Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)

737 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 kinderkunsthal villa zebra
05 aluminiumcentrum

VERSLAG
06 exploform
07 vrije vormen
09 inspiratoren geven zich bloot

NIEUWS
03 productontwikkeling: gezonde dosis naiviteit
13 fascinatie voor een moooi vak
14 scaffold 001
15 innovatie gevelleverancier
16 milieu investeringsaftrek

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)

 1. 1. 2000 jaargang 11 nr. 59 bijeenkomst 13 december 2000 , Kinderkunsthal li 'Ontwerp een semJI permanent gebouw in ..bet 11 useumpark, dat minimaal één ll en maximaal vijf jaar dienst kan doenll als kunst- en cultuurcentrum voor kinderen. 11 't Kinderhoofdkwartier krijgt een vloeropper- II vlak van 1900 m' , moet oneindig groot lijken en bevat lLIllLL1Vll.l:lI: ruimtes voor tentoonstellingen, work-shops, en filmvoorstellingen'. Zo ongeveer luidde de opdracht waar zes ontwerpteams tijdens een lWCIl"',llVU in de Academie van Bouwkunst Rotterdam op twee maart jJ. mee aan de slag moesten, opdracht van de organisatie 'Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa'. dagen later werd het winnende ontwerp unaniem door jury's van volwassenen en kinderen. Het ontwerpteam, Academie van Bouwkunde- Jaap van Dijk, Remco Rolvink en Ramon Knoester architect Jouke Post, kozen als thema 'Het hazenpad'. hazenpad is een zigzaggende hellingbaan, die de tentoonstellingsruimtes met elkaar verbindt. leidt van de begane grond naar de eerste verdieping. Er is gespeeld met de elementen hoog-laag en licht-donker. Het hazenpad begint met een smalle, hoge ruimte die hel licht is en die daarna geleidelijk overgaat in een heel lage, donkere ruimte', aldus Post. L -'
 2. 2. r , Het gebouw heeft onder meer een buitentheater met balkon, een beeldentuin op het dak, een waspIaats en een kookstrook, Kinderateliers en Kindercafé 'De H erriehal' . Via een ophaalbrug is er een verbinding met het Sophia Kinderziekenhuis. In de opgave voor het ontwerp van de Kinderkunsthal is besloten dat op basis van de bouwmethode van WE Accommodatie Service wordt gewerkt. Deze stalen units (6 x 3 x 3 meter) maken een snelle bouw mogelijk, die noodzakelijk is voor de opening in januari 2001. Juist het tijdelijke karakter van dit materiaal was aanleiding om de dynamiek van dit culturele gebouw te laten zien. 'Het is bijna een nieuwe vorm van bouwen: een leuk gebouw gemaakt van saaie dozen'. Op 1 november is de bouw gestart en op woensdag 13 december kunt u de Kinderkunsthal zelf bekijken. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 14:00 Ontvangst 14:15 De initiatiefnemer Jet Manrho 14:30 De projectmanager Leo van Tilburg, DS+V Gemeente Rotterdam 14:45 De ontwerpers: Jouke Post, :xx architecten en de studenten van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam 15:15 De bouwer Gijs Guisvan WB Accommodatie Service 15:30 Kijken 16:30 Napraten U bent van harte welkom' De Kook$trook L
 3. 3. • • • • • • • •, • • • 0 i1 t wik k e 1 n9 I~ Een gezonde dosis naïviteit? Als productontwikkelaar /adviseur loop ik al jaren tegen een fru stratie op. Je constateert en /of hebt volop nieuwe ideeën voor de bouwwereld , maar je kunt ze niet kwij t. Enkele industriële bedrij ven steken de nek wel ui t, maar helaas het overgrote deel niet. D aardoor komt er veel minder tot stand, dan mogelijk zou zijn. Over hetgeen bedrijven bij productontwikkelin g remt heb ik al eerder geschreven, m aar het feit is er. Omdat het sneller tot resultaat leidt en omdat het oo k geen eeuwige frustratie moet worden, neem je dan als productontwikkelaar bij gebrek aan een opdrachtgever zelf een nieuw concept ter hand. Je stopt er zelf energie (lees: tijd en geld) in. D at begint dan klein, maa r kan danig uit de hand lopen. Infra+, inmiddels in Booosting kringen voldoende bekend, is zo tot sta nd gekomen. Er was geen opdrachtgever te vinden die onze visie deelde. M et het gevecht dat je ook na de ontwikkel ing moet voeren om de ontwikkeling gefin ancierd, het product geproduceerd en in de markt geaccepteerd te krijgen (niem and wil immers proefkonijn zijn) vers trijken de jaren. De voorloper van Infra+ bego n in 1986 en lijkt nu 15 jaar later tot succes te leiden. D aartussen zit, naast een paar jaar stilstandverlies, vooral veel tijd van volharding, creativiteit, testen, bijstellen , en heel veel geleur en gespartel. Met financi ële inj ecties van een industriële opdrachtgever had het uiteraard veel sneller gekund. Productontwikkelaars/adviseurs hebben relatief ldeine orga nisaties. Soms zijn het zeer bewust zelfs eenmanszaken. Zeker