Kontrola kretanja i svesti-Svetozar Radišić

3,608 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontrola kretanja i svesti-Svetozar Radišić

  1. 1. Kontrola kretanja i svesti UČESNICI PREGOVORA U DEJTONU, PODVRGNUTI „ISPIRANJU MOZGA" Piše: prof. dr Svetozar RadišićSamo verni korisnici Interneta bili su u prilici da primete logično pitanje: da li bi i atletičari tako lako obarali svetskerekorde, na olimpijadi u Pekingi, da su kao plivači nosili na sebi dresove firme „Speedo". Malo je ljudi reagovalo ikada je 7. januara 2000. objavljeno da je u dresovima Borusije iz Dortmunda pronaĎena otrovna supstancijatributiltin (TBT), koja razara hormonski sistem ljudi. Medicinski stručnjaci saopštili su da se TBT lako moţeapsorbovati dodirom, preko koţe, što dovodi do povećanja nivoa testosterona i smanjenja estrogena. Trebalo je daneko nadleţan za humanost postavi uticajnim ljudima pitanje: da li su dresovi firme „Najk" (sedište u gradu Beverton,u američkoj drţavi Oregon) tajna uspeha timova koji ih nose. Od odgovora na takva pitanja zavisi opstanak ljudskogdruštva, a, pre svega, rulje. Kome najviše odgovara obaranje svetskih rekorda? Poznat je i odgovor: finansijskimmagnatima, istim onim ljudima koji su izmislili tzv. totalne borbe ljudi, u kavezima, i TV seriju „Veliki brat".Reč je naravno o vladanju ljudima, njihovoj kontroli i kontroli njihovog uma. Sve više je pokazatelja da svet polako,zbog pohlepe jezuita, srlja ka neorobovlasničkom poretku. Problem je što u Srbiji se više sistemaca prihvata daSrbijanci postanu nanotehnološki robovi, jer pridobijeni šakom dolara, razmišljaju po čuvenoj nardonoj izreci „Kudsvi Turci, tud i mali Mujo". Oni se i ne osvrću oko sebe i ne pokušavaju da shvate za koga rade.Oldos Haksli, poznati zagovornik programa nastalog u klinici Tejvistok, jedan od gurua pokreta „Nju ejdţ", napredavanju koje je sponzorisao Glas Amerike Stejt departmenta, u Kalifornijskoj medicinskoj školi u San Francisku,1961. godine, obratio se grupi lekara, psihijatara i vladinih administrativaca rečima: „U sledećoj generaciji ili tuotprilike, farmakološki će se ureĎivati da ljudi vole svoje robovanje i proizvoditi, tako reći, diktature bez suza.Proizaći će neka vrsta bezbolnog koncentracionog logora za čitava društva, tako da će ljudima u stvari biti oduzetanjihova sloboda, ali će rado uţivati u tome, jer će biti odvraćeni od bilo kakve ţelje za pobunom - propagandom,ispiranjem mozga, ili idiotizacijom pojačanom farmakološkim sredstvima. I to će, izgleda, biti krajnja revolucija".Naravno „veliki brat" je pustio svoje „pipke" širom planete i posle 5.oktobra 2000. dosegao i Srbiju. Skorosvakodnevno smanjuju se prava Srbijanaca, a istovremeno ugroţava njihova privatnost, dostojanstvo i sloboda. Takoje, uvodeći red u oblast internet komunikacije, Republička agencija za telekomunikaciju (RATEL)propisala 11. jula 2008. provajderima tehničke uslove za podsisteme, ureĎaje, opremu i instalacijeinternet mreže. To uvoĎenje reda, znači velike troškove za sve koji se bave pružanjem internet uslugai mogućnost gašenja manjih. Medjutim, udar na džepove provajdera će se najverovatnije prelitina novčanike graĎana, koji sve više vremena provode na netu. Kao i u sve pljačke rulje, posle„srpske oktobarske revolucije" i u ovu je umešana vavilonska, „demokratska" vlast. Usvojenipravilnik, ima uporište u Zakonu o telekomunikacijama, a potpisuje ga Upravni odbor RATEL-au saradnji sa operatorima i državnim organima nadležnim za neposredno sprovođenjeelektronskog nadzora.Zanimljivo je da je 27. avgusta 2008. u Novom Sadu pušten u rad Data centar, koji su napravili javnog preduzeća„Informatika" i jedno privatno preduzeće, koje je obezbedilo opremu (servere) i svoje stručnjake. Novi sad je preko JP„Informatika" (koje odigrava ulogu sluge „velikog brata", bez odobrenja gradjana) dobio tzv.infrastrukturu (mreţuoptičkih kablova) po celom gradu. Kao što je rečeno u prvim reakcijama gradjana za novi totalitarizam je dovoljnouvodjenje kablova i komunikacionih ureĎaja. Naime centar je napravljen tako da su svi komunikacioni završeci u Datacentru. Na taj način se mogu kontrolisati svi podaci koji prolaze kroz mreţu.
