l

ı l

>'| H#

ri <î:ız1ır:l<î:ry~î:ı rı ı Ek( ırıîzı s

ılcvl:: ıl l *lerrıııûı 6-* ıgııw ına.

l âlıâıiiılfı-Cîkîîl rı ...
kümeler cırcııscflğünzc. tümlcmınfarfçyafnzı öırfcşinı. Qçıişıın

A B A B
1. Aşağıdaki ifadeyi _enéadg hale getiriniz.
[(,...
kümeler cırcııscllğünzc. tümlcmınfarfçyafnza. öırllgsinı. @yy-nn

A B A B
1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz.
[um...
kümeler cırcııscllğünzc. tümlcmınfarfçyafnza. öırllgsinı. @yy-nn

A B A B
1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz.
[um...
kümeler cırcııscllğünzc. tümlcmınfarfçyafnza. öırllgsinı. @yy-nn

A B A B
1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz.
[(,...
kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışıın

A B A B
1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz.
[...
kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışın

1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. A B A B
[u...
kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışın

1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. A B A B
[u...
kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışın

1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. A B
[umay ...
kümeler circızscfßünzc. tümfcmınfarfçrafnzı öirfcşinz. Qçnşiın

1. Aşağıdaki ifadeyi _enéadg hale getiriniz. A B
[umay u(A...
î VE a" İİ. kü meler cı rcnscfıızc. tünıfcmc, farfça/nıa. öırllışını. ßçıışıın

1. Aşağıdaki ifadeyi _en_sa_d_e hale geti...
.  

›   rw mizi”- .

     
  

" & "s

` liği?? İDİ., 

 

..
ışıâıışigsızd..

î 'i-..al-ı-- E”

ğ... . ,- _ ...
.  

›   iii' ı-iıiıi- .

     
  

" & "s

` liği?? İDİ., 

 

..
ışıâıışigsızd..

î 'i-..al-ı-- E”

ğ... . ,...
.  

›   rw ı-iıiıi- .

     
  

" & "s

` liği?? fil., 

 

..
ışıâııiigsızd.

î 'i-..al-ı-- E”

ğ... . ,- _...
.  

›   rw ı-iıiıi- .

     
  

" & "s

` liği?? İTlv, 

 

..
ışıâııiigsızd.

î 'i-..al-ı-- E”

ğ... . ,- _...
iz* z m” .î . .İ W z z Ü -l .
.  

v   ra ı-iıi:- 

  

" & "s

` liği?? İTlv, 

 

..
ışıâııiigsızd.

î 'i-..al-ı...
v ' vb . s r i.:
'v s. "â v iii.

v   «ive- ı

 

" & "s

` liği?? İTlv, 

 

..
ışıâııiigsızd.

î 'i-..al-ı-- E”

ğ...
v"  v v 

*    iii! i-iıiıi- l vıl

     
  

" & "s

` liği?? İTlv, 

  

 

..
ışıâııiigsızd.

î 'i-..al-ı...
kü meler evrensel küme, tümûemafarkafma, âirllgsim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenler...
E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirfcşim. @mim

4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç
Şekilde bir sınıfta Ingili...
E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim

4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç
Şekilde bir sınıfta Ingil...
kü meler evrensel küme, tümûemcfarkafma. âirllvşim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenler...
E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim

4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç
Şekilde bir sınıfta Ingil...
kü meler evrensel küme, tümûemcfarkafnıa. âirllvşim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenle...
kü meler evrensel küme, tümûemafarkafnıa. âirllvşim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenle...
kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirlişim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenleri...
kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirlişim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenleri...
E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim

4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç

Şekilde bir sınıfta Ingi...
kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirlişim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenleri...
kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirllvşim. lğesışim

Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilenler...
E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim

4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç

Şekilde bir sınıfta Ingi...
E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim

4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç

Şekilde bir sınıfta Ingi...
kü meler eıvrensefküme, tümlêmefarkafmıı öirfeşim, lğesışim

' _ üç dili de konuşabilenler; ç

Şekilde bir sınıfta Ingiliz...
kümeler circızscffçüıızc. tümfcmıufarfçvafnzı öirllgsinz. &çnşiın
_ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardırA
6...
kümeler cırcnscffçüıızc. tümfcmıufarfçiıfnıı öırllgsinı. &çılgın
_ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardırA
6'...
kümeler cırcızsclfçüıızc. tümlcmlufarfçafnıı öırllgsinı. &çılgın

_ _. 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A
...
kümeler cırcızsclfçüıızc. tümlcmlufarfçafnıı öırllgsinı. &çsıışiın
_ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardınA
...
kümeler cırcızsclfçüıııc. tümlcmıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın
_ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardırA
...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlcmıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın

_ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. ...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlcmıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın

_ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. ...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın

_ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. ...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın

_ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın
_ _ : 9 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır....
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın

_ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın
6_ (A_ B)U(A nB)U(B_ A):9 8. Evrensel kume ıkı basamaklı...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnza. öirllçsını. @saşiın
6_ (A_ B)U(A nB)U(B_ A):9 8. Evrensel kume ıkı basamakl...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnza. öıçrllçsını. @saşiın
_ _ : 9 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardı...
kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnza. öıçrllçsını. @saşiın
_ _ : 9 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardı...
kümeler ırvrenseflğüme. tümßzmınfırßafmıı lîirfeşim. @ağın

8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A

6' (A- U A...
kümeler cırcrıscffçünıc. tiimfimiufarfçvnfnıı öırllgsını. &çılgın

e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='?

AuB

'ı

7_ A ve B gazetelerin...
kümeler cırcrıscffçünıc. tiimfimiufarfçvnfnıı öırllgsını. &düşün

e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='?

EAUB

'ı

7_ A ve B gazetelerin...
kümeler cırcrıscffçünıc. tiimfimiufarfçvnfnıı liırllgsını. &düşün

e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='?

EAUB

'ı

7_ A ve B gazeteleri...
kümeler LTİlTISLJRÃİİİİU. tümfimiufarfçşnfnıa. liırllgsını. &d.üşı`ın

e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='?

EAUB

'ı

7_ A ve B gazete...
kümeler LTİlTISLJRÃİİİİU. tümfimiufarfçşnfnıa. liırllgsını. &düşün

e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='?

EAUB

'ı

7_ A ve B gazeteler...
î VE 3 İİ. kü meler cı rcnşwinzc. lünıiumd, farfga/nıa. üıridşinı. &düşün

6. (A-B)u(AnB)u(B-A)='?

'ı

 

7_ A ve B gaze...
l Eli-T y' J. kü meler evrensel/işime, tümûımc, far&alma. ßiricşim. &dsişim

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgil...
l Eli-T y' J. kü meler evrensel/işime, tümûımc, far&alma. ßiricşim. &dsişim

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgil...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümüme, far&şalma. ßiridşim. &düşim

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere ...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere ...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere ...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere ...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere ...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere ...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım

9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere ...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım
9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere g...
l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım
9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere g...
:ima kümeler trı'rdıı.s°dl'&ümd, tümünün farm/ma. lîirfdşim. &dşişim
9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

024

1,016 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
696
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

