Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)

690 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 bouwinnovatie

VERSLAG
06 esa/estec
09 amfibisch bouwen

NIEUWS
03 scheepvaart- en transportcollege
05 material explorer
11 kerk maassluis
13 material skills

BOOOSTING
08 antwoordkaart
14 boook
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)

 1. 1. booosting JANUARI 2005 JAARGANG 16
 2. 2. Kern van het plan is dat Booosting als Verder is het van belang dat de huidige samenwerking met het onderwijs en platform van koplopers een spilfunctie de studenten wordt versterkt. Veel initiatieven voor bouwinnovaties zijn wil bekleden in de bouwinnovatie. afkomstig van jonge bedrijven . Het realiseren van innovaties in de bouw vergt daarbij heel veel van de betrokken bedrijven. Booosting wil die ambitieuze innovatieve bedrijven en organisaties steunen en wil dan ook een speciaal programma starten voor nieuwe koplopers in bouwinnovatie. > Geinteresseerd in deelname? > U bent van ha elkoml > Insc:hrijvenvia de antwoordkaart op pagina info@booosting.nl «
 3. 3. NIEUWBOUW SCHEEPVAART- EN TRANSPORT COLLEGE, COMPLETE n Rotterdam, op de kop van de Lloydpier, wordt de hoofdvestiging van h uiteindelijke positie gebracht. Voordat het zover was heeft er tict1eeOV:lart- en Transport College gebouwd. Dit is een wereldwijd ef overlegd plaatsgevonden tussen bouwers, onTV"prnPI~" en onderwijscentrum voor de maritieme en transportlogi en De Kil, die de inhijsing heeft verzorgd. Naast onderwijsvoorzieningen komen er in het gebouw is veel nagedacht over de consequenties die het inhijsen van dere diverse publieksruimten en een congrescentrum. De congresru zwaar object met zich mee zou brengen. Belangrijk onderwerp s een sterk beeldbepalend element van het gebouw dat, vanaf de tlol/enste e wijze waarop met de vervormingen van het bouwvolume zou rie bouwlagen van het zestien verdiepingen tellende gebouw, gegaan. Besloten is het glas in de gevels, dat zeer gevoelig is pectaculaire wijze uitkraagt. rvormingen, pas aan te brengen nadat het bouwvolume zou z Bijkomend voordeel van deze keuze was dat er een belangrij gebouw is ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten. ABT op het in te hijsen gewicht kon plaatsvinden. Om dezelfde reden het multidisciplinaire advies op het gebied van bouwku beton van de congreszaalvloer pas gestort toen het bouwvolume nstructie, geotechniek en bouwmanagement. Minder voor de hand liggend, maar eveneens lBC is de bouwkundig aannemer van het werk en is ndachtspunt, vormde de belasting op de kademuren als gevolg van ge5;electeerd voor dit project vanwege de wijze waarop het bedrijf tijdens gewicht van hijskranen en congreszaal. aangaf de uitkragende congresruimte te willen maken; namelijk congreszaal op de grond te bouwen en vervolgens in één keer tegen et goede verloop van de inhijsing illustreert dat denken over nr..t"hrir'.a" aan te hijsen. Voor de opdrachtgever was dit, vanuit dien iet schaalgebonden is. Ook op deze schaal leidt het tot succes! nsportlogistieke achtergrond, een zeer aantrekkelijk voorstel. Ook voor was het interessant. Het bood de mogelijkheid om deels met te werken, zodat de druk op de ambitieuze plann igszi ns verlicht kon worden. Bouwkunde Velp Heijmans lBC Florian, directeur Arno Kleisterlee oktober 2004 was het zover en is de congreszaal ingehesen. 368 3300 010-2662800 rme kranen hebben in 12 uur tijd de congreszaal vanaf het maaiveld naa abt-consult.nl www.heijmans.nl
 4. 4. al Explorer is gemaakt voor alle architecten , ontwerpers, producenten Bladeren door zoekresultaten met beelden > Alle producentinform ontwikkelaars die materialen zoeken én aanbieden. vinden> Informatie uitwisselen met vakgenoten> Eigen favorieten > Uitgebreide materiaaldocumentatie via pdf alle materiaal informatie via één heldere en gebruiksvriendelijke, Material Explorer wordt gelanceerd op de Internationale Bouwbeurs onbeperkt en gratis toegankelijke database beschikbaar te stellen, levert de Utrecht, 21 t/m 26 februari 2005. Materia opent dan tevens haar ni Material Explorer een aanzienlijke tijd· en kostenbesparing op. Via de materiaalexpositie én lanceert het boek: ' Material SkilIs , evolution Material Explorer kunnen