Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metale

3,895 views

Published on

Charakterystyka metali i ich stopów

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metale

 1. 1. Temat nr.1 Metale i ich stopy
 2. 2. Metal <ul><li>Jest pierwiastkiem chemicznym cechującym się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych). </li></ul>
 3. 3. Stop <ul><li>Jest to co najmniej dwuskładnikowe tworzywo metaliczne składające się z metali oraz innego pierwiastka. Często spotykane są stopy żelaza, miedzi, aluminium niklu i tytanu. Cechy charakterystyczne metali i ich stopów to duża sztywność, ciągliwość, odporność na pękanie, dobra przewodność elektryczna i cieplna. </li></ul>Rys. 1 Odlew ze stopów brązu.
 4. 4. Podział metali i ich stopów
 5. 5. Do metali nieżelaznych zalicza się: <ul><li>Miedź </li></ul><ul><li>Aluminium </li></ul><ul><li>Magnez </li></ul><ul><li>Tytan </li></ul><ul><li>Cynk </li></ul>
 6. 6. Aluminium <ul><li>Dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny. Ma wysoką odporność na działanie wody i warunków atmosferycznych. Cechuje się małą gęstością. </li></ul><ul><li>Aluminium stosuje się do produkcji aparatury chemicznej, folii i powłok kablowych. </li></ul>Rys. 2 Aluminium
 7. 7. Magnez <ul><li>Ma małą gęstość. Jego właściwości mechaniczne są niskie. </li></ul><ul><li>Czysty magnez stosuje się głównie w pirotechnice. Wykorzystuje się go do wytwarzania stopów, a także jako odtleniacz i reduktor w procesach metalurgicznych. </li></ul>Rys. 3 Magnez
 8. 8. Tytan <ul><li>Jego cechy charakterystyczne to: duża wytrzymałość, mała gęstość, duża plastyczność i dobra odporność na korozję. </li></ul><ul><li>Tytan wykorzystuje się w przemyśle lotniczym i militarnym. </li></ul>Rys. 4 Tytan
 9. 9. Miedź <ul><li>Jej zaletą jest duża przewodność elektryczna. Ma również inne cechy charakterystyczne, takie jak przewodność cieplna, plastyczność, odporność na korozję. Jej wadą jest mała wytrzymałość i twardość. </li></ul><ul><li>Miedź wykorzystuje się w elektrotechnice, elektronice, budownictwie, komunikacji, budowie maszyn i okrętów. </li></ul>
 10. 10. Cynk <ul><li>Ma niską temperaturę topnienia, jest kruchy i odporny na korozję atmosferyczną. </li></ul><ul><li>Jest wykorzystywany do antykorozyjnego zabezpieczania stali. Stosuje się go również w ogniwach elektrycznych. </li></ul>Rys. 5 Cynk
 11. 11. Stopy żelaza z węglem <ul><li>Stopy żelaza są najliczniejszą grupą metali używanych przez człowieka. </li></ul><ul><li>Podstawowymi stopami stosowanymi w inżynierii są stopy żelaza z węglem. </li></ul><ul><li>Dzieli się je na: surówki, żeliwa i stale. </li></ul>
 12. 12. Surówka <ul><li>Surówką, będącą produktem wyjściowym w procesie otrzymywania stali i żeliwa, nazywa się stop żelaza z węglem, o zawartości ponad 2 % węgla i innymi składnikami (krzemem, manganem, fosforem i siarką). Siarka i fosfor są domieszkami szkodliwymi, bo siarka jest główną przyczyną kruchości stopu na gorąco, a fosfor – kruchości na zimno oraz pogarsza właściwości plastyczne i udarność stopu. </li></ul>
 13. 13. Rodzaje surówek Rys. 6 Mikrostruktura surówki białej podeutektycznej. Biała Szara Używana do dalszej przeróbki na stal Stosowana do dalszej przeróbki na żeliwo