in dat geval kun je je een avontuur als Infra+ eigenlijk niet veroorloven. Je moet immers een erg lange adem hebben en weten dat je als productontw ikkelaar m eestal pas een heel eind verderop in het traject je gelijk kunt halen. Je moet ook een beetj e eigenwijs zijn en er niet mee zitten dat buitenstaanders je met Don Quichotte associëren. Kortom, zonder een gezonde dosis naïviteit kom je er niet. M aar ontwerpers zouden het ook niet alleen hoeven te doen. D e industrie heeft immers belang bij goede ideeën en zo uden best af en toe in het diepe mogen springen en een on twikkelaar inschakelen. W aar ik in feite voor pleit is dat we met z'n allen samen sterk kunnen zijn. D e ideeën zijn er wel, maar je hebt (commerciële) panij en nodig die vertrouwen in je hebben en geloof hebben in een goede economische afloop van het traject. Partners die stap voor stap willen investeren, zich niet door hun accountant laten ringeloren en over de besproken dosis naïviteit beschikken. Booosting kan en moet meer zijn dan een platform om te netwerken. Dat vraagt o m actie en inspanning. Booosting heeft met LOOOP een prachtinstrument om industrie en ontwerpers samen te laten werken. Industrie: it's up to you) Jos Lichtenbelg Voo rzitter Booosting Directeur A+ Bureau voor bouwproductontwikkeling
 4. 4. Bereikbaarheid secretariaat H et secretariaat van Booosting is vanaf heden bereikbaar op maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur, op het u bekende adres in Delft: Booosti ng Postbus 596 2600 AN Delft T 015 - 270 2770 F 015 - 270 2771 E Booosting@ooo . nl www.OOO.nl/booosting Op woensdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur is Jofanda Steenhouwer te vinden op: 010 - 4135087 (telefoon/fax) Penningmeester J ohan Riezebos is per 1 september gestopt als penningmeester. Jos Lichtenberg is nu penni ngmeester a.i. en draagt de behartiging van de financiën per 1 januari 2001 over aan André Roelofien, directeur van Neonis Industrial Design & Corporate G raphics ui t Wormer. NAAM BEDRIJF I I ADRES POSTCODE X/00NPuATS TELEFOON o komt op dinsdag 14 november 2000 van 14.00 to 17.30 Ut naar het nIeuwe AluminiumcentrUTl te Houten met personen. Booosting o komt op woensdag 13 december 2000 van 14.00 tot 17.00 uur naar de Postbus 596 Kinderkunsthal te Rotterdam met personen. o wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (AVA) 2600 AN Delft (www.OOO.nl/booostingl Dit geldt Alleen voorAangeslotenen van Booosting. o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) PflrticiPfllllen: f 25,00 ) o bestelt de reader ' 10 jaar Booosting' (1 998) ( Niet-participanten: f 39,50 L .J
 5. 5. • , Het eerder geplande en, vanwege het EK Voetbal geca ncelde, bezoek aa n het nieuwe spectaculaire Aluminiu mcenrrum van 29 juni, zal nu plaatsvinden op dinsdag 14 november a.s. D e bouw zal dan in volle gang zijn. Zie voor verdere info www.OOO.nl/booosring/nieuws/aankondigingen en www.aluminium-info.nl en de nieuwsbrief nr. 57 van juni 2000. U bent van harte welkom! P R, 0 G R 'A M ,M APR '0 G RAM MAP R 0 q RAM M A 14:00 Ontvangst in het gemeentehuis van Houten Introductie door de opdrachtgever Paul Bruinsma, directeur Aluminium Centrum 14:05 'De concretisering van een droom' door de architect Micha de Haas 14:15 Het ontwerpproces van concept tot detaillering: 'Stabiliteit zonder afbreuk' door El'am Soetem, van TNO Bouw 'Uitwerking in hoofdlijnen' door Remco Wiltje1'van D3BN Den Haag 'Detaillering in de praktijk, de aluminium knopen' door Gel'hal'dJacobs, Arin 'Ruimtevakwerken steeds innovatiever' door Mick Eekhout, Octatube 15:15 Bezoek aan de bouwlocatie 16:30 'Installatietechnisch ontwerp op een klein oppervlak' door Ed Vonk, Huygen Installatie adviseurs 16:40 'Bouwmanagement van innovatieve projecten' door Thomas Lohse, Bouwteam General Contractors 16:50 'Het Rondeel, de trots van Houten' door Yvonne Lub, architectuurmedewerker Gemeente Houten 17:00 Discussie met hapje/drankje 17:30 Afsluiting Let op gewijzigde aanvangstijd!! In verband met het volle progmmma, verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn. L Geïnteresseerd in deelname? Ins via de antwoordkaart. .J
