Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Distribució delDistribució delCurrículum 4t ESOCurrículum 4t ESOCURS 2013-14CURS 2013-14
UNIVERSITATESTUDIS DE GRAUESTUDIS DE GRAUPAAUBatxillerTècnic Superior2n Batxillerat1r BatxilleratFormació ProfessionalEspe...
Itineraris 4t ESOItineraris 4t ESO Itinerari enfocat a alumnes que tenenItinerari enfocat a alumnes que tenenintenció de ...
Itineraris 4t ESOItineraris 4t ESOL’elecció de l’itinerari es farà en funció de:L’elecció de l’itinerari es farà en funci...
Matèries ComunesMatèries Comunes Llengua Catalana i literatura 3 hLlengua Catalana i literatura 3 h Llengua Castellana i...
Altres matèriesAltres matèries Religió / alternatives a la religió (Pla deReligió / alternatives a la religió (Pla delect...
Matèries optativesMatèries optatives Cal escollir-ne una de 3 h setmanals de cadaCal escollir-ne una de 3 h setmanals de ...
“ …“ …Els centres informaran i orientaran aEls centres informaran i orientaran al’alumnat perquè l’elecció de matèriesl’al...
Itineraris recomanatsItineraris recomanats A/ Física i Química- Biologia i Geologia oA/ Física i Química- Biologia i Geol...
ItinerarisItineraris recomanatsrecomanats A/ Física i Química- Biologia i Geologia oA/ Física i Química- Biologia i Geolo...
Itineraris recomanatsItineraris recomanats B/ Llatí – Música o Informàtica – Informàtica oB/ Llatí – Música o Informàtica...
Itineraris recomanatsItineraris recomanats C/ EVP-Música o Informàtica – Informàtica oC/ EVP-Música o Informàtica – Infor...
Itineraris recomanatsItineraris recomanats D/ EVP- Informàtica – TecnologiaD/ EVP- Informàtica – TecnologiaFranja1Franja1...
Continguts deContinguts deles optativesles optatives DECRETDECRET 143/2007143/2007
FÍSICA I QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICACONTINGUTSCONTINGUTS Forces i moviments (anàlisi dels movimentsForces i moviments (anàlis...
BIOLOGIA I GEOLOGIABIOLOGIA I GEOLOGIACONTINGUTSCONTINGUTS La vida:La vida: Per què no som tots iguals?Per què no som tot...
EDUCACIÓ VISUAL IEDUCACIÓ VISUAL IPLÀSTICAPLÀSTICACONTINGUTSCONTINGUTS Elements gràfics i plàstics: color, textura, forme...
LLATÍLLATÍCONTINGUTSCONTINGUTS Estudi bàsic de la llengua llatina, origenEstudi bàsic de la llengua llatina, origende la ...
MÚSICAMÚSICACONTINGUTSCONTINGUTS Música i societat. Importància i presènciaMúsica i societat. Importància i presènciade l...
TECNOLOGIATECNOLOGIACONTINGUTSCONTINGUTS L’habitatge. Elements de disseny (situació,L’habitatge. Elements de disseny (sit...
INFORMÀTICAINFORMÀTICACONTINGUTSCONTINGUTS Creació multimèdia mitjançant aplicacionsCreació multimèdia mitjançant aplicac...
ALEMANYALEMANYCONTINGUTSCONTINGUTS Estudi bàsic de la llengua alemanyaEstudi bàsic de la llengua alemanya(escoltar, parla...
BATXILLERATBATXILLERAT
Matèries comunes 1r BatxilleratMatèries comunes 1r BatxilleratLlengua i Literatura Catalana 1 2Llengua i Literatura Castel...
Matèries comunes 2n BTXMatèries comunes 2n BTXLlengua i Literatura Catalana 2 2Llengua i Literatura Castellana 2 2Llengua ...
ModalitatModalitatA-Humanitats i Ciències SocialsA-Humanitats i Ciències SocialsB-Ciències i TecnologiaB-Ciències i Tecnol...
La LLa química és una matèria de modalitat que , d’acord amb lanormativa, s’ofereix com a optativa. Es «obligatòria» pelsa...
2n Batxillerat2n BatxilleratMatèries de modalitatHumanístic-social Científic-TecnològicGeografia 4 Matemàtiques II 4Històr...
