Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Napoleon Hill - Misli i postani bogat

9,524 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Napoleon Hill - Misli i postani bogat

 1. 1. Napoleon Hill
 2. 2. Knjiga PROMIŠLJANJEM DO BOGATSTVA,utemeljena na autorovom proslavljenom djelu ZAKONUSPJEHA, predstavlja pročišćenu mudrost istaknutihljudi koji su ostvarili velika postignuća i velikobogatstvo. Nadahnuće za ovu knjigu autor je p o n a š a o u čarobnoj formuli uspjeha Andrewa Carnegiea Carnegieje njezinu djelotvornost dokazao bogatstvimakoja su stekli mladi ljudi kojima je otkrio svoju tajnu. U ovoj ćete knjizi pronaći tu tajnu kao i tajne ostalih velikih ljudi Otkrit ćete ne samo ŠTO ČINITI već iKAKO TO ČINITI. Usvojite li i p r i m i j e n i t e jednostavnetehnike, ovladat ćete tajnom istinskog i trajnog uspjeha.TADA ĆETE OD ŽIVOTA DOBITI SVE ŠTO POŽELITE.
 3. 3. PREDGOVOR IZDAVAČA Misli i postani bogat jedna je od najutjecajnijih knjiga svihvremena koja pokazuje put do osobnog postignuća - financijskeneovisnosti i duhovnog bogatstva koje nije moguće izmjeritinovcem. Knjiga poput ove još nikada nije objavljena. Nadahnuo ju jeAndrew Carnegie, koji je prije mnogo godina formulu vlastitoguspjeha otkrio autoru Napoleonu Hillu. Carnegie ne samo da jesam postao multimilijunaš, već je milijunašima učinio mnogekojima je otkrio svoju tajnu. Izvor svojeg bogatstva NapoleonuHillu otkrilo je još 500 imućnih ljudi i on je svoj život posvetionastojanju da njihovu poruku prenese onima koji su spremnisvoje zamisli i organizirane planove uložiti u stvaranje vlastitogbogatstva. Tisuće ljudi primijenile su čuvenu filozofiju ove knjige ucilju oplemenjivanja vlastitog života. Sadrži tajne koje su danasjednako bezvremene i primjenjive kao što su bile i kada jeobjavljeno prvo izdanje ove knjige. U ovom izdanju filozofije iformule uspjeha dostupne su svima onima koji žarko železaraditi i doživjeti duhovno zadovoljstvo, koje proizlazi izuspjeha. Misli i postani bogat je, prije svega, praktični priručnik. Unjemu ćete pronaći čaroliju samo-usmjeravanja, organiziranogplaniranja, autosugestije, umnog povezivanja, zapanjujućeučinkovit sustav samoanalize, razrađene planove za prodajuvaših usluga te mnoštvo ostalih korisnih savjeta velikih ljudikoji su dokazali svoju vrijednost. 4
 4. 4. Bogatstvo koje vam je na dohvat ruke nije uvijek mogućeizmjeriti novcem. Veliko bogatstvo predstavljaju trajna prijateljstva, skladniobiteljski odnosi, suosjećajnost i razumijevanje međuposlovnim suradnicima te unutrašnji sklad koji donosi duševnimir izmjeriv samo duhovnim vrijednostima. Filozofija knjige Misli i postani bogat pripremit će vas zapostizanje i uživanje u tim višim vrijednostima koje su oduvijekbile uskraćene svima koji za njih nisu bili spremni. Kada započnete primjenjivati filozofiju ove knjige, buditespremni na životne promjene koje ne samo da će vam olakšatipoteškoće i napetosti, već će vas i pripremiti za obilnogomilanje materijalnog bogatstva. Izdavač 5
 5. 5. SADRŽAJRIJEČ A U T O R A 121. poglavlje: MISLI SU S T V A R N E 18 Čovjek koji je "domislio" svoj put u partnerstvo sThomasom A. Edisonom Izumitelj i "skitnica" ... Mogućnost pod krinkom ... Tristope od zlata ... "Nikada neću odustati zato što ljudi kažu ne"... Pouka iz upornosti za pedeset centa ... Neobična moć djeteta... Potrebna vam je samo jedna dobra zamisao ... "Neizvedivi"Ford V-8 motor ... Zbog čega ste sami gospodar svoje sudbine... načela koja mijenjaju vašu sudbinu2. poglavlje: ŽUDNJA 32 Polazna točka svakog postignuća Čovjek koji je spalio mostove ... Poriv koji vodi dobogatstva ... Šest načina za pretvaranje žudnji u zlato ...Možete li se zamisliti kao milijunaš? ... Moć velikih snova ...Kako lansirati snove ... Žudnja nadmudruje Majku Prirodu ..."Slučajnost" koja je promijenila jedan život ... Sa šest centaosvojio je novi svijet ... Dar sluha ... Misao koja čini čuda ...Čudotvorna "mentalna kemija" 6
 6. 6. 3. poglavlje: V J E R A 50 Vizualizacija i vjera u ostvarenje žudnje Kako razviti vjeru ... Nitko nije "osuđen" na nesreću ...Vjera je stanje uma koje je moguće izazvati autosugestijom ...Čarolija autosugestije ... Formula samopouzdanja ... Katastrofanegativnog razmišljanja ... Kakav genij spava u vašem mozgu?... Kako je jedna zamisao izgradila bogatstvo ... Bogatstvozapočinje mišlju4. poglavlje: AUTOSUGESTIJA 68 Metoda utjecanja na podsvjesni um Promatrajte i osjećajte novac u svojim rukama ... Kakoojačati moć usredotočenja ... Šest koraka za poticanjepodsvijesti ... Tajna mentalne moći5. poglavlje: STRUČNO Z N A N J E 76 Osobna iskustva ili opažanja "Neznalica" koji je stekao bogatstvo ... Sposobni ste stećisve znanje koje vam je potrebno ... Isplati se znati kupiti znanje... Pouka iz ureda za naplatu ... Put prema stručnom znanju ...Jednostavna zamisao koja se isplatila ... Iskušani plan zapronalaženje savršenog posla ... Ne morate početi na dnu ...Neka vaše nezadovoljstvo radi za vas ... Suradnici vam mogubiti neprocjenjivo vrijedni ... Okoristite se svojim zamislimaputem stručnog znanja6. poglavlje: MAŠTA 90 Misaona radionica Dva vida mašte ... Vježbajte svoju maštu ... Zakonitostikoje vode bogatstvu ... Kako praktično koristiti maštu ...Začarani čajnik ... Što bih učinio kada bih imao milijun dolara... Kako zamisli pretvoriti u gotovinu 7
 7. 7. 7. poglavlje: ORGANIZIRANOPLANIRANJE 102 Pretvaranje žudnje u djelovanje Ako vaš prvi plan propadne - osmislite drugi ... Planiranjeprodaje osobnih usluga ... Većina vođa započinje u ulozisljedbenika ... Glavne značajke vodstva ... Deset glavnihuzroka neuspjeha vodstva ... Nekoliko plodnih područja nakojima će biti potrebno "Novo vodstvo" ... Kada se i kakokandidirati za određeni položaj ... Podaci koje je potrebnoobuhvatiti životopisom ... Kako dobiti upravo ono radnomjesto koje želite ... Novi način pružanja usluga ... Kakav jevaš " K K D " rezultat? ... Kapitalna vrijednost vaših usluga ...Trideset i jedan najvažniji uzrok neuspjeha ... Znate li kolikovrijedite? ... Procijenite samoga sebe ... Samoanaliza zaprocjenu vlastite osobnosti ... Gdje i kako pronaći mogućnostza stjecanje bogatstva ... Čudo koje je omogućilo te prednosti... Kapital - kamen temeljac našeg života ... Vaše mogućnostiza bogaćenje8. poglavlje: O D L U K A 142 Prevladavanje sklonosti oklijevanju Savjeti za donošenje odluka ... Odluka o slobodi ili smrti ...Pedeset i šestorica koji su riskirali smrt vješanjem ... Osnivanjestručne skupine ... Odluka koja je izmijenila tijek povijesti ...Najvažnija zapisana odluka u povijesti ... Odredite što želite i upravilu ćete to i dobiti 8
 8. 8. 9. poglavlje: USTRAJNOST 154 Dosljedno nastojanje prijeko potrebno za buđenje vjere Kušnja vaše ustrajnosti ... Posjedujete li "svijest o novcu" i l i"svijest o siromaštvu" ... Kako se "oteti" mentalnoj inerciji ...Prebrodite svoje neuspjehe ... Ustrajnost je moguće razviti ...Procijenite svoju ustrajnost ... Strah od kritike ... Prilike premanarudžbi ... Kako razviti ustrajnost ... Kako prevladatipoteškoće10. poglavlje: MOĆ STRUČNE SKUPINE. . . 168 Pokretačka sila Stjecanje moći putem stručne skupine ... Kako povećatisvoju misaonu moć ... Moć pozitivnih emocija1 1. poglavlje: T A J N A TRANSMUTACIJES E K S U A L N E ENERGIJE 176 Odnos postignuća i visoko razvijene seksualne prirode ...Deset stimulansa uma ... "Genij" se razvija putem šestogosjetila ... Odakle dolaze "predosjećaji" ... Razvijanjekreativne sposobnosti ... Kako je izumitelj došao do zamisli ...Metode kojima se koriste genijalci dostupne su i vama ...Pokretačka sila seksa ... Zašto malo ljudi ostvaruje uspjeh priječetrdesete godine ... Najjači od svih stimulansa uma ...Spremište osobnog magnetizma ... Pogrešna vjerovanja oštetnosti seksa za čovjekovu osobnost ... Plodne godine nakončetrdesete ... Crpite iz svojeg spremišta emocionalne energije... Onaj koji iskreno voli nikada ne može sve izgubiti ...Razlozi zbog kojih vas supruga može ojačati ili slomiti ...Beskorisnost bogatstva bez žene 9
 9. 9. 12. poglavlje: PODSVJESNI UM 198 Posrednik Kako svoju podsvijest potaknuti na kreativno djelovanje ...Neka vaše pozitivne emocije rade za vas ... Tajna djelotvornemolitve13. poglavlje: M O Z A K 206 Odašiljač i prijamnik misli Najveće su sile neopipljive ... Dramatična priča o mozgu ...Kako združiti umove u timskom radu14. poglavlje: ŠESTO OSJETILO 214 Vrata hrama mudrosti Čuda šestog osjetila ... Neka veliki ljudi oblikuju vaš život... Izgrađivanje karaktera pomoću autosugestije ... Zapanjujućamoć mašte ... Crpiti iz izvora nadahnuća ... Moćna sila koja sesporo razvija15. poglavlje: ŠEST SABLASTI STPvAHA. . . 222 Šest osnovnih strahova ... Strah od siromaštva ...Najdestruktivni]i strah ... Simptomi straha od siromaštva ...Moć novca ... Strah od kritike ... Simptomi straha od kritike ...Strah od bolesti ... Simptomi straha od bolesti ... Strah odgubitka ljubavi ... Simptomi straha od gubitka ljubavi ... Strahod starosti ... Simptomi straha od starosti ... Strah od smrti ...Simptomi straha od smrti ... Staračke brige ... Razorna moćdestruktivnog razmišljanja ... Vražja radionica ... Kako sezaštititi od negativnih utjecaja ... Pitanja za samoanalizu ...Jedino nad čime imate potpuno nadzor ... Pedeset i pet čuvenihizgovora starog " K A D B I " 10
 10. 10. RIJEČ AUTORA U svakom poglavlju ove knjige spomenuta je tajnabogaćenja koja je poslužila mnogim iznimno bogatim ljudima.Te sam ljude pomno analizirao tijekom mnogih godina. Prije više od pola stoljeća, u tu me je tajnu uputio AndrewCarnegie. Taj mudri, dobroćudni stari Škot nehajno ju je ubaciou moj um dok sam još bio dječak. Zatim se opustio u svojemnaslonjaču s iskrom radosti u očima i promatrao me kako biustanovio dali sam dovoljno pametan da potpuno shvatim onošto mi je rekao. Kada je opazio da sam shvatio, upitao me je da li bih biovoljan provesti dvadeset ili više godina pripremajući se zaotkrivanje te tajne svijetu, muškarcima i ženama koji bi bez njemogli cijeli život proživjeti u nezadovoljstvu. Odgovorio sampotvrdno i uz njegovu pomoć održao svoje obećanje. Nakon što su je iskušale tisuće ljudi gotovo svih zanimanja,tajnu sam iznio u ovoj knjizi. Gospodin Carnegie želio je dačarobna formula, koja mu je donijela golemo bogatstvo, budedostupna ljudima koji nemaju vremena sami otkrivati kako sezarađuje novac i nadao se da ću je ja iskušati te dokazatinjezinu učinkovitost temeljem iskustva muškaraca i žena sasvih područja djelatnosti. Smatrao je d da je tu formulu potrebnopoučavati u svim školama i na sveučilištima te je izjavio da bi,primjereno poučavana, do te mjere izmijenila cjelokupanobrazovni sustav da bi vrijeme provedeno u školi moglo bitisvedeno na manje od polovicu. U poglavlju o vjeri pročitat ćete zapanjujuću priču okorporaciji United States Steel koju je utemeljio i podignuo 12