materialen niet alleen worden gezocht op materiais '! trefwoord, materiaal groep, sensorische en technische eigenschappen , maar Het voornaamste doel van Materia is enerzijds het ondersteunen van ook op project of architect. creatieve proces van de architect en anderzijds producenten exposure te bieden via publicaties, tentoonstellingen en nu dus ook via de zoekmachine DE AANBIEDER 'Material Explorer'. Materia is onafhankelijk. De zoekmachine is gratis Nooit eerder waren dergelijke grote, specifiek op materiaal gerichte, toegankelijk als de gebruikers bereid zijn zich te registreren en op gezette wereldwijde doelgroepen als architecten, ontwerpers en producenten direct tijden vragen te beantwoorden over hun vakgebied. bereikbaar. In de Material Explorer zijn alle materialen uitgebreid gedocumenteerd met foto's , omschrijvingen en producentinformatie. Het ? 0-"_ ~. =-,.,- - - Cl ' "" ot · biedt ook de mogelijkheid om uitgebreidere materiaalinformatie als pdf- Materia document op te slaan of te bewaren in een persoonlijke en zelf te beheren A/ex de Ruiter favorieten map. De Material Explorer is naast een uitgekiende zoekmachine .-- .- "' - 0102132333 ook hét internationale communicatieplatform voor iedereen die zich info@materia.nl bezighoudt met materialen. De brug tussen architecten, producenten, www.materialexplorer.com ontwerpers en ontwikkelaars is hiermee geslagen. ... --.... - ,- - .. - .. ~ - .- - 0 __ SAMENGEVAT > Meer dan 1000 wereldwijd geselecteerde innovatieve materialen> Gratis toegankelijk! > Via www.materia.nl en www.materialexplorer.com > Zoeken op trefwoord, project of architect> Zoeken op sensorische eigenschappen Zie ook pagina 13 en 14 van deze nieuwsbrief > Zoeken op technische eigenschappen > Zoeken op materiaalgroep » ,_____________________..... 05
 5. 5. ~g- VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST BIJ ESA/ESTEC TE NOORDWIJK OP 8 OKTOBER 2004 MET STAPSGEWIJZE INNOVATIES VERDIEN JE MEER AANLEIDING VOOR VOORZITTER HARM BOOMSMA OM EEN POGING TE WAGEN EEN BEZOEK AAN HET EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) TE NOORDWIJK TE ORGANISEREN, WAS EEN GEBOUW. HOE KAN HET OOK ANDERS ZULT U DENKEN. Deze grootste Europese ESA-vestiging huisvest ESTEC, dat staat voo n In tegenstelling tot de voorbereidende gesprekken wordt veel meer European Space Research and Test Centre met ruim 2000 werknemers en ingestoken op het Site Management, door divisiehoofd Pau/ Cannock. Hij zo'n 1000 projecten per jaar. Hier wordt maandenlang vooral getest smijt met wat randvoorwaarden: 40 ha, 116 .000 m 2 gebouwoppervlak, 1800 simulaties tijdens landing, waarbij de controle zich richt op extreme kantoren, 60.000 bezoekers en 4500 conferentiegangers per jaar. Een omstandigheden als vacuüm en hoge temperaturen . veelheid van komen en gaan ; hoe ga je daar als organisatie mee om. Vanaf 2000 stelt Cannock zich ten doel : meer consistentie in de kantoor- Hier worden de experimenten opgezet. En dat is dus interessant voor ru imtes, een logische herindeling van directoraten 'and to eliminate baracks bouwers op deze branchevreemde vrijdagmiddag. Maar veel kennistransfer and portacabins'. van de ruimtevaarttechniek naar de bouw zit er niet in. In zeer rap tempo volgt een divers aantal voorbeelden in woord en beeld. From space komen Als voorbeeld van deze aanpak het nieuwe gebouw van ISS. In december o.a.: telefoon, pacemaker, pampers, viagramolecuul, mijndetectie en actieve 2003 de eerste tekeningen van het flexgebouw dat in horloges. Maar ook de Solarcar en autoraces en robots voor de auto- juni 2004 is gerealiseerd. Het wordt bestempeld als industrie. Voor kids een ademende pyjama en gebitsbrace. En materialen de kwalitatief beste accommodatie op het terrein, voor diverse branches als aërodynamische sportkleding voor zeilers, surfers, door de hoge kwaliteit van installaties, als airco en schansspringers en andere waaghalzen . Airbags, navigatiesystemen en licht- en luchtbeheersing, zonwering, slimme en natuurlijk telecommunicatie. En inderdaad, Teflon werd niet opgesomd, die fabel is dus nu de lucht uit. >. snelle constructie en de prefabricage van diverse m _ _ule s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-' _od _ _ _.
