Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technical seo with SemRush audit tool in 2018 - Nikola Minkov

403 views

Published on

Technical seo with SemRush audit tool in 2018 - Nikola Minkov - at Semrush and Serpact MeetUp in Sofia, October 2018 / https://serpact.com/semrush-stream/

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Technical seo with SemRush audit tool in 2018 - Nikola Minkov

 1. 1. Technical SEO with SEMRush Audit Tool in 2018 @n_minkov
 2. 2. @n_minkov@n_minkov
 3. 3. @n_minkov@n_minkov
 4. 4. @n_minkov@n_minkov
 5. 5. @n_minkov@n_minkov
 6. 6. ЗНАНИЕТО и КОНТАКТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА @n_minkov@n_minkov
 7. 7. Analyzing and fixing the most common technical SEO errors found on a website via the Audit Tool of Semrush. Practical tips and tips and prioritizing the issues. @n_minkov@n_minkov
 8. 8. @n_minkov@n_minkov
 9. 9. @n_minkov@n_minkov
 10. 10. @n_minkov@n_minkov
 11. 11. @n_minkov@n_minkov
 12. 12. @n_minkov@n_minkov
 13. 13. @n_minkov@n_minkov
 14. 14. @n_minkov@n_minkov
 15. 15. @n_minkov@n_minkov
 16. 16. @n_minkov@n_minkov
 17. 17. @n_minkov@n_minkov
 18. 18. @n_minkov@n_minkov
 19. 19. @n_minkov@n_minkov Redirect Chains and Loops Ако: http://serpact.com/1 → води към → http://serpact.com/2 → и това води към → http://serpact.com/3 → Това се нарича Redirect Chain ========= Трябва да стане: 1. http://serpact.com/1 → води към → http://serpact.com/3 + 2. http://serpact.com/2 → и това води към → http://serpact.com/3
 20. 20. @n_minkov@n_minkov Mixed Content Ако: Имате страници, които се зареждат от https, като в тях има съдържание, което се зарежда от http.
 21. 21. @n_minkov@n_minkov Duplicate Title tags Ако: - Имате продукти със сходни характеристики - Имате страници генерирани от филтър и те не са изключени за индексация, като можете да го направите от: - robots.txt - noindex - Имате под страници на категория, например блог или категория на продукти, но внимавайте
 22. 22. @n_minkov@n_minkov Duplicate Content Issue Ако: - Имате много на брой дублирани Title Tags, обикновенно ще имате и много на брой дублирано съдържание - Продукт с малко описание и на базата на останалото съдържание на страницата, то образува определена стойност - Footer - Header - Sidebar
 23. 23. @n_minkov@n_minkov Internal Link are Broken Когато: - Вътрешните връзки играят ключова роля за разпределяне на Page Rank (не онзи от 2009г.) - Проверявайте ги често
 24. 24. @n_minkov@n_minkov Incorrect pages - Sitemap Най-често са: - Счупени връзки - Редиректа не решава проблема, оправете си XML-а - Грешене canonical
 25. 25. @n_minkov@n_minkov 404 Най-често: - Можем да ги оставим - Можем да ги редиректнем с 301 - Можем да им сменим статуса на 410
 26. 26. @n_minkov@n_minkov Duplicate Meta Desc. И: - Поправете ги - Често са свързани с подобни продукти, под страници на категории или филтри - Може би означава, че трябва да погледнем и Title Tag-овете
 27. 27. @n_minkov@n_minkov Duplicate Meta Desc.
 28. 28. @n_minkov@n_minkov Други ● with incorrect certificate name ● with hreflang values ● within page source code ● with incorrect hreflang links ● couldn't be crawled (incorrect URL formats) ● with expiring or expired certificate ● with old security protocol ● have a WWW resolve issue ● couldn't be crawled (DNS resolution issues) ● have format errors ● have multiple canonical URLs ● have too large HTML size ● Robots.txt file has format errors ● don’t support secure encryption algorithms ● xml.sitemaps are too large ● have no canonical tag ● don't have title tags ● have no viewport tag
 29. 29. Page Speed @n_minkov
 30. 30. GOOGLE PAGE SPEED INSIGHTS @n_minkov
 31. 31. GTMETRIX @n_minkov
 32. 32. ОСНОВНИ ГРЕШКИ @n_minkov
 33. 33. ОСНОВНИ ГРЕШКИ @n_minkov
 34. 34. ОСНОВНИ ГРЕШКИ МИНИМИЗИРАЙТЕ СЪЩО и CSS и HTML @n_minkov
 35. 35. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( PAGESPEED ) 1. Определете размерите на изображенията 2. Избягвайте Query String на статичните ресурси 3. Използвайте възможно най-малко редиректи 4. Сервирайтe ресурси от еднакви URL адреси 5. Enable Keep-Alive @n_minkov
 36. 36. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( YSLOW ) 1. Използвайте по-малко HTTP requests 2. Избягвайте URL редиректи 3. Намалете DNS заявките 4. Използвайте cookie-free домейн за статичните си ресурси 5. Избягвате дублирани JavaScript и CSS 6. Използвайте CDN @n_minkov
 37. 37. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ) ВРЕМЕ НА ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ ГОЛЕМИНА НА СТРАНИЦАТА БРОЙ ЗАЯВКИ @n_minkov
 38. 38. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( Как става ? ) @n_minkov
 39. 39. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( TTFB + FCL ) @n_minkov
 40. 40. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( ONLOAD TIME ) @n_minkov
 41. 41. Structure Data @n_minkov
 42. 42. @n_minkov
 43. 43. @n_minkov
 44. 44. @n_minkov
 45. 45. НИКОЛА МИНКОВ CEO at Serpact serpact.com serpact.bg BG: 00359-885-014-972 USA: 001-650-264-9616 info@serpact.com БЛАГОДАРЯ ВИ! @n_minkov

×