 11. 11. jedan od mladih ljudi pomoću kojih je gospodin Carnegie dokazao da njegova formula djeluje svima onima koji su za nju spremni. Jedna jedina primjena te tajne donijela je Charlesu M. Schwabu golemo bogatstvo u novcu i mogućnostima. Ta je primjena formule, okvirno govoreći, vrijedila šesto milijunadolara. Te činjenice - poznate gotovo svima koji su poznavali gospodina Carnegia - pružaju vam prilično jasan uvid u korist koju možete ostvariti čitanjem ove knjige, pod uvjetom da znateSto želite. Tajna je otkrivena tisućama muškaraca i žena koji su jedobro iskoristili, baš kao što je gospodin Carnegie i očekivao. Neki su ostvarili veliko bogatstvo. Ostali su je uspješno upotrijebili za stvaranje sklada u svojim domovima. Jedan ju jeduhovnik toliko učinkovito upotrijebio da mu donosi prihod koji godišnje premašuje 75 000 dolara. Arthur Nash, krojač iz Cincinnatija svoj je posao na rubu propasti upotrijebio kao pokusnog kunića na kojemu je iskušao formulu. Posao je oživio i donio bogatstvo svojim vlasnicima. Danas još uvijek cvjeta, iako je gospodin Nash preminuo. Taj je pokus bio toliko jedinstven da su mu časopisi i novine posvetili pozitivan publicitet vrijedan više od milijun dolara. Tajna je prenesena i Stuartu Austinu Wieru iz Dallasa uTeksasu. On je za nju bio spreman - toliko spreman da jeodustao od svojeg zanimanja i počeo studirati pravo. Je liuspio? I tu ćete priču pročitati. Radeći kao direktor marketinga sveučilišta LaSalle, dok je taustanova bila tek nešto više od imena, imao sam čast vidjetikako J. G. Chapline primjenjuje formulu toliko učinkovito da je LaSalle načinio jednom od najboljih škola u zemlji. Tajna o kojoj govorim u ovoj je knjizi spomenuta najmanjestotinu puta. Nije izravno iznesena jer djeluje mnogo bolje akoje tek otkrivena i na vidiku onih koji su spremni i koji je traže.Zbog toga ju je gospodin Carnegie i meni dobacio tek usput, neotkrivajući njezino ime. 13
 12. 12. Ako ste je spremni primijeniti, u svakom ćete je poglavlju prepoznati barem jednom. Volio bih da vam mogu reći kako ćete znati da ste spremni, no time bih vam uskratio mnoge dobrobiti koje ćete ostvariti ako sami dođete do tog otkrića. Ako ste ikada bili obeshrabreni, ako ste bili suočeni s poteškoćama koje su od vas zahtijevale veliku žrtvu, ako stepokušali i doživjeli neuspjeh, ako ste ikada bili sputani bolešću i l i tjelesnim ograničenjem, priča o tome kako je moj sin otkrio iupotrijebio formulu gospodina Carnegia vjerojatno će biti oaza u Pustinji izgubljenih nada koju ste tražili. Tu je tajnu tijekom prvog svjetskog rata u velikimrazmjerima koristio predsjednik Woodrow Wilson. Pažljivo omotana u obuku koja je prethodila odlasku na bojište, ta jetajna prenesena svakom pojedinom vojniku. Predsjednik Wilson mi je rekao da je to bio važan čimbenik u prikupljanju sredstava potrebnih za ratovanje. Ono što ovu tajnu čini osobitom jest činjenica da su ljudikoji je otkriju i primijene doslovce prisiljeni postizati uspjeh. Sumnjate l i , proučite imena onih koji su je primijenili, gdje godda se spominju; sami se uvjerite u njihov uspjeh i bit ćeteuvjereni. Ništa se ne može ostvariti bez ulaganja! Tajna o kojoj govorim ima svoju cijenu, iako je ta cijenamnogo manja od njezine stvarne vrijednosti. Oni koji je netraže, ne mogu je dobiti ni po kojoj cijeni. Nije ju mogućedarovati i l i kupiti za novac jer dolazi u dva dijela. Oni koji suza nju spremni, već posjeduju jedan njezin dio. Ova tajna jednako dobro služi svima koji su za nju spremni.Obrazovanje tu ne igra nikakvu ulogu. Mnogo prije no što samrođen, ta je tajna pronašla svoj put do Thomasa A. Edisona kojiju je iskoristio toliko inteligentno da je postao vodeći svjetskiizumitelj iako se školovao samo tri mjeseca. Tajna je prenesena i Edwinu C. Barnesu, poslovnomsuradniku gospodina Edisona. On ju je upotrijebio toliko 14
 13. 13. učinkovito da je, iako je godišnje zarađivao samo 12.000dolara, stekao veliko bogatstvo te se već kao mlad čovjekpovukao iz poslovnih krugova. Njegovu priču pronaći ćete napočetku prvog poglavlja. Ta bi vas priča trebala uvjeriti dabogatstvo nije izvan vašeg dosega, da možete biti ono što želitebiti, da novac, ugled, priznanja i sreću mogu doživjeti svi onikoji su spremni i odlučni ostvariti te blagoslove. Kako to znam? Odgovor biste trebali dobiti prije no štopročitate ovu knjigu. Možda ćete ga pronaći već u prvompoglavlju, a možda i na zadnjoj stranici. Obavljajući dvadesetogodišnje istraživanje, koje samzapočeo na zahtjev gospodina Carnegia, analizirao sam stotinepoznatih ljudi od kojih su mnogi priznali da su svoje golemobogatstvo stekli uz pomoć Carnegiejeve tajne; među njima su: HENRY FORD HARRIS F. WILLIAMS WILLIAM WRIGLEY JR. dr. FRANK GUNSAULUS JOHN W A N A M A K E R DANIEL WILLARD JAMES J. HILL KING GILLETTE GEORGE S. PARKER RALPH A. WEEKS E.M. STATLER sudac DANIEL T. WRIGHT HENRY DOHERTY JOHN D. ROCKEFELLER GEORGE EASTMAN THOMAS A. EDISON CHARLES M. SCHWAB FRANK A. VANDERLIP THEODORE ROOSEVELT F.W. WOOLWORTH JOHN W. DAVIS pukovnik ROBERT A. DOLLAR ELBERT HUBBARD EDWARD FILENE WILBUR WRIGHT EDWIN C. BARNES WILLIAM JENNINGS ARTHUR NASH BRYAN Dr. DAVID STARR CLARENCE DARROW 15
 14. 14. JORDAN J. ODGEN ARMOUR WILLIAM HOWARD TAFT ARTHUR BRISBANE JULIUS ROSENWALD LUTHER BURBANK STUART AUSTIN WIER EDWARD W. BOK dr. FRANK CRANE FRANK A. MUNSEY GEORGE M. ALEXANDER ELBERT H. GARY J.G. CHAPLINE Dr. ALEXANDER senator JENNINGS GRAHAM BELL RANDOLPH JOHN H. PATTERSON Ova imena predstavljaju tek mali broj poznatih Amerikanacačija su postignuća, financijska i ostala, dokazala da oni kojirazumiju i primjenjuju Carnegiejevu tajnu stižu na vrh. Nikadanisam upoznao čovjeka motiviranog na primjenu tajne koji nijeostvario zapažen uspjeh u svojem području djelatnosti. Nisamupoznao osobu koja se istaknula ili se na bilo koji načinobogatila ne poznajući tu tajnu. Iz te dvije činjenice izvlačimzaključak da je ta tajna, kao dio znanja nužnog zasamoodređenje, važnija od bilo čega što čovjek prima putemonoga što popularno nazivamo "obrazovanjem". Što je zapravo obrazovanje? U ovoj ćete knjizi pronaćidetaljan odgovor. Dok budete čitali, tajna o kojoj govorim iskočit će sastranica i jasno vam se otkriti ako ste za nju spremni! Kada sepojavi, prepoznat ćete je. Bez obzira na to otkrijete li je uprvom i l i zadnjem poglavlju, kada se pojavi, zastanite natrenutak i odložite naočale jer će taj trenutak predstavljatinajvažniju prekretnicu vašega života. Čitajući ovu knjigu imajte na umu da su posrijedi činjenice, ane izmišljotine te da je njezina svrha prenijeti veliku univerzalnu 16
 15. 15. istinu pomoću koje svi mogu otkriti što im je činiti i kako točiniti! Spremni učenici primit će i poticaje koji su im potrebni dabi započeli. Prije no što prijeđete na prvo poglavlje, kao posljednju riječpripreme ponudit ću vam sugestiju koja bi mogla poslužiti kaoključ prepoznavanja Carnegiejeve tajne. Ona glasi: svakopostignuće, svako stečeno bogatstvo ima svoje korijene u jednojzamisli! Ako ste spremni za tajnu, već posjedujete jednunjezinu polovicu; zbog toga ćete spremno prepoznati i drugupolovicu onog trenutka kada dopre u vaš um. Napoleon Hill 17
 16. 16. 1. MISLI SU STVARNE ČOVJEK KOJI JE "DOMISLIO" SVOJ PUT DO PARTNERSTVA S THOMASOM A. EDISONOM Uistinu, "misli su stvarne" te osobito moćne kada ih sepomiješa s određenom svrhom, ustrajnošću i gorućom željom zanjihovim pretvaranjem u bogatstvo i l i ostale materijalnepredmete. Prije nekoliko godina Edwin C. Barnes otkrio je istinitosttvrdnje da se čovjek može obogatiti pomoću vlastitih misli. Dotog otkrića nije došao samo jednim promišljanjem. Do njega jedolazio postupno, a sve je započelo gorućom željom da postaneposlovnim suradnikom velikog Edisona. Jedna od glavnih značajki Barnesove želje bila je njezinaodređenost. Želio je raditi s Edisonom, a ne za njega. Pažljivoproučite način na koji je ostvario svoju želju i steći ćete dubljiuvid u načela koja vode do bogatstva. Kada se ta želja, pobuda i l i misao, po prvi puta pojavila unjegovu umu, nije bio u položaju poduzeti nešto po pitanjunjezina ostvarenja. Na putu su mu stajale dvije prepreke. Nijepoznavao gospodina Edisona i nije imao dovoljno novca daplati željezničku kartu do Orangea u New Jerseyu. 18
 17. 17. Te bi poteškoće bile sasvim dovoljne da se većina ljudiobeshrabri u pokušaju ostvarenja te želje. No, njegova želja nijebila obična želja!Izumitelj i "skitnica" Pojavio se u laboratoriju gospodina Edisona i izjavio da jedošao sklopiti posao s izumiteljem. Govoreći o svojem prvomsusretu s Barnesom, gospodin Edison je rekao: "Stajao je predamnom ostavljajući dojam običnog skitnice, no, nešto u izrazu njegova lica govorilo je da je odlučan dobiti ono po što je došao. Iz svojeg dugogodišnjeg iskustva s ljudima naučio sam da čovjek koji nešto želi toliko snažno da je spreman riskirati cijelu budućnost za jedan okret kola sreće, nedvojbeno pobjeđuje. Pružio sam mu mogućnost koju je tražiojer sam vidio da je odlučio ustrajati sve dok ne uspije. Događaji koji su uslijedili potvrdili su da nisam pogriješio." Izgled tog mladog čovjeka nedvojbeno nije bio razlognjegova uspjeha jer mu taj čimbenik nije išao u prilog. Ključnaje bila njegova misao. Barnes nije ušao u partnerstvo s Edisonom nakon prvograzgovora. Dobio je priliku raditi u njegovu uredu za vrlosimboličnu plaću. Mjeseci su prolazili. Na pojavnom planu nije se događaloništa što bi Barnesa dovelo bliže željenom cilju koji je u svojemumu ustanovio kao svoju najvažniju svrhu. No, u Barnesovu seumu događalo nešto važno. Neprestano je pojačavao svoju željuda postane Edisonov poslovni suradnik. Psiholozi su bili u pravu kada su rekli da "čovjek ostvarujesvoj cilj tek kada je uistinu spreman za njega". Barnes je biospreman za poslovnu suradnju s Edisonom; štoviše, odlučio jeostati spreman sve dok ne ostvari ono čemu teži. Nije sam sebi rekao: "Pa dobro, kakve koristi od toga? 19
 18. 18. Mislim da ću se predomisliti i okušati se u prodaji", nego"Došao sam ovamo da bih sklopio posao s Edisonom i ostvaritću to makar tome morao posvetiti ostatak svojeg života". On jemislio ozbiljno! Kolike bi životne priče bile drugačije kada biljudi odredili svoj cilj i ostali mu vjerni dovoljno dugo da gapretvore u posvemašnju opsesiju! Mladi Barnes to tada možda nije znao, no, njegovanepokolebljiva odlučnost, njegova ustrajnost u jednoj jedinojželji srušila je sve prepreke i donijela mu mogućnost kojoj jetežio.Mogućnost pod krinkom Mogućnost se pojavila u drugačijem obliku i iz drugačijegsmjera nego što je Barnes očekivao. To je jedan od trikovamogućnosti. Ona ima naviku prikrasti se kroz stražnja vrata tečesto dolazi u obliku nevolje ili privremenog poraza. To jevjerojatno razlog što je mnogi ne prepoznaju. Gospodin Edison u to je vrijeme upravo usavršio noviuredski uređaj tada poznat kao Edisonov stroj za diktate.Njegovi prodavači nisu bili osobito oduševljeni tim izumom.Nisu vjerovali da ga je moguće prodati bez velikog napora.Barnes je prepoznao svoju mogućnost. Prikrala se tiho,prerušena u čudan stroj koji nije zanimao nikoga osim njegovogizumitelja i Barnesa. Barnes je znao da je sposoban prodati Edisonov stroj zadiktate. Upoznao je Edisona sa svojim prijedlogom i odmahdobio priliku. Uspio je prodati stroj. Zapravo, prodao ga je takouspješno da mu je Edison ponudio ugovor za distribuciju iprodaju širom zemlje. Barnes se obogatio tim poslom, nopostigao je i nešto mnogo važnije. Dokazao je da čovjekpromišljanjem uistinu može ostvariti bogatstvo. 20
 19. 19. Ne mogu znati koliko je Barnesova prvotna želja vrijedila unovcu. Možda mu je donijela dva i l i tri milijuna dolara, no tajiznos, koliki god da jest, postaje beznačajan ako se usporedi sbogatstvom koje je stekao u obliku spoznaje da nematerijalnipoticaj misli može biti pretvoren u materijalna dobraprimjenom poznatih načela. Barnes je doslovce domislio svoj put u partnerstvo sEdisonom! Domislio je bogatstvo. Na početku nije imao ništaosim jasne spoznaje o tome što želi te odlučnosti da ostanevjeran toj želji sve dok je ne ostvari.Tri stope od zlata Jedan od najčešćih uzroka neuspjeha jest navika odustajanjanakon privremenog poraza. Svaki je čovjek u određenomtrenutku svojeg života počinio tu pogrešku. U vrijeme mahnite potrage za zlatom, ujak R.U. Darbyjazarazio se zlatnom groznicom i pošao na zapad kopati i bogatitise. On nije čuo da se iz uma čovjeka može iskopati više zlata nošto je ikada iskopano iz zemlje. Kolcima je označio svojezemljište, uhvatio pijuk i lopatu i bacio se na posao. Nakon tjedana mukotrpnog rada nagrađen je otkrićemblistave rude. Za iskopavanje rude bili su mu potrebni strojevi.Bez podizanja buke zatrpao je nalazište i vratio se kući uWilliamsburg u Marylandu te svojim rođacima i nekimsusjedima ispričao da je naišao na zlato. Zajedno su prikupilinovac za potrebne strojeve i dali ih dopremiti. Ujak i Darbyvratili su se na nalazište. Prvi vagon zlatne rude iskopan je i odvezen u talionicu.Rezultati su pokazali da je posrijedi jedno od najbogatijihnalazišta u Coloradu! Još nekoliko vagona rude omogućit će imda se riješe dugova. A tada je na redu gomilanje velike zarade. Dok su zdušno bušili, njihove su nade dosezale najviše 21
