LEY DEL TABACO EN GALICIA

1,833 views

Published on

Presentación de la Xunta sobre el desarrollo de la Ley estatal antitabaco en Galicia

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LEY DEL TABACO EN GALICIA

 1. 1. LEI 28/2005 DESENVOLVEMENTO REGULAMENTARIO GALICIA 2006
 2. 2. Desenvolvemento regulamentario Obxectivos Aclarar conceptos e definicións Establecer limitacións específicas non contempladas na Lei 28/2005 Establecer criterios e características de sinalización Establecer as liñas de prevención, de promoción da saúde e de axuda aos fumadores Concretar as competencias de inspección e sanción
 3. 3. Limitacións á venda de tabaco Prohibición de venda de tabaco (MANUAL ou a través de MÁQUINAS ) en TODOS os establecementos hostaleiros de superficie útil inferior a 100 m2, independentemente que o seu titular permita ou non fumar
 4. 4. Expendedurías de carácter complementario En establecementos hostaleiros: Deberán separar fisicamente e compartimentar completamente ambas actividades para poder permitir o consumo na zona de hostalaría e a publicidade na expendeduría. Se non compartimentan, prevalecerá a prohibición do consumo e publicidade-promoción de produtos do tabaco en todo o establecemento.
 5. 5. Expendeduría de carácter complementario Nos establecementos mercantís non hostaleiros Deberán separar fisicamente e compartimentar completamente a zona de venda de produtos do tabaco do resto das zonas do establecemento se desexan exhibir publicidade no interior da expendeduría.
 6. 6. Superficie útil destinada a clientes En establecementos de hostalaría Inclúe: • toda a superficie cerrada do establecemento • as estruturas que poidan cerrarse completamente ou abrirse ao exterior, en función das condicións climatolóxicas, (terrazas, patios, galerías, etc.) Exclúe: • o interior da barra • a cociña e almacéns • oficinas e outros espazos de uso exclusivo do persoal
 7. 7. Centros comerciais Está prohibido fumar Excepción: Poderanse habilitar zonas para fumar nos establecementos hostaleiros e de restauración: • Superficie útil ≥ 100 m2 • Estean completamente separados e compartimentados do resto das dependencias do centro comercial Cálculo da superficie útil excluiranse: • as terrazas, corredores e calquera outra dependencia que aínda pertencendo ao establecemento e estando cuberta non se atope separada fisicamente e completamente compartimentada do resto do centro comercial.
 8. 8. Salas de festa, establecementos de xogo e de actividades de ocio e entretemento As zonas habilitadas para fumar deberán permanecer cerradas e inaccesibles aos clientes, independentemente da súa idade, durante o horario ou intervalo temporal no que se permita a entrada a menores de dezaoito anos.
 9. 9. Establecementos de xogo Casinos de xogo e salas de bingo Salóns de xogo ou recreativos con máquinas de azar tipo A, A especial e B Hipódromos Tómbolas e similares Locais de apostas e puntos de venda de lotería Establecementos de actividades de ocio e entretemento Cibercafés Salas de festa, discotecas, salas de baile e Karaoke Cafés- teatro, cafés- concerto, etc.
 10. 10. Establecementos onde se elaboren, transformen, preparen, degusten ou vendan alimentos Inclúense • Establecementos nos que se realicen ao mesmo tempo e no mesmo espazo físico calquera das accións mencionadas, independentemente da superficie que ocupen (xamonarías, xeadarías, etc.) • Establecementos de venda a domicilio. • Establecementos con cociñas ou áreas de preparación de alimentos sen separación física e completamente compartimentadas da zona de comedor ou consumo (grelladas, restaurantes xaponeses, etc.)