024

 1. 1. l ı l >'| H# ri <î:ız1ır:l<î:ry~î:ı rı ı Ek( ırıîzı s ılcvl:: ıl l *lerrıııûı 6-* ıgııw ına. l âlıâıiiılfı-Cîkîîl rı ılel ine grev; ırıi; lîıılığlll k; ın s' _1 Nar Kilübllî ::'a'ı“ai<'ar3i veya f ı Çagallılrrıası yasa aısıaır, lullerı bize bilairiniz. g; Falls? 441:? ıiilu ©ı©r@ ınrı a ıl nı ı '// Aîıı / l .ısı ııî
 2. 2. kümeler cırcııscflğünzc. tümlcmınfarfçyafnzı öırfcşinı. Qçıişıın A B A B 1. Aşağıdaki ifadeyi _enéadg hale getiriniz. [(,ı'n3)'u(,ıu3')] 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C C A A B 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=Ar A-B=@=›AUB= ıi
 3. 3. kümeler cırcııscllğünzc. tümlcmınfarfçyafnza. öırllgsinı. @yy-nn A B A B 1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. [umay u(AuB')] [AuB'uAuB']' s 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C C A A B 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=Ar A-B=@=›AUB= ıi
 4. 4. kümeler cırcııscllğünzc. tümlcmınfarfçyafnza. öırllgsinı. @yy-nn A B A B 1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. [umay u(AuB')] [AuB'uAuB']' s[AuB']' s 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C C A A B 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=Ar A-B=@=›AUB= ıi
 5. 5. kümeler cırcııscllğünzc. tümlcmınfarfçyafnza. öırllgsinı. @yy-nn A B A B 1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. [(,ı'n3)'u(,ıu3')] [AuB'uAuB']' s[AuB']' s A'mB 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C C A A B 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=Ar A-B=@=›AUB= ıi
 6. 6. kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışıın A B A B 1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. [(,ı'n3)'u(,ıu3')] [AuB'uAuB']' s[AuB']' s A'mB 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; A-B C C A A B 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=Ar A-B=@=›AUB= ıi
 7. 7. kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışın 1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. A B A B [umay uı/ıuıırl] [AuB'uAuB']' s[AuB']' s A'mB 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C C B-A A-B A A B 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=An A-B=@=›.»luB= ıi
 8. 8. kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışın 1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. A B A B [umay uı/ıuıırl] [AuB'uAuB']' s[AuB']' s A'mB 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C ) B-A C A-B A A B B-(AUC 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=An A-B=@=>AUB= s", ıısı ıi
 9. 9. kümeler cırçrııscllğünıça tümûmçafarfççafnıçı Öırfcşını. &çalışın 1. Aşağıdaki ifadeyi _eaşadg hale getiriniz. A B [umay uı/ıuıırl] [AuB'uAuB']' s[AuB']' s A'mB 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C A B A-B B-A C ^ A B B-(Auc) [(Auı2)nC]-(An12) 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=An A-Bzûsnluß: s", ıısı ıi
 10. 10. kümeler circızscfßünzc. tümfcmınfarfçrafnzı öirfcşinz. Qçnşiın 1. Aşağıdaki ifadeyi _enéadg hale getiriniz. A B [umay u(AuB')]I [AuB'uAuB']' s[AuB']' s A'mB 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C A B A-B B-A C ^ A B B-(ALJC) [(Auı2)nC]-(An12) 3. Boşluklan doldurunuz. A-B=AnB' A-Bzûznluß: ~'g ıısı ıi
 11. 11. î VE a" İİ. kü meler cı rcnscfıızc. tünıfcmc, farfça/nıa. öırllışını. ßçıışıın 1. Aşağıdaki ifadeyi _en_sa_d_e hale getiriniz. A A B [umay U(AUB')]İ [AuB'uAuB']' s[AuB']' s A'nB 2. Taralı bölgeleri ifade ediniz; C C B-A B A-B ^ A B B-(Auc) [(Auß)nc]s(Anß) 3. Boşlukları doldurunuz. A-BılnB' A-B=®=›..luB=B U
 12. 12. . › rw mizi”- . " & "s ` liği?? İDİ., .. ışıâıışigsızd.. î 'i-..al-ı-- E” ğ... . ,- _ .. ' j ,, . ,H, gi› .-_.,›_s "' “iî-!WEETİJAENÜEF *imi 'i' s. ~ . . .. s ^._. .. f. , '- «r ' v - . n , -r .. . . , v , ş' s' › ' f' ' " ı _ ı ı ı W U , v! :ı 'ı ' ' r . . V r ' * : ş-,ıggısşc vı-vrr› *{:':'>* e., '(53 -ı "_'I.- sjsûa -r msj; :r: I:':-:"' ;-.' ıjggşmg -rz- .- :r a; ` ' - ' ; “ I "İ «Şpßl 'î _,â.ı,_ıwşfğ;,;,`..;l, ,î-İ . .:. ı*"'sî,`__,ı____`ı_;} l-iğâ., tığ, 'ı.'›' ~' - * .. . ..@°f.-;.~:°_^:ı* u ' ` . '- :r ' m' . "
