Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Способностите на Entalent да създава стойност, представени катоОбласти на експертиза и Модели на взаимодействие      ...
Brochure®                                                         ...
Entalent® Матрица Практики/Услуги (Practices/Services Matrix)                               ...
Услуги в областта на Управление на Компетенциите:                                     ...
Услуги в областта на Придобиване на Таланта:                                       ...
Услуги в областта на Развитие на Лидерството                                       ...
Услуги в областта на Надграждане на Компетенциите (Обучение и Развитие):                         ...
Услуги в областта на Талантът и Възнаграждението:                                     ...
Услуги в областта на Управление на Работното Представяне:                                 ...
Услуги в областта на Управление на Приемствеността и Кариерата:                              ...
10За да научите повече за               Запознайте се с някои от нашите публикации:Entalent’s Practices/Ser...
11Връзка с Entalent   Blog                                         Научете пове...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Entalents Practices Services Matrix

580 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entalents Practices Services Matrix

 1. 1. Способностите на Entalent да създава стойност, представени катоОбласти на експертиза и Модели на взаимодействие с клиентите ни. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent.
 2. 2. Brochure® 1 Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®.За Entalent®: В постоянният си стремеж да доставя трайна стойност на Entalent® е водеща компания за професионални услуги клиентите си, ние в Entalent® не спираме да търсим най-ефективните(Professional Services), която помага на организациите да подобряват модели на взаимодействие с клиентите си. В досегашните си проектипредставянето си чрез ефективни сътрудници и управление на сме успявали, чрез следнитеталанта. Нашата експертиза е резултат от десет годишна практика сповече от 2500 успешно завършени проекта и покрива следните Услуги:Практики по Управление на Таланта:  Talent Management Index® членство в Програмата Управление на Компетенциите (Competency Management) (TMI Program Membership) Придобиване на Таланта (Talent Aquisition)  Базирани на изследвания Консултантски Услуги Развитие на Лидерство (Leadership Development) (Research based Consultancy Services) Надграждане на Компетенциите (Competencies Development)  Аутсорсинг на Процеси по Управление на Таланта Талантът и Възнаграждението (Talent and Rewards) (Talent Management Processes Outsourcing) Управление на Работното Представяне (Performance Management)  Планиране и въвеждане на Системи за Управление на Таланта Управление на Приемствеността (Succession Management) (Design and Implementation of Talent Management Systems) Управление на Кариерата (Career Management)  Продажба на Инструменти, Методологии и Данни за Управление на Таланта (Tools, Methodologies and Data for Talent Management) Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 3. 3. Entalent® Матрица Практики/Услуги (Practices/Services Matrix) 2 Entalent®, 2011/NA-2011-044 Управление на Придобиване Развитие на Надграждане на Талант и Управление на Управление на Компетенциите на Таланта Лидерството Компетенциите Възнаграждение Работното Приемственост и Представяне Кариерата Консултантски Услуги Разработване на Стратегия, Напасване с Изпълнителното Ниво, Бенчмарк, Селекция на Системи и Пътна Карта на Въвеждането им, Измерване на Стратегията и Програмите, Съветнически Услуги. Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Управление на ТалантаСтатут на Доверен Съветник Създаване и Адаптиране на Компетентностни Модели, Набиране и селекция на Таланти, Въвеждане и Мобилност, Оценяване на Таланта и маркиране на Дефицитите, Обучение и развитие, Обучително Съдържание, Формално и Неформално Обучение, Договаряне на цели и Коучинг, Идентификация Потенциали, Дизайн на Възнаграждаване, Развитие на Лидерството. Планиране и въвеждане на Системи за Управление на Таланта Системи за Управление на Таланта интегрирано с Компетенциите, Системи за Придобиване на Таланта, Системи за Развитие на компетенциите (обучение и развитие), Обучителна Архитектура, Грейдинг Системи, Системи за Възнаграждение. Продажба на Инструменти, Методологии и Данни за Управление на Таланта Инструменти за Оценка на Таланта: Компетенции, Когнитивни способности, Личностни характеристики, Инструменти за оценка на Организацията: Организационен Климат, Организационна Култура, Библиотеки с компетенции, Методология за Развитие на Лидерството, Дизайн на уъркшопи, Симулации за надграждане на компетенции, Литература, Форми за оценяване и наблюдение. Talent Management Index® членство в програмата Участие в Изследването, Доклад Добрите Практики, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от имплементирани проекти, Модели на зрялост, Рамки за Управление, Доклади от Глобални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 4. 