 11. 11. Centros de atención social Prohibición total de fumar en centros de atención social que atenden exclusivamente a menores de dezaoito anos. Centros nos que se atende indistintamente a menores e adultos poderanse habilitar zonas para fumar, que en ningún caso se situarán en zonas ás que teñan acceso os menores de idade.
 12. 12. Zonas para fumar en aeroportos, estacións de autobuses e de transporte marítimo e ferroviario Poderanse habilitar: • No interior das áreas de embarque e outras zonas carentes de comunicación directa co exterior nas que os usuarios teñan restrinxida a súa saída. • Nos establecementos de hostalaría e restauración: superficie útil destinada a clientes e visitantes > 100 m2 compartimentados e separados completamente do resto de espazos ou dependencias da edificación na que se atopen.
 13. 13. Zonas para fumar Separación física Entenderase por zonas separadas fisicamente e completamente compartimentadas aquelas que conten cunha: barreira física sólida de carácter permanente, que vaia dende o chan ata o teito e que garanta que o fume do tabaco non pase dun lado a outro A porta de acceso deberá contar cos mecanismos necesarios que garantan o seu peche permanente.
 14. 14. Zonas para fumar Ventilación Sistema de ventilación independente = sistema de renovación de aire que garanta a non recirculación do aire entre as zonas de fumadores e as de non fumadores. Poderanse realizar as comprobacións oportunas para determinar os que os marcadores de contaminación por fume de tabaco están por debaixo dos límites máximos permitidos nas zonas de non fumadores. Establecementos hostaleiros con superficie útil < 100 m2 que permitan fumar: Deberán contar cun sistema de ventilación que garanta a continúa renovación do ar. Dispoñerán de 8 meses dende a entrada en vigor do decreto.
 15. 15. Establecementos hotaleiros e similares Habitacións para fumadores Poderase reservar ata un 30% das habitacións. Deberán ter carácter permanente Deberán contar coa correspondente sinalización permanente e visible.
 16. 16. Establecementos hostaleiros que desenvolven dúas actividades Nos establecementos nos que coexistan dúas actividades separadas no espazo e teñan unha superficie conxunta útil para clientes ≥ 100 m2, está prohibido fumar, aínda que se poderán habilitar zonas para fumar. Cando algunha destas actividades ocupe unha superficie útil < 100 m2 non se permitirá fumar, a non ser que se habiliten zonas.
 17. 17. Medidas de prevención, promoción e axuda ao fumador Promoverá o desenvolvemento de actuacións preventivas dirixidas á infancia, xuventude, grupos de risco por concorrencia de enfermidade, marxinación ou pobreza. Habilitará, a través do SERGAS, a atención ás persoas fumadoras Destinará, un mínimo do 80% do importe total da recadación obtida das sancións ao desenvolvemento de programas de investigación, educación, prevención, control do tabaquismo e deshabituación tabáquica.
 18. 18. Sinalización Tipos de sinalización • Prohibido fumar • Prohibido fumar agás en zonas habilitadas • Zonas para fumar • Permitido fumar • Prohibida a venda de tabaco a menores de 18 anos • http://dxsp.sergas.es Dispoñible en: • Delegacións de Sanidade
 19. 19. Sinalización Características xerais Carácter fixo e permanente Información en galego e castelán Orientación vertical ou horizontal Mención norma legal: Lei 28/2005 e normativa que a desenvolve. Nas dependencias da Administración da CA, incluirán o logo da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade Colocación: nas entradas e interior dos centros afectados
 20. 20. Prohibición total de fumar Tipo establecementos Lugares recollidos no art. 7 da Lei 28/2005 Establecementos de hostalaría e restauración con “superficie útil” < 100 m2 nos que o titular decida NON permitir fumar Características Tamaño: DIN-A3, A4, A5 e A6, dependendo do lugar Lenda: Entradas: “Prohibido fumar” Interior: “Prohibido fumar” ou “Espazo sen fume” Imaxe: símbolo de prohibición cun cigarro cruzado