 6. 6. • , Verslag van de bijeenkomst bij Exploform op 7 maart 2000 maakt integratie van bouwproducten mogelijk Volgens Hugo Groeneve/dvan Exploform is het principe simpel: onder water wordt door m iddel van een explosie een vlakke stalen plaat met behulp van een matrijs gevormd tot een produkt. De matrijs is relatief goedkoop omdat deze wordt gemaakt van materialen als plaatstaal, betOn, MDF, hars, polystyreen etc. Belangrijk voordeel van deze techniek (explosievormen) is dat, tegen relatief lage kosten, complex gevormde producten met grote afmetingen in kleine series kunnen worden gemaakt. Een halve bol bijvoorbeeld met een diameter van 5 meter is geen bezwaar. En dat is aantrekkelijk voo r de bouw, want de bouw werkt graag met grote elementen. Groeneveld geeft buiten een demonstratie van explosievormen. Het explosief ligt bu iten de waterbak en is nog niet aangesloten. De aanwezigen kunnen het rustig en zonder gevaar van dichtbij bekijken . De springmeester vraagt vervolgens ons van de bak te velwijderen en op vei lige afstand van ca. 25 meter achter een lijn te gaan staan. De springmeester monteert de spri ngstOf. De aanwezigen stOppen de vingers in de oren. Dan volgt een explosie die het water hoog uit de bak doet slaan . Nieuwsgierigen willen al naar het werkstuk tOelopen, maar de springmeester vraagt nog even te wachten zodat hij de situatie kan controleren en het sein 'veilig' kan geven. Vervolgens schiet het gezelschap tOe. Het geëxplosievofmde werkstuk bestaat uit een roestvrij stalen plaat waarin in reliëf het woord 'Exploform' is gevormd. De naamplaat ziet er goed. De vraag rijst op wat je met deze techniek allemaal kunt doen in de bouw) Volgens Michiet Cohen zoekt de bouw naar gro tere en lichtere gevelelementen. Belangrijk daarbij is dat uitbundige vormen kunnen worden gerealiseerd. Vervelend zij n de kosten voo r matrijzen. Vormingstechnieken zijn te duur voor de bouwen kunnen bovendien alleen kleine producten aan. Toen Cohen jaren geleden over explosievormen in de USA las, is hij gelijk met TNO gaan praten. Het resultaat daarvan is Exploform: een samenwerkingsverband tussen TNO, Antonius Vesselheads BV en Van Dam, Fabriek van Plaat:verken BV. Cohen ziet vooral mogelijkheden op het gebied van integratie van functies met explosievormen. Bijvoorbeeld door een kozijn te explosievormen in een gevelelement. Een voorbeeld hiervan werd getOond: een sandwich gevelelement waarin in de buitenplaat een kozijn is geëxplosievormd. 'Een mooi en goed voorbeeld van hoe je versch illende bouwproducten in één element kunt integreren . Het samenstel wint duidelijk aan l<waliteit en het is bovendien met een minimum aan arbeid te monteren. Naast esthetische mogelijkl1eden biedt explosievormen dus ook duidelijk mogelijkheden voor het verbeteren van de integrale kwal iteit en het verlagen van de kosten' aldus Cohen. Nico Noort, algemeen bestu urslid L
 7. 7. r • Verslag van de bijeenkomst over 'Vrije Vormen' op 26 april 2000 in Krimpen a.d. Ijssel Vrije vormen in de architectuur Geen echt bedrijfsbezoek maar meer een symposium onder de titel: 'Vrije vormen in de Architectuur', met als onderliggend thema het aftasten van een mogelijke relatie tussen de bouwkunde en de scheepsbo uwkunde. Deze laatste discipline maakt al vanaf haar prehistorische ontstaan noodgedwongen gebruik van dubbelgekromde vlakken en heeft op dat gebied zowel in geometrische als in technische zin een uitgebreide kennis en ervaring. In de scheepsbo uw is design, engineering en production / manufacturing zeer nauw op elkaar betrokken en wo rdt tegenwoordig op grote schaal gebruik gemaakt van geïntegreerde software. Hoe anders is dat nog in de bouwkunde. Daar wordt de min of meer recente behoefte aan toepassing van dubbelgekromde vlakken niet ingegeven door stromingstechnische noodzaak, maar door enerzijds overwegingen van ideële aard en anderzijds door de mogelijkheden die door moderne computers worden geboden om al dan niet random geomerrieën te genereren, waarvan men zich vtoeger ternauwernood een voorstelling kon maken. In het kader van het branche-vreemde Booostingjaar leek het een mooie gelegenheid om eens bij de scheepsbouw een kijkje te nemen en deze te spiegelen aan de ontwikkelingen in de architectuur. De werf van Van der Giessen-De Noord te Krimpen a.d. Ijssel was zo bereidwillig om ons het een en ander te laten zien over ontwerp en productie van een schip. Om zowel overzicht als evenwi ch t in het programma te brengen, werden zowel jonge pas afgestudeerde ontwerpers alsook ervaren architecten, alsmede een vertegenwoordiger uit zowel de bouwkundige constructeurswereld met veel ervaring op het gebied van het dagthema, alsook uit de scheepsbouwengineering voor het houden van een korte inleiding uitgenodigd. Helaas moesten beide laatstgenoemden door omstandigheden op het laatste moment verstek laten gaan, zodat het zwaartepunt, tegen de bedoeling in, geheel op het architectonische ontwerpvlak kwam te liggen. L
