Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga relihiyon at paniniwala sa asya

192,744 views

Published on

Mga relihiyon at paniniwala sa asya

 1. 1. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA SA ASYA
 2. 2. Sikhism The 5ks of Sikh SHINTOISM Torii Gate
 3. 3. KAHULUGAN NG RELIHIYON 1. Ang relihiyon ay ang pagkilala ng tao sa isang kapangyarihang nakapaghahari sa lahat ng bagay at ang kanyang mga batas at utos ay sinusunod. 2. Ang relihiyon ay isang organisadong sistemang pananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos. 3. Ang relihiyon ay isang kalipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultural at pananaw sa daigdig na naguugnay ng sangkatuhan sa espiritwalidad at minsan ay sa moralidad
 4. 4. HINDUISM Nagtatag: Mga Aryan Banal na Aklat: Vedas Mga Aral: Sistemang Caste Reinkarnasyon Karma Samsara Nirvana Moskha Ritwal at Selebrasyon Taunang Pagbisita sa Ilog Ganges Pagkalat ng abo ng namatay sa Ilog Ganges Holi- ipinagdiriwang tuwing tagsibol, ginaganap ito bilang paggalang kay Siva Divali-bagong taon ng mga Hindu.
 5. 5. NIRVANA MOSKHA LIFE SAMSARA “GULONG NG BUHAY” KARMA DEATH REBIRTH
 6. 6. DIVALI
 7. 7. HOLI
 8. 8. BUDDHISM Nagtatag: Siddharta gautama Buddha Banal na aklat:Tripitaka o Three Baskets Mga Aral: Four Noble Truths Eightfold Path Middle Path Reinkarnasyon Nirvana Ritwal at Selebrasyon Ang mga monghe ay inaasahang mamuhay sa kahirapan, sa pagninilay-nilay at pag-aaral. WESAK- idinaraos tuwing mayo hangang Hunyo petsa ng kamatayan at kapanganakan ni Buddha sa iisang petsa subalit magkaibang taon.
 9. 9. FOUR NOBLE TRUTHS  Ang buhay at paghihirap ay hindi mapaghihiwalay. Ang sanhi ng paghihirap ay pagnanasa sa kapangyarihan. kasiyahan at patuloy na pamumuhay. Maaalis ang paghihirap kung aalisin ang pagnanasa. Maalis ang pagnanasa kung susunod sa Walong tunguhin.
 10. 10. WALONG LANDAS NG PAGBABAGO 1.Tamang 2.Tamang 3.Tamang 4.Tamang 5.Tamang 6.Tamang 7.Tamang 8.Tamang Pag-iisip Pananaw Intensyon Pagsasalita Pagkilos Hanapbuhay Pag-unawa Konsentrasyon
 11. 11. 2 Uri ng Buddhismo MAHAYANA- si Buddha ayn itinaas bilang Diyos na tagapagligtas mula sa pagiging guro. (Lumaganap Timog Silangang Asya) THEREVADA- nanatili si Buddha bilang guro at banal na tao(Myanmar, Thailand, Laos at Cambodia)
 12. 12. JAINISM Nagtatag: Mahavira Banal na Aklat: Kalpa Sutra Mga Aral: Kevala- katumbas ay Nirvana Ahimsa- di paggamit ng dahas Satya- katapatan Asteya- pag-iwas sa pagnanakaw Brahmacharya- buhay walang asawa Aparigraha- kawalan ng ari-arian Karma Reinkarnasyon Ritwal at Selebrasyon Paryushana-panahon ng kanilang pagtitika, pangungumpisal ng mga kasalanan at pag-aayuno.
 13. 13. SIKHISM Nagtatag: BABA NANAK/ GURO NANAK Banal na Aklat: Guru Granth Sahib Mga Aral: 5 KAKKARS 1. KESH- ang mga Sikh ay hindi pagpuputol ng buhok. 2. KANGA- nakatali ng maayos ang buhok 3. KARA- paggamit ng bangel na bakal 4. KIRPAN- pirmihang nakasukbit ang Espada o itak. 5. KACCHERA- pagsuot ng maikling pantalon bilang tanda ng kahandaan ng digmaan RITWAL AT SELEBRASYON BAISAKHI o KHALSA SIRJANA DIWAS- pista ng pagaani( APRIL 13) DIWALI- nangangahulugang festival lights
 14. 14. JUDAISM Nagtatag: Abraham Banal na aklat: Torah Mga Aral: Sampung utos ng Diyos Wailing Wall Kippah- pagtakip sa ulo ng mga Jew tanda ng paggalang sa kanilang panginoon. Batas Kosher Ritwal at Selebrasyon PURIM- pagdiriwang sa pagkaligtas ng mga Jew sa mga Persian. SABBATH- araw ng pagpapahinga ROSH HASHANAH- ang bagong taon ng mga Jew HANNUKAH- pag-alala sa muling pagkabalik ng templo ng Jerusalem.
 15. 15. Kippah- pagtakip sa ulo ng mga Jew tanda ng paggalang sa kanilang panginoon.
 16. 16. Wailing Wall
 17. 17. KRISTIYANISMO Nagtatag: Hesukristo Banal na Aklat: Bibliya Mga Aral: Sampung Utos ng Diyos Konsepto ng Impyerno at Langit Ritwal at Selebrasyon misa binyag komunyon kasalan Fiesta
 18. 18. ISLAM Nagtatag: Muhammed Banal na aklat: Koran Mga Aral: 5 Pillars of Islam 1. Shahadah- pananalig 2. Salah- panalangin 3. Zakat-paglimos o pagtulong sa kapwa 4. Saum-Pag-aayuno 5. Hajj- paglalakbay sa Mecca Ritwal at Selebrasyon Ramadan- Eid Ul Fitr Eid Ul-adha- pag-aalala sa pagsasakripisyo ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac
 19. 19. BLACK STONE SA MECCA
 20. 20. SHINTOISM Nagtatag: Mga katutubong Hapon Banal na Aklat: Kojiki at Nihon-gi Mga Aral: *Lahat ng Emperador ay Diyos *KAMI-banal na Espiritu na tinuturing na diyos ng mga Shinto. *Ang kalinisan ay nagbibigay sa Kami ng Kaiga-igayang impresyon sa isang Indibidwal. RITWAL AT SELEBRASYON * MATSURI FESTIVAL- tawag sa pag-aalay ng pasasalamat ng mga shintoismisters sa kanilang mga Diyos at Diyosa

×