 21. 21. Prohibido fumar agás en zonas habilitadas Tipo establecementos Lugares recollidos no art. 8.1 da Lei 28/2005 Establecementos de hostalaría e restauración con “superficie útil” ≥ 100 m2
 22. 22. Prohibido fumar agás en zonas habilitadas ENTRADAS ESPAZOS CON ZONAS PARA LOCAL PROHIBICIÓN FUMAR Tamaño DIN-A4 DIN-A4 DIN-A3 ou DIN-A4 Lenda Prohibido fumar, agás Prohibido fumar , ou Zona para fumar. nas zonas habilitadas Espazo sen fume Prohibido o acceso aos menores de 16 anos Imaxe Símbolo de prohibición Símbolo de prohibición Símbolo de perigo cun con cigarro cruzado e con cigarro cruzado cigarro acendido símbolo de perigo cun cigarro acendido, superposto Advertencia O fume do tabaco Neste lugar hai contén substancias substancias perigosas sanitaria químicas que causan que causan cancro e cancro e outras outras enfermidades enfermidades
 23. 23. ENTRADAS ZONAS NON FUMAR ZONAS FUMAR
 24. 24. Lugares onde se permite fumar Tipo establecementos Establecementos de hostalaría e restauración con “superficie útil” < 100 m2 nos que o titular decida permitir fumar Habitacións para fumadores en hoteis, hostais ou similares Características Tamaño: DIN-A4 Lenda: “Está permitido fumar” Imaxe: símbolo de perigo cun cigarro acendido Advertencia sanitaria: Evite que os menores permanezan en lugares onde se fume
 25. 25. Lugares onde se venda tabaco Tipo establecementos Rede de expendedurías de tabaco e timbre Hoteis, hostais ou análogos Bares, restaurantes.. con “superficie útil” ≥ 100 m2 Salas de festa, establecementos de xogo… Quioscos de prensa na vía pública
 26. 26. Lugares onde se venda tabaco Características VENDA MANUAL MÁQUINAS Tamaño DIN-A4 DIN-A5 Lenda Prohibida a venda de tabaco aos menores de 18 anos Imaxe Símbolo de prohibición coa lenda “venda menores 18 anos” no interior Advertencia Fumar é causa de enfermidade e morte sanitaria
 27. 27. Infraccións Carácter leve: • Recollidas no artigo 19.2 da Lei 28/2005 • Non dispoñer e expoñer en lugares visibles a sinalización correspondente Carácter grave: • Recollidas no artigo 19.3 da Lei 28/2005 • Permitir a entrada de menores de 16 anos en zonas para fumar. • Permitir a utilización por parte de calquera cliente, das zonas para fumar en salas de festa, establecementos de xogo e de actividades de ocio e entretemento durante o horario en que se permita o acceso a menores. • Non cumprir os requisitos : situación, separación e compartimentación das zonas de fumar • Non dispoñer dos sistemas de ventilación adecuados.
 28. 28. Competencias de inspección e sanción A Consellería de Sanidade será responsable do exercicio das funcións de inspección, vixilancia e control. Os corpos de inspección non dependentes da Consellería de Sanidade darán conta das infraccións que en materia de tabaco advirtan no exercicio normal das súas funcións. Os órganos competentes para a imposición de sancións serán os determinados no Decreto 108/2004, de 27 de maio.
 29. 29. LEI 28/2005 SEGUIMENTO GALICIA Xullo 2006
 30. 30. Reclamacións MOTIVO TOTAL VENDA Máquinas 11 Manual 14 CONSUMO Permitir fumar en lugares prohibidos 188 Presenza menores zona para fumar 3 SINALIZACIÓN 55 TOTAL 271
 31. 31. Inspeccións e sancións TOTAL INSPECCIÓNS Oficio 139 A instancia de parte 172 TOTAL 311 SANCIÓNS Leves 16 Graves 37 TOTAL 53
 32. 32. CONSUMO TABACO GALICIA
 33. 33. Consumo de tabaco GALICIA 2005 49,3 % 25 21,7 4 Fum. Diario Fum. Ocasional Ex fumador Nunca fumador Dirección Xeral de Saúde Pública. Enquisa poboación xeral - Galicia 2005
 34. 34. Consumo de tabaco España - Galicia 58 51,7 28,1 23 17,3 16,8 2,9 2,2 Fuma diario Fuma Exfum Nunca fumó España ocasional Galicia Enquisa Nacional de Saúde 2003

×