 8. 8. r 11 , De s pr e ke r s Het ondelwerp werd door de verschillende wél aanwezige inleiders opgehangen aan eigen projecten. Erwin Hilbrands en Kees Draaisma on twierpen voor hun ingenieursexam en in Delft een nieuwe dierentuin in Em men. Als uitgangspunt hanteerden zij een beeld van verschuivende en botsende aardschollen, die de verschillende continenten representeerden en in hun gescheurde grensstroken afscheidingen vormden tussen de verschillende activiteiten . Hier lagen ook de routes voor het publiek, die al wandelend van het ene werelddeel naar het andere konden 'zappen'. Hun concept leverde niet alleen inspiratie op voor een organische vormgeving, maar ook voor een specifieke ontwerpmethode. Michel Post was afgestudeerd op een ontwerp voor 'Xanad u', een centrum voor een uitgaanscultuur, waar 'oud en nieuw' konden samengaan. Het resultaat was een amoebe-achtige structuur in het Amsterdamse IJ, half in en half uit het water, waarvan de vorm in hoofdzaak was bepaald door emoties met velw ijzi ngen naar mythologische figuren uit de klassieke oudheid. Zijn presentatie werd geheel verLorgd door een mengeling van video- en diaprojectie, welke door de beperkingen van de aanwezige apparatuu r niet helemaal tot zijn recht kwam. Lars Spuybroek legde aan de hand van een viertal proj ecten van zijn bureau uit, dat vrij e vormen eigenlijk helemaal niet zo vrij zijn, maar volledig worden bepaald door primitieven, waaraan een grote hoeveelheid geom etrische info rmatie is roegevoegd. Hij gebruikt bij zijn vormgeving diverse computerprogramma's, waaronder Maya, naast andere maquette-achtige hulpmiddelen. Karel Vol/ers tenslotte gaf een uiteenzetting over zijn studie naar gebogen vlakken, de door hem ontwikkelde methode om dergelijke vlakken te genereren en te klasseren, en de mogelijkheden, die dergelijke vlakken in verschillende categorieën kunnen bieden voor de architectuur. De s cheepsw e r f Het afsluitende bezoek aan de scheepswerf legde de nadruk op het proces van ontwerp en vervaardiging van onderdelen van de scheepshuid en op de getrapte assemblage daarvan. H et daarvoor geroonde enthousiasme van de deelnemers is een aanwij zing voor een zekere velwantschap tussen bouwkundigen en scheepsbouwers. In de kleine groepen die nog wat napraatten, is dat zeker nog verder ui tgewerkt. Een interessante, informatieve middag bij het grotendeels in de beroemde 'H al van Quist' ondergebrachte scheepsbouwbedrijf. Jan van der Woord, secretaris Booosting L .J
 9. 9. • , Ver s lag 2e Raa d van Advies ses s ie 17 mei 2000 Inspiratoren geven zich bloot Vier inspiratoren van Booo s ting leggen hun ziel bloot voor een aanda chtig gehoor in de grote zaal op de afdeling Bouwkunde van de TU Delft . M ick Eekhout, Eric Vreedenburgh, Marcel Vroom en Jan Brouwer met de respectievelijke thema's: 'D e toekomst van de bouw', 'O ntwerp en evol utie', 'W indows 2000', en 'D e verleiding van het verleden'. Mi ck Eek h o u t wi l b l ij v e n meevec h te n Onverwacht is er vanuit de hoek van de compurertechnologie een nieuwe kloof ontstaan russen ontwerper en uirvoerder. Architecten als Geh lY en Egeraat tekenen grillige vormen in glasconstructies, met geen enkel paneel hetzelfde en nog erger: geen knoop hetzelfde. G rote problemen en kostenoversch rijdingen bij uirvoering, maar Mick gaat er wel voor. O ude Booostingidealen als verandering toelaten in gebouwen, ze met het gebruik mee laten groeien, lijken achterhaald. H et Cenu'e Pompidou is nu na 25 jaar gerestaureerd en ziet er weer exact hetzelfde uit als bij oplevering. Piano zei ooit over dit gebouw: 'We wanted to change archi tecture', en dat gold voor zowel techniek als vormgeving. Die verandering is gekomen: industrial isatie heeft, ook na 12 jaar Booosting, een normale plaats veroverd in de bouw. M ick voelt zich van de 2e of3 e generatie achter de groten als Piano, Rice en Foster, zij gaven het voorbeeld. Toch zullen hun verhalen ook weer geschiedenis worden. H ij vraagt zich af of zijn verhaal en dat van Jan Brouwer door de volgende generatie wordt overgenomen. Gelukkig ziet hij nieuwe ontwerpers verschij nen die ook technisch goed onderlegd zijn. Producenten staan inmiddels meer open voor ontwerpers. Zelfs de aloude baksteen moet geloven aan vormveranderingen. De eco nomische, esthetische en technische levensduur moet in evenwicht gebracht worden. Mick wil zijn bijdrage blijven leveren aan het fascinerende gevecht russen bouwtechnologie en architectuur. Er i c Vr ee d e nbu rg h zo e kt h et toeval De term ind ustrieel ontwerpen dateert nog uit de 1g e eeuw. Eric zoekt flex ibiliteit: het wonen is bijvoorbeeld doellozer dan we denken: hoe kan industrieel bouwen hierop reageren? H et toeval en ook fo uten maken is interessant. De computer kan daarin een rol gaan spelen: die moet je dingen laten L .J
