Advertisement

Technical seo with SemRush audit tool in 2018 - Nikola Minkov

seo at Serpact Ltd.
Oct. 30, 2018
Advertisement

Technical seo with SemRush audit tool in 2018 - Nikola Minkov

 1. Technical SEO with SEMRush Audit Tool in 2018 @n_minkov
 2. @n_minkov@n_minkov
 3. @n_minkov@n_minkov
 4. @n_minkov@n_minkov
 5. @n_minkov@n_minkov
 6. ЗНАНИЕТО и КОНТАКТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА @n_minkov@n_minkov
 7. Analyzing and fixing the most common technical SEO errors found on a website via the Audit Tool of Semrush. Practical tips and tips and prioritizing the issues. @n_minkov@n_minkov
 8. @n_minkov@n_minkov
 9. @n_minkov@n_minkov
 10. @n_minkov@n_minkov
 11. @n_minkov@n_minkov
 12. @n_minkov@n_minkov
 13. @n_minkov@n_minkov
 14. @n_minkov@n_minkov
 15. @n_minkov@n_minkov
 16. @n_minkov@n_minkov
 17. @n_minkov@n_minkov
 18. @n_minkov@n_minkov
 19. @n_minkov@n_minkov Redirect Chains and Loops Ако: http://serpact.com/1 → води към → http://serpact.com/2 → и това води към → http://serpact.com/3 → Това се нарича Redirect Chain ========= Трябва да стане: 1. http://serpact.com/1 → води към → http://serpact.com/3 + 2. http://serpact.com/2 → и това води към → http://serpact.com/3
 20. @n_minkov@n_minkov Mixed Content Ако: Имате страници, които се зареждат от https, като в тях има съдържание, което се зарежда от http.
 21. @n_minkov@n_minkov Duplicate Title tags Ако: - Имате продукти със сходни характеристики - Имате страници генерирани от филтър и те не са изключени за индексация, като можете да го направите от: - robots.txt - noindex - Имате под страници на категория, например блог или категория на продукти, но внимавайте
 22. @n_minkov@n_minkov Duplicate Content Issue Ако: - Имате много на брой дублирани Title Tags, обикновенно ще имате и много на брой дублирано съдържание - Продукт с малко описание и на базата на останалото съдържание на страницата, то образува определена стойност - Footer - Header - Sidebar
 23. @n_minkov@n_minkov Internal Link are Broken Когато: - Вътрешните връзки играят ключова роля за разпределяне на Page Rank (не онзи от 2009г.) - Проверявайте ги често
 24. @n_minkov@n_minkov Incorrect pages - Sitemap Най-често са: - Счупени връзки - Редиректа не решава проблема, оправете си XML-а - Грешене canonical
 25. @n_minkov@n_minkov 404 Най-често: - Можем да ги оставим - Можем да ги редиректнем с 301 - Можем да им сменим статуса на 410
 26. @n_minkov@n_minkov Duplicate Meta Desc. И: - Поправете ги - Често са свързани с подобни продукти, под страници на категории или филтри - Може би означава, че трябва да погледнем и Title Tag-овете
 27. @n_minkov@n_minkov Duplicate Meta Desc.
 28. @n_minkov@n_minkov Други ● with incorrect certificate name ● with hreflang values ● within page source code ● with incorrect hreflang links ● couldn't be crawled (incorrect URL formats) ● with expiring or expired certificate ● with old security protocol ● have a WWW resolve issue ● couldn't be crawled (DNS resolution issues) ● have format errors ● have multiple canonical URLs ● have too large HTML size ● Robots.txt file has format errors ● don’t support secure encryption algorithms ● xml.sitemaps are too large ● have no canonical tag ● don't have title tags ● have no viewport tag
 29. Page Speed @n_minkov
 30. GOOGLE PAGE SPEED INSIGHTS @n_minkov
 31. GTMETRIX @n_minkov
 32. ОСНОВНИ ГРЕШКИ @n_minkov
 33. ОСНОВНИ ГРЕШКИ @n_minkov
 34. ОСНОВНИ ГРЕШКИ МИНИМИЗИРАЙТЕ СЪЩО и CSS и HTML @n_minkov
 35. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( PAGESPEED ) 1. Определете размерите на изображенията 2. Избягвайте Query String на статичните ресурси 3. Използвайте възможно най-малко редиректи 4. Сервирайтe ресурси от еднакви URL адреси 5. Enable Keep-Alive @n_minkov
 36. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( YSLOW ) 1. Използвайте по-малко HTTP requests 2. Избягвайте URL редиректи 3. Намалете DNS заявките 4. Използвайте cookie-free домейн за статичните си ресурси 5. Избягвате дублирани JavaScript и CSS 6. Използвайте CDN @n_minkov
 37. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ) ВРЕМЕ НА ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ ГОЛЕМИНА НА СТРАНИЦАТА БРОЙ ЗАЯВКИ @n_minkov
 38. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( Как става ? ) @n_minkov
 39. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( TTFB + FCL ) @n_minkov
 40. ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ( ONLOAD TIME ) @n_minkov
 41. Structure Data @n_minkov
 42. @n_minkov
 43. @n_minkov
 44. @n_minkov
 45. НИКОЛА МИНКОВ CEO at Serpact serpact.com serpact.bg BG: 00359-885-014-972 USA: 001-650-264-9616 info@serpact.com БЛАГОДАРЯ ВИ! @n_minkov
Advertisement