 6. 6. Directeur Gerrit Guis van Wagen bouw Accommodaties schetst slot nog een contralecture (hoe heet een tegenlezing eigenlijk in h veranderend gebruik van gebouwen: van tijdelijk naar semi-permanent naa ngels?) van één van Booostings vice-voorzitters: architect Frido äynamisch en permanent. Het nieuwe ISS kantoor dat zijn bedrijf ieuwamerongen van Arconiko Architecten. bouwde valt onder de laatste categorie en hij dankt beheerder Cannock Hij vindt het gefocus op techniek door ESA nou niet zo'n goed vn"rh,pplrl äiens geloof in deze bouwwijze. Het was dé voorwaarde voor de tnt"h,nrl ' voor de bouw. De bouw zou er veel beter aan doen zich m.b.v. m oming ervan. veel meer op de eindgebruiker te richten. 'Ontwerp eerst in details En van de toepassing van een nieuw universeel, slim unitsysteem (ook al aterialen. Design by addition, not by interaction.' Tot slot heeft hij zie je dat er aan de buitenkant niet van af) met een massieve betonvloe iedereen 'n kus! En op z'n Engels staat dat voor zijn denkwijze: keep Wagen bouw heeft zich in vijftig jaar van verhuurbedrijf ontwikkeld tot een simpie, stupid! bouwer van permanente (kantoor-)ruimtes. Met als grootste voordelen de korte bouwtijd en de strakke planning, een 'strict kostenregime' en zee~ En zo ging de plezierige middag met haar Engelse humor en gastvrijheid, goede afstemmingsmogelijkheden op de klanteisen. in de rook van een denderende raketlancering in Space Expo. Initiatiefnemer Harm Boomsma, voorzitter van Booosting en teven Zie ook www.wagenbouw.nl professioneel betrokken bij de productontwikkelingen van Wagen bouw, benadrukt de commerciële zin van een stapsgewijze aanpak van 'innoveren van producten. In het algemeen stelt hij 'Innoveer eerst in kl slimme stappen. Boor dan op 'n conventionele manier nieuwe markten aan ~il niet te snel veranderen. Weet dat deze gerichte benadering en we de meeste kans heeft op een groeiend positief financieel bedrijfsresultaat.
 7. 7. aart POSTZEGEL Booosting Scheepmakershaven 32 3011 VB Rotterdam o komt op maandag 21 februari 2005 naar de Booosting bijeenkomst op de Internationale Bouwbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht van 15.30 tot 18.00 uur met D personen. o bestelt het boek 'Material Skills evolution of materiais' van Materia met de eenmalige Bouwbeurskorting voor € 35 {ipv € 45}. (AVA) D aantal exempla(a}r(en} Betaling en levering op de Bouwbeursstand van Materia Hal 71 Dl24 (~V!>t~~a! "E~rAJ1~'! YOCl"-~l1I'1geslotenen bij Booosting ~ A ~ o--nr-----------------------------------~~ ~3i g"C g, . ~~S m ~ .., D) -. ~D>::S rT1 I "C~~ :i.(IQ .. I K en :e:: ~::s ti ;;;-e:~ <::s Q D> lil :::c m rn :e ~ 9 o 9.... :e Ö' 0 o .... 'TI -fW ~~ g-a: m ('"'")aJl--I ::s g- ~ :::cOc.... ~ (IQ '" ~ ~ ~ 1--1 A ~ C"" re> N N < .g C: mO N ::s~::r lil ~(IQ 0 r:: o C"" CO CO o 0 N IJ) N 0 : Dl L o 3 r---w D> !a ~ CD g- '" ~ rT1 o 0 ~ @~" -1°1--1 g.CD ~ _ ""' ~ vï "A,I ........ ~ UI ~. ~ 0 UI ~. W CO 0 .... VI o CD ~ ~~, UI . c..:::r ....... »enG') b~: o ~::s ........ ~ ~ ~ Dl 3 Dl .,-, ë§ :::c-ll--l s::::s~ ~ ~ E; 0 ~ ~ ~ ~ 1--11--12 cRi" ,.." • "C ::I: ~:z »2G') m 0> »G')m 1--1 b> -I 2 o bo --~-