 10. 10. r doen waar een mens niet goed in is. Als voorbeeld krijgen we een video te zien van een experiment , in de computer waarbij wezens zichzelf doorklonen en onderling tot allerlei eigen vormen en interacties komen. Er ontstaat een wereld waar we als mens alleen met verbazing naar kunnen kijken. Maar er blijft een verschil tussen het menselijk denken en het computerdenken: de mens kan andere verbanden leggen. Een tweede video laat dat zien. Prachtig huis op een rots aan zee 'casa co me mi (een huis als ik)', gebouwd in de vorm van een grote trap door architect Malaparte. Daarin zijn allerlei verbanden en ook herinneringen gelegd, zoals alleen een mens dat kan. Het huis legt zo'n bijzondere relatie met het prachtige landschap, dat Malaparte ooit het volgende menselijke verband legde: 'Het huis was er al, ik heb het landschap ontworpen'. Eric gaat verder op zoek naar het toeval, voor zover dat kan. Marcel Vroom wil intelligentie Voor de periode die je vooruit wilt kijken, moet je even ver terug kijken. Marcel interesseert zich in de kennis die anderen reeds hebben ontwikkeld door het woord 'forgetting' uit te leggen als for-getting: het ligt voor het grijpen, het is er al, maar je moet het wel zien. In feite proberen we grip te krijgen op datgene wat we al weten en vooral datgene wat een ander weet. Marcel is op zoek naar intelligente producten: producten die kunnen communiceren met de gebruiker en met elkaar. Als je gaat koken moet de afZuigkap vanzelf aangaan, zodat je er niet te laat achter komt dat het hele huis naar spruitjes ruikt. Bewoners van intelligente woningen moeten, net als auto- bestuurders, altijd kunnen vertrouwen op de technologie. Toch blijft de huidige computersoftware nogal onderontwikkeld. Bill Gates zei ooit: als Windows 2000 in auto's zou zitten, duurt het twee minuten voor je kan starten en slaat de auto tijdens de rit minstens drie keer af. Daarom ziet Marcel de compurersoftware als de bouwnijverheid van de nieuwe economie. Hij sluit zich aan bij het voorstel van Eduard Böhtlingk om de naam Stichting Industrieel Bouwen te wijzigen, omdat deze de lading niet meer dekt. Hij denkt dan niet aan innovatief of inventief, maar aan intelligent. Deze Stichting Intelligent Bouwen NL wil de partijen aan de andere kant van de sloot overhalen de sprong te maken naar de nieuwe wereld, die van het industriële tijdperk, die van het intelligent bouwen, die van de innovatieve bedrijfstak, die van de nieuwe economie. Intelligente producten en wonen: dat zijn de thema's van Marcel. Maar intelligente woningen, worden die ook intelligent gebouwd? Jan Brouwer is weer op zoek naar de bron Terug naar de bton. Daartoe verschijnen zelfs dia's van vuur, water en kluiten aarde. Jan wil rust, maar ziet chaos om zich heen. Olie B. Bommel zei: 'We naderen de toekomst, Joost. Als we daar zijn, kunnen we even uitrusten'. Maar Jan kan nog niet uitrusten: de architectuur is hem veel te chaotisch. Wijs stelt hij vast dat we voortaan maar over bouwen moeten praten, dan komen we misschien weer bij architectuur uit. Ondanks het feit dat de architect nog steeds volop roem geniet (bekend maakt bemind) loopt hij nog steeds hopeloos achter bij de huidige technische ontwikkelingen. En helaas wordt die techniek, vooral op het gebied van de energievoorziening, steeds meer onzichtbaar: zeker als we de wereld krijgen die Marcel Vroom zo-even heeft geschetst. Architectuur is nu teveel vorm en te weinig inhoud. Jan ziet drie O's: onmacht, onwil en onwetendheid bij de huidige architect (en dat zijn beslist niet de Booosting O's). Hij pleit weer voor de architect die weet hoe hij het moet maken. Onder het motto: 'De wereld wordt beter als je het verleden koppelt aan het heden' gaat Jan verder op zoek naar de bron. Eduard Böhtlingk, architect en algemeen bestuurslid Booosting L .J
 11. 11. _:J.m.~i"I(._,- ___a....:g,,-e_n_d_a__-----, Activiteiten 2000/2001 dinsdag 14 november 2000 Nieuw Aluminiumcentrum te Houten (zie pagina 05 en NB 57 pag. 01-02) woensdag 13 december 2000 Kinderkunsthal te Rotterdam (zie pagina 01-02) donderdag 18 januari 2001 Duvedec te Veldhoven Nieuwjaarsborrel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanui t een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Booosting colofon Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage http://www.booosting.nl Contactpersoon: Jolanda Steenhouwer bereikbaar di en wo van 9.00 tot 17. 00 UUr en op do van 9.00 tot 13.00 UUr Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer D esign Druk: Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Paul Bruinsma, Berend Groeneveld, Jan Koelink en Prido van Nieuwamerongen, Eelke POltwer, Daniëlle Timmer, Yvonne van Wilderen .. Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Z ijlstra BuroA+ Materia Secretaris Jan van der Woord TU Delft (per 1-1-2001) Penningmeester And1"é Roelofien Neonis Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid Harm Boomsma Axys Innovations Lid NicoNoort Corus Colours L
