Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TOP Prezentacija

0 views

Published on

Par saveta za organizovanje power point prezentacije.

Napomena: Slideshare ne prepoznaje fontove koji su korišteni.

Published in: Education
 • Be the first to comment

TOP Prezentacija

 1. 1. PREZENTACIJA
 2. 2. Organizacija prezentacije
 3. 3. C I L j i ciljna grupa?
 4. 4. Plan?
 5. 5. Linearni pristup
 6. 6. Problem/rešenje
 7. 7. Prednost/korist
 8. 8. Prilika/uticaj
 9. 9. Dizajn prezentacije
 10. 10. Uvod Sadržaj Kraj 60% 25% 15% Planiranje vremena
 11. 11. Uvod
 12. 12. 6 efikasnih pocetnih poteza
 13. 13. Činjenica
 14. 14. Pitanje
 15. 15. Retrospektiva
 16. 16. Anegdota
 17. 17. Citat
 18. 18. Analogija
 19. 19. Sadrzaj v
 20. 20. PAŽNJASAGOVORNIKA VREME
 21. 21. Ključni Delovi !
 22. 22. Izazovi?
 23. 23. Zavrsetak v
 24. 24. • Ponoviti rečeno • Naglasiti ključne stvari • Zahvaliti se
 25. 25. 5 ‘’grehova’’ u prezentacijama
 26. 26. Nema jasne poente
 27. 27. Nema koristi za publiku
 28. 28. Nema jasnog toka
 29. 29. Previše detaljno
 30. 30. Predugo
 31. 31. A dalje ?

×