Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perenõustamine

983 views

Published on

Aet Lassi koolituse perenõustamise osa, mis ette kantud 26.11.08

  • Be the first to comment

Perenõustamine

  1. 1. Perenõustamine Aet Lassi loengumaterjalide põhjal
  2. 2. Nõustaja 4 ülesannet: <ul><li>Tõsta abivajaja enesehinnangut </li></ul><ul><li>Anda valikuid ( kui on valik – saab ise vastutada) </li></ul><ul><li>Võimalus rääkida – teadvustub probleem </li></ul><ul><li>Üksikul inimesel lasta rääkida! </li></ul>
  3. 3. Perevestlused <ul><li>Peret ümbritsev keskkond </li></ul><ul><li>Pere mikrokliima, traditsioonid </li></ul><ul><li>Pereliikmete vajadused, nendega arvestamine </li></ul><ul><li>Pere toimetulek: </li></ul><ul><li>majanduslik, sotsiaalne; </li></ul><ul><li>omavahelised suhted; </li></ul><ul><li>väärtushinnangud; </li></ul><ul><li>kohanemine kooliga, vanemate suhtumine kooli; </li></ul><ul><li>sõbrad, naabrid; </li></ul><ul><li>mis meeldib? mis ei meeldi? </li></ul>
  4. 4. Vestlusel kasutatakse: <ul><li>Joonistamine: perepilt, pilt endast (väiksematega, kuni 12-aastased) </li></ul><ul><li>Enesehinnangu küsimustik (suurematega) </li></ul><ul><li>Lõpetamata laused, mängimine </li></ul><ul><li>Koostöö pereliikmetega, kes last kodus ümbritsevad </li></ul>
  5. 5. Koostöö pereliikmetega: <ul><li>Eesmärkide sõnastamine </li></ul><ul><li>Kokkulepped ja protseduurireeglid </li></ul><ul><li>Tegelikkuse loomine käesolevas hetkes </li></ul><ul><li>Keskendumine lahenduste otsimisele ja leidmisele </li></ul><ul><li>Motiveeritus </li></ul><ul><li>Ressursside ühendamine </li></ul><ul><li>Kodu ülesanded </li></ul><ul><li>Kindel tulemus </li></ul>
  6. 6. Jälgi! Uuri! Küsi! <ul><li>Lapse harjumused (õu, sport, uni, toit, koolitöö, teler, arvuti, . . . ) </li></ul><ul><li>Küsi lapselt: mis on selle mure nimi? </li></ul><ul><li>Vanemate omavahelised suhted </li></ul><ul><li>Pere intellektuaalne kliima </li></ul><ul><li>Pere laste vanusevahe, suhted, rivaalitsemine, positsioonid, tundlikkus </li></ul><ul><li>Kas ja kuidas reageerib vanem lapse käitumisele </li></ul>
  7. 7. Hoia ennast, nõustaja! <ul><li>Enesehinnang </li></ul><ul><li>Emotsioonid </li></ul><ul><li>Rollid </li></ul><ul><li>Intuitiivsus </li></ul><ul><li>Huumor </li></ul><ul><li>Realistlikkus </li></ul><ul><li>Praktiline tegutsemine </li></ul>
  8. 8. Maga korralikult ja toida oma aju hommikuti 2 lusikatäie meega!

×