Butlleta de triaButlleta de tria
4t eso 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4t eso 13

23,882 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4t eso 13

 1. 1. Distribució delDistribució delCurrículum 4t ESOCurrículum 4t ESOCURS 2013-14CURS 2013-14
 2. 2. UNIVERSITATESTUDIS DE GRAUESTUDIS DE GRAUPAAUBatxillerTècnic Superior2n Batxillerat1r BatxilleratFormació ProfessionalEspecífica de Grau MitjàFormació ProfessionalEspecífica de Grau SuperiorEDUCACIO SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIAEDUCACIO PRIMÀRIA (OBLIGATÒRIA)EDUCACIO INFANTIL14-16 ANYS12-14 ANYS10-12 ANYS8-10 ANYS6-8 ANYS3-6 ANYS0-3 ANYSGraduat ESO Programes de Garantia Social
 3. 3. Itineraris 4t ESOItineraris 4t ESO Itinerari enfocat a alumnes que tenenItinerari enfocat a alumnes que tenenintenció de cursar batxilleratintenció de cursar batxillerat Itinerari enfocat a alumnes que tenenItinerari enfocat a alumnes que tenenintenció de cursar CFGM o altresintenció de cursar CFGM o altres
 4. 4. Itineraris 4t ESOItineraris 4t ESOL’elecció de l’itinerari es farà en funció de:L’elecció de l’itinerari es farà en funció de:– Estudis posteriorsEstudis posteriors– Aptituds de lalumneAptituds de lalumne– Orientació tutorialOrientació tutorial
 5. 5. Matèries ComunesMatèries Comunes Llengua Catalana i literatura 3 hLlengua Catalana i literatura 3 h Llengua Castellana i literatura 3 hLlengua Castellana i literatura 3 h Llengua Anglesa 3hLlengua Anglesa 3h Matemàtiques 4 hMatemàtiques 4 h Ciències Socials, geografia i història 3 hCiències Socials, geografia i història 3 h Educació ètico-cívica 1 hEducació ètico-cívica 1 h Educació Física 2hEducació Física 2h
 6. 6. Altres matèriesAltres matèries Religió / alternatives a la religió (Pla deReligió / alternatives a la religió (Pla delectura) 1hlectura) 1h Tutoria 1 hTutoria 1 h Matèries optatives 9hMatèries optatives 9h Total setmanal 30 horesTotal setmanal 30 hores
 7. 7. Matèries optativesMatèries optatives Cal escollir-ne una de 3 h setmanals de cadaCal escollir-ne una de 3 h setmanals de cadafranja.franja.Franja1Franja1 Franja 2Franja 2 Franja 3Franja 3LlatíLlatí MúsicaMúsica InformàticaInformàticaFísica iFísica iQuímicaQuímicaBiologia iBiologia iGeologiaGeologiaTecnologiaTecnologiaEVPEVP InformàticaInformàtica AlemanyAlemany
 8. 8. “ …“ …Els centres informaran i orientaran aEls centres informaran i orientaran al’alumnat perquè l’elecció de matèriesl’alumnat perquè l’elecció de matèriesoptatives específiques serveixi peroptatives específiques serveixi perconsolidar aprenentatges bàsics o puguinconsolidar aprenentatges bàsics o puguinser útils per a estudis posteriors…”ser útils per a estudis posteriors…”
 9. 9. Itineraris recomanatsItineraris recomanats A/ Física i Química- Biologia i Geologia oA/ Física i Química- Biologia i Geologia oInformàtica- Tecnologia o InformàticaInformàtica- Tecnologia o Informàtica B/ Llatí – Música o Informàtica –B/ Llatí – Música o Informàtica –Informàtica o AlemanyInformàtica o Alemany C/ EVP-Música o Informàtica – InformàticaC/ EVP-Música o Informàtica – Informàticao Alemanyo Alemany D/EVP-Informàtica-TecnologiaD/EVP-Informàtica-Tecnologia
 10. 10. ItinerarisItineraris recomanatsrecomanats A/ Física i Química- Biologia i Geologia oA/ Física i Química- Biologia i Geologia oInformàtica- Tecnologia o InformàticaInformàtica- Tecnologia o InformàticaFranja1Franja1 Franja 2Franja 2 Franja 3Franja 3LlatíLlatí MúsicaMúsica InformàticaInformàticaFísica iFísica iQuímicaQuímicaBiologia iBiologia iGeologiaGeologiaTecnologiaTecnologiaEVPEVP InformàticaInformàtica AlemanyAlemany