 20. 20. vrhunce! A tada se nešto dogodilo. Zlatna je žila nestala! Stiglisu na kraj duge i ćup prepun zlata više nije bio tamo. Nastavilisu bušiti, očajnički nastojeći ponovno naići na žilu - aliuzaludno. Na posljetku su odlučili odustati. Strojeve su prodali na otpadu za stotinu dolara i vlakom sevratili kući. Radnik na otpadu pozvao je rudarskog inženjera dapogleda nalazište i načini neke proračune. Inženjer je ustvrdioda je projekt propao jer vlasnici nisu znali za »presječene žile«.Njegovi su proračuni pokazali da se žila nalazi samo tri stopeod mjesta na kojemu su Darbyjevi prestali bušiti! Tamo je ipronađena! Radnik s otpada zaradio je milijune dolara na zlatnoj rudi jerje bio dovoljno mudar da je potražio savjet stručnjaka prije nošto odustane.Nikada neću odustati zato što ljudi kažu "Ne" Dugo potom gospodin Darby je mnogostruko nadoknadiosvoj gubitak otkrićem da želja može biti pretvorena u zlato. Dotog je otkrića došao nakon što je ušao u posao prodaje životnogosiguranja. Upamtivši kako je izgubio veliko bogatstvo jer je odustao tristope od zlata, Darby se okoristio tim iskustvom u odabranomposlu jednostavno takošto je sam sebi govorio: "Odustao samtri stope od zlata, no, nikada neću odustati zato što ljudi kažu ne kada im ponudim životno osiguranje". Darby je postao jedan od malobrojnih koji godišnje prodajuosiguranja u vrijednosti koja premašuje milijun dolara. Tu jeustrajnost stekao zahvaljujući pouci koju je izvukao kada jeodustao od potrage za zlatom. Svaki će se čovjek, prije no što ostvari uspjeh, nedvojbenosusresti s mnogim privremenim porazima i ponekimneuspjesima. Kada se čovjek osjeti poraženim, najlakše i 22
 21. 21. najlogičnije je odustati. Većina ljudi učinit će upravo to. Više od pet stotina najuspješnijih ljudi ove zemlje ispričalomi je kako su najveći uspjeh ostvarili kada su prešli još samojedan korak dalje od poraza. Neuspjeh je lukavi šaljivac sgorućim smislom za ironiju. Obaranje čovjeka nadomakuspjehu vjerojatno mu predstavlja veliki užitak.Pouka iz upornosti za pedeset centa Nedugo nakon što je gospodin Darby primio diplomu "Sveučilišta životnih udaraca" te se odlučio okoristiti svojim rudarskim iskustvom, imao je sreću svjedočiti događaju koji ga je uvjerio da "Ne" ne znači uvijek ne. Jednog je poslijepodneva pomagao ujaku pri mljevenju žita u starom mlinu. Ujak je vodio veliku farmu na kojoj su živjeli mnogi afro-američki farmeri s kojima je dijelio dobit. Vrata suse nečujno otvorila i u mlin je ušla mala afro-američkadjevojčica, kći jednoga od farmera, te stala pokraj vrata. Ujak je podignuo pogled, opazio djevojčicu i grubo joj se obratio: "Što želiš?" Djevojčica je smjerno odgovorila: "Mama je rekla da jojpošaljete njezinih pedeset centa". "Ne dolazi u obzir", odvratio je ujak, "bježi kući." "Da, gospodine", rekla je djevojčica. Ali se nije pomaknula. Ujak je nastavio sa svojim poslom kojim je bio tolikozaokupljen da nije primijetio da djevojčica još uvijek stojitamo. Kada je podignuo pogled i opazio je, zagrmio je: "Rekaosam ti da pođeš kući! Idi i l i ću te ja dohvatiti". Djevojčica je rekla: "Da, gospodine", ali se nije pomaknulaf mjesta. Ujak je odložio vreću žita koju je upravo namjeravao usipatiu mlin, uzeo štap i krenuo prema djevojčici s izrazom lica kojije najavljivao nevolju. Darby je ostao bez daha. Bio je uvjeren da će svjedočiti 23
 22. 22. nasilju. Znao je da je ujak nagle naravi. Kada se ujak približio djevojčici, ona je brzo zakoračilakorak naprijed, pogledala ga ravno u oči i svojim piskutavimglasićem iz petnih žila vrisnula: "Mojoj mami treba tih pedesetcenta!" Ujak je zastao, promatrao je nekoliko minuta, a zatim polakoodložio štap na pod, zavukao ruku u džep, izvadio iz njega poladolara i pružio ih djevojčici. Djevojčica je uzela novac i počela polako uzmicati premavratima, ne skidajući pogled s čovjeka kojega je upravopobijedila. Kada je otišla, ujak je sjeo na škrinju i kroz prozorzurio u prazno duže od deset minuta. U čudu je razmišljao oporazu koji je upravo pretrpio. I gospodin Darby se prepustio mislima. Po prvi puta u životuvidio je kako dijete odlučno svladava odraslog čovjeka. Kakojoj je to pošlo za rukom? Zbog čega je ujakova žestinasplasnula i zbog čega se je pretvorio u krotko janje? Kakvu je točudnu moć upotrijebilo to dijete da bi ovladalo situacijom? UDarbyjevu su se umu pojavila još mnoga pitanja, no, odgovor jepronašao tek godinama kasnije, kada mi je ispričao tu priču. Neobično je to što mi je tu priču ispričao upravo u mlinu ukojem je njegov ujak doživio poraz.Neobična moć djeteta Dok smo stajali u tom starom mlinu koji je zaudarao naplijesan, gospodin Darby ponovio je priču o neobičnoj pobjedi izavršio je pitanjem: "Što ti misliš? Kakvu je to čudnu moćupotrijebilo to dijete i njome potpuno pokorilo mojeg ujaka?" Odgovor na njegovo pitanje nalazi se u načelima opisanim uovoj knjizi. Iznesen je detaljno i u potpunosti. Otkrivene su i pojedinosti te upute koje će svakomeomogućiti razumjeti i primijeniti istu silu koju je ta djevojčica 24
 23. 23. sasvim slučajno otkrila. Održavajte um pozornim i jasno ćeteopaziti tu čudnu moć koja je pomogla djevojčici. Opazit ćete jei u sljedećem poglavlju. Negdje u knjizi naići ćete na zamisaokoja će oživjeti vašu moć prijemljivosti i podariti vam, za vašedobro, tu neodoljivu moć. Svjesnost o toj moći možda ćeterazviti već u prvom poglavlju i l i će vam se otkriti u nekom odsljedećih. Možda će se pojaviti u obliku jedne jedine zamisli. Amožda će preuzeti oblik plana ili svrhe. Mogla bi vas potaknutida ponovno proživite neka prošla iskustva poraza ili neuspjeha iusvojite pouku pomoću koje ćete nadoknaditi sve što steizgubili tim porazom. Nakon što sam gospodinu Darbyju objasnio moć koju jedjevojčica nesvjesno upotrijebila, brzo je u mislima preletiosvojim tridesetogodišnjim iskustvom u prodaji životnogosiguranja i iskreno priznao da svoj uspjeh na tom područjumože u velikoj mjeri zahvaliti pouci koju je naučio od togdjeteta. Rekao je: "Svaki puta kada bi me potencijalni kupac pokušaootpratiti bez potpisanog ugovora, vidio bih tu djevojčicu kakostoji u mlinu, velikih očiju i prkosnog pogleda i rekao sam sebi:Moram ostvariti ovu prodaju. Najveći broj prodaja, zaključiosam nakon što su potencijalni kupci rekli N E . " Prisjetio se i pogreške koju je počinio odustavši na samo tri stope od zlata, " A l i , " rekao je, "to je iskustvo bilo prikriveniblagoslov. Ono me je poučilo ustrajnosti bez obzira na tokoliko je situacija teška, a to je bila pouka koju sam moraousvojiti prije no što ostvarim uspjeh na bilo kojem području." Ovu priču o gospodinu Darbyju, njegovu ujaku, djevojčici izlatnoj žili bez sumnje će pročitati stotine ljudi koji železarađivati prodajom osiguranja, a svima njima želim poručiti daDarby svoj uspjeh, odnosno godišnju vrijednost prodanihosiguranja koja premašuje milijun dolara, duguje upravo timiskustvima. Iskustva gospodina Darbyja uobičajena su i jednostavna, no 25
 24. 24. unatoč tome skrivala su ključ njegove životne sudbine; zbogtoga su mu bila važna kao i sam život. Iz tih je životnihiskustava izvukao korist jer ih je analizirao i otkrio njihovupouku. No, što je s čovjekom koji nema vremena niti željeproučavati neuspjehe u potrazi za spoznajom koja bi mogladovesti do uspjeha? Kako će i gdje on svladati vještinupretvaranja poraza u odskočnu dasku prema mogućnostima? Odgovor na ta pitanja nalazi se u ovoj knjizi.Potrebna vam je samo jedna dobra zamisao Odgovor zahtijeva razmatranje trinaest načela. No upamtiteda odgovor na pitanja koja su vas potaknula da se zamislite nadživotom, odnosno odgovor koji je vama potreban, možetepronaći u vlastitom umu u obliku zamisli, plana ili cilja nakonšto pročitate ovu knjigu. Za ostvarenje uspjeha potrebna vam je samo jedna dobrazamisao. Načela opisana u ovoj knjizi nude vam načine isredstva osmišljavanja ostvarivih zamisli. Prije no što nastavimo s opisom tih načela, smatram da imatepravo na ovu važnu sugestiju ... Kada bogatstvo počne pritjecati, ono pritječe tako obilno dase čovjek pita gdje se skrivalo tijekom svih tih "mršavih"godina. Ova je tvrdnja zapanjujuća, tim više ako se uzme u obziropćeprihvaćeno vjerovanje da bogatstvo dolazi samo onome tkodugo i mukotrpno radi. Kada se počnete bogatiti pomoću vlastitih misli, opazit ćeteda bogatstvo započinje kao stanje uma, s točno određenomsvrhom i s malo i l i nimalo mukotrpnog rada. Vi biste, jednakokao i svi drugi, trebali biti zainteresirani za spoznaju o tomekako razviti stanje uma koje privlači bogatstvo. Dvadeset i petgodina proveo sam u istraživanju jer sam i sam želio saznati"kako čovjek postaje bogat". Čim ovladate načelima i započnete slijediti upute za njihovuprimjenu, vaše će se financijsko stanje početi poboljšavati, asve što dotaknete pretvorit će se u vrijednost koja će vam 26
 25. 25. donositi korist. Nemoguće? Nipošto! Jedna od najvećih slabosti čovječanstva jest bliskostprosječnog čovjeka s riječju "nemoguće". On poznaje svapravila koja ne funkcioniraju. Poznato mu je sve ono što jenemoguće ostvariti. Ova je knjiga posvećena onima koji tragajuza pravilima pomoću kojih su drugi ostvarili uspjehe, i koji suspremni uložiti sve na ta pravila. Uspjeh dolazi onima koji razviju svijest o njemu. Neuspjeh dolazi onima koji svojom nezainteresiranošćudopuštaju razviti svijest o neuspjehu. Druga slabost koju ćete pronaći u mnogim ljudima jestnavika mjerenja svega i svakoga prema vlastitim dojmovima ivjerovanjima. Neki će čitatelji vjerovati da se promišljanjemnije moguće obogatiti jer su njihove misaone navike zaglibile usiromaštvu, oskudici, bijedi, neuspjehu i porazu. Ti jadni ljudi podsjećaju me na ambicioznog Kineza koji jedošao u Ameriku školovati se na američki način. Studirao je nasveučilištu u Chicagu. Jednog je dana predsjednik Harpernaišao na tog mladog Kineza, zastao da bi popričao s njim te gaupitao što smatra najuočljivijom karakteristikom Amerikanaca. "Pa," rekao je student, "čudan položaj vaših očiju. Vaše suoči prilično čudno položene!" Što mi kažemo o Kinezima? Čovjek odbija vjerovati u ono što ne razumije. Naivnovjerujemo da su naša vlastita ograničenja "univerzalna".Dakako da su oči Kineza "čudne" jer nisu iste kao i naše."Neizvedivi" Ford V-8 motor Kada je Henry Ford nakanio stvoriti svoj čuveni V-8 motor,odlučio je sastaviti stroj s osam cilindara u jednoj jedinici te jesvojim inženjerima naložio da načine nacrte. Nakon što su dovršilinacrte, inženjeri su se svi do jednoga složili da je jednostavnonemoguće načiniti jedinicu sa osam cilindara u jednom komadu. Ford je rekao: "Svejedno ga napravite". " A l i , " nastavili su inženjeri, "to je nemoguće!" 27