 8. 8. GROOTSCHALIG BOUWEN OP HET WATER IS DOOR JURIDISCH DUIDElIjKHEDEN GEEN SPRAKE, AL GROEIT DE CONSUMENTE ESTAAG. TIJDENS EEN BOOOSTING·BljEENKOMST BIJ ABC ARKEN BOUW RK LEIDDE DAT TOT UITSPRAKEN ALS 'ER IS WATER ZAT, MAAR VEEL E BLIJKBAAR NIET BEWOONBAAR'. meeste juridische onduidel ijkheid heeft te maken met eigendom Ir. H. Schurink van Quintessens Procesmanagement wijst op de ingewikkeld eheer van de natte 'ondergrond' en de aangrenzende oever. Wat is d bestuurlijke besluitvorming: ' Die ontstaat doordat er veel partijen b van een drijvende woning, is het een roerend of onroerend goed betrokken zijn . Deze complexiteit vormt vaak de flessenhals bij de real isati is het een roerend goed , dan zijn bijvoorbeeld de welstandscriteria waterwonen .' Volgens Schurin k leidt dat al gauw tot de houding n toepassing. En waterwoningen zijn op dit moment bijna zond 'laten we er maar niet aan beginnen '. Toch concludeert hij dat ook met d itzondering roerende goederen . Daar is uiteraard niet iedereen blij mee. bestaande regelgeving het waterwonen prima is te realiseren , als m rvolgens is er een definitieprobleem : alleen al de vraag of het een schi steeds helder blijft dat water geen land is . woonboot of drijvende woning is, kan leiden tot langdurige juridisch aarkloverij. En daar hebben opd rachtgevers meestal geen zin in , zodat Het land-denken, bijvoorbeeld zoals in Vinex-wijken, kan Isnog niet aan dergelijke projecten beginnen . zonder meer wo rden geprojecteerd op het water ok bij gemeentelijke diensten zijn over het algemeen nog wein · .' Dat moet in de huidige constellatie vooraf rtrekkers te vinden. Ambtenaren vinden het amfibisch wonen maar al rden geregeld , aldus Schurink: ' Bovendien k een soort vrijbuiterij , zoals ze die op land al jaren kennen vanuit d Ike plek is anders. Er zijn geen vaste sjablonen ing over woonwagens . En dat betekent in de praktijk meestal : wel voor bouwen op het land . Hier ligt een aneren dan stimuleren . r de ministeries en de provincies, maa r ook voo
 9. 9. rs en jurist en: opstellen van een gunstig mogelijke verhouding te be pecifieke set van regels voor het ken tussen stijfheid en gewicht van zo ' ieuwe fenomeen 'd ri jvend goed '.' drijvend platform. Ri jcken: 'Wij zien h ant het gaat naast enkele grote zaken liefst dat architecten en m een waslijst aan kleine puntjes die kund igen gebouwen willen laten drijven geregeld moeten worden : van het maa r zonder de beperkingen die d 001 recht tot het baggerslib onder de normaliter aan vast zitten .' Hij gaat rijven de woning en van de huur- daarom vanuit dat zelfs b ubs idie tot het vaststellen van een hoogbouw op het drijvende pi ntuele OZB-waarde. mogelijk moet zijn. Rijcken bes k Schurink vindt dat we van ogen- overigens wel, dat het concept va ijnlijke nadelen het beste voordelen complete drijvende wijken in de huidi nnen maken . Hij denkt dan aan de constellatie nog een hoog 'Rudolf IVU'UL",,,, van waterberging in nieuw- karakter heeft. Vooralsnog is de focu uwwijken . Nu al ligt daar binnen- van ABC Arkenbouw dan ook gericht k de richtlijn van 12 procent kleinschalige projecten met drijve ppervlakte. Dat valt mooi te woningen . mbineren met geheel of gedeeltelijk drijvende woningen . als funderingsmethode in drassige gebieden (laagveen) of uite n kan de drijvende woning uitkomst bieden . In plaats van nderheien worden (grote) drijvende platforms gebouwd met daarop nl woningen, maar ook de infrastructuur, groengebieden etc. et principe van de onlangs geïntroduceerde drijvende kas is da baseerd. Bewoners behoeven in principe niet eens te weten dat ze op rijvend platform wonen, zoals ze nu vaak niet beseffen dat hun woning p hele lange dunne heipalen. Rijeken, industrieel ontwerper aan de Technische Universiteit Delft RUDO LF DAS nnovatiemedewerker van ABC Arkenbouw, presenteerde tijdens d sting-bijeenkomst de 'drijvende bouwsteen', een zeshoekig element grote velden aan elkaar is te koppelen. Het gaat om een modulai ningraatstructuur van polystyreen schuim-elementen. Bijzonder is dat schuim kanalen worden aangebracht, waarin met hogesterktebeton spaceframe wordt gevormd. De bedoeling daarvan is om een