 11. 11. Itineraris recomanatsItineraris recomanats B/ Llatí – Música o Informàtica – Informàtica oB/ Llatí – Música o Informàtica – Informàtica oAlemanyAlemanyFranja1Franja1 Franja 2Franja 2 Franja 3Franja 3LlatíLlatí MúsicaMúsica InformàticaInformàticaFísica iFísica iQuímicaQuímicaBiologia iBiologia iGeologiaGeologiaTecnologiaTecnologiaEVPEVP InformàticaInformàtica AlemanyAlemany
 12. 12. Itineraris recomanatsItineraris recomanats C/ EVP-Música o Informàtica – Informàtica oC/ EVP-Música o Informàtica – Informàtica oAlemanyAlemanyFranja1Franja1 Franja 2Franja 2 Franja 3Franja 3LlatíLlatí MúsicaMúsica InformàticaInformàticaFísica iFísica iQuímicaQuímicaBiologia iBiologia iGeologiaGeologiaTecnologiaTecnologiaEVPEVP InformàticaInformàtica AlemanyAlemany
 13. 13. Itineraris recomanatsItineraris recomanats D/ EVP- Informàtica – TecnologiaD/ EVP- Informàtica – TecnologiaFranja1Franja1 Franja 2Franja 2 Franja 3Franja 3LlatíLlatí MúsicaMúsica InformàticaInformàticaFísica iFísica iQuímicaQuímicaBiologia iBiologia iGeologiaGeologiaTecnologiaTecnologiaEVPEVP InformàticaInformàtica AlemanyAlemany
 14. 14. Continguts deContinguts deles optativesles optatives DECRETDECRET 143/2007143/2007
 15. 15. FÍSICA I QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICACONTINGUTSCONTINGUTS Forces i moviments (anàlisi dels movimentsForces i moviments (anàlisi dels movimentsrectilinis, lleis de Newton, Llei de la gravitaciórectilinis, lleis de Newton, Llei de la gravitacióUniversal, orígen de l’Univers).Universal, orígen de l’Univers). Les ones. Caracterització, ones sonores iLes ones. Caracterització, ones sonores ielectromagnètiques (TV, telèfon mòbil).electromagnètiques (TV, telèfon mòbil). Estructura i propietat de les substànciesEstructura i propietat de les substàncies(propietats de les substàncies i tipus d’enllaç. La(propietats de les substàncies i tipus d’enllaç. Lataula periòdica. Reaccions químiques).taula periòdica. Reaccions químiques). Pràctiques als laboratoris de Física i Química.Pràctiques als laboratoris de Física i Química.
 16. 16. BIOLOGIA I GEOLOGIABIOLOGIA I GEOLOGIACONTINGUTSCONTINGUTS La vida:La vida: Per què no som tots iguals?Per què no som tots iguals?Quines característiques heretem? Què enQuines característiques heretem? Què ensabem de les malalties hereditàries? Comsabem de les malalties hereditàries? Comhem evolucionat els humans? Es podenhem evolucionat els humans? Es podenclonar tots els éssers vius?clonar tots els éssers vius? La TerraLa Terra : Què ens diuen els fòssils? Es: Què ens diuen els fòssils? Esmouen els continents? Es pot preveure unmouen els continents? Es pot preveure unTsunami, un terratrèmol?Tsunami, un terratrèmol?
 17. 17. EDUCACIÓ VISUAL IEDUCACIÓ VISUAL IPLÀSTICAPLÀSTICACONTINGUTSCONTINGUTS Elements gràfics i plàstics: color, textura, formesElements gràfics i plàstics: color, textura, formesi volum.i volum. Interpretar i crear. Procés de creació (croquis,Interpretar i crear. Procés de creació (croquis,projecte, maqueta,).projecte, maqueta,). Dibuix tècnic.Dibuix tècnic. Eines informàtiques: programes de creació deEines informàtiques: programes de creació deimatges digitals.imatges digitals. L’art en moviment: creació video.L’art en moviment: creació video.
 18. 18. LLATÍLLATÍCONTINGUTSCONTINGUTS Estudi bàsic de la llengua llatina, origenEstudi bàsic de la llengua llatina, origende la família lingüística de les llengüesde la família lingüística de les llengüesromàniques: la seva gramàtica, el seuromàniques: la seva gramàtica, el seulèxic i la seva evolució.lèxic i la seva evolució. Lectura de textos literaris traduïts.Lectura de textos literaris traduïts. Aspectes més rellevants de la cultura iAspectes més rellevants de la cultura isocietat romanes.societat romanes.