  2. 2. Vaţno je da se shvati da nisu Srbi prvi izmislili samouništavajuću elektronsku kontrolu, niti načine za kontrolu ljudi isvesti, elektromagnetne instrumente i oruţja. Ruski autor Vladimir Mihajlovič Koldajev meĎu prvima je objasnioključ ruskog pristupa efektima mikrotalasa i radio frekvencija:„Intenzivno mikrotalasno zračenje izaziva promene karakteristika membrane ćelija i prenosa jona, izaziva električneprekide u granicama faznih područja i druge efekte uništavajući ţivotni proces".Uostalom, iz programa koji je započeo Vladimir Ivanovič Vernadski (1863-1945) potekao je i sovjetski vojnički slogan:„Ko ovlada carstvom elektromagnetnog spektra gospodariće svetom". ČOVEK I KOSMOSZa kontrolu ljudi i njihovog uma svakako postoje razlozi. Jedan od njih je porast kontrolisane agresije, koji se sve višeskriva iza paravana terorizma. MeĎutim, agresija i njena kontrola imaju istu naučnu osnovu. Reč je o energetskojprirodi čoveka i mogućnosti da se na ljude utiče elektromagnetnom energijom. Ajzak Čuang, predvodnik UniverzitetaStenford i Kalgari univerziteta je nedvosmislen: „Napravljen je kvantni kompjuter zasnovan na odlici atoma dapamti". U njegovom jezičkom izrazu atom je univerzalan, ali on je i nevidljivi deo čovekovog bića.Uostalom, biofizičar Aleksandar Leonidovič Čizevski (1897-1964) potvrdio je uticaj kosmičkih činioca na fiziologijučoveka i pretpostavke o neraskidivoj vezi ljudskog organizma sa kosmotelurskom sredinom. Govorio je i o visokojosetljivosti biosistema na elektromagnetne izvore.Etjen Gije i Kristina Ardi u knjizi Alhemija života naveli su: „Molekul DNK je sposoban da na daljinu prenese signaldate frekvencije, intenziteta i amplitude. Moţemo reći da spirala vibrira i da vibracija biva prenesena ovoj ili onojoblasti koja je udaljena od mesta primanja signala, oblasti koja tada počinje da stvara specifičan proizvod(informacionu RNK i proteine). Primanje signala i njegovo prenošenje na efektor genskog tipa na ćelijskom nivouobjašnjava način na koji energija (vibratornog tipa) moţe da bude transformisana u materiju... Harmonizator jeokolina." Naučnici koji su radili na projektima kontrole uma kao što su BLUEBIRD, ARTICHOKE, MKULTRA иMKSEARCH, znali su tu osobinu ljudskog organizma.Činovnici kreatora novog vavilonskog poretka znali su i rezultate istraţivanja Genadija Petroviča Malahova. Premanjegovom saznanju „električnim poljima se moţe upravljati pomoću svesti, budući da je misao - energetsko polje." Toje naučna osnova za razne veštačke uticaje na ljudsku psihu.Aleksandar V. Trofimov je u knjizi Novi horizonti geokosmičke medicine naveo niz naučnih saznanja koja se koristeradi kontrole ljudi i njihovog uma. U svetskoj literaturi opisani su brojni načini i mehanizmi za merenja izmenjeneosetljivosti organizma čoveka u odnosu na magnetna polja. Istraţeni su mnogobrojni načini za optimizacijuelektromagnetnih procesa u organizmu čoveka.Povezanost čoveka sa kosmosom, prostorom, vremenom, energijama i informacijama omogućava brojne pokušaje dase ljudi stave pod kontrolu „velikog brata", kojoj on očevidno teţi.Kontrola ljudi nije moguća bez dubljeg poznavanja kvantne fizike i polja „nulte tačke" (praznina). Za sada se zna da suvakuum (praznina, polje „nulte tačke", akaša, Jungovo „kolektivno nesvesno", Šeldrejkovo morfogenetsko polje,Borhesov univerzalni um, spiritualna panorama, Teslino skalarno polje, Maharišijevo jedinstveno polje inteligencijeprirode, Zelandov „prostor ţivotnih varijanti", Drugi World Wide Web, „razvodna tabla" Isaka Bonevica, „matrica"Vojne obaveštajne sluţbe SAD...) nazivi za isti (umni i emotivni) deo kosmosa.