 14. 14. Żeliwo <ul><li>Żeliwo zawiera 2 – 3 % węgla. Otrzymuje się przez przetopienie surówki z dodatkiem złomu żeliwnego stalowego w piecach zwanych żeliwiakami. Żeliwo ma dobre właściwości odlewnicze i stosuje się je do odlewania wielu części maszyn. Węgiel będący w żeliwie może występować pod dwoma postaciami: grafitu lub cementytu. </li></ul>
 15. 15. Żeliwo <ul><li>Żeliwo jest głównym materiałem konstrukcyjnym używanym w budowie maszyn. Żeliwa wysokiej jakości charakteryzują się dużą wytrzymałością, zdolnością do tłumienia drgań, odpornością na ścieranie i dobrą obrabialnością. Obok żeliwa szarego i białego występuje żeliwo modyfikowane, sferoidalne, ciągliwe i stopowe. </li></ul>
 16. 16. Żeliwo szare <ul><li>Żeliwo szare ma symbol Zl połączony z trzycyfrowym znakiem, opisującym minimalną wytrzymałość na rozciąganie. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami odlewniczymi, dużą wytrzymałością na ściskanie i małą udarnością. </li></ul>Rys. 7.Mikrostruktura żeliwa szarego ZL20.
 17. 17. Żeliwo białe i modyfikowane <ul><li>Żeliwo białe jest słabym materiałem na części konstrukcyjne, bo jest twarde i kruche. Używa się go głównie jako najważniejszy produkt do wyrobu żeliwa ciągliwego. </li></ul><ul><li>Żeliwo modyfikowane dostaje się przez dodanie do żeliwa, przy spuście z żeliwiaka, małej ilości modyfikatorów, którymi są: stop krzemu z wapniem, stop żelazokrzemu i aluminium, żelazokrzem. Modyfikatory są głównym powodem powstania odpowiedniej struktury z równomiernie rozłożonym grafitem. Żeliwo modyfikowane ma większą odporność na ścieranie i korozje niż żeliwo szare. </li></ul>
 18. 18. Żeliwo szare sferoidalne <ul><li>Otrzymuje się je przez złączenie magnezu lub ceru albo obu tych składników z ciekłym żeliwem. Skutkiem tego jest wydzielenie grafitu w postaci kulkowej. Takie żeliwo ma następujące cechy: znaczną ciągliwość, dużą wytrzymałość, dobrą lejność i obrabialność. </li></ul>Rys. 8 Mikrostruktura żeliwa sferoidalnego Zs4505
 19. 19. Żeliwo ciągliwe <ul><li>Powstaje ono przez długotrwałe wyżarzanie odlewów z żeliwa białego. Żeliwo to ma właściwości podobne do stali. Używa się go do wyrobu części armatury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, jak również do niektórych części maszyn rolniczych. </li></ul>Rys. 9 Mikrostruktura żeliwa ciągliwego szarego ZcC3208
 20. 20. Żeliwo stopowe <ul><li>Zawiera ono chrom, nikiel, aluminium, molibden, mangan, miedź i tytan. Żeliwo stopowe używa się do budowy aparatury chemicznej i kotłowej o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, termicznych lub chemicznych. Rozróżnia się następujące rodzaje żeliwa stopowego: żeliwo chromowe, żeliwo wysokomanganowe, a także żeliwo niklowe. </li></ul>
 21. 21. Staliwo <ul><li>Jest to stop żelaza z węglem odlewany do form odlewniczych i nie ulepszany plastycznie. Zawartość węgla w stali wynosi około 2%. Staliwo odznacza się gorszymi właściwościami od stali o tym samym składzie, czego powodem jest niejednorodność ziarna. Ma większą plastyczność niż żeliwo. </li></ul>Rys. 10 Mikrostruktura staliwa 35L
 22. 22. Rodzaje staliwa Staliwo węglowe konstrukcyjne Staliwo stopowe zawiera tylko pierwiastki pochodzące z wytopu, jak: węgiel, od którego uzależnione są właściwości mechaniczne, mangan, krzem, fosfor i siarka. zawiera ponadto pierwiastki wprowadzone celowo: nikiel, chrom, wolfram, molibden, wanad, które polepszają ich właściwości.
 23. 23. Sprawdź swoją wiedzę http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u547804q30295v-742570532

×