 26. 26. "Na posao," naredio je Ford, "i ne odustajte dok ne uspijete,koliko god to trajalo". Inženjeri su se bacili na posao. Drugo im nije preostalo akosu željeli nastaviti raditi za Forda. Nakon šest mjeseci nije bilonikakvih rezultata. Inženjeri su iskušali svaki mogući plan da biizvršili Fordovu zapovijed, no, taj se pothvat doimaoneizvedivim; "nemogućim "! Nakon gotovo godinu dana Ford je upitao inženjere kakonapreduju, a oni su ga ponovno izvijestili da ne pronalaze načinostvarenja njegove zamisli. "Na posao," rekao je Ford. "Želim taj stroj i imat ću ga." Inženjeri su nastavili s poslom i tajna je iznenada, kao nekimčudom, otkrivena. Fordova je odlučnost još jednom odnijela pobjedu! Priča možda nije ispričana do posljednje pojedinosti, no,sadržaj i rezultat su točni. Vi koji se želite obogatitipromišljanjem u njoj otkrijte tajnu Fordovih milijuna, akomožete. Nije se potrebno osobito udubiti. Henry Ford je bio uspješan jer je razumio i primijenio načelauspjeha. Jedno od njih je želja: čovjek mora točno znati što želi.Upamtite ovu priču i uočite rečenice u kojima se otkriva tajnanjegova izvanrednog postignuća. Ako ste to sposobni, akomožete točno izdvojiti načela pomoću kojih se Henry Fordobogatio, sposobni ste ponoviti njegov uspjeh u gotovo bilokojem području koje vam odgovara.Zbog čega ste sami "gospodar svoje sudbine" Kada je Henley napisao proročanske riječi: "Ja samgospodar svoje sudbine, ja sam kapetan svoje duše," trebao namje dati do znanja da smo sami gospodari svoje sudbine ikapetani svoje duše zbog toga što imamo moć upravljati svojimmislima. Trebao nam je reći da se n a š i umovi magnetiziraju našimdominantnim mislima, a ti "magneti", na čovjeku nepoznatnačin, privlače sile, ljude i životne okolnosti koje su u skladu sprirodom naših dominantnih m i s l i . Trebao nam je reći da, prije no što steknemo golemo 28
 27. 27. bogatstvo, moramo magnetizirati svoje umove intenzivnom željom za bogatstvom, da moramo postati "usredotočeni nanovac" sve dok nas ta želja ne potakne na stvaranje konkretnihplanova za njezino ostvarenje. No, budući da je bio pjesnik, a ne filozof, Henry je bio posve zadovoljan izrazivši tu veliku istinu u lirskom obliku,ostavljajući svojim sljedbenicima interpretaciju filozofskog značenja tih redaka. Istina se malo pomalo razotkrila pa se doima izvjesnim da načela opisana u ovoj knjizi u sebi sadrže tajnu ovladavanja svojom financijskom sudbinom.Načela koja mijenjaju vašu sudbinu Sada smo spremni razmotriti prvo od tih načela. Zadržiteotvoren um i upamtite da posrijedi nisu spoznaje samo jednog čovjeka. Ta su načela poslužila mnogima. I vi ih možeteprimjeniti u vlastitu korist. Otkrit ćete da to nije nimalo teško već, naprotiv, vrlo lako. Prije nekoliko godina održao sam pozdravni govor na koledžuu Salemu u Zapadnoj Virginiji. Načelo opisano u sljedećempoglavlju istaknuo sam s tolikim žarom da ga je jedan od Itldenata čvrsto usvojio i uklopio ga u svoju životnu filozofiju.Taj je mladić postao kongresnik te važna osoba u vladi FranklinaD. Roosevelta. Napisao mi je pismo u kojemu je tako jasnoizrazio svoje mišljenje o načelu iznesenom u sljedećem poglavljuda sam odlučio objaviti ga kao uvod u to poglavlje. Iz njega biste mogli naslutiti kakve vas nagrade očekuju. Dragi moj Napoleone, služeći kao član Kongresa stekao sam uvid u probleme muškaraca i žena pa želim ponuditi sugestiju koja može biti od koristi tisućama čestitih ljudi. 1922, godine održali ste pozdravni govor na koledžu u Salemu, a ja sam tada bio student završne godine. Tim ste govorom u moj um usadili zamisao kojoj mogu zahvaliti 29
 28. 28. mogućnost služenja Amerikancima i kojoj ću zahvaljivati za svaki uspjeh koji ostvarim u budućnosti. Sjećam se, kao da je bilo jučer, vašeg sjajnog opisa metodepomoću koje je Henry Ford, s vrlo malo formalnog obrazovanja, bez prebijenog novčića i bez utjecajnih prijatelja, osvojio vrhunce. Tada sam, čak i prije no što ste dovršili govor, odlučio da ću na vrhu pronaći i svoje mjesto bez obzira na to kakvepoteškoće morao prevladati. Tisuće mladih ljudi ove će godine završiti svoje obrazovanje,jednako kao i sljedećih godina. Svatko od njih tražit će upravo onakav praktičan poticaj koji sam ja dobio od vas. Zeljet će znati kome se obratiti i što učiniti da bi krenuli putem prema uspjehu. Vi im to možete reći jer ste tolikim ljudima pomogli riješiti njihove probleme. Tisuće ljudi u Americi žele znati kako zamisli pretvoriti u novac, ljudi koji moraju početi ni od čega, bez financijskih sredstava te nadoknaditi svoje gubitke. Ako im itko u tome možepomoći, tada ste to vi. Ako objavite knjigu, volio bih dobiti prvi primjerak koji izađe iz tiska, s vašim vlastoručnim potpisom. Uz najbolje želje, srdačno, Jennings Randolph Trideset i pet godina nakon tog govora, 1957. godine imaosam zadovoljstvo vratiti se na koledž u Salemu i predvoditisvečanost dodjele diploma. Tada sam primio počasni naslovdoktora književnosti. Od 1922. godine promatrao sam uspon Jenningsa Randolphana položaj direktora jedne od vodećih zrakoplovnih kompanija,izvrsnog motivacijskog govornika i senatora Zapadne Virginije. 30
 29. 29. Što god jeČOVJEKOV UM sposoban ZAMISLITI • iPOVJEROVATIto je sposoban i OSTVARITI. 31
 30. 30. 2. ŽUDNJA POLAZNA TOČKA SVAKOG POSTIGNUĆA Prvi korak prema bogatstvu Kada je Edwin Barnes prije više od pedeset godina uOrangeu sišao s teretnog vlaka, možda je bio nalik skitnici, no,njegove su misli bile kraljevske! Dok je koračao putem od željezničke pruge do uredaThomasa A. Edisona, njegov je um mahnito radio. Zamišljao jekako stoji pred Edisonom. Čuo je kako ga traži mogućnost daostvari svoju životnu opsesiju, goruću žudnju da postaneposlovni suradnik velikog izumitelja. Barnesova žudnja nije bila nada! To nije bila želja). Bila jeto snažna, goruća žudnja jača od bilo čega drugoga. Bila jejasno određena. Nekoliko godina poslije, Edwin C. Barnes ponovno je stajaopred Edisonom, u istom uredu u kojem ga je i upoznao. No, sadaje njegova želja bila pretvorena u stvarnost. Bio je Edisonovsuradnik. Najveći san njegova života pretočio se u stvarnost. 32
 31. 31. Barnes je uspio zato što je točno odredio svoj cilj, a zatim unjega uložio svu svoju energiju, svu svoju snagu, sav svoj trud isve ostalo čime je raspolagao.Čovjek koji je spalio mostove Prošlo je pet godina prije nego što se pojavila mogućnostkoju je očekivao. Svi, osim njega samoga, smatrali su ga jošjednim zupcem Edisonovog poslovnog kotača, no, on je usvojem umu od prvog dana, svakog trenutka bio Edisonovpartner. Njegova priča izvanredno dočarava moć jasno određenežudnje. Barnes je ostvario svoj cilj jer je više od bilo čega želioluli poslovni suradnik gospodina Edisona. Stvorio je planpomoću kojega će ostvariti taj cilj. No, za sobom je spalio svemostove. Održavao je svoju žudnju sve dok nije postaladominantna opsesija njegovog života, a na posljetku i stvarnost. Odlazeći u Orange, Barnes nije sam sebi rekao: "Pokušat ćunagovoriti Edisona da mi pruži nekakav posao." On je rekao: Posjetit ću Edisona i dat ću mu do znanja da sam došao sklopiti posao s njim." Nije rekao: "Držat ću oči otvorenima za druge mogućnosti u slučaju da kod Edisona ne uspijem ostvariti ono što želim."Rekao je: "Samo jedno na ovom svijetu želim ostvariti, a to jeposlovna suradnja s Edisonom. Spalit ću sve mostove za sobomi cijelu svoju budućnost uložiti u svoju sposobnost da dobijemono što želim." Barnes si nije ostavio nijedan izlaz za slučaj nužde. Morao jeuspjeti ili umrijeti! I to je bila Barnesova priča o uspjehu! 33
 32. 32. Poriv koji vodi do bogatstva i Prije mnogo vremena jedan je veliki ratnik bio suočen sasituacijom koja ga je prisilila da donese odluku ključnu zauspjeh na bojnom polju. Svoje je jedinice trebao poslati u bitkuprotiv moćnog neprijatelja koji je brojčano nadmašivao njegovuvojsku. Ukrcao je svoje vojnike na brodove, doplovio doneprijateljske zemlje, iskrcao vojnike, istovario opremu te izdaozapovijed da se brodovi zapale. Obraćajući se svojim vojnicimaprije prve bitke, rekao je: "Vidite kako naše brodove gutaplamen. To znači da s ovih obala možemo otići živi samo kaopobjednici! Nemamo izbora - pobijedit ćemo ili umrijeti!" I pobijedili su. Čovjek koji želi ostvariti bilo koji pothvat, mora bitispreman spaliti svoje brodove i uništiti svaku mogućnostpovlačenja. Samo tako može biti siguran da će održati stanjeuma nužno za uspjeh i poznato kao goruća žudnja za pobjedom. Jutro nakon velikog požara u Chicagu, skupina trgovacastajala je na ulici State i promatrala zgarište na mjestu nakojemu su se nalazile njihove prodavaonice. Održali susastanak kako bi odlučili hoće li pokušati obnoviti Chicago i l iga napustiti te iznova započeti u nekom drugom kutku zemljekoji obećaje više. Svi osim jednoga složili su se u odluci danapuste Chicago. Trgovac koji je odlučio ostati i ponovno graditi, uperio jeprstom u ostatke svoje prodavaonice i rekao: "Gospodo, unatočsvim požarima, upravo na ovom mjestu izgradit ću najvećurobnu kuću na svijetu." Bilo je to prije gotovo jednog stoljeća. Robna je kućasagrađena. Tamo je još i danas te predstavlja spomenik stanjuuma poznatom kao goruća žudnja. Marshallu Fieldu najlakše bibilo učiniti ono što su učinili ostali trgovci. Kada su došla teškavremena, kada se budućnost doimala sumornom, oni supodignuli sidro i pošli tamo gdje se život činio lakšim. 34
 33. 33. Dobro upamtite ovu razliku između Marshalla Fielda iostalih trgovaca jer je to ista ona razlika koja uspješne ljudeizdvaja od neuspješnih. Svako ljudsko biće koje razumije svrhu novca, osjeća želju za njime.Želja neće donijeti bogatstvo. Bogatstvo donosi žudnja za obiljem koja se pretvara u opsesiju, zatim konkretnoplaniranje načina i sredstava te podupiranje planova ustrajnošćukoja ne priznaje neuspjeh. Šest načina za pretvaranje žudnji u zlato Metoda pomoću koje je žudnju za bogatstvom mogućepretvoriti u financijski uspjeh, sastoji se od šest konkretnih,praktičnih koraka: PRVI K O R A K : u svojem umu odredite točan iznos novcakoji želite. Nije dovoljno reći: "Želim mnogo novca". Popitanju iznosa budite određeni. (Za tu određenost postojipsihološki razlog koji ću objasniti u sljedećem poglavlju.) DRUGI K O R A K : točno odredite što namjeravate dati zanovac koji želite. (U stvarnosti ništa nije moguće dobiti bezodređenog ulaganja, odnosno odricanja.) TREĆI K O R A K : odredite točan datum do kojeganamjeravate posjedovati novac koji želite. ČETVRTI K O R A K : sastavite konkretan plan za ostvarenje s v o j e g cilja i počnite djelovati smjesta, bez obzira na to jeste lispremni i l i niste. PETI K O R A K : sastavite jasnu, sažetu izjavu o iznosu kojiželite steći, odredite krajnji rok za ostvarenje tog cilja, naveditešto namjeravate dati zauzvrat te podrobno opišite plan pomoćukojega namjeravate zaraditi navedeni iznos. 35
 34. 34. ŠESTI K O R A K : čitajte svoju izjavu na glas dva putadnevno, navečer neposredno prije spavanja te ujutro nakonbuđenja. Dok čitate - zamišljajte, osjećajte i vjerujte da većposjedujete taj novac. Iznimno je važno slijediti upute opisane u sklopu ovih šestkoraka. Možda ćete reći da ne možete zamisliti kakoposjedujete novac prije no što ga stvarno zaradite. Ovdje ćevam u pomoć priskočiti goruća žudnja. Ako uistinu žudite zanovcem tako snažno da vaša žudnja prerasta u opsesiju, lakoćete sami sebe uvjeriti da ćete ga steći. Nužno je željeti novac irazviti odlučnost koja će vas uvjeriti da ga već posjedujete.Možete li zamisliti da ste milijunaš? Neupućenima u djelatna načela ljudskog uma ove se uputemogu doimati beskorisnima. Svima onima koji ne uviđajurazboritost navedenih koraka možda će pomoći spoznaja da samih primio od Andrewa Carnegiea koji je započeo kao običanradnik u čeličani, no, unatoč svojem skromnom početku,pomoću tih načela uspio ostvariti bogatstvo koje znatnopremašuje iznos od stotinu milijuna dolara. Možda će pomoći i podatak da je preporučene korakepažljivo proučio pokojni Thomas A. Edison koji ih jepreporučio ne samo kao nužne za zarađivanje novca, već i zaostvarenje bilo kojeg cilja. Ti koraci ne zahtijevaju "mukotrpan rad". Ne zahtijevajužrtve. Ne traže od čovjeka da postane naivan i lakomislen. Zanjihovu primjenu nije potrebna osobita naobrazba. No, zauspješnu primjenu tih šest koraka potrebno je dovoljno maštekoja će čovjeku omogućiti da uvidi i shvati kako stjecanjenovca ne smijemo prepustiti slučaju, sreći ili sudbini. Potrebnoje shvatiti da su svi oni koji su stekli golemo bogatstvo isprva 36