  3. 3. Izvesno je da je jedna od osnova kontrole ljudi čovekov elektromagnetizam. Zato su, u zaključku o zagaĎenosti planetesveprisutnim elektromagnetnim poljem, dr Robert Beker, dr Rutger Viver i dr Stiven Peri napisali nešto što je vaţnoza moguće uticaje na čoveka: „Ljudi su električne ţivotinje sa osetljivim magnetnim mozgovima.Praćakaju se u mreţielektromagnetnih uticaja. Uostalom, i ajkule love ljude na toj osnovi." KONTROLA LJUDINije samo ljudska veza sa kosmosom osnova za kontrolu ljudi. Više je za to „kriva" njegova priroda. Pri pokušaju danaprave savršenu imitaciju oka, naučnici su shvatili da misao oblikuje sliku na mreţnjači i da se ta slika moţeprojektovati na ekran, a isto tako i da je „slika" o kojoj je reč povezana s mislima na isti način kao originalan utisak. Toje napisao Nikola Tesla u pismu M. V. Kapu 4. marta 1919. godine. Tada je naveo da je samo pitanje momentakada će se i tehnološki iskoristiti ta osobina ljudi.Više nije tajna, u sedištu Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA) u Fort Midu, još od 40-tih godina 20. veka postojiogromni i veoma snaţan beţični sistem SIGINT (Signal Intelligence). Taj sistem moţe da detektuje, identifikuje i pratibioelektrično polje svakog čoveka na daljinu. Sistem se koristi za praćenje sumnjivih i iz drugih razloga odabranihlica, nadgledanjem audiovizuelnih informacija u njihovom mozgu. SIGINT je mreţa koja koristi RNM vrhunski metodza monitoring nervnih signala. Tim metodom mapira se i beleţi električna aktivnost tzv. vizuelnog korteksa (centar zavid) i prikazuju slike iz subjektovog mozga na monitoru. Pri tome, agentima NSA dostupna je vizuelna memorijapraćenog subjekta. U mozak lica koje se prati, mogu se „krišom", bez njegovog znanja i pristanka, utisnuti odreĎeneslike, pogotovo u REM fazi sna.Kada je reč o kontroli ljudi i Agenciji za nacionalnu bezbednost SAD, treba da se zna da podaci u Vašingtonstiţu na razne načine. Srpski kriptolog Aleksandar Trifoni, u knjizi Razbijanjem šifara do istine, navodi da je jedankanal uspostavljen na osnovu tajnog sporazuma te agencije i švajcarske firme "Crypto AG" i da sve programeWindows legalno pregleda i nadzire upravo ta agencija.Mogućnosti uticanja na ljude opisao je pukovnik Dţon A. Vorden u inspirativnom tekstu „Informacijska revolucija ibudućnost vojnog vazduhoplovstva". Budući da je ekspert za elektroniku, veoma jasno je objasnio kako na ljudsko teloutiče mikrotalasni puls velike snage u gigahercnom području.„Neubojno oruţje" koristi se za uticaj na psihu, um i duh ljudi. Dţenet Moris, iz Odbora za globalnu strategiju, kojipredvodi jedan od bivših zamenika direktora CIA, Rej Klajn, najavila je da će SAD, pored mikrotalasnog oruţja, uvestii novi metod za gušenje pobuna i nereda, kontrolu disidenata, demoralisanje ili onemogućavanje neprijateljevih snagai povećanje performansi timova prijateljskih specijalnih operativaca. Morisova je upozorila da pešadija „rizikuje" dabude izloţena specifičnom zvuku koji se ne moţe eliminisati niti neutralisati pomoću zaštitne opreme, pa čak ni sačepovima za uši. Nije pomenula civile. Kao da je moguće negde izdvojiti pešadiju. KONTROLA UMAKontrola uma sprovodjena je većinom tajno, u vojne svrhe, pod nadzorom najmoćnijih obaveštajnih sluţbi.Vremenom su neki od rezultata istraţivanja postali javni. Tako se zna da su neurofiziolog Hoze Delgado, iz UniversitySchool Yale, i Ros Adej sa University of California, preciznim modulisanjem frekvencija izazivali uspavanost iliagresivnost ţivotinja. „Krojenjem" elektromagnetnog signala u impulsne oblike sprovodili su tanane psihološkemanipulacije. Delgado je posle istraţivanja tokom 1966.godine izjavio da se emocijama i ponašanjem ljudi moţeupravljati elektromagnetnom energijom: „Ljudi se mogu kontrolisati na isti način kao roboti - tasterima".Bile su to prve informacije o mogućnostima da se elektromagnetnom energijom utiče na um. Adam Mandelbaum je uknjizi Senke rata te informacije samo potvrdio:
