Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materiały ceramiczne

9,479 views

Published on

Charakterystyka materiałów ceramicznych

Published in: Education
 • Be the first to comment

Materiały ceramiczne

 1. 1. Temat nr 2 Materiały ceramiczne
 2. 2. Ceramika <ul><li>w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. </li></ul><ul><li>Obecnie, przez ceramikę rozumie się wszystkie tworzywa i wyroby nieorganiczno-niemetaliczne, w trakcie otrzymywania, których istotnym procesem jest obróbka cieplna w temperaturze powyżej kilkuset ° C, np. spiekanie lub prażenie . </li></ul>
 3. 3. Właściwości ceramiki <ul><li>Ma ona następujące właściwości: odporność na działanie wysokich temperatur i czynników chemicznych, dobre właściwości mechaniczne, dielektryczne i izolacyjne, duża twardość (odporność na ścieranie, ognioodporność). </li></ul><ul><li>Wady ceramiki to: mała wytrzymałość na rozciąganie (podatność na gwałtowne zmiany temperatury), podatność na uderzenia i kruchość. </li></ul>
 4. 4. Zastosowanie ceramiki <ul><li>Ma ona zastosowanie w licznych dziedzinach gospodarki: budownictwie, hutnictwie, elektronice, transporcie, przemyśle kosmicznym. Powszechne są także ceramiczne elementy wyposażenia domu: w kuchni- naczynia, niewielkie pojemniki, a w łazience armatura. Dużą popularnością cieszą się dekoracje z ceramiki. </li></ul>Rys. 1 Ceramiczno-żelbetowe belki stropowe
 5. 5. Zastosowanie ceramiki <ul><li>Wyroby ceramiczne często używane są w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, agresywnych substancji, a zwłaszcza wysokich temperatur. Dlatego z ceramiki produkuje się następujące materiały ogniotrwałe: osłony typu OSC, włókno cięte luzem, taśmy, maty ceramiczne, papier ceramiczny, ceramikę techniczną, elementy kotwiące, betony, cegły izolacyjne, płyty, moduły ceramiczne, masy, kleje i powłoki, rękawice ochronne. </li></ul>
 6. 6. Zastosowanie ceramiki <ul><li>W akwarystyce używa się ceramiczne kształtki do filtracji biologicznej, kule ceramiczne stosuje się do uzdatniania wody lub w procesie mielenia, także jako materiał ścierający lub do ochrony korozyjnej materiałów. </li></ul>Rys. 2 Pustak ceramiczny do stropu gęsto żebrowego
 7. 7. Podstawowe rodzaje ceramiki Głowice zapisu magnetycznego, nośniki magnetyczne Własności magnetyczne Ceramika magnetyczna Układy scalone, kondensatory, wibratory, zapalniki, nagrzewnice, termostaty Przewodnictwo elektryczne, własności izolacyjne, dielektryczne i piezoelektryczne Ceramika elektrotechniczna Zastosowanie Własności Typ
 8. 8. Podstawowe rodzaje ceramiki Sorbenty, katalizatory, sensory gazów, czujniki wilgotności Własności ad- i absorpcyjne, aktywność katalityczna, odporność korozyjna Ceramika chemiczna Lampy wysokiego ciśnienia, szkła przepuszczalne dla podczerwieni Przeźroczystość, polaryzacja, fluorescencja Ceramika optyczna Zastosowanie Własności Typ
 9. 9. Podstawowe rodzaje ceramiki Akumulatory, układy scalone, pojazdy elektryczne Przewodnictwo elektryczne i nadprzewodnictwo Ceramika nieprzewodząca Protezy Zgodność- neutralność biologiczna, odporność na korozję biologiczną Bioceramika Zastosowanie Własności Typ
 10. 10. Sprawdź swoją wiedzę <ul><li>http:// www.quiz-creator.com / qms /quiz.php?u547804q30796v1283446413 </li></ul>

×