 10. 10. NIEUWE KERK HH PAULUSPAROCHIE, M EEN DAK VAN BLADE ! 2~EPTEM~R ~OO4~~OR ~N LUY~D~ERSTE ~AA~ Blag GESLAGEN VAN DE NIEUWE KERK VOOR DE ANDREAS, PETRUS EN AULUSPAROCHIE IN MAASSLUIS. De Andreas, Petrus en Paulusparochie, ontstaan uit twee parochies, heefIJ a een weloverwogen proces besloten onder één nieuw dak verder te gaan. In nauw overleg met de gemeente Maassluis werd daar een geschikte locatie woor gevonden. Een markante, centraal gelegen locatie: de Groene Driehoe op de hoek van de Westlandseweg en de Maasdijk. Innovatief is het voorgestelde gebruik. De parochie was in staat los te komen van karakteristieke stereotyp Innovatief is de arch itectu u r. {kerkarchitectuur)beelden waardoor er ruimte was voor architectonisc Innovatief is ook de toegepaste tech n iek. onderzoek, specifiek toegespitst op deze opgave. Haar aanmoedigend ouding droeg bij aan deze architectuur: een ademende gelede ruimte. Naast de inzet op een goed functioneel gebouw werd in samenwerking met !:le ontwerpers op een aantal uitgangspunten ingezet: een plein, ee oegankelijk gebouw, een vernieuwende liturgische opstelling (vis à vis) en een sacrale uitstraling. Onder meer deze uitgangspunten hebben geleid tot dit ontwerp: 'Een da~ wan bladeren'. Het interieurbeeld is een 'ademende gelede ruimte' dat bestaat uit gebogen, onbegrensde vlakken waartussen zich lichtvensters met een eigen kleur bevinden. ntensieve samenwerking met de parochie en ruimtelijk onderzoek middels maquettestudies, hebben in hoge mate bijgedragen aan dit concept. ~----------------------~>
 11. 11. et gehele gebouw met voorplein wordt omzoomd door een groene zone. PLAN Het dak wordt uitgevoerd met een hoogwaardige membraantechniek, Op moment van dit schrijven (decembe ekend van luifels en paviljoengebouwen. Dit is vernieuwend voor een 004) wordt er vooral aan de detail- ermanent gebouw. engineering gewerkt. In onderzoek is op, elke wijze er met dag- en kunstlicht d ATERIAALLOOS, CONSTRUCTIELOOS juiste bijdrage geleverd kan worden aa Licht en ruimte vormen slechts de inzet voor deze sacrale architectuur. De (je liturgie van bijvoorbeeld feest- e chalen staan op een constructieve betonvloer, welke beschouwd kan edenkdagen, de tijden van het jaar e worden als bewezen techniek. Het dak, van gevels is eigenlijk geen sprake, bijzondere vieringen als doop, commu lIerminst. Gekozen is voor een dubbelmembraan. Er worden een binnen nie, trouwen rouw. Te denken valt aan de (joek én een buitendoek toegepast. De isolatie wordt op het binnendoe~ kleuren van de vensters en beamers die aangebracht. beelden en teksten kunnen projecteren. De totale constructie van de kerk bestaat uit een viertal daken en een kerktoren. Aangezien de vier daken elkaar bijna raken, moet extra aandacht oplevering me io 2005 worden besteed aan de uitbuigingen van de daken onderling. Ook moe ' opdrachtgever Kerkbestuur HH Andreas·, Petrus-, en Paulusparochie, rekening worden gehouden met de doorbuiging van het dak. Tussen de Maassluis aaken wordt namelijk een transparante gevel aangebracht met beperkte, Royal Haskoning Architecten verticale vervormingcapaciteit. Mari Baauw en René Olivier, projectarchitecten Het membraan wordt aangebracht op een