 13. 13. . › iii' ı-iıiıi- . " & "s ` liği?? İDİ., .. ışıâıışigsızd.. î 'i-..al-ı-- E” ğ... . ,- _ .. ' j ,, . ,H, gi› .-_.,›_s "' ıér-ıisiusfıirgîwûeî *imi i' s. ~ . . .. - ^._. .. f. . '- «r ' v - . n , -- .. . . , v , ş' s' › ' f' ' " ı _ ı ı ı W İİ , v! :ı 'v ' ' . . . V r ' * : ş-,ıggısşs vur-sf› *{:':'>* e., '(53 -ı "_'I_- sjss-_ıa -r msj; :r: I:':-:"' ;-.' ıjggşmg -rz- ..- Li a; ` ' - ' ; “ I "İ ml 'î _,â.ı,._ıwşfğ;,;gı`..;l, ,î-İ . .:. ı*"'sî,`__,ı____,ı_;} l-iğâ., tı& 'ı.'›' -' - * .. . ..@°f.-;.~:°_^:ı* u ' ` . '- :r ' m' . "
 14. 14. . › rw ı-iıiıi- . " & "s ` liği?? fil., .. ışıâııiigsızd. î 'i-..al-ı-- E” ğ... . ,- _ .. ' j ,. . ,i, .i i... 'i iér-ıisiusfıirgîwûeî il!. 'i' s. v . . .. - ^._. .. f. . '- «r ' v - . n , -- .. . . v v , ş' s' v ' f' ' *v ı _ ı ı ı W İİ , v! :ı 'V ' ' . . . v v ' * : gegen::. vur-sf› *{:':'>* v-.. '(53 -v v›_-ı_`- sjss-_ıa -r msj; :r: I:':-:"' ;-.' ıvgvgrinıg -rz- ..- Li a; v v - ' ; “ v "İ «Şpßl 3 _,â.ı;._ıw.v_vi_fğ;.-,`..;l, ,î-İ . .:. ıvîîvıwij l-iğý, tı& 'ı.'›' -' - * .. . ..fi-ımiı” u ' ` . '- :r ' m' . "
 15. 15. . › rw ı-iıiıi- . " & "s ` liği?? İTlv, .. ışıâııiigsızd. î 'i-..al-ı-- E” ğ... . ,- _ .. ' j ,. . ,i, .i i... 'i iér-ıisiusfıirgîwûeî il!. 'i' s. v . . .. - ^._. .. f. . '- «r ' v - . n , -v .. . . v v , ş' s' v ' f' ' *v ı _ ı ı ı W İİ , v! :ı 'V ' ' . . . v v ' * : gegen::. vur-sf› *{:':'>* v-.. '(53 -v v›_-ı_`- sjss-_ıa -r msj; :r: I:':-:"' ;-.' ıvgvgrinıg -rz- ..- Li a; v v - ' ; “ v "İ «Şpßl 3 _,5.ı;._ıw.`_vi_{:;.-,`..;İ, ,î-İ . .:. ıvîîvıwij l-iğý, tı& 'ı.'›' -' - * .. . ..fi-ımiı” u ' ` . '- :r ' m' . "
 16. 16. iz* z m” .î . .İ W z z Ü -l . . v ra ı-iıi:- " & "s ` liği?? İTlv, .. ışıâııiigsızd. î 'i-..al-ı-- E” ğ... . ,- _ .. ' j ,. . (Vlı .i .-_..v.s 'i iér-ıisiusfıirgîwûeî il!. 'i' s. v . . .. - ^._. .. f. . '- «r ' v - . n , -v .. . . v v , ş' s' v ' f' ' *v ı _ ı ı ı W İİ , v! :ı 'V ' ' . . . v v v * : gegen::. vur-sf› *{:':'>* v-.. '(53 -v "_'I.- sjss-_ıa -r msj; :r: I:':-:"' ;-.' ıvvggşvnıg -rz- ..- L! a; v v - ' ; “ v "İ «Şpßl 3 _,v.ıA._ı,(.v_vv_{vİ;;.-,`..;İ, ,î-İ . .:. ıvîivýıîvığ vf-vğ?, tı& 'ı.'›' -' - * .. . ..fi-ımiı” u v ` . '- :r ' m' . "
 17. 17. v ' vb . s r i.: 'v s. "â v iii. v «ive- ı " & "s ` liği?? İTlv, .. ışıâııiigsızd. î 'i-..al-ı-- E” ğ... . ,- _ .. ' j ,. . (Vlı .i .-_..v.s 'v' iér-ıisiusfıirgîwûeî il!. 'i' s. v . . .. - ^._. .. f. . '- «r ' v - . n , -v .. . . v v , ş' s' v ' f' ' *v ı _ ı ı ı W İİ , v! :ı 'i ' ' . . . v v v * : gegen::. vur-sf› *{:':'>* v-.. '(53 -v "_'I.- sjss-_ıvs -r msj; :r: I:':-:"' ;-.' ıvvggşvnıg vr:- ..- Li a; v v - ' ; “ v "İ «Şpßl 3 _,v.ıA._ıv(.v_vv_{vİ;;.-,`..;İ, ,î-İ . .:. ıvîivýıîvığ vf-vğ?, tı& 'ı.'›' -' - * .. . ..fi-ımiı” v. v ` . v- :r ' m' . "
 18. 18. v" v v * iii! i-iıiıi- l vıl " & "s ` liği?? İTlv, .. ışıâııiigsızd. î 'i-..al-ı-- E” ğ... . ,- _ .. ' j ,. . (Vlı .i .-_..v.s 'v' iér-ıisiusfıirgîwûeî il!. 'i' s. v . . .. - ^._. .. f. . '- «r ' v - . n , -v .. . . v v , ş' s' v ' f' ' *v ı _ ı ı ı W İİ , v! :ı 'i ' ' . . . v v v * : gegen::. vur-sf› *{:':'>* v-.. '(53 -v "_'I.- sjss-_ıvs -r msj; :r: I:':-:"' ;-.' ıvvggşvnıg vr:- ..- Li a; v v - ' ; “ v "İ «Şpßl 3 _,v.ıA._ıv(.v_vv_{vİ;;.-,`..;İ, ,î-İ . .:. ıvîivýıîvığ vf-vğ?, tı& 'ı.'›' -' - * .. . ..fi-ımiı” v. v ` . v- :r ' m' . "
 19. 19. kü meler evrensel küme, tümûemafarkafma, âirllgsim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve Al- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabiIenIentümü-ç en fazla bir dil konuşabilenler; a+c+f+g -ış İngilizce konuşamayanlar; 5. [[iu(A'nB)]n[An(A'uB)H,uB=?
 20. 20. E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirfcşim. @mim 4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç Şekilde bir sınıfta Ingilizce, Almanca ve en az iki dil konuşabilenler; b+ç+d+e Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. en fazla iki dil konuşabiIenIenıümü-ç İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş ?n fazla bir d" konuşabileğevr; a+c+f+g Ingilizce konuşamayanlar; a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. ` c+e+f+g E .. .. uç dılı de v v I konuşamayanlar; g 5- HÃUU nßlinlinßi ußm ußz? İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve AI- manca konuşanlar; b