 12. 12. • IJ , Nieuwe participanten ----- Arconiko Architecten contactpersonen : Frido van Nieuwamerongen en Jan Koe7ink, arch i tecte n ARC 0 N K 0 ARCONIKO ontwerpt gebouwen om bijvoorbeeld te wonen, te werken, te sporten of, indien gewenst, alles Weste r straat 40 tegelijk te doen. Wij doen dit met een optimistische kijk naar 3016 DH Rotterdam de toekomst. Vandaar ook onze interesse voor nieuwe T 010-4123181 technische mogelijkheden. F 010-4047597 Techniek is voor ons geen doel maar slechts een middel. Ons E arconiko@arconiko . com werkelijke doel is fraaie, goede en bruikbare ruimten voor mensen te ontwerpen. Nieuwe technieken en materialen benutten wij om dit doel te velwezenlijken. ARCONIKO heeft een duidelijke visie ontwikkeld over de verhouding tussen bouwen, architectuur en de toekomst. In Booosting verwachten wij te discussiëren met bedrijven met een grote innovatiekracht en een visie op hedendaagse ontwikkelingen. Voor producenten kunnen wij een brug vormen tussen een (nieuw) product en / of techniek en de architectonische ontwerpwereld. -, , ; . A+ Bureau voor De Horsten Bouwproducten EGM Architecten Bouwproduktontwikkeling Hunter Douglas HomaniOsorio Lobato Architecten ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Krupe Bomatex Hubert-Jan Henket Architecten Aldus bouwinnovatie Limburg Kozijnen Maurer Engineering BlesgraafBureau voor Bouwen & milieu Lime/ight Architecture and Media BDA Groep MBI Beton ir Daan Peters Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau De Meeuw Oirschot RPHS architecten D3BN Den Haag Octatube Space Structures Snelder . Vola. Petit Architecten dgmr raadgevende ingenieurs Oskomera Jan Timmers ing. Karel H Dekker Plastica Plaat Tum + Horsting Architecten Façade Consulting & Engineering Polyblock Verburg Hoogendijk Architecten GeNie Consult en Parmers Polynorm Bruynzeel Architectenbureau De Voogd Hiemch Engineering RCSystem Van Waes, Buro voor Architektuur Kettlitz Adviezen Reynolds Architectuursystemen XX architecten Leylandi Consultancy Reynolds Special Products Atelier Zeimtra, van der Pol Materia Rockwool , ": ' RGD, Directie Ontwerp & Techniek Saint-Gobain Glass axys innovatiom • Schoonderbeek & Parmers SBM Nederland Koning Industrial Design H de Wit Consultancy Somfj Nederland Neonis Ind. Design & Corporate Graphics Ingenieursbureau Zonneveld Trespa International Robin Hood Produkties •••• :t :,. Ubbink Nederland TNO Industrie Alliance Europe Unicom Nederland :'. " . Ballast Nedam IGB, Utrecht • VEBO Beton & StIUll Aedes, vereniging van woningcorporaties Bik Bouwprodukten Wentzei Bouwen met Staal BRS Staalwerken Wolvega Panelen Centrum Hout ~ Bruynzeel Keukem en Kasten Zoontjem Beton ENCI "EL CD20 Bouwsystemen : ' St. Aluminium Centrum - CVK Kalkzandsteen Archi-Konsult ,, ' ~ Corus Colours Archipel Ontwerpers Bou T, praktijkvereniging ~ H Van Dam Fabriek van Plaatwerken Architectenbureau Böhtlingk Bouwtechnologie TUD '2 Enitor Het Architecten Comort Hogeschool Emchede • Hoesch Bouwsystemen Nederland Arconiko Architecten Hogeschool Brabant Holec Laagspanning Bul/horst Architecten en Stedenbouwers TU Delfi, vakgroep Bouwtechnologie .J L Holonite CEPEZED TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde
 13. 13. • , mOOOi mijns inziens --~~~~~~====~~====~ ~ QI Fascinatie voor . een mOOOl vak De fotografen Bernd en Hilla Becher zijn beiden gefascineerd door industriële complexen. De foto's zijn haarscherp, duidelijk en puur. De co mplexen zij n ook duidelijk en puur. Het productieproces is gematerialiseerd tot een gebouw. De complexen zijn ontworpen zonder toevoeging van moooi. Het laten zien tot in detail is moooi. C QI rl:> relatie s i e raad e n lichaam t De sieraden van Emmy van Leersum zijn ontworpen ~ om moooi te zijn. Op zoek naar een relatie tussen sieraad en lichaam. Voor de gekozen vormprincipes worden de eigenschappen van het materiaal uit- gebuit. Dit is vormgeven en vervormen van het materiaal in zijn meest pure vorm. fa sc inatie voor een moooi vak T ussen het industriële complex en het sieraad staat ~ de architectuur. De architect zoekt naar een evenwicht tussen deze uitersten. Ontwerpen is zoeken ~ naar een functioneel, vormgegeven, uitgekiend systeem. Het zoeken naar de grenzen van de uitersten is de uitdaging van de architect. Wetenschap en techniek zijn onmisbaar. Zij markeren het ontwerp in de tijd. Het aanscherpen van het evenwicht is een fascinatie. Een fascinatie voor een moooi vak. fascinatie voor eve nwi c ht Caldel; een Amerikaanse kunstenaar, heeft een fascinatie voor evenwicht. Hij zoekt met verschillende materialen en vormen naar een uitgekiend systeem. 