Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kompozyty

2,023 views

Published on

Charakterystyka kompozytów

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kompozyty

 1. 1. Kompozyty
 2. 2. Kompozyty <ul><li>Jest to połączenie przynajmniej dwóch różnych materiałów w celu uzyskania ściśle określonych właściwości eksploatacyjnych nowego materiału. </li></ul><ul><li>Do najpopularniejszych kompozytów zalicza się: eternit, żelazo-beton i węgliki spiekane. </li></ul><ul><li>Umożliwiają one produkcję mocnych, lekkich i elastycznych konstrukcji. </li></ul>Rys. 1 Eternit
 3. 3. Budowa <ul><li>Kompozyt zbudowany jest z bazy i znajdującego się w niej drugiego składnika- zbrojenia o lepszych właściwościach mechanicznych. </li></ul>Rys. 2 Typowa struktura kompozytowego materiału odpornego na ścieranie
 4. 4. Budowa <ul><li>Zbrojenie występuje pod postacią proszku lub włókien. Dodaje się go do kompozytu w znacznej ilości. Polepszenie własności wyrobu i zmniejszenie kosztu wsadu surowcowego są głównymi zadaniami zbrojenia. </li></ul>
 5. 5. Budowa <ul><li>Bazą najczęściej jest polimer, bo ma mały ciężar właściwy i łatwo się kształtuje. Może być nią również metal i ceramika. Ma ona następujące zadania: </li></ul><ul><li>- przenosi naprężenie zewnętrzne na zbrojenie, </li></ul><ul><li>- utrzymuje razem zbrojenie, </li></ul><ul><li>- zapewnia wytrzymałość na ściskanie, </li></ul><ul><li>- zatrzymuje rozprzestrzenianie się pęknięć, </li></ul><ul><li>- nadaje wyrobom żądany kształt. </li></ul>
 6. 6. Klasyfikacja kompozytów ze względu na ich budowę wewnętrzną <ul><li>- kompozyty warstwowe- zbudowane są z kolejno ułożonych warstw osnowy i napełniacza, </li></ul><ul><li>kompozyty włókniste- umocnione są takimi włóknami jak taśmy, siatki, druty </li></ul><ul><li>- kompozyty in situ- otrzymuje się je bezpośrednio ze stanu ciekłego przez kierunkową krystalizację eutektyk. </li></ul>
 7. 7. Klasyfikacja kompozytów ze względu na ich budowę wewnętrzną <ul><li>- kompozyty umocnione cząstkami- w ich skład wchodzą sztucznie wprowadzane i równomiernie rozłożone cząstki węglików, azotów, tlenków, zakłada się, że im drobniejsze są cząstki napełniacza i im mniejsza jest między nimi odległość, tym wyższa jest efektywność umocnienia </li></ul>
 8. 8. Zastosowanie kompozytów <ul><li>Kompozyty z włóknami borowymi są wykorzystywane w lotnictwie i technice rakietowo- kosmicznej. Produkuje się z nich pionowe i poziome stabilizatory, stateczniki, lonżerony i obszycie skrzydeł. Kompozyty polimerowe stosuje się w wielu dziedzinach techniki, a mianowicie: w lotnictwie, kosmonautyce, okrętownictwie, transporcie, budownictwie i elektrotechnice. </li></ul>Rys. 3 Samolot zbudowany z wykorzystaniem kompozytów
 9. 9. Sprawdź swoją wiedzę <ul><li>http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u547804q30798v-1412957302 </li></ul>

×