 21. 21. E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim 4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç Şekilde bir sınıfta Ingilizce, Almanca ve en az iki dil konuşabilenler; b+ç+d+e Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. en fazla iki dil konuşabiIenIenıümü-ç İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a" fazla bir d" konuşabileğevr; a+c+f+g Ingilizce konuşamayanlar; a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. ` c+e+f+g E üç dili de /"_v. v I konuşamayanlar; g 5- Hiu(i nB)]n[.in(.i ußm ußz? İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve AI- manca konuşanlar; b
 22. 22. kü meler evrensel küme, tümûemcfarkafma. âirllvşim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve Al- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabiIenIentümü-ç en fazla bir dil konuşabileıler; a+c+f+g İn ilizce konu ama anlar; g ş y `.. c+e+f+g 5. [[<ıýliv(v,i:rvi_ıi)]n[/ın(lı'oıi)]]'o3=v2 [(AuA')n(AuB)]
 23. 23. E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim 4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç Şekilde bir sınıfta Ingilizce, Almanca ve en az iki dil konuşabilenler; b+ç+d+e Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. en fazla iki dil konuşabiIenIenıümü-ç İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a" fazla bir dll konuşabileğevr; a+c+f+g Ingilizce konuşamayanlar; a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. ` c+e+f+g E üç dili de /"_v. v I konuşamayanlar; g 5- Hilmi nßnnlirmil ußm ußz? İngilizce ve Almanca [MU Amma um] konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve AI- manca konuşanlar; b
 24. 24. kü meler evrensel küme, tümûemcfarkafnıa. âirllvşim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve Al- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabiIenIentümü-ç en fazla bir dil konuşabileıler; a+c+f+g İn ilizce konu ama anlar; g ş y `.. c+e+f+g 5. [[<ıýliv(v,i:rvi_ıi)]n[/ın(lı'oıi)]lo3=v2 [(AuA')n(AuB)] E? / AuB
 25. 25. kü meler evrensel küme, tümûemafarkafnıa. âirllvşim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve Al- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabiIenIentümü-ç en fazla bir dil konuşabileıler; a+c+f+g İn ilizce konu ama anlar; g ş y `.. c+e+f+g s. [iiliýiiniinilioanioiszv [(AuA')n(AuB)] E? / AuB
 26. 26. kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirlişim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve AI- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabilenlentümü-ç en fazla bir dil konuşabileıler; a+c+f+g Ingilizce konuşamayanlar; `. c+e+f+g 5- liiiivıiivvı-wılluivv [liu/»iioiııußil [(A^A')u(A^B)] E AuB
 27. 27. kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirlişim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve AI- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabilenlentümü-ç en fazla bir dil konuşabileıler; a+c+f+g Ingilizce konuşamayanlar; `. c+e+f+g 5- liiiivıiivvı-wılluivv [izgu/»floirivßil [igw/Aiuiinßi] E / Q AuB
 28. 28. E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim 4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç Şekilde bir sınıfta Ingilizce, Almanca ve en az iki dil konuşabilenler; b+ç+d+e Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. en fazla iki dil konuşabiIenIenıümü-ç İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a" fazla bir dll konuşabileğevr; a+c+f+g a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. Iflglllzce k°"”5amaVa'E"Fc+e+f+g E üç dili de î konuşamayanlar; g 5. HvvA Ün[_4n(,4'Uß)]TUßz? İngilizce ve Almanca AU AU B ,İ, A B konuşan,, ,v ,v v, liE < vi] ii. M v» l] sadece İngilizce ve AI- A _ A n13 manca konuşanlar; b
 29. 29. kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirlişim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve AI- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabilenlentümü-ç en fazla bir dil konuşabileıler; a+c+f+g Ingilizce konuşamayanlar; `. c+e+f+g 5. Hilmi'nB)]n[irmiußlnıußz? ..s/fm ßiuiymiußß ßiniyminßn ıâ//ET/ AuB v AnB :v›[(AuB)n(AnB)] uB
 30. 30. kü meler evrensel küme, tümûemafarğafmıı öirllvşim. lğesışim Şekilde bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. E üç dili de konuşamayanlar; g İngilizce ve Almanca konuşanlar; b + ç sadece İngilizce ve AI- manca konuşanlar; b üç dili de konuşabilenler; ç en az iki dil konuşabilenler;b+ç+d+e en fazla iki dil konuşabilenlentümü-ç en fazla bir dil konuşabileıler; a+c+f+g Ingilizce konuşamayanlar; `. c+e+f+g 5.[iuiinBHr{iniiuBHluB=? _.s---"""" / H{gğVmAUBÜ U{gf%mA^BÜ B1/ %3/ AuB n sv›[(AuB)n(AnB)]'uB AnB