 35. 35. nadali se, željeli, žudjeli i planirali prije no što su sanjali, zaradili novac. Trebali biste znati i da veliko bogatstvo ne možete ostvariti ukoliko u sebi ne uspijete raspaliti žudnju za novcem te uistinu povjerovati da ćete ga posjedovati. Moć velikih snova Svi mi koji sudjelujemo u utrci za bogatstvom trebali bismobitiohrabreni spoznajom da ovaj izmijenjeni svijet u kojemu živimo zahtijeva nove zamisli, nove načine rada, nove vođe,nove izume, nove metode poučavanja, nove marketinškemetode, nove knjige, nove časopise, nove televizijskeprograme, nove zamisli za filmove. No, unatoč svim tim zahtjevima za novinama i usavršavanjem, čovjek moraposjedovati jednu značajku ključnu za uspjeh, a to jeodređenost svrhe; čovjek mora znati što želi i posjedovatigoruću žudnju da to ostvari. Mi koji žudimo stjecanju bogatstva, trebali bismo upamtitida su istinski vođe ovog svijeta uvijek bili ljudi koji su zauzdalii upotrijebili neopipljive, nevidljive sile nerođene mogućnosti ipretvorili te sile (ili misaone poticaje) u nebodere, gradove,tvornice, zrakoplove, automobile te sve ostalo što život činiUgodnijim. Dok planirate steći svoj dio bogatstva, ne dopustite nikomeda u vama pobudi prijezir prema snovima. Da biste u ovompromjenjivom svijetu ostvarili veliki uspjeh, morate se zarazitiduhom velikih pionira prošlosti čiji su snovi urodili svimvrijednostima koje čovječanstvo posjeduje, duhom kojipredstavlja životnu silu naše zemlje - vašu i moju mogućnostda razvijamo i unovčujemo svoju nadarenost. Ako je ono što želite učiniti ispravno, a vi vjerujete u to,učinite to! Započnite sa ostvarenjem svojeg sna i ne obazirite se 37
 36. 36. na to što će "drugi" reći kada doživite privremeni poraz, jer"drugi" možda ne znaju da svaki neuspjeh u sebi nosi sjemenkujednako velikog uspjeha. Thomas Edison sanjao je o električnoj svjetiljci, bezodgađanja je započeo djelovati prema ostvarenju tog sna i ostaomu vjeran, unatoč desecima tisuća neuspjeha, sve dok ga nijeostvario. Praktični sanjari ne odustaju! Whelan je sanjao o lancu prodavaonica cigara, proveo svojsan u djelo i njegove prodavaonice danas stoje na mnogima odnajprometnijih američkih raskrižja. Braća Wright sanjala su o stroju koji će letjeti zrakom. Danasširom svijeta opažamo dokaze da je njihov san bio razborit. Marconi je sanjao o sustavu zauzdavanja neopipljivih silaetera. Dokaz da nije uzalud sanjao pronaći ćete u svakom radioi televizijskom prijamniku na ovom svijetu. Zanimljivo je da suMarconija "prijatelji" prisilno odveli na promatranje upsihijatrijsku ustanovu kada je izjavio da je otkrio načelopomoću kojega je moguće slati poruke zrakom, bez žica i l iostalih fizičkih sredstava komunikacije. Današnji sanjariprolaze mnogo bolje. Svijet je danas prepun mogućnosti koje sanjari u prošlostinisu poznavali.Kako lansirati snove Goruća žudnja da se bude i da se djeluje polazna je točka odkoje mora krenuti svaki sanjar. Snovi se ne rađaju uslijednezainteresiranosti, lijenosti ili nedostatka ambicije. Upamtite da svi uspješni ljudi započinju s neuspjehom iprolaze kroz mnoge obeshrabrujuće bitke prije nego što "stignuna odredište". Prekretnica u životu uspješnih ljudi većinom sedogađa u trenutku krize u kojemu se upoznaju sa svojim"drugim jastvima". 38
 37. 37. John Bunyan napisao je Napredak hodočasnika, jedno odnajboljih književnih djela na engleskom jeziku, nakon što jeboravio u zatvoru, okrutno kažnjen zbog svojih stajališta oreligiji. O. Henry otkrio je diva u svojem umu nakon što je pretrpioveliku nesreću te bio bačen u zatvorsku ćeliju u Columbusu.Budući da ga je nevolja prisilila na upoznavanje sa svojim drugim jastvom" i na korištenje mašte, otkrio je da je zapravoVeliki pisac, a ne bijedni zločinac i otpadnik. Charles Dickens je kao mladić zarađivao lijepeći naljepnicena kutijice s laštilom. Tragedija njegove prve ljubavi prodrla jeu dubinu njegove duše i pretvorila ga u jednog od najboljihsvjetskih pisaca. Iz te tragedije rodio se njegov književniDl vijenac, David Copperfield, kojemu su uslijedila brojna ostaladjela dragocjena svim ljubiteljima knjiga. Helen Keller oglušila je, zanijemila i oslijepila nedugo porođenju. Unatoč toj tragediji, svoje je ime neizbrisivo upisala nastranice povijesti velikana. Cijeli njezin život svjedoči da nitkonije poražen sve dok poraz ne prihvati kao stvarnost. Robert Burns bio je nepismeni seoski momak. Živio je usiromaštvu i odrastao u pijanicu. No, ovaj je svijet oplemenjennjegovim životom jer je prelijepe misli zaodjenuo poezijom telako iščupao korov i na njegovu mjestu posadio ružu. Beethoven je bio gluh, Milton je bio slijep, no, njihova ćeimena trajati koliko i vrijeme jer su sanjali i svoje snovepretočili u organizirane misli. Željeti nešto nije isto što i biti spreman primiti predmetsvoe želje. Nitko nije spreman sve dok ne povjeruje da to možeostvariti. Um se mora nalaziti u stanju vjere, a ne u stanju pukenade i l i želje. Otvoren um nužan je za rađanje vjere. Uzatvorenim umovima ne mogu se roditi pouzdanje, odvažnost ivjera. 39
 38. 38. Upamtite da u visoke životne ciljeve te snove o obilju iblagostanju nije potrebno uložiti ništa više truda no što jepotrebno za prihvaćanje bijede i siromaštva. Veliki je pjesnik tuuniverzalnu istinu izrazio sljedećim riječima: "Sa Životom sam se cjenkao za novčić, I Život mi ne pruži više, Jer, molio sam uvečer Brojeći svoju oskudnu imovinu. Jer Život je tek gospodar, On daje ono što tražiš, No, kad odrediš nadnicu, Zadatak moraš izvršiti. Radio sam za bijednu sumu, Kad sam, očajan, saznao Da svaku naknadu koju bih tražio Život bi spremno platio.Žudnja nadmudruje Majku Prirodu Kao prikladan vrhunac ovog poglavlja ispričat ću priču ojednoj od najneobičnijih osoba koje sam upoznao. Po prvi samga puta ugledao nekoliko minuta po rođenju. Na svijet je došaobez ikakvih tjelesnih naznaka ušiju i liječnik je, prisiljen izrazitisvoje mišljenje, priznao da bi dijete moglo cijelog života ostatigluho i nijemo. Osporio sam njegovo mišljenje. Imao sam pravo na to. I samsam bio donio odluku i iznio svoje mišljenje, no, izrazio sam gau tišini i tajnosti svojeg srca. Duboko u sebi znao sam da će moj sin čuti i govoriti. Kako?Bio sam uvjeren da mora postojati način i znao sam da ću ga 40
 39. 39. pronaći. Sjetio sam se riječi besmrtnog Emersona: "Cijeli nas svijet poučava vjeri. Potrebno je samo slušati. Svatko od nassvojeg vodiča, a smjernim slušanjem čut ćemo pravu riječ." Prava riječ? Žudnja! Više od bilo čega žudio sam za time damoj sin ne bude gluhonijem. Tu žudnju nikada nisam napustio,čak ni na trenutak. Što sam mogao poduzeti? Odlučio sam u um tog djetetanekako usaditi svoju goruću žudnju za načinima i sredstvimakoji će, neovisno o ušima, prenositi zvukove njegovu mozgu. Čim je bio dovoljno star za suradnju, nastojao sam njegovum toliko potpuno ispuniti gorućom žudnjom za sluhom da ćeje priroda biti prisiljena ostvariti na svoj način. Sve su se te misli rojile u mojem umu, no o njima nisamgovorio nikome. Svakog bih dana obnovio svoj zavjet da mojsin neće ostati gluhonijem. kako je rastao i počeo opažati svijet oko sebe, primijetili smo da ipak vrlo slabo čuje. U dobi u kojoj djeca počinjugovoriti, on to nije pokušavao, no, prema njegovu ponašanjumogli smo jasno zaključiti da određene zvukove ipak čuje. To|| bilo sve što sam želio znati! Bio sam uvjeren da uz neznatan sluh može razviti tu sposobnost. Tada se dogodilo nešto što mi|l pružilo nadu. Došlo je iz posve neočekivanog izvora."Slučajnost" koja je promijenila jedan život Kupili smo gramofon. Kada je moj sin po prvi puta čuoglazbu, bio je izvan sebe od radosti i smjesta je prisvojio tunapravu. Jednom je zgodom gotovo dva sata neprestano iznova slušao istu ploču, stojeći ispred gramofona i zubima čvrstostišćući rub poklopca. U značenje te navike proniknuo sam teknakon mnogo godina jer tada nismo znali za načelo provođenja zvuka putem kostiju". 41
 40. 40. Nedugo nakon što je prisvojio gramofon, otkrio sam da mečuje prilično jasno kada bih govorio usnama priljubljenim uznjegov mastoidni nastavak u korijenu lubanje. Budući da sam odlučio da će moj sin jasno čuti moj glas,smjesta sam u njegov um započeo pretakati svoju žudnju dačuje i progovori. Uskoro sam otkrio da uživa slušati priče prijespavanja pa sam se bacio na posao i osmišljao priče koje će unjemu pobuditi samopouzdanje, maštu i žarku žudnju da čuje ibude poput sve ostale djece. Osobito sam naglašavao jednu priču kojoj bih svaki puta daonov, dramatičan prizvuk. Svrha te priče bila je u njegov umusaditi misao da njegov poremećaj nije nedostatak, već vrlovrijedna značajka. Unatoč činjenici da su sve filozofije kojesam proučavao, jasno govorile da svaka nevolja u sebi nosisjemenku jednako velike prednosti, moram priznati da nisamimao pojma kako taj poremećaj može postati vrijednost.Sa šest centa osvojio je novi svijet Osvrćući se na to iskustvo, danas opažam da je njegovavjera u mene umnogome pomogla ostvarenju zapanjujućihrezultata. Moj sin nije dovodio u pitanje moje riječi. Uvjeriosam ga da ima znatnu prednost pred svojim starijim bratom teda će se ta prednost odraziti na mnoge načine. Primjerice,učitelji u školi primijetit će da nema ušiju i zbog toga će mupoklanjati posebnu pozornost te biti osobito ljubazni premanjemu. Tako je i bilo. Uvjerio sam ga i da će, kada budedovoljno star da prodaje novine (njegov je stariji brat već biopočeo raditi kao raznosač), imati veliku prednost pred svojimbratom jer će mu ljudi plaćati više budući da će vidjeti kako jebistar i poduzetan unatoč tome što nema ušiju. Kada mu je bilo otprilike sedam godina, po prvi puta jedokazao da naša metoda uvjetovanja njegovog uma rađa 42
 41. 41. plodovima. Nekoliko je mjeseci preklinjao da mu dopustimoprodavati novine, no njegova majka nije htjela dati dopuštenje. Na posljetku je situaciju uzeo u svoje ruke. Jednogposlijepodneva dok je kod kuće bio sam sa slugama, iskrao sekroz kuhinjski prozor i krenuo u svijet. Od lokalnog postolaraposudio je šest centa, uložio ih u novine, prodao ih, ponovnouložio novac te ponavljao taj postupak sve do kasne večeri.Nakon što je sredio svoje račune i vratio posuđenih šest centakoje je posudio od svojeg bankara, ostala mu je čista dobit odčetrdeset i dva centa. Kada smo supruga i ja te večeri došli kući,pronašli smo ga usnulog u krevetu, s novcem čvrsto stisnutim ušaci. Njegova mu je majka otvorila šaku, odložila novac izaplakala. Od svega što je mogla učiniti, plač nad sinovljevompobjedom doimao se krajnje neprikladnim! Moja je reakcijabila upravo suprotna. Smijao sam se od srca jer sam znao dasam uspio u svojem nastojanju da u sinovljev um usadim stavvjere u sebe. Njegova ga je majka u prvom poslovnom pothvatu vidjelakao malog gluhog dječaka koji je izašao na ulice i riskirao životda bi zaradio novac. Ja sam vidio hrabrog, ambicioznog isamopouzdanog malog poduzetnika čija je vjera u sebe samogabila povećana za sto posto jer je zahvaljujući vlastitoj pobudizapočeo s poslom i uspio. Taj mi je događaj mnogo značio jersam znao da mi pruža dokaz o sinovljevoj domišljatosti koja ćega pratiti cijelog života.