 19. 19. MÚSICAMÚSICACONTINGUTSCONTINGUTS Música i societat. Importància i presènciaMúsica i societat. Importància i presènciade la música i els seus llenguatges en totsde la música i els seus llenguatges en totsels àmbits (cinema, anuncis).els àmbits (cinema, anuncis). Crear obres musicals. Creació de cançonsCrear obres musicals. Creació de cançonspròpies. Enregistrament d’una cançó,pròpies. Enregistrament d’una cançó,videoclip o curmetratge.videoclip o curmetratge. Valoració de l’entorn cultural i musicalValoració de l’entorn cultural i musicalpropi.propi.
 20. 20. TECNOLOGIATECNOLOGIACONTINGUTSCONTINGUTS L’habitatge. Elements de disseny (situació,L’habitatge. Elements de disseny (situació,estètica, protocol d’accés, intal·lacions, estalviestètica, protocol d’accés, intal·lacions, estalvienergètic).energètic). Electrònica, pneumàtica i hidràulica (circuitsElectrònica, pneumàtica i hidràulica (circuitselectrònics, sistemes pneumàtics, disseny ielectrònics, sistemes pneumàtics, disseny imuntatge).muntatge). Control i automatizació (elements de control,Control i automatizació (elements de control,simuladors, màquines i robots, incidència )simuladors, màquines i robots, incidència )
 21. 21. INFORMÀTICAINFORMÀTICACONTINGUTSCONTINGUTS Creació multimèdia mitjançant aplicacionsCreació multimèdia mitjançant aplicacionsinformàtiques.informàtiques. Publicació i difusió de continguts.Creació iPublicació i difusió de continguts.Creació ipublicació a Internet.publicació a Internet. Eines per a la comunicació. Xarxes locals,Eines per a la comunicació. Xarxes locals,inalàmbriques, mesures de seguretat,inalàmbriques, mesures de seguretat,canals de distribució, protecció de lacanals de distribució, protecció de laintimitat).intimitat).
 22. 22. ALEMANYALEMANYCONTINGUTSCONTINGUTS Estudi bàsic de la llengua alemanyaEstudi bàsic de la llengua alemanya(escoltar, parlar, llegir i expressió escrita)(escoltar, parlar, llegir i expressió escrita) Aspectes culturals més rellevants.Aspectes culturals més rellevants. Es recomana haver iniciat l’estudi deEs recomana haver iniciat l’estudi del’alemany anteriorment (2n d’ESO).l’alemany anteriorment (2n d’ESO).
 23. 23. BATXILLERATBATXILLERAT
 24. 24. Matèries comunes 1r BatxilleratMatèries comunes 1r BatxilleratLlengua i Literatura Catalana 1 2Llengua i Literatura Castellana 1 2Llengua Anglesa 1 3Filosofia i Ciutadania 2Educació Física 2Ciències del món contemporani 2Tutoria 1TOTAL 14
 25. 25. Matèries comunes 2n BTXMatèries comunes 2n BTXLlengua i Literatura Catalana 2 2Llengua i Literatura Castellana 2 2Llengua Anglesa 2 3Història de la Filosofia 3Història 3Tutoria 1TOTAL 14
 26. 26. ModalitatModalitatA-Humanitats i Ciències SocialsA-Humanitats i Ciències SocialsB-Ciències i TecnologiaB-Ciències i TecnologiaC-Arts Plàstiques, imatge i dissenyC-Arts Plàstiques, imatge i dissenyArts escèniques, música i dansaArts escèniques, música i dansa Totes tenen una assignació de 4h.Totes tenen una assignació de 4h. Se n’han de cursar un mínim de sisSe n’han de cursar un mínim de sisamb cinc de la pròpia modalitat.amb cinc de la pròpia modalitat.
 27. 27. La LLa química és una matèria de modalitat que , d’acord amb lanormativa, s’ofereix com a optativa. Es «obligatòria» pelsalumnes de la modalitat Científic-Tecnològic1r Batxillerat1r Batxillerat
 28. 28. 2n Batxillerat2n BatxilleratMatèries de modalitatHumanístic-social Científic-TecnològicGeografia 4 Matemàtiques II 4Història de l’Art 4 Física II 4Economia de l’empresa IILlatí II4 Química II 4Mat CCSSLiteratura Catalana4 Biologia IITecno. Industrial II4TOTAL 12 12
 29. 29. Butlleta de triaButlleta de tria

×