Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De vis wordt (duur) betaald, toch? | Boskamp & Willems Advocaten

575 views

Published on

Al geruime tijd hebt u uw vermaarde visrestaurant in de verkoop staan. Vele geïnteresseerden hebben het bekeken, maar kwamen niet met een overnamebod. Uiteindelijk raakt u serieus in onderhandeling met een potentiële koper. Juist als u het gevoel hebt het in grote lijnen met elkaar eens te zijn en dat het een kwestie lijkt van handtekeningen zetten, haakt de koper af. Hij heeft iets anders gezien dat hij mooier vindt. U bent weer terug bij af. Kan dat zomaar?

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De vis wordt (duur) betaald, toch? | Boskamp & Willems Advocaten

  1. 1. DE VIS WORDT (DUUR) BETAALD, TOCH? Al geruime tijd hebt u uw vermaarde visrestaurant in de verkoop staan. Vele geïnteresseerden hebben het bekeken, maar kwamen niet met een overnamebod. Uiteindelijk raakt u serieus in onderhandeling met een potentiële koper. Juist als u het gevoel hebt het in grote lijnen met elkaar eens te zijn en dat het een kwestie lijkt van handtekeningen zetten, haakt de koper af. Hij heeft iets anders gezien dat hij mooier vindt. U bent weer terug bij af. Kan dat zomaar? Als u deze vraag aan een jurist stelt zal hij u waarschijnlijk antwoorden: “Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.” Een dooddoener van jewelste waarmee u geen concreet antwoord op uw vraag hebt gekregen. Helaas is dit antwoord wel de enige juiste reactie die in eerste instantie gegeven kan worden. U dient daarbij te bedenken dat als uitgangspunt heeft te gelden dat het elk van partijen vrij staat om op enig moment de onderhandelingen over een overname af te breken. Sinds een belangrijke rechterlijke uitspraak uit 1982 dacht bijna iedereen dat het afbreken van onderhandelingen niet meer zo eenvoudig kon en in elk geval aanleiding zou geven om de in verband met de onderhandelingen gemaakte kosten te moeten vergoeden. Echter, de vonnissen die nadien zijn gewezen, en meer in het bijzonder een arrest van onze hoogste rechter, de Hoge Raad in Den Haag, van twee jaar geleden, hebben geleerd dat aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen niet snel mag worden aangenomen. De Hoge Raad stelt kort gezegd: “De maatstaf voor aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen is een strenge die tot terughoudendheid noopt.” Zo dient u erop bedacht te zijn dat een koper in de loop van de onderhandelingen een groot belang kan krijgen bij het afbreken van die onderhandelingen, dat zich inmiddels onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan of dat de onderhandelingen op een gegeven moment in een impasse komen te verkeren waardoor op dat moment het vertrouwen in het tot stand komen van een overeenkomst daalt. Dit zijn omstandigheden die uw positie verzwakken. Om met succes uw onderhandelingspartner te kunnen dwingen uw zaak over te nemen, doet u er verstandig aan (1) de onderhandelingen zo vlot als mogelijk te laten verlopen (dus snel reageren op een voorstel en bij uw wederpartij aandringen op een snelle reactie), (2) het in eerste instantie eens te worden over de belangrijkste elementen van de koop, te weten de exacte activa en de koopsom en (3) de biedingen over en weer schriftelijk te (laten) bevestigen. Het zou 1
  2. 2. tenslotte zonde zijn een eenmaal aan de haak geslagen vis zomaar te laten wegzwemmen. Boskamp & Willems Advocaten Mr. Ron van Dalen, sectie Ondernemingsrecht Postbus 8727 5605 LS Eindhoven t. 040-250 14 14 f .040-250 14 50 e. r.vandalen@boskampwillems.nl 2

×