 42. 42. Dar sluha Moj je gluhi dječak završio osnovnu i srednju školu tekoledž unatoč svojoj nesposobnosti da čuje učitelje, osim akosu glasno vikali u njegovoj blizini. Nije pohađao školu zagluhe. Nismo mu dopuštali naučiti jezik znakova. Odlučili smoda će živjeti normalnim životom i družiti se s normalnomdjecom i ustrajali smo u toj odluci iako nas je stajala mnogihžestokih rasprava sa školskim službenicima. Kao srednjoškolac, iskušao je električni slušni aparat kojimu nije bio ni od kakve koristi. Međutim, tijekom posljednjeg tjedna na koledžu dogodilo senešto što je označilo najvažniju prekretnicu u njegovu životu.Naizgled slučajno, dobio je novi električni slušni aparat da gaiskuša. Oklijevao je upotrijebiti ga zbog prethodnograzočaranja sa sličnim uređajem. Na posljetku ga je ipak uzeo tegotovo nehajno stavio na glavu, priključio bateriju i kao nekimčudom njegova se životna želja za normalnim sluhom ostvarila!Po prvi puta u svojem životu čuo je gotovo jednako dobro kao iosoba normalnog sluha. Presretan zbog novog svijeta koji je upoznao zahvaljujućitom uređaju, pojurio je prema telefonu, nazvao majku i posvejasno čuo njezin glas. Sljedećeg je dana po prvi puta u životurazgovijetno čuo glasove svojih profesora! Po prvi puta mogaoje s lakoćom razgovarati s drugima koji više nisu morali vikati.Tako je uistinu upoznao novi svijet. Njegova se žudnja počela isplaćivati s kamatama, no,pobjeda još nije bila potpuna. Moj je sin još uvijek trebaopronaći konkretan i praktičan način da svoj hendikep pretvori uodgovarajuću vrijednost. 44
 43. 43. Misao koja čini čuda fedva uviđajući značaj tog napretka, no opijen radošćunovootkrivenog svijeta zvukova, napisao je pismo proizvođaču slušnih aparata u kojemu je s oduševljenjem opisao svoje iskustvo. Njegovo je pismo potaknulo čelnike kompanije da gapozovu u New York. Kada je stigao, poveli su ga u obilazaktvornice i dok je razgovarao s glavnim inženjerom te mugovorio o svojem novom svijetu, u umu mu se pojavila slutnja, Z A M i s a o , nadahnuće - kako god to želite nazvati. Taj je misaoni poticaj pretvorio njegov hendikep u vrijednost koja će mu seobilno isplaćivati kako u novcu tako i u zadovoljstvu. Suština tog misaonog poticaja bila je sljedeća: došao je na zamisao da bi, kada bi pronašao način da ispriča svoju priču ootkrivanju novog svijeta, mogao pomoći milijunima gluhihljudi koji žive bez pomoći slušnih aparata. Mjesec dana bio je zaokupljen opsežnim istraživanjem u sklopu kojega je analizirao marketinški sustav proizvođača slušnih aparata te osmislio načine i sredstva komuniciranja sgluhima širom svijeta kako bi ih upoznao sa svojim otkrićem.Dovršivši istraživanje, sastavio je dvogodišnji plan utemeljenna svojim spoznajama. Kada je taj plan izložio čelnicimakompanije, smjesta je dobio radno mjesto kako bi ga ostvario. Bacivši se na posao, sanjao je da mu je suđeno donijeti nadui olakšanje tisućama gluhih ljudi koji bi bez njegove pomoćibili osuđeni na vječnu tišinu. Nimalo ne sumnjam da bi Blair ostao gluhonijem cijelogživota da njegova majka i ja nismo uspjeli uvjetovati njegovum. Kada sam u njegovu umu pobudio žudnju za sluhom igovorom te normalnim životom, tom su se poticaju pridružilineki nepoznati utjecaji zbog kojih je priroda premostila jaztišine koji je njegov mozak razdvajao od vanjskog svijeta. Goruća žudnja uistinu ima čudesnu moć pretvoriti se u svoje 45
 44. 44. pojavno očitovanje. Blair je žudio za normalnim sluhom; sadaga posjeduje! Rođen je s hendikepom koji bi čovjeka saslabijom žudnjom poslao na ulicu prodavati olovke. "Bezazlena laž", koju sam mu kao djetetu usadio u umnavodeći ga na pomisao da će njegov hendikep postati vrlovrijedna odlika koja će mu donositi korist, opravdala je samasebe. Uistinu nema toga, ispravnog ili pogrešnog, što vjera,potpomognuta gorućom žudnjom, ne može ostvariti. Te suznačajke svima dostupne.Čudotvorna "mentalna kemija" Kratak odlomak iz novinske vijesti vezane za gospođuSchumann-Heink pruža ključ razumijevanja njezinogizvanrednog uspjeha. Navodim taj odlomak budući da jasnoističe žudnju kao ključan čimbenik postignuća. Na početku svoje karijere gospođa Schumann-Heinkposjetila je direktora Bečke kraljevske opere kako bi gaupoznala sa svojim glasovnim sposobnostima. No, on nije biozainteresiran. Ugledavši tu neobičnu i loše odjevenu djevojku,zagrmio je neljubazno: "Kako možeš očekivati da ćeš ikadauspjeti u operi s takvim licem i bez ikakve osobnosti? Dijetemoje, odustani od te zamisli. Nabavi šivaći stroj i baci se naposao. Nikada nećeš biti pjevačica." Nikada je prilično dugo vrijeme! Direktor Bečke kraljevskeopere znao je mnogo o tehnici pjevanja. No, znao je malo omoći žudnje kada preuzme razmjere opsesije. Da je o toj moćiznao više, ne bi počinio pogrešku odbacivanja genija nepruživši mu čak ni jednu priliku. Prije nekoliko godina, jedan od mojih poslovnih suradnikaje obolio. Kako je vrijeme odmicalo, njegovo se stanjepogoršavalo te je na posljetku primljen u bolnicu radi operacije.Liječnik me je upozorio da su izgledi da ga ikada više vidim 46
 45. 45. živoga vrlo mali. No, to je bilo njegovo mišljenje. To nije bilo imišljenje njegova pacijenta. Netom prije no što su ga odvezli,uho je šapnuo: "Ne uznemiravajte se, šefe, za nekoliko danaizlazim odavde." Sestra me je sažaljivo pogledala. No, pacijent|e dobro podnio operaciju. Nakon što je sve bilo gotovo, njegov|e liječnik rekao: "Spasila ga je samo njegova žudnja za životom. Ne bi se izvukao da nije odbio prihvatiti mogućnostsmrti." Osobno vjerujem u moć žudnje potpomognute vjerom jersam vidio kako ta moć uzdiže ljude sa skromnih početaka doobilja i moći; vidio sam kako pljačka grobove svojih žrtava;vidio sam kako služi kao posrednik za ponovne pobjede ljudikoji su doživjeli poraz na stotine različitih načina; vidio samkako je mojem sinu omogućila normalan, sretan i uspješan životunatoč tome što ga je Priroda na ovaj svijet poslala bez ušiju. Kako čovjek može zauzdati i upotrijebiti moć žudnje?Odgovor se nalazi u ovom i ostalim poglavljima knjige kojudržite u rukama. Pomoću nekog čudnog i moćnog načela "mentalne kemije"kojega nikada nije razotkrila, Priroda u pobudu snažne žudnjeomata "ono nešto" što se ne pokorava riječi "nemoguće" i neprihvaća neuspjeh. 47
 46. 46. U M N E M A DRUGIH OGRANIČENJA OSIM ONIH KOJA M U SAMI NAMETNEMO. I SIROMAŠTVO I BOGATSTVOPOTOMCI SU MISLI. 49
 47. 47. 3. VJERA VIZUALIZACIJA I VJERA U OSTVARENJE ŽUDNJE Drugi korak prema bogatstvu Vjera je glavni kemičar uma. Kada se pomiješa s mišlju,podsvjesni um smjesta preuzima tu vibraciju, pretvara je unjezinu duhovnu istoznačnicu te je, kao u slučaju molitve,prepušta Beskonačnoj Inteligenciji. Emocije vjere, ljubavi i seksa najmoćnije su od svihpozitivnih emocija. Pomiješane, "oboje" misao tako da onasmjesta prodire u podsvjesni um, gdje se mijenja u duhovnuistoznačnicu, jedini oblik koji može izazvati odgovorBeskonačne Inteligencije.Kako razviti vjeru Slijedi tvrdnja koja će vam omogućiti bolje razumijevanjevažnosti autosugestije u postupku pretvaranja žudnje u njezinfizički i l i monetarni oblik; ona glasi: vjera je stanje uma kojemože biti izazvano i l i stvoreno afirmacijom i l i ponavljanjemuputa podsvjesnom umu putem autosugestije. 50
 48. 48. U cilju ilustracije razmotrit ćemo vaš razlog čitanja oveknjige. Vaš je cilj steći sposobnost pretvaranja neopipljivihmisaonih poticaja žudnje u njihov materijalni oblik, odnosnonovac. Slijedeći upute iznesene u poglavljima o autosugestiji ipodsvjesnom umu te sažetke poglavlja o autosugestiji, vjerujeteda ćete dobiti ono što tražite i vaša će podsvijest djelovati natemelju vaše vjere koju vam vraća u obliku uvjerenja, nakončega slijede konkretni planovi za ostvarenje onoga za čimžudite. Vjera je stanje uma koje možete razviti po volji nakon štosvladate trinaest načela, jer to je stanje uma koje se razvijasvjesno, primjenom i upotrebom tih načela. Ponavljanje afirmacija i l i zapovijedi svojem podsvjesnomumu jedini je poznati način razvoja emocije vjere. Značenje navedene tvrdnje pojasnit ću objašnjenjem zbogčega ljudi katkad postaju zločinci. Jedan čuveni kriminolog jerekao: "Kada se čovjek po prvi puta susretne sa zločinom,gnuša ga se. Ostane li neko vrijeme u dodiru s njime, navikavase na njega i podnosi ga. Ako s njime ostane u dodiru dovoljnodugo, na posljetku ga prihvaća i potpada pod njegov utjecaj." Jednako tako možemo reći i da svaki misaoni poticaj,opetovano prenošen podsvjesnom umu, na posljetku bivaprihvaćen i ostvaren jer ga podsvijest, najpraktičnijim mogućimpostupkom, pretvara u materijalnu istoznačnicu. Razmotrimo ponovno tvrdnju da se sve emocijama prožetemisli pomiješane s vjerom odmah počinju pretvarati u svojumaterijalnu istoznačnicu ili oblik. Emocije, odnosno, "osjećajni" dio misli, čimbenici su kojimislima daju životnu snagu, udahnjuju im život i čine ihdjelotvornima. Emocije vjere, ljubavi i seksa, pomiješane s bilokojim misaonim poticaj em, pružaju mu veću djelotvornost nošto bi to ijedna od tih emocija učinila sama za sebe. Do podsvjesnog uma mogu doprijeti, i na njega utjecati, nesamo misaoni poticaji pomiješani s vjerom, već i misaoni 51
 49. 49. poticaji pomiješani s bilo kojom pozitivnom ili negativnomemocijom.Nitko nije "osuđen" na nesreću Zahvaljujući ovoj tvrdnji shvatit ćete da će podsvjesni um umaterijalni oblik pretvoriti misao negativne i destruktivneprirode, jednako kao što i misao pozitivne i konstruktivneprirode. Ovo se odnosi na neobičnu pojavu koju doživljavajumilijuni ljudi i nazivaju je "nesrećom" ili "lošom sudbinom". Milijuni ljudi vjeruju da su "osuđeni" na siromaštvo ineuspjehe zbog neke nepoznate sile kojom ne mogu upravljati.Oni sami stvaraju svoje "nesreće" jer je njihova podsvijestpreuzela to negativno vjerovanje i ostvarila ga na pojavnomplanu. Na ovom je mjestu primjereno ponoviti da ste sposobniostvariti bilo što, predajući svojem podsvjesnom umu žudnjukoju želite pretvoriti u materijalni odnosno novčani oblik, ustanju iščekivanja ili vjere da će se ostvarenje uistinu dogoditi.Vaša vjera, ili uvjerenje, čimbenici su koji određuju djelovanjevašeg podsvjesnog uma. Ništa vas ne sprječava da svojupodsvijest "zavarate" dajući joj upute metodom autosugestije,baš kao što sam i ja zavarao podsvjesni um svojega sina. Da bi ta "varka" bila što sličnija stvarnosti, kada se obratitesvojoj podsvijesti, ponašajte se kao da već posjedujete onočemu težite. Podsvijest će, najizravnijim i najpraktičnijim putem, umaterijalni oblik pretvoriti svaku naredbu koju je primila ustanju vjere i l i uvjerenja da će ta naredba biti izvršena. Neprijeporno je da sam rekao dovoljno da bih vam pružiopolaznu točku s koje ćete, pokusom i djelovanjem, stećisposobnost da vjeru pomiješate s bilo kojom naredbomupućenom podsvjesnom umu. U tome ćete se usavršiti putem 52