'When everyming goes right, a mobile is a piece of poetry that dances with me joy oflife and surprises.' Yvonne van Wilderen, architect bij Hubert-Jan Henket bna architecten L .J IJ
 14. 14. . nleuw . vi j f Jaar voor en door studenten, zo u na vijf jaar vervangen worden, zodat iedere bouwkundestudent ten minste één maal in zijn studietijd de mogelijkheid zou krijgen zelf te bouwen. In 1999 werd dan ook beslo ten opnieuw een prijsvraag voor studenten uit te schrijven met als thema 'tijdelijkheid'. Vele ontwerpen werden ingezonden en een deskundige jury koos vijf plannen. Studenten nomineerden een zesde ontwerp. In het voorjaar werden deze plannen onder begeleiding van docenten uitgewerkt van schets tot voorlopige ontwerpen. Op 16 mei 2000 was het zover. Tijdens een grootse eind-presentatie werd door de jUly het winnend ontwerp gekozen: 'Scaffold 001', ontworpen door David PhiLipsen en Johan van Lierop. Scaffold 001 bestaat uit een kern, met daaromheen een zaaltje en een hellingbaan. De tijdelijkheid van het ontwerp zit vooral in de steigerconstructie: deze constructie is opgebouwd uit steigerbuizen en is zo volledig demontabel. Op deze manier kan het paviljoen na vijf jaar afgebroken, verplaatst en weer opgebouwd worden op een nieuwe locatie. In dit kader werd nog nooit eerder met steigermateriaal gewerkt en is het dus een uniek ontwerp. Het ontwerpproces werd voortgezet in de daaropvolgende onderwijs periode. Er werd een begin gemaakt met de bouwvoorbereidingen, met als doel om maandag 4 september te beginnen met bouwen. Ondanks vele inspanningen lukte dit niet: hoofdoorzaak waren problemen omtrent de constructie. Verder bleek de kloof tussen ontwerp en uirvoering op dat moment nog te groot. Op dit moment (begin oktober) is een groep van vijftien stlldenten bezig de laatste zaken op orde te krijgen, om 30 oktober 2000 te kunnen starten met de bouw. De constructieroblemen zijn opgeost, de bouwplaats neemt vaste vormen aan en de sponsoring haalt steeds rrif er nieuwe cont(r)a~ten binnen. Er is gekozen voor duurzame warmtewinning: in de zomer wordt de koelte van de bodem gebruikt voor koeling, in de winter wordt de relatief/warme lucht gebruikt om voor te verarmen. De studenten die in oktober de draagconstructie op gaan bouwen hebben reeds een steigerbouw-cursus gevolgd en de groep 'publiciteit' houdt zich bezig 1 met de organisatie Ivan een veiling, waJ bij +. onderdelen van het paviljoen Laaven aangeboden worden. Hieraan wordt een spectaculaire 'eeb te steigerbuis bevestiging' gekoppeld. De startdatum nad~rt pet.psse s«hre,den en we zijn het e alle~aal over eens: paviljoen Scaffold komt eraan! ? info Stylos, Daniëlle Timmer T 01 5 - 2783697 E stylos@bk.tudelft.nl I www. bk.tudelft.nllstylos
 15. 15. zoekt grensverleggende architecten Fabriek van Plaatwerken Van Dam uit Ridderkerk is in staat om probleemoplossend Q) A "0 .-< mee te denken met de architect over nieuwe, het liefst ingewikkelde gevelsystemen. Van Dam is sterk '" <=> c: <=> in zowel het ontwikkelen als het uitwerken, produceren en monteren van nieuwe gevelsystemen. Het N c: Q) -'" 0 grote voordeel van een '1 op l ' - relatie met de architect is ook het vroegtijdig onderkennen en Q) "0 3 Q) E voorkomen van potentiële problemen in productie en montage. Van Dam heeft heel veel kennis en v> Q) N "0 Q) ervaring met het detailleren en monteren en kan, omdat zij veel hoog gekwalificeerd personeel in dienst Q) 0 +-' '- Q) heeft en de afdelingen Verkoop en R&D nauw met elkaar verbonden zijn, steeds een stapje hogerop. 