafů-na informacích z ní plynoucích lze téma založit a zúžit-volně přístupný na internetuKantar Media. OCI Tracker Benchmark Study Q3 2012 [online]. c2012, last revision 20th of November 2012[cit. 2013-01-29]. Dostupné na World Wide Web:<http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/online-copyright/Kantar-Media.pdf>.Webová stránka-informace přímo k tématu práce-názorné grafy k textu-srovnání statistik z různých zemí-autor je evidentně odborníkem-text byť odbornější je dobře srozumitelnýKaraganis, Joe. Where do Music Collections Come From? [online]. c2012, last revision 15th ofOctober 2012 [cit. 2013-02-01]. Dostupné na World Wide Web:<http://piracy.americanassembly.org/where-do-music-collections-come-from/>.
  6. 6. Mindmap:Dle instrukcí přikládám myšlenkovou mapu, kterou jsem si dělal před psaním práce.

×