  4. 4. „Sprovode se istraţivanja na polju mikrotalasnih generatora u cilju uništavnja mašina i ljudi. Infrasonično oruţje sena testovima pokazalo kao uspešno, a istraţivanja oruţja koja bi radiofrekvencijama poremetilo nervni sistem vojnikaprilično su odmakla." Uostalom, poslednja decenija 20. veka proglašena je u Ujedinjenim nacijama za decenijuistraţivanja ljudskog mozga. U delu istraţivanja učestvovali su i srpski naučnici Đuro Koruga, Nikola Ilanković, DejanRaković... Rezultat njihovog istraţivanja svesti je Internacionalni antistres institut.O elektromagnetnom oruţju, i finesama primene ekstremno niskofrekventnih elektromagnetnih polja kod„nesmrtonosnog oruţja", meĎu prvima su još 1993. godine pisali dr Edvard Teler i Klej Esterli na Univerzitetu DţonsHopkins u Lorelu (američka drţava Merilend).Na osnovu njihovih saznanja, najnovija tehnologija radio-biološkog (ili „psihičkog") ratovanja je, sporedni proizvodusavršenih psiholoških instrumenata, korišćenih prilikom kosmičkih letova za tzv. monitoring.Ta tehnologija se, prema tvrdnjama veoma uglednih ljudi, primenjuje u praksi i to za ostvarivanje značajnih ciljeva.Harlan Dţirard, direktor MeĎunarodnog komiteta za zaštitu od agresivnog mikrotalasnog oruţja iz Filadelfije, je za"Blic News", objavljen 18. jula 2001, izjavio: „Tvrdim da su svi učesnici pregovora u Dejtonu, a posebno SlobodanMilošević, bili podvrgnuti istraţivanjima. Normalno je očekivati da se mirovni pregovori vode u Ţenevi ili uVašingtonu. Dejton je mesto koje bi trebalo da se naĎe poslednje na spisku mogućih lokacija. MeĎutim, Dejton jeidealno mesto za sprovoĎenje eksperimenata. U njemu je ostvaren i program kontrole uma poznat pod nazivom MK-ULTRA. Na stotine informacija o Miloševiću pohranjene su u američke kompjutere. Stručnjaci su merilielektromagnetne talase Miloševićevog mozga."Podaci o primeni elektromagnetnog oruţja sustiţu jedan drugi. Jurij J. Vorobjovski u knjiziZapadni put uapokalipsu piše o primeni generatora-pojačivača-lasera, koji „moţe da obezbedi rad u dijapazonu od 10 do 150 herca,a već 10 do 20 herca proizvodi infra-zvuke koji pogubno deluju na sve ţivo..." U listu „Независимая газета"1991. godineobjavljeni su podaci da su CIA i KGB potpisali 24. septembra 1990. godine Sporazum o zajedničkojkontroli nad psihotronikom. Dokument broj 174-90/16 potpisali su Vladimir Krjučkov i Kaspar Vajnberger.List „Oregon Journal" objavio je članak „Misteriozni radio signali izazivaju zabrinutost uOregonu",u kojem autor tvrdi da je čitava oblast grada Judžina u Oregonu bila preplavljena mikrotalasnimzračenjem u martu 1978. godine. Stanovnici Oregona žalili su se na glavobolje, umor, nesanica,crvenilo kože, uznemirenost, „zujanje" u glavi, praćeno visokim tonskim zavijanjem. Autoričlanka „Tehnologija koja ne ubija i vazduhoplovstvo" objavljenog u američkom časopisu„Progresivni magazin", u januaru 1996. godine, otkrili su da armija SAD razvija mikrotalasnaoružja s namerom da ih upotrebi protiv ljudskih bića i radi kontrole mentalnih funkcijaljudi. Početkom maja 2001. godine „Njujork tajms" je objavio da američka vojska poseduje novooružje pod nazivom „tehnologija aktivnog odvraćanja". Specijalni uređaji koriste se za kontroluuma. Aparati