E Model Presentació 080313

981 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E Model Presentació 080313

 1. 1. eModel Proyectos de Modernización Administrativa Local Març 2008
 2. 2. <ul><li>Aspectes administratius </li></ul><ul><li>Aspectes tècnics </li></ul><ul><li>Més informació </li></ul>
 3. 3. 1. Aspectes administratius
 4. 4. 1. Objecte de les subvencions <ul><li>Dotació 2008: 13.212.830 € </li></ul><ul><li>Objecte: </li></ul><ul><li>Modernización de la Administración Local mediante la utilización de tecnologías de la información con las finalidades siguientes: </li></ul><ul><ul><li>a) Mejora de los servicios de gestión y atención dirigidos al ciudadano. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Simplificación de los procedimientos e integración de los mismos con los de responsabilidad estatal y autonómica. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Instrumentalmente, la mejora de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones precisas para el cumplimiento de las finalidades señaladas en las letras anteriores. </li></ul></ul><ul><li>*Projectes enfocats al compliment de la LAECSP </li></ul><ul><li>Establecimiento de una sede electrónica para las relaciones con los ciudadanos </li></ul><ul><li>Facilitar los mecanismos de identificación y autenticación </li></ul><ul><li>Creación de registros electrónicos </li></ul><ul><li>Gestión y tramitación electrónica de procedimientos </li></ul><ul><li>Cooperación e interoperabilidad entre Administraciones </li></ul><ul><li>Participación en la Red Integrada de Atención al Ciudadano </li></ul>
 5. 5. 2. Beneficiaris <ul><li>Los municipios con población superior a 5.000 habitantes. </li></ul><ul><li>Los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, siempre que el proyecto objeto de subvención afecte a un conjunto de municipios que superen los 5.000 habitantes. </li></ul><ul><li>Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales, estas últimas en el ejercicio de las competencias que corresponden a las Diputaciones Provinciales, para proyectos propios o que afecten a un conjunto de municipios que superen los 5.000 habitantes, supuesto previsto en el apartado anterior. </li></ul>*Agrupacions de municipis i Consells Comarcals * Compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social durant tot període de tramitació de les subvencions. Es demanen certificats oficials que tenen un caducitat semestral i no poden ser substituïts per la presentació d’una declaració responsable.
 6. 6. 3. Calendari Plazo de presentación de solicitudes: Antes del 1 de abril de 2008 Plazo de resolución y notificación: Antes del 1 de julio de 2008 Plazo de adjudicación del Proyecto: Antes del 15 de noviembre de 2008 Plazo para remitir la certificación de adjudicación del Proyecto: Antes del 1 de diciembre de 2008 Plazo de ejecución: Antes del 1 de diciembre de 2009 * Es pot presentar la solicitud més tard del termini fixat si s’està encara a l’espera de l’Informe del subdelegat del govern. Ho ha de certificar el secretari per donar fe pública * Es poden demanar pròrrogues al termini d’execució de forma excepcional i amb una antelació de 15 dies naturals a la finalització del termini.
 7. 7. 3. Documentació a lliurar <ul><li>Workflow lliurament: </li></ul><ul><ul><li>Aprovació per l’ajuntament </li></ul></ul><ul><ul><li>Informe del subdelegat del govern </li></ul></ul><ul><ul><li>Informe de la Comisión Provincial de Cooperación del Estado con las Corporaciones Locales (10 dies màxim per l’aprovació). En el cas de Catalunya les competències estan delegades a la Generalitat (Consorci AOC) </li></ul></ul><ul><ul><li>En el cas de que el termini del 31 de març pugui ser superat amb l’espera dels esmentats informes es podrà emetre un certificat per part del secretari de l’entitat sobre el NO lliurament en termini. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enviament a la Direcció General de Modernización Administrativa del MAP </li></ul></ul><ul><li>Originals o còpies compulsades </li></ul>
 8. 8. 4. Altres qüestions d’interès respecte elements administratius <ul><li>Aportació estatal: màxim 50% del cost del projecte </li></ul><ul><li>Aportació del municipi: mínim un 15 % del cost del projecte </li></ul><ul><li>El cost del projecte a subvencionar tindrà la consideració de despeses d’inversió (Capítol 6) </li></ul><ul><li>Que el projecte no hagi estat adjudicat amb anterioritat a l’exercici econòmic de la subvenció </li></ul><ul><li>El no compliment dels terminis o d’altres obligacions lligades a les subvencions poden comportar reintegraments parcials o totals de l’import subvencionat </li></ul><ul><li>Es pot presentar més d’un projecte. En aquest cas s’han de classificar per ordre de preferència. </li></ul>
 9. 9. 4. Altres qüestions d’interès respecte elements administratius <ul><li>Reformulació de sol·licituds : </li></ul><ul><ul><li>Quan l'import de la subvenció de la proposta de resolució sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà instar del beneficiari la reformulació de la seva sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions de la subvenció. </li></ul></ul><ul><ul><li>En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds o peticions. </li></ul></ul><ul><li>La interlocució es fa amb l’ajuntament i no amb l’empresa que porta el projecte </li></ul><ul><li>S’estableixen uns requeriments de seguiment i d’avaluació que l’ajuntament està obligat a complir i a a provar </li></ul>
 10. 10. 2. Aspectes tècnics
 11. 11. 1. Valoració dels projectes <ul><li>Evaluación técnica de cada proyecto según los criterios de valoración  Calificación técnica. </li></ul><ul><li>Relación de proyectos según relevancia  Concurrencia competitiva </li></ul><ul><li>Estudio por la Comisión de Valoración  Propuesta de Resolución (propuesta de subvenciones según disponibilidades presupuestarias) </li></ul><ul><li>Criterios de valoració: </li></ul><ul><ul><li>La contribución del proyecto a mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información de las Administraciones públicas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Las posibilidades de reutilización por otras Administraciones públicas y, en particular, por Entidades Locales, de los productos y desarrollos resultantes del proyecto. </li></ul></ul><ul><ul><li>La utilización de estándares libres y software de fuentes abiertas. </li></ul></ul><ul><ul><li>La utilización de sistemas comunes de información promovidos por el Ministerio de Administraciones Públicas. </li></ul></ul><ul><ul><li>El grado de adecuación del proyecto a los objetivos fijados en el Plan de Acción Europea. </li></ul></ul>
 12. 12. 4. Altres qüestions d’interès respecte elements tècnics <ul><li>Memòria tècnica (resum executiu) </li></ul><ul><li>Projecte tècnic (més extens però orientat al projecte, a allò que és objecte de la subvenció) </li></ul><ul><li>Projectes orientats al ciutadà (no centrats en hardware o infraestructures) </li></ul><ul><li>Es valora molt els indicadors del projecte i el cronograma </li></ul>
 13. 13. 3. Més informació
 14. 14. 1. On trobar més informació? <ul><li>Informació General: http://www.csi.map.es/csi/eModel/ </li></ul><ul><li>Informació administrativa, tècnica i de seguiment: http://www.csi.map.es/csi/eModel/presentaciones.htm </li></ul><ul><li>Documentació i models per a la sol·licitud: http://www.csi.map.es/csi/eModel/presentaciones.htm </li></ul><ul><li>Email de contacte: emodel @ map.es </li></ul><ul><li>Telèfons de contacte: 91 273 37 97 / 91 273 36 26 </li></ul>

×