 50. 50. prakse. Pukim čitanjem uputa to nećete postići. Iznimno je važno jačati pozitivne emocije čineći ihdominantnim silama svojega uma, izbjegavati i uklanjatinegativne emocije. Um kojim dominiraju pozitivne emocije postaje omiljenimstaništem stanja uma poznatog kao vjera. Takav um je, po volji,sposoban davati upute podsvijesti, koja ih prima i smjestapočinje djelovati na njihovu izvršenju.Vjera je stanje uma koje je moguće izazvatiautosugestijom Vjerski su vođe tijekom povijesti izmučenom pukusavjetovali da vjeruje u ovo, da vjeruje u ono, da vjeruje udogme i tvrdnje, no, nisu rekli kako vjerovati. Nisu istaknuli daje "vjera stanje uma koje je moguće izazvati autosugestijom". Jezikom koji će razumjeti svako normalno ljudsko biće,iznijet ću sve što je poznato o načelu pomoću kojega je mogućerazviti vjeru tamo gdje ona ne postoji. Vjerujte u sebe; vjerujte u Beskonačno. Prije no što započnemo, podsjetit ću vas na sljedeće: Vjera je "vječni eliksir" koji misaonom poticaju daje život, moć i djelotvornost! Navedenu je rečenicu vrijedno pročitati još jednom, pa čak i nekoliko puta. Vrijedno ju je pročitati glasno! Vjera je polazna točka stjecanja bogatstva! Vjera je temelj svih "čuda" i svih čudesnih pojava koje nijemoguće objasniti znanstvenim zakonitostima! Vjera je jedini poznati protuotrov za neuspjeh! Vjera je element, "kemikalija" koja pomiješana s molitvomomogućava izravnu komunikaciju s Beskonačnom Inteligencijom. Vjera je čimbenik koji običnu vibraciju misli, rođenu ukonačnom umu čovjeka, pretvara u njezinu duhovnu istoznačnicu. 53
 51. 51. Vjera je jedini način da čovjek zauzda i iskoristi kozmičkesile Beskonačne Inteligencije.Čarolija autosugestije Dokaz je jednostavan i lako ga je predočiti. Obavijen jenačelom autosugestije. Usredotočimo se, dakle, na temuautosugestije te otkrijmo što je ona zapravo i što je pomoću njemoguće ostvariti. Poznato je da čovjek s vremenom povjeruje u ono što samsebi ponavlja, bez obzira na to je li ta tvrdnja istinita ili lažna.Čovjek koji sam sebi neprestano ponavlja neku laž, na posljetkuje prihvati kao istinu. Svaki je čovjek to što jest zahvaljujućidominantnim mislima kojima dopušta da zaokupe njegov um.Misli koje čovjek svjesno polaže u svoj um, jača svojomnaklonošću i pomiješa s jednom ili više emocija, stvarajumotivacijske sile koje određuju i nadziru svaki njegov postupak,čin i djelo! Slijedi iznimno važna istina: Misli pomiješane s bilo kojom emocijom stvaraju"magnetsku " silu koja privlači ostale slične ili srodne misli. Misao "magnetizirana" emocijom može se usporediti sasjemenkom koja, položena u plodno tlo klija, raste i neprestanose povećava sve dok ne preraste u bezbrojne milijune sjemenkiiste vrste! Ljudski um neprestano privlači vibracije koje su u skladu sonime što dominira umom. Svaka misao, zamisao, plan i l inamjera koju čovjek održava u svojem umu, privlači nizsrodnih misli, dodaje te "srodnike" vlastitoj sili i raste sve dokne postane dominantan pokretač osobe u čijem se umunastanila. 54
 52. 52. Vratimo se sada polaznoj točki i otkrijmo kako ćemoprvotnu sjemenku zamisli, plana i l i namjere posaditi u svoj um.Postupak je vrlo jednostavan: svaku zamisao, plan i l i namjerumoguće je posaditi u um ponavljanjem misli. Zbog toga steupućeni napisati izjavu o svojem najvažnijem cilju, upamtiti je iglasno ponavljati iz dana u dan, sve dok te zvučne vibracije nedopru do vaše podsvijesti. Odlučite odbaciti nepoželjne utjecaje iz okoline i dovestisvoj život u red. Razmatrajući svoje mentalne vrline inedostatke, mogli biste otkriti da je nedostatak samopouzdanjavaša najveća slabost. Uz pomoć načela autosugestije moguće jeprevladati ovaj nedostatak, a plahost pretvoriti u hrabrost. Tonačelo možete primijeniti jednostavnim ispisivanjem pozitivnihmisaonih poticaja, njihovim pamćenjem i ponavljanjem sve dokne postanu djelatan dio vašeg podsvjesnog uma.Formula samopouzdanja P R V O : Znam da posjedujem sposobnost ostvariti cilj svoje životne svrhe; zbog toga od sebe zahtijevam ustrajno, dosljedno djelovanje prema njegovu ostvarenju te obećaj em da ću djelovati na taj način. D R U G O : Uviđam da će se dominantne misli mojega uma s vremenom ostvariti u vanjskom, pojavnom djelovanju te se postupno pretvoriti u materijalnu stvarnost; zbog toga ću trideset minuta svakog dana sve svoje misli usredotočiti na razmišljanje o osobi kakva namjeravam postati te tako u svojem umu stvoriti jasnu mentalnu predodžbu. TREĆE: Znam da će putem načela autosugestije svaka žudnja koju ustrajno održavam u svojem umu, na posljetku pronaći način očitovanja kroz neko praktično sredstvo 55
 53. 53. ostvarenja tog cilja; zbog toga ću svakodnevno deset minuta posvetiti razvoju svojeg samopouzdanja. ČETVRTO: Sastavio sam jasan opis svojeg konkretnog i najvažnijeg cilja u životu i neću odustati sve dok ne razvijem dovoljno samopouzdanja za njegovo ostvarenje. PETO: Potpuno shvaćam da bogatstvo ili položaj ne mogu trajati dugo ako se ne temelje na pravednosti; zbog toga se neću baviti poslovima koji ne koriste svima uključenima. Uspjet ću privlačeći suradnju drugih ljudi i upotrijebiti sile koje želim. Potaknut ću druge da mi služe zbog moje spremnosti da služim drugima. Iskorijenit ću mržnju, zavist, ljubomoru, sebičnost i cinizam razvijajući ljubav prema cijelom čovječanstvu jer znam da mi negativan stav prema drugima neće donijeti uspjeh. Potaknut ću druge da vjeruju u mene zato što ja vjerujem u njih, jednako kao i u sebe. Ovu ću formulu potpisati svojim imenom, upamtiti je i jednom dnevno glasno je ponavljati s dubokom vjerom da će postupno utjecati na moje misli i postupke kako bih postao samopouzdana i uspješna osoba. U pozadini ove formule nalazi se prirodni zakon kojega jošnitko nije uspio objasniti. Ime pod kojim prepoznajemo tajzakon, potpuno je nevažno. Važno je da F U N K C I O N I R A ukorist i slavu A K O ga konstruktivno primjenimo. Ako ga, sdruge strane, primijenimo destruktivno, posljedica će bitiuništenje. Ova tvrdnja nosi u sebi vrlo važnu istinu: ljudi koji seprepuštaju porazu i žive u siromaštvu, bijedi i nevolji, svoježivotne okolnosti mogu zahvaliti negativnoj primjeni načelaautosugestije. Uzrok je moguće pronaći u činjenici da svimisaoni poticaji imaju sklonost očitovati se na pojavnom planu. 56
 54. 54. Katastrofa negativnog razmišljanja Podsvjesni um ne razlikuje konstruktivne i destruktivnemisaone poticaje. On radi sa sadržajima kojima ga hranimoputem svojih misaonih poticaja. Podsvijest će ostvariti misaopotaknutu strahom jednako kao i misao potaknutu hrabrošću ilivjerom. Baš kao što električna struja pokreće industriju i koristi namako je konstruktivno upotrebljavamo, odnosno oduzima životako se pogrešno upotrijebi, tako će vas i zakon podsvijesti, uskladu s vašim stupnjem razumijevanja i načinom primjene,dovesti do spokoja i blagostanja, ili u dolinu bijede, neuspjeha ismrti. Ispunite li svoj um strahom, sumnjom i nevjerovanjem usvoju sposobnost da se povezete sa silom BeskonačneInteligencije i upotrijebite je, zakon autosugestije preuzet ćeduh nevjerovanja i upotrijebiti ga kao obrazac prema kojemu ćestvoriti materijalno očitovanje. Jednako kao što i vjetar nosi jedan brod na istok, a drugi nazapad, zakon autosugestije uzdići će vas ili oboriti u skladu spoložajem vaših misaonih jedara. Zakon autosugestije, pomoću kojega se svatko može uzdićido postignuća koje nadmašuje čak i maštu, lijepo je opisan usljedećim stihovima: "Smatraš li da si poražen, poražen si, Smatraš li da se ne usudiš, ne usudiš se. Ako priželjkuješ pobijediti, ali smatraš da to ne možeš, Zasigurno i nećeš pobijediti. Smatraš li da ćeš izgubiti, izgubljen si, Jer posvuda u svijetu opažamo Da uspjeh proizlazi iz čovjekove volje - Sve potječe iz stanja uma. 57
 55. 55. Smatraš li se nadmašenim, nadmašen si, Da bi se uzdigao, moraš razmišljati visoko, Moraš biti siguran u sebe Ako želiš stići na cilj. U životnim bitkama pobjedu ne odnose uvijek Najjači ili najbrži, Prije ili kasnije pobjeđuje onaj KOJI MISLI DA MOŽE!" Usredotočite se na naglašene riječi i prodrijet ćete u smisaopjesnikove poruke.Kakav genij spava u vašem mozgu? Negdje u vama leži usnula sjemenka uspjeha koja će vas,ako je probudite i potaknete na djelovanje, ponijeti velikimvisinama kakvima se niste ni nadali. Jednako kao što i vrsni glazbenik može iz violinskih žicaizmamiti prelijepu melodiju, tako i vi možete probuditi genijakoji spava u vašem mozgu i potaknuti ga da vas ponese uvisine, prema cilju koji želite ostvariti. Abraham Lincoln doživljavao je neuspjehe u svemu što jepokušavao sve dok nije prešao četrdesetu. Bio je gospodinNitko iz Nigdjegrada, sve dok nije doživio iskustvo koje jeprobudilo usnulog genija u njegovu mozgu i srcu te od njeganačinilo povijesnu ličnost. To je "iskustvo" bilo pomiješano semocijama tuge i ljubavi. Stiglo je kroz Ann Rutledge, jedinuženu koju je iskreno volio. Poznato je da je emocija ljubavi bliska stanju uma kojenazivamo vjerom zbog toga što je ljubav sposobna pretvoritimisaone poticaje u njihove duhovne istoznačnice. Tijekom 58
