Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sistema Educatiu       Universitat     GRAUS UNIVERSITARIS       (4 ANYS)                ...
Estructura del Batxillerat- ARTS (INS Milà i Fontanals, Vilafranca)- CIÈNCIES I TECNOLOGIA- HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Ordenació del Batxillerat• Comprèn dos cursos Matèries comunes       PAU Matèries de modalitat Arts Ciències i T...
Quin Btx he de fer?              Quines              matèries        A quina  tenen un...
Matèries comunes 1r Batxillerat   Llengua i Literatura Catalana 1   2   Llengua i Literatura Castellana 1  2   Ll...
Matèries modalitat Humanitats i CiènciesSocials 1r BTX Itinerari         Itinerari Social  Itinerari Humanístic ...
Matèries modalitat Ciències i Tecnologia1r BTXItinerari Tecnològic         Itinerari CientíficMatemàtiques 1   ...
Matèries optatives 1r BTX Alemany    Psicologia-  Química 1        SociologiaEls alumnes del Batxillerat de ...
Estada a l’empresa - Els alumnes de 1r de Btx poden realitzar de manera voluntària la matèria d’estada a l’empresa. - L’al...
Matèries comunes 2n BTX  Llengua i Literatura Catalana 2   2  Llengua i Literatura Castellana 2  2  Llengua Angle...
Matèries Modalitat Humanitats i CiènciesSocials 2n BTXItinerari Humanístic Itinerari Social  Itinerari         ...
Matèries modalitat Ciències i Tecnologia2n BTXItinerari Tecnològic  Itinerari CientíficMatemàtiques 2     Matemàtique...
TRIA DE MODALITAT
Treball de recerca• S’inicia a mitjan 1r de Btx.• Es conclou al gener de 2n de Btx.• Tutorització individual per professor...
Avaluació i promocióL’avaluació serà continuada i diferenciada per matèriesLa promoció a segon curs podrà ser:• Aprovant t...
ItinerarisCada títol de grau universitari (antics diplomats/llicenciats) està adscrit a una branca de coneixement:• Arts ...
Accés a la Universitat• Hi ha unes proves d’accés, PAU (selectivitat)• Cinc proves generals per a tothom • Llengua catala...
Nota d’accés• Nota daccés = 0,6 QMB + 0,4 QFG•   QMB= qualificació mitjana de Batxillerat•   QFG = qualificació de la ...
Nota d’admissió• Nota dadmissió = Nota daccés + a M1 + b M2•    M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades...
Accés als CFGS• Cal haver superat el Batxillerat.• Cada Cicle Formatiu té unes modalitats de Batxillerat prioritàries.
Cicles Formatius de GrauSuperior• Activitats agràries.• Activitats físiques i esportives.• Administració• Comerç i màrquet...
Quin Btx he de fer?       A quina branca        pertanyen     QuinesQuè vull             ma...
Orientació Tutors/cotutors/coordinadora Batxillerat Web del centre (curs Moodle: Orientació) Web Departament d’Educació...
Batxillerat 2012 2014 definitiu
Batxillerat 2012 2014 definitiu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Batxillerat 2012 2014 definitiu

7,174 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Batxillerat 2012 2014 definitiu

