Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bestaat uw ondernemingsvorm nog na 1 januari 2011 boskamp en willems advocaten eindhoven

839 views

Published on

Bestaat uw ondernemingsvorm nog na 1 januari 2011?
Bent u lid van een maatschap of vennoot in een vennootschap onder firma? Dan is de kans zeer groot dat u vanaf 1 januari 2011 vennoot bent in een openbare vennootschap. Heeft u netjes voldaan aan uw stortingsplicht en kunnen de aandelen in uw BV niet zo maar aan iedereen verkocht worden, dan verandert dit hoogstwaarschijnlijk ook per 1 januari 2011.
Beide op stapel staande veranderingen zijn het gevolg van een tweetal wetsvoorstellen dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Enerzijds is dat de Wet Personenvennootschappen en anderzijds is dat de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Alleen de Eerste Kamer moet zich nog buigen over beide wetsvoorstellen. De verwachting is dan ook dat beide voorstellen wet zullen worden per 1 januari 2011. Als u voor 1 januari 2011 niets onderneemt, verandert de rechtsvorm van uw onderneming automatisch.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bestaat uw ondernemingsvorm nog na 1 januari 2011 boskamp en willems advocaten eindhoven

  1. 1. Bestaat uw ondernemingsvorm nog na 1 januari 2011? Bent u lid van een maatschap of vennoot in een vennootschap onder firma? Dan is de kans zeer groot dat u vanaf 1 januari 2011 vennoot bent in een openbare vennootschap. Heeft u netjes voldaan aan uw stortingsplicht en kunnen de aandelen in uw BV niet zo maar aan iedereen verkocht worden, dan verandert dit hoogstwaarschijnlijk ook per 1 januari 2011. Beide op stapel staande veranderingen zijn het gevolg van een tweetal wetsvoorstellen dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Enerzijds is dat de Wet Personenvennootschappen en anderzijds is dat de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Alleen de Eerste Kamer moet zich nog buigen over beide wetsvoorstellen. De verwachting is dan ook dat beide voorstellen wet zullen worden per 1 januari 2011. Als u voor 1 januari 2011 niets onderneemt, verandert de rechtsvorm van uw onderneming automatisch. De maatschap en de vennootschap onder firma komen te vervallen. In plaats daarvan komen de stille vennootschap en de openbare vennootschap zonder of met rechtspersoonlijkheid. Er zijn paar in het oog springende wijzigingen: - Het onderscheid tussen maatschap en de vennootschap onder firma komt te vervallen. - Alle vennoten van een openbare vennootschap zijn in de nieuwe regeling hoofdelijk aansprakelijk. - De openbare vennootschap blijft bestaan ook als een van de twee vennoten uittreedt, tenzij anders is opgenomen in de vennootschapsovereenkomst. Dit geldt ook bij het failliet gaan van een vennoot. De huidige BV wordt vereenvoudigd en flexibeler. Dit levert voordelen, maar ook nadelen op in de oprichting en inrichting van de nieuwe BV, ook wel flex- BV genoemd. De wijzigingen in het BV-recht zijn ingrijpender dan de wijzigingen die door de Wet Personenvennootschappen worden teweeggebracht. De volgende wijzigingen vallen het meest op: - Het minimum(stortings)kapitaal van € 18.000,- bij oprichting wordt afgeschaft. Dit geldt ook voor onder meer de bank- en accountantsverklaring. - Aandelen kunnen worden uitgegeven met en zonder stem- en winstrecht. - Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het uitgekeerde bedrag als de onderneming na dividenduitkering niet in staat is tot het betalen van haar opeisbare schulden. Het zwaartepunt van de nieuwe ondernemingsvormen is komen te liggen bij de eigen verantwoordelijkheid en daarmee aansprakelijkheid van haar vennoten en
  2. 2. bestuurders. Het is dus goed om uw ondernemingsvorm en uw positie in die onderneming eens goed tegen het licht te houden. Aan de hand daarvan kunt u kiezen of uw ondernemingsvorm moet worden gewijzigd, voordat per 1 januari 2011 de keuze voor u wordt gemaakt.

×