 31. 31. E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim 4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç Şekilde bir sınıfta Ingilizce, Almanca ve en az iki dil konuşabilenler; b+ç+d+e Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. en fazla iki dil konuşabiIenIenıümü-ç İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a" fazla bir dll konuşabileğevr; a+c+f+g a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. Iflglllzce k°"”5amaVa'E"Fc+e+f+g E üç dili de î konuşamayanlar; g 5. HvvA Ün[_4n(,4'Uß)]TUßz? İngilizce ve Almanca [(4 A U RA n 3)] konuşanlar; b + sadece vingilizcev ve AI- A U B A n B manca onuşan ar, b ŞR/qußývv/vnß”. UBv AFİİİ” -vv“`"5rýîfî' U B' U B :
 32. 32. E! kü melez' evrensel' iümßme, farka/irili, lîirllvşim. @mim 4' _ üç dili de konuşabilenler; Ç Şekilde bir sınıfta Ingilizce, Almanca ve en az iki dil konuşabilenler; b+ç+d+e Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. en fazla iki dil konuşabiIenIenıümü-ç İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a" fazla bir dll konuşabileğevr; a+c+f+g a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. Iflglllzce k°"”5amaVa'E"Fc+e+f+g E üç dili de î konuşamayanlar; g 5. HvvA Ün[_4n(,4'UB)]TUßz? İngilizce ve Almanca [( 4 4 U [(4 n 3)] konuşanlar; b + sadece vîngilizcev ve AI- A U B A n B manca onuşan ar, b ŞRAUByW/vnßnv UBv E Avvv-îitývv v -vv“`"5rýîfî' U B :
 33. 33. kü meler eıvrensefküme, tümlêmefarkafmıı öirfeşim, lğesışim ' _ üç dili de konuşabilenler; ç Şekilde bir sınıfta Ingilizce, Almanca ve en az iki dil konuşabilenler; b+ç+d+e Fransızca bilenlerin dağılımı verilmektedir. en fazla iki dil konuşabilenlentümü-ç İstenenleri, adetlerin belirtilmesi için verilmiş a" fazla bi" dil kanuşablleılğr; a+c+f+g a,b,c,... harfleri ile gösteriniz. I"9'l'ZC° k°lwşamaVall`lfijFc+e+f+g E " d'l`d uç ıı e sv konuşamayanlar; g ilmi'nB)]n[i rmiußlnlußz? Les/v& İngilizce ve Almanca [(4U4')n(4UB)] [(4n4v)u(4n3)] k I ;b+ / / / / onuşan ar ç E Q sadece İngilizce ve AI- A U B A n B manca konuşanlar; b z› RA U B)n(A n Bu: U B _____...._ E / v” Avusvue-s
 34. 34. kümeler circızscffçüıızc. tümfcmıufarfçvafnzı öirllgsinz. &çnşiın _ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardırA 6' (A B)U(AHB)U(B A) ` kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? ıi
 35. 35. kümeler cırcnscffçüıızc. tümfcmıufarfçiıfnıı öırllgsinı. &çılgın _ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardırA 6' (A B)U(AHB)U(B A) ` kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? ıi
 36. 36. kümeler cırcızsclfçüıızc. tümlcmlufarfçafnıı öırllgsinı. &çılgın _ _. 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A - B) U (A n B) UU; A) _ `) kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya M 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? ıi
 37. 37. kümeler cırcızsclfçüıızc. tümlcmlufarfçafnıı öırllgsinı. &çsıışiın _ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardınA 6' (A B)U(AHB)U(B A) ` kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? ıi
 38. 38. kümeler cırcızsclfçüıııc. tümlcmıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın _ _ :9 8.Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardırA 6' (A B)U(AHB)U(B A) ` kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? ıi
 39. 39. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlcmıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın _ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A - B) U (A n B) UU; A) _ `) kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? ıi
 40. 40. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlcmıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın _ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A - B) U (A n B) UU; A) _ `) kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70 + 60 = 130 2 ıi
 41. 41. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. &çsaşıın _ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A - B) U (A n B) UU; A) _ `) kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur ıi