 1. 1. Sistema Educatiu Universitat GRAUS UNIVERSITARIS (4 ANYS) Nota accés PAU CFGS BTX Prova CFGM Graduat en ESO
 2. 2. Estructura del Batxillerat- ARTS (INS Milà i Fontanals, Vilafranca)- CIÈNCIES I TECNOLOGIA- HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 3. 3. Ordenació del Batxillerat• Comprèn dos cursos Matèries comunes PAU Matèries de modalitat Arts Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències SocialsMatèries optatives (1r btx)
 4. 4. Quin Btx he de fer? Quines matèries A quina tenen una Què vull branca ponderació estudiar pertanyen més alta? Itinerari dedesprés del aquests Btx Btx? estudis? Quines matèries estudiaré al CFGS?
 5. 5. Matèries comunes 1r Batxillerat Llengua i Literatura Catalana 1 2 Llengua i Literatura Castellana 1 2 Llengua Anglesa 1 3 Filosofia i Ciutadania 2 Educació Física 2 Ciències del món contemporani 2 Tutoria 1 TOTAL 14
 6. 6. Matèries modalitat Humanitats i CiènciesSocials 1r BTX Itinerari Itinerari Social Itinerari Humanístic Humanístic- Social Llatí 1 Economia de Llatí 1 l’Empresa 1 Literatura Matemàtiques CCSS Matemàtiques CCSS Castellana 1 1 Història del Món Història del Món Història del Món Contemporani Contemporani Contemporani Optativa 1 Optativa 1 Optativa 1 Totes les matèries són de 4 hores
 7. 7. Matèries modalitat Ciències i Tecnologia1r BTXItinerari Tecnològic Itinerari CientíficMatemàtiques 1 Matemàtiques 1Física 1 Física 1Tecnologia 1 Biologia 1Química 1* Química 1* La química 1 és una matèria de modalitat que s’ofereix com a optativa Totes les matèries són de 4 hores
 8. 8. Matèries optatives 1r BTX Alemany Psicologia- Química 1 SociologiaEls alumnes del Batxillerat de Ciències-Tecnologia han de cursar la matèria deQuímica 1 ( veure taula de ponderacions) Totes les matèries són de 4 hores
 9. 9. Estada a l’empresa - Els alumnes de 1r de Btx poden realitzar de manera voluntària la matèria d’estada a l’empresa. - L’alumnat ha de realitzar 140 hores en una empresa - L’estada a l’empresa té nota ( valoració de l’empresa) i es computa com una matèria més - L’estada s’ha de començar després de la 2a avaluació de 1r de Btx (en general es realitza al juliol)
 10. 10. Matèries comunes 2n BTX Llengua i Literatura Catalana 2 2 Llengua i Literatura Castellana 2 2 Llengua Anglesa 2 3 Història de la Filosofia 3 Història 3 Tutoria 1 TOTAL 14
 11. 11. Matèries Modalitat Humanitats i CiènciesSocials 2n BTXItinerari Humanístic Itinerari Social Itinerari Humanístic-SocialLlatí 2 Economia de Llatí 2 l’Empresa 2Literatura Matemàtiques CCSS Matemàtiques CCSSCatalana 2 2Geografia Geografia GeografiaHistòria de l’Art Història de l’Art Història de l’Art
 12. 12. Matèries modalitat Ciències i Tecnologia2n BTXItinerari Tecnològic Itinerari CientíficMatemàtiques 2 Matemàtiques 2Física 2 Física 2Tecnologia 2 Biologia 2Química 2 Química 2
 13. 13. TRIA DE MODALITAT
 14. 14. Treball de recerca• S’inicia a mitjan 1r de Btx.• Es conclou al gener de 2n de Btx.• Tutorització individual per professor.• Cal fer un treball escrit de recerca.• Cal fer-ne la presentació a un tribunal.• Representa un 10% de la nota final de Batxillerat.
 15. 15. Avaluació i promocióL’avaluació serà continuada i diferenciada per matèriesLa promoció a segon curs podrà ser:• Aprovant totes les matèries• Amb l’avaluació negativa de dues, com a màximNo caldrà repetir el segon curs sencer sigui quina sigui la quantitat de matèries amb avaluació negativa. Només s’han de repetir les matèries suspeses (soltes)
 16. 16. ItinerarisCada títol de grau universitari (antics diplomats/llicenciats) està adscrit a una branca de coneixement:• Arts i Humanitats• Ciències• Ciències de la Salut• Enginyeria i Arquitectura• Ciències socials i jurídiquesLes matèries escollides han de ser coherents amb la branca de coneixement a la qual està adscrit el títol de grau que es vulgui estudiar (Ciències de l’educació física i l’esport; Psicologia). Alguns CFGS prioritzen un Batxillerat determinat
 17. 17. Accés a la Universitat• Hi ha unes proves d’accés, PAU (selectivitat)• Cinc proves generals per a tothom • Llengua catalana • Llengua castellana • Llengua estrangera • Història o Filosofia (a triar) • Matèria de modalitat (a triar)• Proves específiques (per pujar nota) de matèries de modalitat associades als estudis universitaris que es volen seguir.• Del resultat de les proves generals i específiques s’obté una nota d’accés (de 5 a 14).
 18. 18. Nota d’accés• Nota daccés = 0,6 QMB + 0,4 QFG• QMB= qualificació mitjana de Batxillerat• QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)• Aquesta nota daccés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.
 19. 19. Nota d’admissió• Nota dadmissió = Nota daccés + a M1 + b M2• M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió• a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)• (Taula ponderacions 2014)http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/prein/info/admissio/index.html
 20. 20. Accés als CFGS• Cal haver superat el Batxillerat.• Cada Cicle Formatiu té unes modalitats de Batxillerat prioritàries.
 21. 21. Cicles Formatius de GrauSuperior• Activitats agràries.• Activitats físiques i esportives.• Administració• Comerç i màrqueting.• Comunicació imatge i so.• Electricitat i electrònica.• Hostaleria.• Informàtica.• Tècnics químics,• Sanitat.• Manteniment de vehicles autopropulsats.i altres …
 22. 22. Quin Btx he de fer? A quina branca pertanyen QuinesQuè vull matèriesestudiar aquests estudis? tenen unadesprés ponderaciódel Btx? més alta? Itinerari- CFGS - Família CFGS de Btx Quines- Graus - Branca de matèriesuniversita coneixement estudiaréris Graus al CFGS? Universitaris
 23. 23. Orientació Tutors/cotutors/coordinadora Batxillerat Web del centre (curs Moodle: Orientació) Web Departament d’Educació: Orienta’thttp://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.89bb085fa6f72c69e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=0920e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0920e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

×