šalju radio-signale koji kod ljudi na udaljenosti do 700 metara stvaraju osećaj da imje koža potpuno izgorela. Autor napisa je zaključio: „Ostvaren je san svih mučitelja - da svomneprijatelju nanesu veliki bol, ali da ga ostave u životu".Neokortikalni efekti igara za decu često su veoma vidljivi. Na primer, svetska javnost je upoznata da su se sredinomdecembra 1997. godine 732 mališana u Japanu sručila na pod ispred TV ekrana, modrih usana i gušeći se, prilikomemitovanja 38. epizode crtanog filma „Pokemon". Mališani nisu izdrţali mentalni šok izazvan brzim i jakimbleskovima svetlosti (uzastopne munje iz očiju malog čudovišta po imenu Pikaču). U eksperimentalnoj fazi jedaljinska kontrola uma, satelitsko posmatranje moţdanih talasa i njihova analiza pomoću kompjutera aktiviranihmislima. Uvaţena finska naučnica, dr Rauni Lena Kilde, je tekstom objavljenim 23. oktobra 1999, na finskom jeziku, u
  5. 5. časopisu „Spekula", upozorila najmanje 6500 finskih naučnika, dokumantovanim primerima, da se već primenjujesatelitska kontrola uma miliona ljudi, uz pomoć superkompjutera, instaliranih u Merilendu i Izraelu.Policijske i vojne agencije, prema mišljenju dr Rauni Kilde, mogu da slede svakog korisnika i da utiču na njegove mislipomoću mikrotalasa, uzrokujući da i zdravi ljudi čuju glasove u svojim glavama. Njene stavove potvrdili su naučniciInstituta za biofiziku iz podmoskovskog Puščino Šorohova i Tigranjana. Oni su eksperimentalno dokazali da snop izgeneratora veoma visoke frekvencije, modulisan glasom, izaziva efekat glasa koji se čuje „direktno u mozgu".Na pitanja da li je moguće preneti zvuk tako da glas čuje samo izabrana osoba (i niko više) i da li jemoguće s udaljenosti izmeniti emocije upotrebom elektromagnetnih ureĎaja, odgovor u vojnojliteraturi je - da. Za potvrĎivanje istinitosti navedene tvrdnje dovoljno je da se pročita Ugovor Ministarstvaodbrane SAD iz 1995. godine. Naziv ugovora je Komunikacija mikrotalasnim zvučnim efektima, evidencioni br.dokumenta: SBIR F41624-95-C-9007.Prva upotreba elektromagnetnog oruţja u vojne ratne svrhe, dogodila se u tzv. Zalivskom ratu, u Kuvajtu. Trupe SADupotrebile su tehnologiju „nemog zvuka". Slali su poruke direktno u mozak iračkih graĎana i vojnika. Ulazili su unjihove moţdane talase i menjali ih, manipulisali su elektroencefalografskim obrascima i veštački ugraĎivaliklonirana negativna emocionalna stanja: osećaj straha, nervozu, nezainteresovanost, bespomoćnost,nemoć... Primenjeni metod nije samo sugerisao ljudima kako da se osećaju, nego je stvarao osećanja u um ugraĎenimemocijama.Naravno, moguće je i kloniranje ljudskog glasa. Laboratorija Los Alamos u Novom Meksiku otkrila je1999. godine tehnologiju glasovne morfologije. Sa snimka nečijeg glasa koji traje desetak minuta naučnici su sposobnida kloniraju govor u skoro realnom vremenu. Ta tehnologija se već koristi u kontroli ljudi radi upravljanja društvenimprocesima. Učinili su to s glasom generala-diplomate Kolina Pauela i generala Karla Štajnera, ali i sa glasovimastjuardesa, 11. septembra 2001. godine.Kada se navedenom dodaju nenotehnološki instrumenti za kontrolu mozga (VeriChip mikročip za satelitsku kontrolukretanja i misli ljudi, pomoću RFID tehnologije) i mikročipovi koji će biti ugraĎeni u pasoše, lične karte, zdravstvenekartice, kartice za prevoz u gradskom saobraćaju..., jasno je da će graĎani postati rulja. Ukoliko se vlast u Srbijitehnički i tehnološki ne opismeni, „veliki brat" će mikročipovati prvo nju (svoje verne sluge), preko već formiraneElektronske uprave, i staviti pod potpunu elektronsku kontrolu.

×