0 en lL -'" Van Dam zoekt architecten die hun grenzen willen verleggen. Hier enkele productvoorbeelden met en '- Q) Cor-ten toepassingen, die Van Dam samen met de architect ontwikkelde. c: 3: a; c: +-' v> Q) +-' Weervast staal (Cor-ten) in de gevel C>- o '" D.. Men past in Nederland al 20 jaar Cor-ten toe in gebouwgevels. Bij de eerste projecten werden dunne 4- Q) Q) 0 '- +-' platen toegepast en werd er weinig aandacht geschonken aan de specifieke detaillering die voor Cor- c- v> Q) 0 ten staal benodigd is. Dit resulteerde in het doorroesten van de gemonteerde panelen. De laatste tien c: '- Q) Q) jaar wordt er een andere legering toegepast die een hechtere beschermlaag geeft en er wordt zodanig "';' en c: 0 '- 0 gedetailleerd dat er geen water op de gevel achterblijft. U Q) "0 '- ::s c: 0 ;:;:: '" Detaillering > u Q) en Bij het succesvol toepassen van Cor-ten in de gevel is het noodzakelijk om de principes van het '" roestproces te onderkennen. Als de buitenhuid van de Cor-ten plaat met water in aantaking komt, +-' +-' c: 0 '" E gaat hij oxideren. Als er een oxidelaag gevormd is zal deze laag de kern van de plaat beschermen. ei) Wanneer een plaatdeel continu met water in aantaking blijft zal de beschermende oxidelaag telkens weer aangetast worden. Hierdoor roest de plaat door. Dit betekent dat er zo dient te worden gedetailleerd dat het regenwater ten allen tijde vrij van de gevel kan lopen. Dit geldt ook voor de achterzijde van de Cor-ten plaat. Bij het potdekselen van de platen is het noodzakelijk om een waterdoorlatende naad aan te houden. Vooral te kleine naden en verkeerd aangebrachte bevestigingsmiddelen kunnen spleetcorrosie veroorzaken. Waar ook veel aandacht aan besteed moet worden is het lekwater. Dit lekwater neemt een kleine hoeveelheid ijzeroxide mee. Dit ijzeroxide is een natuurproduct en onschadelijk voor de flora en fauna, maar kan wel lelijke strepen op bijvoorbeeld metselwerk achter laten. Het moet dus goed opgevangen en afgevoerd worden. Verwerking De stalen platen worden in ongeroeste vorm fabrieksmatig gezet, geknipt, gelast e.d .. Om een snelle egale roestkleur te verkrijgen is het mogelijk de platen na het bewerken te stralen. Na ongeveer zeven maanden buitenlucht en regen hebben de panelen hun natuurlijke kleur aangenomen. Als de opdrachtgever het wenst is het mogelijk de panelen voor te roesten. Vooral bij een binnen toepassing T
 16. 16. kan dit wenselijk zijn. De panelen kunnen immers niet verder oxideren als ze niet regelmatig nat worden. Het is ook mogelijk de panelen die binnen worden toegepast te voorzien van een duurzaam beschermende coating, zodat het geroeste paneel geen vlekken op kleren maakt. Van Dam heeft inmiddels veel ervaring met het detailleren en monteren van Cor-ten toepassingen op kunnen doen bij o.a.: Crystal Palace park, concertpodium van Ian Ritchie; RVU-gebouw van MVRDV; Borneo- eiland van Rowin Petersma; Baltic Flour van Ellis W illiams en Kantoorgebouw Hermes van Buro Snijders. Om de architect met het detailleren van de Cor-ten gevel bij te staan heeft Van Dam een boekje samengesteld waarin het materiaal 'Weervast staal' aan bod komt en tevens enkele projecten worden toegelicht. Titanium Dat Van Dam nieuwe ontwerpen en de toepassing van nieuwe materialen niet schuwt blijkt uit het ontwerp voor een vliegveld waarvan de draagconstructie en de sandwichpanelen zijn uitgevoerd in titanium. Ook zij n er projecten met RVS buitengevels gerealiseerd. A Kantoorgebouw H ermes. Cor-ten ? info voorzetgevel . Geprefabriceerd in Fabriek van Plaatwerken Van Dam segme nten van 9 x 3 meter, ongeroes t in Berend Groeneveld en StefZoeteman het werk te Ve nr ay. Gereed september 2000 T 0180 - 44 1845 of 43 Milieu Investeringsaftrek Op 26 juli jJ. is er een nieuwe fiscale investerings- de aankoop van op de MlA lijst voorkomende aftrekregeling van kracht geworden, de Milieu bedrijfsmiddelen in de periode 1 januari 2000 - Investeringsaftrek. Op basis van deze regeling 26 juli 2000 alsnog een aanvraag kan worden mag ter zake van bepaalde milieusparende ingediend. Dit moet gebeuren voor 26 oktober investeringen een extra bedrag ten laste van het a.S. Voor investeringen na 26 juli geldt een fiscale resultaat gebracht worden. Dit bedrag is, meldingstermijn van drie maanden. afhankelijk van het soort en bedrijfsmiddeI, gelijk aan 15 of 30 % van het investeringsbedrag. Meldingsformulieren- milieulijsten e.d. kunnen De bedrijfsmiddelen waarvoor deze investerings- worden aangevraagd bij Senter, VROM en de aftrek geldt, zijn opgenomen op de milieulijst belastingdienst. Voorstellen voor de milieulijst voor de Milieu Investeringsaftrek. Deze lijst 2001 moeten rond deze tijd bij VROM worden komt grotendeels overeen met de bekende ingediend. Vamil-lijst. De Vamil regeling, inhoudende een vrije afschrijving, kan in veel gevallen samen met ? de MlA worden toegepast. Voor meer informatie De MlA heeft terugwerkende kracht gekregen kunt u contact opnemen tot 1 januari 2000. Dit betekent dat ter zake van met Pouwer & Stevers L 010-4521122 .J

×