 42. 42. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın _ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A - B) U (A n B) UU; A) _ `) kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur .'_^ ını ıi
 43. 43. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın _ _ : 9 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A B)U (A nßww A) ` kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O E A U B 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur .'_^ ını ıi
 44. 44. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın _ _ı 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A - B) U (A n B) UU; A) _ `) kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 5 AUB 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur .'_^ ını ıi
 45. 45. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnıı öırllçsını. @saşiın 6_ (A_ B)U(A nB)U(B_ A):9 8. Evrensel kume ıkı basamaklı dogal sayılardırsA kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 'ı 5 AUB 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70 + 60 = 130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur ıi .p ını
 46. 46. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnza. öirllçsını. @saşiın 6_ (A_ B)U(A nB)U(B_ A):9 8. Evrensel kume ıkı basamaklı dogal sayılardırsA kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 'ı 5 AUB 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman ı H ı sayısı; 98-10+1:45 7_ A ve B gazetelerinden en az bırını okuyanların 2 oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70 + 60 = 130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur ıi .p ını
 47. 47. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnza. öıçrllçsını. @saşiın _ _ : 9 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A B)U (A nßww A) ` kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 'ı 5 AUB 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 98-10+1__45 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların _ __ __ 2 _ _ oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun ğa';îs'î?'""°"'°' {12'15""'99} 'se eıema" °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70 + 60 = 130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur ıi .p ını
 48. 48. kümeler cırcızscllçüıııc. tümlimıufarfçııfnza. öıçrllçsını. @saşiın _ _ : 9 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A B)U (A nßww A) ` kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 'ı 5 AUB 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman A B t' .d b”. k I sayısı; 98;10+1:45 7_ ve gaze eerın en en az ırını o uyan arın . .. .. . v . . . 3 I b I l = 12,15,...,99 I olusturdugu bır grupta; A gazetesini grubun sğyîsıfggîîg İ: _S0 “se e ama" °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70 + 60 = 130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur ıi .p ını
 49. 49. kümeler ırvrenseflğüme. tümßzmınfırßafmıı lîirfeşim. @ağın 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A 6' (A- U AnB U _ =' kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya B› i > (B A› ° 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O _ı 5 A U B 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile bölünenler={10,12,...,98) ise eleman sayısı; 98-1O+1=45 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların _ __ __ 2 _ _ oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun :::?9"9'İîg'°"{12'15""'99} 'se “ama” %70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı ' +1 = 30 okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70 + 60 = 130 :>%30 iki gazeteyi de okur %70 sadece bir gazete okur
 50. 50. kümeler cırcrıscffçünıc. tiimfimiufarfçvnfnıı öırllgsını. &çılgın e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='? AuB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 70 + 60 = 130 :>%30 iki gazeteyi de okur 9/070 sadece bir gazete okur .p ını 3 î6 nın katları 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 98-10+1:45 2 3 ile böIünenler={12,15,...,99} ise eleman sayısı;99-l2+l:30 96~12+I=ı5 6 ıi