stalen frameconstructie die het dviseurs Royal Haskoning (constructie) geraamte van de kerk vormt. Aangezien de beide doeken strak gespannen Freestyle Lighting (verlichting) moeten worden (om het 'klapperen' bij wind te voorkomen) ontstaan grote DGMR (diverse akoestische en bouwfysische aspecten) initiële spanningen in de constructie voordat externe belastingen optreden . TNO-Bouw: onderzoek brandgedrag membraan Binnen- en buitendoek worden excentrisch van elkaar aan de stalen bouwteam De Klerk Bouwen Staalconstructies boogconstructie bevestigd. Hierbij heeft het buitendoek een hogere Buitink Technology (membraan, advisering van Tentech) spankracht, om te grote doorbuigingen bij wind en sneeuw te voorkomen . Stewitech duurzaam B.V. (installaties) Dit zorgt voor initiële torsie in de boogspanten . Rodeca Systems (transparante gevels) publicatie 'Het kerkgebouw in het postindustriële landschap' Het gespannen membraan wordt beëindigd met een niet-constructieve 'flap' (Boekencentrum, 20°4, p. 227 - 244) (jie om de constructie gespannen wordt. De gevels tussen de schalen worden uitgevoerd met transparante isolerende kunststofpanelen. ? De inbouw wordt op traditionele wijze opgetrokken uit ondermeer puien en Royal Haskoning Architecten metal-stud wanden. Uiteraard is een aantal specifieke aansluitdetails Mari Baauw ontwikkeld. Veel onderzoek is gedaan naar ondermeer verkeers· en regengeluid, brandaspecten en ook detaillerings- en uitvoeringsaspecten. > 01°4433 609 www.royalhaskoningarchitecten.com
 12. 12. inspirerend en innovatief, dát zijn de honderd prikkelende Ilnt.nrr......tu.t. geoxideerde gevels. Gietijzeren trapconstructies vs. ragfijne glim samples die te zien, te voelen en te ervaren zullen zijn in de roestvaststalen gevels . En Romeinse betonconstructies tegenover nternationaal rondreizende expositie 'Material Ski lis, evolution of sculpturale architectuur van Calatrava. '. Voor het eerst te zien op op de Internationale Bouwbeurs 2005, De inhoud van deze tentoonstelling 'Material Skills, evolution of materials t/m 26 februari te Utrecht. wordt, net als haar succesvolle voorganger 'Future Materiais', opgenomen in een gelijknamig boek. veel besproken transparante beton Litracon, dat niet alleen constructief ook lichtdoorlatend is. Glas dat door intelligente materialen zonwerend Materia nodigt u van harte uit haar expositie te bezoeken! Materia biedt u, indien zelfreparerend kunststof, warmte-isolerend materiaal ontwikkeld door de gewenst, een gratis entreebewijs voor de Bouwbeurs aan (t.w.v. € 35.-). Aanvragen lichtdoorlatend natuursteen, kunststof met kleureffect, en nog véél kan via www.materia.n/. innovatief materiaal. ? V TRANSPARANT BETON UTRACON zullen projecten worden getoond waarin natuursteen, hout, organisch Materia '"""'rll""', staal, zink, aluminium, glas, keram iek, beton en kunststof een E/s Zij/stra ,p ,,',pnTlPIIP rol hebben gespeeld door de eeuwen heen. Elke materiaalgroep 0102132333 zijn eigen evolutie; van kolossale natuursteenbrokken voor de info@materia.nl iramides tot flinterdun translucent natuursteen. Van butzenglas tot www.materia.nl nstructief floatglas, van de zinken daken van Parijs tot strakke zwart Bouwbeurs hal 7, stand D124
