Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noam Chomsky

415 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Noam Chomsky

  1. 1. Noam Chomsky - Strategija manipulisanja ljudima putem masovnih medijaJavnost treba podsticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je poželjnobiti glup, vulgaran i neuk.1. UPOTREBA NEVAŽNOGPažnju javnosti preusmeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnostpoplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja urazumevanju sveta.2. STVARANJE PROBLEMATa metoda se naziva i "problem - reagovanje - rešenje". Treba stvoriti problem, da bi deojavnosti reagovao na njega. Na primer: izazvati i prenositi nasilje sa namerom, da javnostlakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu, ili da bi se opravdalo rušenjesocijalne države.3. LOŠE NA KAŠIČICUDa bi javnost pristala na neku neprihvatljivu meru, uvoditi je postepeno, "na kašičicu",mesecima i godinama. Promene, koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedenenaglo i u kratkom vremenskom roku, biće sprovedene politikom malih koraka. Svet setako vremenom menja, a da to ne budi svest o promenama.4. RAZBLAŽAVANJE NEPOPULARNOGJoš jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promene je, da ih se najavljujemnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osete odjednom svu težinu promena, jer seprethodno privikavaju na samu ideju o promeni. Sem toga i "zajednička nada u boljubudućnost" olakšava njihov prihvat.5. DEČJI JEZIK ZA ODRASLEKada se odraslima obraćamo kao kad se govori deci, postižemo dva korisna učinka:javnost potiskuje svoju kritičku svest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude. Tajsugestivni mehanizam u velikoj meri se koristi i prilikom reklamiranja.6. KRATKI SPOJ EMOCIJAZloupotreba emocija je klasična tehnika, koja se koristi u izazivanju kratkog spoja,prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svest zamenjuju emotivni impulsi (bes, strah,itd.). Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesnom, pa je kasnije mogućena tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određenaponašanja.7. NEZNANJE ZA SIROMAŠNESiromašnijim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanjamanipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba dabude što slabiji ili ispod proseka, da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojevaostao nepremostiv.
  2. 2. 8. VELIČANJE GLUPOSTIJavnost treba podsticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je (in, umodi), poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor premakulturi i nauci.9. USAĐIVANJE KRIVICETreba ubediti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za sopstvenunesreću, usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti, ili nedovoljnog truda. Takonesiguran i potcenjen pojedinac, opterećen osećajem krivice, odustaće od traženja pravihuzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema.10. ZLOUPOTREBA ZNANJABrz razvoj nauke u poslednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja javnosti ionih koji ga poseduju i koriste, vladajuće elite. "Sistem", zaslugom biologije,neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čoveku i nafizičkom i na psihičkom planu.Noam Chomsky je postao svjetski poznat po teoriji urođene univerzalne gramatike. U tojteoriji Chomsky tvrdi da su čovjeku urođeni obrasci gramatike koji nisu obrasci samo zajedan određeni jezik, već su obrasci gramatike za sve ljudske jezike. Drugim riječima,jezična sposobnost je genetički uvjetovana.Sa političkim djelovanjem započinje za vrijeme vijetnamskog rata. Angažiran je na straniameričke ljevice, točnije 1965. organizira akciju odbijanja plačanja poreza kao oblikaprotesta zbog vijetnamskog rata. Prvu političku knjigu pod nazivom "American Powerand the New Mandarins" (Američka moć i novi mandarini) objavljuje 1969. Knjiga jezbirka eseja koji izlažu argumente protiv vijetnamskog rata, općenito protiv američkevanjske politike, te u tim esejima optužuje SAD za novi imperijalizam. Protivi seameričkoj intervenciji u Vijetnamu iz razloga što nitko nije proglasio SAD sudcima ikrvnicima Vijetnama. Dok su novi mandarini liberalni intelektualci i mainstream(srednjestrujaški) mediji koji rade u svrhu režima i služe kao apologete rata, odnosno dajuideološko pokriće ratu.Noam Chomsky, američki lingvista, filosof, pisac, profesor univerziteta i disident, rođenje 7. decembra 1928. godine u Filadelfiji, SAD. Noam Chomsky je danas najuticajnijikritički mislisac u svetu, čije polje delovanja i interesovanja obuhvata lingvistiku,informacione tehnologije, ideologiju, savremeno društvo, politički sistem, obrazovanje iniz drugih sa ovim fenomenima povezanih tema. Noam Chomsky je profesor lingvistikena Masačusetskom institutu za tehnologiju. Zaslužan je za razvoj teorije o generativnojgramatici, koja se smatra najvećim doprinosom lingvistici napravljenim u 20. veku.Kritičkim razmatranjem Skinerovog "Verbalnog ponašanja", u kome je osporavaobihevioristički pristup proučavanju uma i jezika koji dominira u toku 1950 - ih godina,posebno je doprineo razvoju kognitivne revolucije. Noam Chomsky je član savetaNovog plamena, levičarskog časopisa na području bivše Jugoslavije.

×