 56. 56. istraživanja i analize životnih ostvarenja i postignuća stotinaiznimnih ljudi, otkrio sam da je u pozadini gotovo svakoguspjeha bio utjecaj ženske ljubavi. Ako su vam potrebni dokazi za moć vjere, proučavajtepostignuća muškaraca i žena koji su je primijenili. Među njimaprednjači Nazarećanin. Temelj kršćanstva je vjera, bez obzirana to koliko ljudi iskrivili i l i koliko pogrešno protumačiliznačenje te velike sile. Suština Kristovih učenja i postignuća, koja je mogućenazvati i "čuda", nije ni više ni manje nego vjera. Ako "čuda"uistinu postoje, tada se izvode putem stanja uma poznatog kaovjera! Razmotrimo moć vjere kakvu je iskazao čovjek poznatcijelom čovječanstvu, Mahatma Gandhi iz Indije. Svijet je utom čovjeku imao zapanjujući primjer moći vjere. Gandhi jeraspolagao većom potencijalnom moći od bilo kojeg čovjekatog doba unatoč činjenici da nije posjedovao nijedno odpriznatih sredstava moći kao što su novac, bojni brodovi,vojnici i bojna oprema. Gandhi nije imao novca, nije imao dom,nije posjedovao ni odijelo, ali je posjedovao moć. Kako jedošao do te moći? Stvorio ju je putem razumijevanja načela vjere te putemsvoje sposobnosti da tu vjeru prenese dvjestotini milijuna ljudi. Gandhi je na zadivljujući način uspio utjecati na dvjestomilijuna umova i ujediniti ih u jedan jedini um. Koja bi druga sila osim vjere mogla ostvariti takvo što? 59
 57. 57. Kako je jedna zamisao izgradila bogatstvo Budući da u poduzetništvu i industriji postoji potreba zavjerom i suradnjom, bit će zanimljivo i korisno analiziratidogađaj koji će vam pomoći razumjeti metodu pomoću kojetvorničari i poduzetnici gomilaju velika bogatstva davanjemprije no što pokušaju dobiti. Događaj koji sam odabrao za ilustraciju seže u 1900. godinukada je pokrenuta korporacija United States Steel. Čitajući ovupriču, imajte na umu te važne činjenice i shvatit ćete kako suzamisli pretvorene u golema bogatstva. Ako ste jedan od onih koji se često pitaju kako se zarađujeveliko bogatstvo, odgovor ćete pronaći upravo u priči okorporaciji United States Steel. Ukoliko imalo sumnjate da sečovjek može obogatiti pomoću svojih misli, ova će pričaodagnati tu sumnju jer je u njoj jasno istaknuta primjenavelikog broja načela opisanih u ovoj knjizi. Priču o snazi zamisli na dramatičan je način ispričao JohnLowell u New York World Telegramu, s čijim je dopuštenjemovdje navodimo. ZGODAN PRIGODNI GOVOR ZA MILIJARDU DOLARA Kada se 12. prosinca 1900. godine u svečanoj dvoraniSveučilišnog kluba na Petoj aveniji okupilo osamdesetakpripadnika financijske aristokracije da bi odali priznanjemladiću sa zapada, ni polovica uzvanika nije znala da ćesvjedočiti najvažnijoj epizodi u povijesti američke industrije. J. Edward Simmons i Charles Stewart Smith, srca punihzahvalnosti za velikodušno gostoprimstvo koje im je ukazaoCharles M. Schwab tijekom nedavnog posjeta Pittsburghu,upriličili su večeru u sklopu koje će u istočno bankarsko 60
 58. 58. društvo uvesti tog tridesetosmogodišnjeg predsjednika čeličane. No, nisu očekivali da će odaziv biti velik. Čak su ga i upozorilida newyorsko visoko društvo neće biti raspoloženo za predugegovore te da se, ako ne želi dosađivati Stillmanovima,Harrimanovima i Vanderbiltima, ograniči na petnaest dodvadeset minuta ljubaznih besmislica i ostane na tome. Čak je i John Pierpoint Morgan, koji je sjedio zdesnaSchwabu kao veliki dostojanstvenik, odlučio nakratko uveličatiskup svojom prisutnošću. Što se medija i javnosti tiče, taj jedogađaj bio toliko beznačajan da se sljedećeg dana o njemu ulisku nije moglo pročitati baš ništa. I tako su domaćini i njihovi ugledni uzvanici priborom zajelo prokrčili svoj put kroz uobičajenih sedam i l i osam jela.Razgovaralo se vrlo malo i vrlo ukočeno. Nekoliko bankara iburzovnih mešetara upoznalo je Schwaba čija je karijeraprocvjetala uz obale Monongahele, ali, nijedan ga nije dobropoznavao. No, prije nego što se večer približila kraju svi su,zajedno s financijskim gospodarom Morganom, bili opčinjenidjetetom koje je te večeri začeto - milijardu dolara vrijednomkorporacijom United States Steel. Schwabov govor te večeri nažalost nije zabilježen. Pretpostavljam da je to bio priprost govor, gramatičkinepravilan (jer se Schwab nikada nije zamarao jezičnimsitnicama), prepun dosjetki i prožet mudrošću. Snažno jeutjecao na uzvanike čija se financijska težina procjenjuje na petmilijardi dolara. Nakon govora koji je trajao devedeset minuta,dok su okupljeni još bili opčinjeni, Morgan je odveo govornikado skrovitog prozora gdje su, sjedeći u neudobnom položaju iklateći nogama s visine, razgovarali još sat vremena. Schwab je u potpunosti iskoristio čaroliju svoje osobnosti,no, važniji i trajniji pečat ostavio je njegov temeljit, konkretanprogram za proširenje čeličane. Mnogi su pokušavalizainteresirati Morgana za stvaranje kartela po uzoru na kartele uindustriji keksa, željezne galanterije, šećera, gume, viskija, ulja 61
 59. 59. i l i žvakaćih guma. Tu je zamisao promicao kockar John W.Gates, no Morgan mu nije vjerovao. Bez uspjeha su pokušali iB i l l i Jim Moore, čikaški burzovni mešetari koji su sjedinilikartel proizvođača šibica i korporaciju za proizvodnju krekera.Elbert H. Gary, licemjerni odvjetnik iz provincije, pokušao jepromaknuti tu zamisao, no, nije bio dovoljno važan da biostavio dojam. Taj se projekt smatrao fantazijom čudaka željnihlake zarade sve dok Schwabova rječitost nije J.P. Morganaponijela u visine s kojih je mogao sagledati jasne rezultatenajodvažnijeg ikada zamišljenog financijskog pothvata. Financijski magnetizam koji je prije jednog naraštaja počeoprivlačiti tisuće malih i katkad loše vođenih kompanija u velikekorporacije koje su uništavale konkurenciju, počeo je djelovati ina području proizvodnje čelika domišljatošću dobrodušnogpoduzetničkog gusara Johna W. Gatesa. Gates je od lanacamalih koncerna već oformio kompaniju za proizvodnju čelika ižice, a zajedno s Morganom stvorio je Saveznu kompaniju zaproizvodnju čelika. No, u usporedbi s divovskim vertikalnim kartelom AndrewaCarnegiea koji su vodila pedeset i tri partnera, ostale su sekorporacije doimale beznačajnima. Mogli su se ujedinjavati domile volje, no cijela gomila njih ne bi predstavljala ni zubac uCarnegiejevoj organizaciji i Morgan je to znao. Znao je to i ekscentrični stari Škot. S veličanstvenih visina Skibopalače promatrao je, prvo sa zanimanjem, a zatim sa zamjeranjem,pokušaje Morganovih manjih kompanija da mu oduzmu posao.Kada su ti pokušaji postali previše drski, Carnegiejeva naravpretočena je u gnjev i želju za osvetom. Odlučio je svakoj suparničkoj tvornici konkurirati vlastitom. Do tada ga žice, cijevi,obruči ili ploče nisu zanimali. Bio je posve zadovoljan prodajućitakvim kompanijama sirov čelik i puštajući ih raditi kako žele. Sadaje, sa Schwabom kao glavnim i sposobnim zamjenikom, planiraodotjerati svoje neprijatelje pred zid. I tako je Morgan u govoru Charlesa M. Schwaba pronašao 62
 60. 60. rješenje tog problema. Kartel bez Carnegiea - najvećeg diva -ne bi bio kartel, i l i , kao što je jedan novinar rekao, kolač odšljiva, ali bez šljiva. Schwabov govor tog 12. prosinca 1900. godine nedvojbenoje doveo do zaključka, iako ne i jamstva, da je golemoCarnegiejevo carstvo moguće dovesti pod Morganovo okrilje,(iovorio je o budućnosti čelika, o reorganizaciji u cilju većeučinkovitosti, o usavršavanju, o odustajanju od neuspješnihtvomica i usredotočenju na plodonosne projekte, o trgovinizlatnom rudom, o gospodarskoj politici nadležnih ministarstavate o osvajanju stranih tržišta. Osim toga, prisutnim je gusarima ukazao na pogreškenjihovog pljačkanja. Naglasio je da je njihov cilj bio ostvaritimonopol, podizati cijene i ubirati masne kamate. Schwab je bezustezanja osudio sustav. Izjavio je kako je takva politikaograničila tržište u vrijeme kada je potreba za širenjem bilaiznimno jaka. Tvrdio je da će se smanjenjem cijene čelikastvoriti tržište koje će neprestano rasti; da će se neprestanopojavljivati novi kupci te da je moguće osvojiti i dobar diosvjetskog tržišta. Schwab je, i ne znajući, bio- apostolsuvremene masovne proizvodnje. I tako je večera u Sveučilišnom klubu privedena kraju.Morgan je pošao kući razmisliti o Schwabovim optimističnimpredviđanjima. Schwab se vratio u Pitsburgh voditi posao zaAndrewa Carnegiea, a Gary i ostali vratili su se svojimburzovnim mešetarenjima, odnosno, prikraćivanju vremena uočekivanju sljedećeg poteza. Nije dugo potrajalo. Morganu je bilo potrebno otprilike tjedandana da prouči gomilu prijedloga koje mu je Schwab predočio.Kada se uvjerio da financijskim nevoljama nema mjesta u tomplanu, poslao je po Schwaba - i otkrio da je taj mladić zapravoprilično plah. Schwab je rekao da gospodinu Carnegiejuvjerojatno ne bi bilo drago kada bi saznao da je njegov pouzdanipredsjednik kompanije očijukao s carem Wall Streeta. Tada je 63
 61. 61. John W. Gates, posrednik, predložio da se Schwab "slučajno"nađe u Bellevue hotelu u Philadelphiji, gdje će se "slučajno" naćii J.P. Morgan. Međutim, kada je Schwab stigao na dogovorenomjesto, Morgan je ostao u svojem domu u New Yorku spriječenbolešću pa je zbog toga Schwab pošao u New York i pojavio sena vratima Morganove radne sobe. Neki povjesničari gospodarstva tvrde da je cijelu dramu odpočetka do kraja inscenirao Andrew Carnegie - da je lukaviŠkot upriličio večeru u čast Schwabu, čuveni govor te nedjeljniSchwabov sastanak s novčarskim kraljem. Istina je upravosuprotna. Kada je Schwab pozvan potvrditi dogovor, nije niznao hoće li "mali šef, kako su zvali Carnegieja, uopćesaslušati ponudu, osobito od skupine muškaraca koju je smatraonedostojnima. No, Schwab je na sastanak ponio šest listovakrasopisom ispisanih brojki koje su predstavljale materijalnuvrijednost i potencijal za zarađivanje svake čeličane koju jesmatrao važnom zvijezdom na novom metaloprerađivačkomnebu. Četvorica ljudi cijelu su noć razmatrala te brojke. Glavni je,dakako, bio Morgan, nepokolebljiv u svojem uvjerenju ubožansku ispravnost novca. S njim je bio i njegov plemenitaškipartner, Robert Bacon, učenjak i uglađeni gospodin. Treći je bioJohn W. Gates kojega je Morgan prezirao kao kockara i koristiokao oruđe. Četvrti je bio Schwab koji je znao više o proizvodnji iprodaji čelika od bilo kojeg tada živućeg čovjeka. Tijekomcijelog sastanka njegove brojke nijednom nisu dovedene upitanje. Ako je on rekao da kompanija vrijedi toliko, tada vrijeditoliko i ništa više. Schwab je također izričito zahtijevao da se ukombinaciju uključe samo određeni koncerni. On je zamisliokorporaciju u kojoj neće biti dupliciranja, čak ni u ciljuzadovoljenja pohlepe prijatelja koji bi se željeli riješiti teretasvojih kompanija i prenijeti ih na Morganova široka pleća. Kada je svanulo, Morgan je ustao i protegnuo leđa. Preostaloje još samo jedno pitanje. 64

×