 13. 13. afgesmeerde lemen muren naar <LUlm"'"u,,, ..,nu constructief glas. Isolatie van de IP"I~ht;nt'l,~r voor de gevel, lichtgewicht composieten. zit een verhaal achter! De korting is alleen voor Booosting aangeslotenen. De korting geldt alleen tijdens de Internationale Bouwbeurs, inhoud van de nieuwe materiaalexpositie Material Skills, evolution van 21 t/m 26 februari 2005 te Utrecht. malterlials die geopend wordt op de komende Internationale HOUWneIJrc;> U kunt het boek ophalen tijdens de Bouwbeurs bij Materia: zal tevens als dik naslagwerk verkrijgbaar zijn. hal 7, stand 0124. U dient contant te betalen. historie en de evolutie van de materiaal groepen hout, Het boek kan u niet worden toegestuurd. beton, glas, staal, aluminium, zink en kunststof worden, aan de beurs is het boek voor€ 45.- te koop bij de vakhandel en bij van vele voorbeelden, beschreven. Dit boek tracht, met een link ateria biedt u, indien gewenst, tevens een gratis entreebewijs voor toekomst, in een notendop deze ontwikkelingen inzichtelijk te aan (t.w.v. € 35.-). Aanvragen kan via www.materia.nl. als doel architecten bewust te maken van hun 'erfenis' aan mogel in de hoop dat het tot inspiratie leidt! Material Skills, evolution of materials 100 innovatieve materialen die in de gelijknamige expositie apt,r'lnrlt'l: Els Zijlstra , zijn beschreven in het boek met verwijzing naar de leverancier. ~ng~rer. Materia is rijk geïllustreerd met prachtige foto's van materialen en nrC';Pl"tPI1 ' go-80m1-2-9 € 45,- en € 35,- uitsluitend voor Booosting NG VOORDEEL (AVA) ~arlgelilot:enEm tijdens Int. Bouwbeurs 2005 biedt Booosting aangeslotenen een speciale Bouwbeurskorting 10 op het boek aan. U betaalt dan slechts € 35! Zie voor informatie over de gelijknamige tentoon- moet het wel even reserveren. Vul hiertoe de antwoordkaart in op pagi 'Material Skills, evolution of materiais' ook van deze nieuwsbrief. m,;,ruuv,;rr op pagina 13 van deze nieuwsbrief. > (AVA) voor Alleen Voor Aangeslotenen van Booosting«
 14. 14. Mei • : • : I' > Alcoa Architectuursystemen > MlLimrnllAm Constructies> BRS Staalwerken > Corus Colors > > Eaton Holec Laagspanning> Hobone> Holonite > Hunter > Limelight > Mat AJbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube ">,rur.zHr,,, > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw> Plaat> Platinox Special Products > Polyblock > Poly Products > RC > Rockwool> SAB-Profiel > Slavenburgs Bouwbedrijven> Somfil I e:ael'larJa> Trespa International> Ubbink Nederland> Wagenbouw N :Ac,conl'1modaties> Wentzei > ZNS Van Dam Geveltechniek < > Archipel Ontwerpers> Architectenbureau I o,estl!n-L'an Vliet> Het Architecten Consort > Arconiko Architecten> Atelier H den Berg Van der Breggen Architecten> Böhtlingk 'arc:hltectent,ur,~au > jan Brouwer> CEPEZED > EGM Architecten> Henket arcnlti~ctlm > jMDS > MAS architectuur> Mei Architecten en I,)~E:ae,nDC)Ulllers > MoveYou > MUA, Maurer United Architects > Piode > > Royal Haskoning Architecten> RPHS architecten> jan > Verburg Hoogendijk Architecten < • •• : • • > Friso Kramer> jaap Koning> Designers> Nippellnventions > Robin Hood Produkties > TNO . > Marcel Vroom < > Bouwen met Staal [mlDEnIl(l!JGJ > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > Eindhoven, faculteit Bouwkunde < <
 15. 15. ~g- SCHEEPMAKERSHAVEN 32 3011 VB ROTTERDAM TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL ------~---~--~~--~~--~~~~--~--~ CONTACTPERSOON :m alan4~ag 21 februari Platform voor Koplopers in bouwinnovatie, Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR A presentatie Toekomstplannen maandag en dinsdag 9 .00-17.00 uur donde rdag 9 .00 - 13 .00 uur REDACTIE «< A A ~o>enisdalg16 maart 2005 (zie pagina 01-02) bijeenkomst over Zonne-energie Alleen voor Booosting aangeslotenen Jolanda Steenhouwer VORMGEVING

×