4. Услуги в областта на Управление на Компетенциите: 3 Управление на Компетенциите Консултантски Услуги Стратегия за Управление на компетенциите, Напасване на Управлението на компетенциите с Бизнес Стратегията, Програми за създаване и въвеждане на Компетенции, Избор на Метрики и Методи за Измерване на Управлението на Компетенциите. Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Управление на Компетенциите Създаване и Прецизиране на Компетентностни Модели, Провеждане на валидизиращи изследвания (Включително ЛокалноСтатут на Доверен Съветник Адаптиране на Модели), Въвеждане на Модели в организацията, Дефиниране на Прагови и Отличаващи нива на Компетентност Комбиниране на Функционални и Лидерски Компетенции, Периодично Осъвременяване на Компетентностни Модели. Планиране и въвеждане на Системи за Управление на Компетенциите Интегриране на Системите за Управление на Таланта с Компетенциите, Система за Придобиване на Талант базирана на Компетенции, Система за Обучение и развитие базирана на Компетенции, Кариерно Развитие, Приемственост и Компетенциите Продажба на Инструменти, Методологии и Данни за Управление на Компетенции Инструменти за Анализ на длъжностите, Инструменти за профилиране на длъжностите, Генерични Компетентностни модели, Лидерски Генерични компетнтностни модели, Библиотеки с компетенции (включително и лидерски), Данни от валидизиращи изследвания, Наръчник за провеждане на срещи за генериране на компетенции, Наръчник Метод на критичните инциденти. Talent Management Index® членство в програмата Участие в Изследването Управление на компетенциите, Доклад Добрите Практики, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от имплементирани проекти, Модели на зрялост, Рамки за Управление, Доклади от Глобални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 5. 5. Услуги в областта на Придобиване на Таланта: 4 : Придобиване на Таланта Консултантски Услуги Стратегия за Придобиване на Таланта, Изграждане на Работодателска Марка, Планиране на способностите на Таланта на базата на Необходимите бъдещи способности на организацията, Управление и Измерване на Придобиването на Таланта. Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Придобиване на Таланта Идентифициране на Източници и Резервоари, Комуникиране на Предложението (включително директно към желан кандидат),Статут на Доверен Съветник Съвпадение по формални показатели (Документи), Проверка референции, Компетентностно Базирано Интервюиране, Личностно профилиране и оценка на съвпадението, Център за Оценка, Въвеждане на служители, Стажантски програми. Планиране и въвеждане на Системи за Придобиване на Таланта Дефиниране на Стъпки на Процеса (процесите) по Придобиване, Избор и въвеждане на Информационна система, Обучение на Специалистите по Придобиване на Таланта, Интегриране с Компетенциите, Развитието и Представянето. Продажба на Инструменти, Методологии и Данни за Придобиване на Таланта Методология за Оценка и Предсказване на Мотивационна (с организацията) и Работна (с длъжността) съвместимост на сътрудниците, Наръчник за превръщане на компетенциите в Мотивационни и Личностови Характеристики, Знания и Умения, Личностни Въпросници, Компетентностни карти и скали за Интервюиране, Дизайн на център за Оценка, Тестове за знания . Talent Management Index® членство в програмата Участие в Изследването Придобиване на Таланта, Доклад Добрите Практики, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от имплементирани проекти, Модели на зрялост, Рамки за Управление, Доклади от Глобални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 6. 6. Услуги в областта на Развитие на Лидерството 5 : Развитие на Лидерството Консултантски Услуги Стратегия за Развитие на Лидерството, Анализ на бъдещата необходимост от Лидерски Способности, Оценка на настоящо и Избор на бъдещо Ниво на зрялост на Програмата за Развитие на Лидерството, Избор на Метрики и Методи за Измерване. Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Развитие на Лидерството Стратегия за развитие на Лидерството, Център за Развитие, Оценка на Лидерските способности на Сътрудниците иСтатут на Доверен Съветник Организацията, Оценка на Организационния климат и Организационната култура, Развитие на Лидерските компетенции (Индивидуален, Екипен и Групов Коучинг, Работа по Лидерски проекти, Самооценка и Обратна връзка, Менторинг, Симулации. Планиране и въвеждане на Системи за Развитие на Лидерството Сегментиране на Таланта и Идентификация на Сътрудници с Висок Потенциал, Програми за Развитие и Задържане на Ключови Сътрудници, Програми за Изпълнителното Ниво, Интеграция с Управлението на Приемствеността и Кариерното Развитие. Продажба на Инструменти, Методологии и Данни за Развитие на Лидерството. За Инструменти за Оценка на Лидерските Компетенции, Въпросници за Обратна връзка (включително 360 градуса базирани), Индивидуални планове за развитие, Дизайн на Групови Обучения за Развитие на Лидерски компетенции, Готови Тиймбилдинг програми, Специализирана литература и достъп до библиотеки с Теории, Игри и Симулации, Наръчници за Коучинг. Talent Management Index® членство в програмата Участие в Изследването Развитие на Лидерството, Доклад Добрите Практики, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от имплементирани проекти, Модели на зрялост, Рамки за Управление, Доклади от Глобални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 7. 7. Услуги в областта на Надграждане на Компетенциите (Обучение и Развитие): 6 : Надграждане на Компетенциите (Обучение и Развитие): Консултантски Услуги Анализ на Бизнес стратегията и идентифициране на бъдещата нужда на Организацията от Компетенции, Оценяване и Сегментиране на таланта и Идентифициране на Липсата на Компетенции, Таргетинг и Маркетинг на Програмите за Обучение. Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Надграждане на Компетенциите. Провеждане на Обучения по Продажби, Обслужване на клиенти и Мениджърски Умения. Разработване на ИндивидуалноСтатут на Доверен Съветник Обучително Съдържание (включително електронно). Обучение на Инструктори. Провеждане на Обучителни Програми (Серия от обучения), Провеждане на Комбинирано обучение (в зала и електронно), Уебинари, Он-лайн Симулации, Тестиране. Планиране и въвеждане на Системи за Надграждане на Компетенциите Избор на Обучителна Архитектура, Избор и въвеждане на LMS и LCMS системи, Интегриране с Компетенциите и Представянето, Съвместна работа по Обучително Съдържание, Системи за Управление на Познанието в Организацията. Измерване резултати. Продажба на Инструменти и Методологии за Надграждане на Компетенциите Готови обучителни модули на Обучения по Продажби, Обслужване на клиенти и Мениджърски Умения. Готово обучително съдържание (включително електронно). Наръчници за Инструктори. Индивидуални планове за развитие. Специализирана литература и достъп до библиотеки с Теории, Игри и Симулации. Методи, Форми и Тестове за Оценка на знания. Talent Management Index® членство в програмата Участие в Изследването Обучение и Развитие, Доклад Добрите Практики, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от имплементирани проекти, Модели на зрялост, Рамки за Управление, Доклади от Глобални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 8. 8. Услуги в областта на Талантът и Възнаграждението: 7 : Талантът и Възнаграждението Консултантски Услуги Философия на Възнаграждението, Организационен дизайн и Архитектура на Длъжностите, Предложение съдържащо Стойност за Сътрудниците (Employee Value Proposition), Стратегия за Въвеждане и Комуникиране на Система за Възнаграждение. Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Управление на Възнаграждението Оценка и Класификация на длъжностите чрез Global Grading System на Towers Watson, Дизайн на Базовото възнаграждение,Статут на Доверен Съветник Бенчмарк на Базовото Възнаграждение, Дизайн на Променливата съставка на Възнаграждението, Дизайн на Възнаграждението на Отдел Продажби, Бенчмарк и Дизайн на Придобивките, Дизайн на Възнаграждение на Изпълнителното Ниво. Планиране и въвеждане на Системи за Управление на Възнаграждението Избор на Технологична Платформа за Управление на Възнаграждението, Интегрирана Рамка на Системите за Възнаграждение с Управлението на Таланта и Кариерното Развитие. Продажба на Методологии и Данни за Управление на Възнаграждението Доклад Изследване на Възнагражденията, Доклад за Придобивките, Изследвания по поръчка, Бенчмарк Данни, Изследвания на Сътрудниците: Удовлетвореност и Ангажираност, Готови пакети от Измерители на Ефективността на Системата за Възнаграждение, Бенчмарк данни за Удовлетвореност и Ангажираност. Towers Watson Compensation and Benefit Survey ® членство в програмата Участие в Изследването Изследване на Възнагражденията (Towers Watson Compensation and Benefit Survey), Изследване по Индустрии, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от Глобални и Регионални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 9. 9. Услуги в областта на Управление на Работното Представяне: 8 Управление на Работното Представяне Консултантски Услуги Стратегия за Управление на Работното Представяне, Напасване с Бизнес Стратегията, Напасване с Организационната Култура, Разгръщане сред изпълнителното Ниво, Устойчивост и Адаптивност на Системата за Управление на Работното Представяне . Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Управление на Представянето Формулиране на целите по Представянето на Високи Нива (Организация, Департамент), Каскадно разлагане и напасване наСтатут на Доверен Съветник целите по Екипно и Индивидуално Представяне, Ревизия на целите, Създаване на Индивидуални Работни Планове, Създаване Условия за Изпълнение на Плана, Самооценяване и Оценяване на Представянето, Обратна Връзка, Развитие на Представянето. Планиране и въвеждане на Системи за Управление на Представянето Сегментиране на Таланта и Дизайн на Процес (Постоянни и Периодични дейности) по Управление на Представянето, Интегриране на Системите за Управление на Представянето със Обучението и Развитието, Възнаграждението и Кариерата. Продажба на Инструменти и Методологии за Управление на Представянето. Методология и Инструменти за Оценка на Представянето включваща: Форма за самооценяване, 360 градуса (включително клиенти и доставчици), Оценка на мениджъра, Методология и Инструменти за Калибриране на Представянето включваща: Разпределение на представянето на Сътрудниците, Класиране по представяне, Дневен ред на среща по Калибрирането. Talent Management Index® членство в програмата Участие в Изследването Управление на Представянето, Доклад Добрите Практики, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от имплементирани проекти, Модели на зрялост, Рамки за Управление, Доклади от Глобални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 10. 10. Услуги в областта на Управление на Приемствеността и Кариерата: 9 Управление на Приемствеността и Кариерата Консултантски Услуги Оценка на Зрелостта на Системата за Управление на Приемствеността и Кариерата, Дизайн на Стратегия за Управление на Приемствеността и Кариерата, Частичен или Пълен Аутсорсинг на Дейности по Приемствеността и Кариерата Комуникиране на ролята на Управлението на Приемствеността и Кариерата в Организацията. Идентифициране на ключовите иСтатут на Доверен Съветник критични Позиции. Оценка и идентифициране на Сътрудниците с Висок Потенциал, провеждане на срещи за Калибриране на оценките на сътрудниците, Фасилитиране на Срещи за Преглед на Таланта, Вземане на решение и План за Действие. иране Планиране и въвеждане на Системи за Приемствеността и Кариерата Избор на система за Управление на Приемствеността и Кариерата, Очертаване на Кариерните Мрежи, Планиране на Подвижността на Таланта, Интегриране със Системите за Обучение и Развитие и Управление на Представянето. Продажба на Инструменти, Методологии за Приемствеността и Кариерата. Инструменти за Диференциране на частта Потенциал от Частта Представяне в Компетентностният Модел, Асесмънт системи за оценка на Потенциала, Дневен ред на срещи по Калибрирането и Преглед на Таланта, Наръчник за водене на среща за Калибрирането и Преглед на Таланта, Системи за вътрешно търсене и Резервоари на Таланта. Talent Management Index® членство в програмата Участие в Изследването: Приемственост и Кариерата, Доклад Добрите Практики, Бенчмарк услуги базирани на изследването, Доклади от имплементирани проекти, Модели на зрялост, Рамки за Управление, Доклади от Глобални Изследвания. Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 11. 11. 10За да научите повече за Запознайте се с някои от нашите публикации:Entalent’s Practices/ServicesMatrix® се свържете с: Компетенциите и Компетентностните Модели – ядро на Интеграцията на Управлението на Таланта! Защо Британското Психологическо Дружество, поставя HoganБорислав Игнатов Personality Inventory® на челно място, сред Инструментите заНационален Лидер в Практиките по оценка на Личността*Управление на ТалантаТ: 02/490 00 84М: 0899/838365Е: b_ignatov@acebg.comВижте пълна информация за Борислав За най-високо представяне: Асесмънт център за СтажантскаИгнатов на: http://linkd.in/fjLmNE Програма 2011 във ФШЗИ Своге на Крафт Фуудс България Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011
 12. 12. 11Връзка с Entalent  Blog Научете повече за Talent Management Index®  Linkedin Entalent® е водеща компания за професионални Първото Българско Изследване на Добрите услуги, която помага на организациите да подобряват  Facebook Практики в Управлението На Таланта: представянето си чрез ефективни сътрудници и  Twitter управление на таланта. Със силата на консултантите,  Youtube Участвай в Talent Management Index®Първото познанието и технологиите, ние предлагаме решения Българско Изследване на Добрите Практики в  RSS в областите: Компетенции, Привличане на талант, Управлението На Таланта и вземи своя безплатен Лидерство, Развитие на компетенциите, бенчмарк доклад.Потърсете ни Възнаграждения, Представяне и Кариера. За да участвате в Talent Management Index® моля  Chat live свържете се с Entalent®. © 2011Entalent. Всички права запазени  Contact us NA-2011-017  Submit RFP Entalent’s Practices/Services Matrix® Entalent’s Practices/Services Matrix® - Задълбочен, интегриран и разбираем Модел на професионалните услуги предлагани от Entalent®/Юни 2011

×