 51. 51. kümeler cırcrıscffçünıc. tiimfimiufarfçvnfnıı öırllgsını. &düşün e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 98-10 2 +1 :45 3 ile böIünenler={12,15,...,99} ise eleman sayısı;99-l2+l:30 96~12+I=ı5 6 î6 nın katları hem 2 nin hem de 3 ün katlarında sayıldığı için, 2 kez sayılır dolayısı 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur "e bir kez Çlkarllmasl gerekir 9/070 sadece bir gazete okur .p ını ıi
 52. 52. kümeler cırcrıscffçünıc. tiimfimiufarfçvnfnıı liırllgsını. &düşün e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 98-10+1:45 2 3 ile böIünenler={12,15,...,99} ise eleman sayısı;99-l2+l:30 96~12+I=ı5 6 î6 nın katları hem 2 nin hem de 3 ün katlarında sayıldığı için, 2 kez sayılır dolayısı 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur ile bir keZ Çlkerlimael gerekir 9/070 sadece bir gazete okur .p ını s(A):45+30-15: ii
 53. 53. kümeler LTİlTISLJRÃİİİİU. tümfimiufarfçşnfnıa. liırllgsını. &d.üşı`ın e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 98-10+1:45 2 3 ile böIünenler={12,15,...,99} ise eleman sayısı;99-l2+l:30 96~12+I=ı5 6 î6 nın katları hem 2 nin hem de 3 ün katlarında sayıldığı için, 2 kez sayılır dolayısı 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur ile bir keZ Çlkerlimael gerekir 9/070 sadece bir gazete okur .p ını s(A):45+30-l5:60 ii
 54. 54. kümeler LTİlTISLJRÃİİİİU. tümfimiufarfçşnfnıa. liırllgsını. &düşün e. (A-B)u(AnB)u(B-A)='? EAUB 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 98-10+1:45 2 3 ile böIünenler={12,15,...,99} ise eleman sayısı;99-l2+l:30 96~12+I=ı5 6 î6 nın katları hem 2 nin hem de 3 ün katlarında sayıldığı için, 2 kez sayılır dolayısı 70+ 60 =130 :>%30 iki gazeteyi de okur ile bir keZ Çlkerllmael gerekir 9/070 sadece bir gazete okur .p ını s(A):45+30-15=60:›s(A')=90-60= .a ı-.
 55. 55. î VE 3 İİ. kü meler cı rcnşwinzc. lünıiumd, farfga/nıa. üıridşinı. &düşün 6. (A-B)u(AnB)u(B-A)='? 'ı 7_ A ve B gazetelerinden en az birini okuyanların oluşturduğu bir grupta; A gazetesini grubun °/o70'i, B gazetesini ise grubun °/o60'ı okumaktadır. Grubun yüzde kaçı sadece bir gazete okumaktadır? 8. Evrensel küme iki basamaklı doğal sayılardır. A kümesi iki basamaklı doğal sayılardan 2,3 veya 4 e bölünenlerin kümesi ise s(A')=? E={10,11,...,99} s(E)=9O 4 ile bölünenler zaten 2 ile bölünenlerin içindedir 2 ile böIünenler={10,12,...,98} ise eleman sayısı; 98ğl0+lz4s 3 ile böIünenler={12,15,...,99} ise eleman sayısı;99;l2+l=30 9ögl2+l=ls f__________. '16 nın katları hem 2 nin hem de 3 ün katlarında sayıldığı için, 2 kez sayılır dolayısı 70+ 60 = 130 :>%30 iki gazeteyi de okur ile bir kel Çlkarllmael gerekir 9/070 sadece bir gazete okur . p ıe~ı s(A):45+30~l5:60:>s(A')=90-60=30 ;ı
 56. 56. l Eli-T y' J. kü meler evrensel/işime, tümûımc, far&alma. ßiricşim. &dsişim 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır"
 57. 57. l Eli-T y' J. kü meler evrensel/işime, tümûımc, far&alma. ßiricşim. &dsişim 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" ş gözlüklü lgözlüksüz l e ı K ` l
 58. 58. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümüme, far&şalma. ßiridşim. &düşim 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz l E x ı K ` l
 59. 59. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K i l
 60. 60. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K 17-x l
 61. 61. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K 17-x l x+3
 62. 62. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K 17-x l x+3 15+17-x+x+3=
 63. 63. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K 17-x l x+3 15+17-x+x+3=35
 64. 64. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K 17-x l x+3 15+17-x+x+3=35
 65. 65. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K 17-x l x+3 15+17-x+x+3=35
 66. 66. l Eli-T y' J kü meler drrdnsdf&ümd, tümûıme, far&alma. ßiridşim. &düşım 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" . gözlüklü lgözlüksüz E i x l 15-x K 17-x l x+3 15+17-x+x+3=35
 67. 67. :ima kümeler trı'rdıı.s°dl'&ümd, tümünün farm/ma. lîirfdşim. &dşişim 9_ Bir sınıfla ilgili aşağıda verilen bilgilere göre sınıf mevcudunu bulunuz. "erkeklerin sayısı 15 tir" A'B=AlB "gözlüklü kızlar gözlüksüz erkeklerden 2 fazladır" A_B = A Br "gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerden 3 fazladır" n .. .. .. .. .. .. A B : A' B' ş gozluklu lgozluksuz l U l n DE MORGAN H - I I İ E. 'i ı15* (AnB)=AuB K 17-x l x+3 SON 15+17-x+x+3=35

×