Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)

Download to read offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 Architectuur Maken III
13 Sportmuseum Lelystad

IN DE PRIJZEN
11 Kho Liang Ie prijs 1995 Landmark
11 Aluminium Award 1995

VERSLAG
05 Grote Fantasie, Realiteit Almere
07 Booosting Ontwerpers
14 La Bataille de Beton, Cementrum Den Bosch

MOOOI
04 Het is mOOOi geweest.

EELKE POUWER OVER…..
16 Subsidiëring productontwikkeling


Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 Architectuur Maken III
13 Sportmuseum Lelystad

IN DE PRIJZEN
11 Kho Liang Ie prijs 1995 Landmark
11 Aluminium Award 1995

VERSLAG
05 Grote Fantasie, Realiteit Almere
07 Booosting Ontwerpers
14 La Bataille de Beton, Cementrum Den Bosch

MOOOI
04 Het is mOOOi geweest.

EELKE POUWER OVER…..
16 Subsidiëring productontwikkeling


Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995) (20)

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)

 1. 1. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland b()o'ö'sti n9 nieuwsbrïef stichting industrieel bouwen nederland Volgens de bijbelse overlevering was de hoogmoed bij de mens al vroeg aanwezig; bouw een toren die tot in de hemel rou reikt! Het leek nog aardig te lukken ook. Totdat er een hogere macht besloot dat het mooi was geweest en de communicatie 1 !t!1!11I~ in het bouwproces danig en zeer effectief verstoorde. Hier wordt bewust communicatie genoemd, omdat 'taal' (wat de annalen als oorzaak vermelden) in de ~~I~(huidige tijd niet echt meer een probleem vormt. Ondanks dat komt de mens nog !! ste~ds niet verder dan een torentje van een schamele 500 m, en dat terwijl we weten dat 'de hemel' toch een stuk hoger moet liggen. Nee, het is niet fout gegaan doordat de een Engels en de ander Chinees sprak, maar doordat de organisatie besloot dat er naast de bouwmeester ook een constructeur, een adviseur en een bouw- manager nodig waren. En dat diegene die de stenen stapelde niet dezelfde kon zijn ~=lH~~~::::;;;~l als diegene die de stenen uithakte. Want ze wilden sneller en hoger en sneller hoog. Daarom ging het fout. Sindsdien is het nooit meer goed gekomen. .J
 2. 2. r workshop En daarom moeten we nu weer een toren bouwen. Niet als ontwerpers, produkt- ontwikkelaars en managers, maar als bouwers. Niet tot de hemel maar net zó hoog dat je nog naar beneden kan schreeuwen dat je een bout nodig hebt. En ondanks het feit dat het maar een klein torentje wordt, zal het motto zijn: Om àan te geven dat we ons niet laten leiden door conventies, tradities, regeltjes, bepalingen en s t h e 1 i m i t besluiten. Wat we ook met elkaar verzinnen, dient ook daad-werkelijk door ons te kunnen worden gemaakt. Het is de bedoeling deze toren op te richten voor de ingang van bouwkunde ter completering van het Srylos-paviljoen, zoals de Tour-sans- . fin de Grande Arche zal completeren. Net zoals het paviljoen is gebouwd door studenten, gesteund door de industrie, zal ook de toren het trotse resultaat vormen van een intensieve samenwerking tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat de diverse delen van de toren uit verschillende materialen worden samengesteld. Deel 1 is van staal, deel 2 van hout, deel 3 is van kunststof terwijl het materiaal voor deel 4 inclusief het onderdeel voor de bereikbaarheid van het platform door de ontwerpers mag worden gekozen. Ontwerp, prototype/ bouwltesten en uitvoering zullen in een periode van 15 weken worden gerealiseerd in het kader ::. : van de kernmodulen B2en B3 van de afstudeerrichting. In de week voorafgaand aan de workshop wordt het concept voor de toren In competitie ontworpen door de studenten. Tijdens de workshop van ti tot en met 22 september zullen bedrijven en studenten samen de torendelen - één groep per materiaal per deel - ontwerpen. De groepen onderling maken afspraken over de koppeling van de diverse delen en van de koppeling van toren en het maaiveld. Het tweede deel- medio november/december - zal bestaan uit c;en werkplaats- oefening waarbij de ontwerpdelen dienen te worden gerealiseerd en uiteindelijk .. gemonteerd. Het is de bedoeling bepaalde bewerkingen bij bedrijven in de werkplaats te laten gebeuren, zodat de studenten in aanraking komen met de praktijk. Op 22 december wordt het geheel afgesloten. Op deze dag worden de segmenten op elkaar gestapeld en gemonteerd en wordt de toren op passende wijze in gebruik genomen. Vrrvolg op pagina 03 I> L •
 3. 3. • Vn-vo(g' van pagina 02 workshop programma Voorafgaand aan de workshop wordt in de week van 4-8 september studenten bouwtechnologie een conceptontwerp voor de WORKSHOP, voor Booosting-aangeslotenen, studenten en maandag 11 september. 09.00 -0 9.30 ontvangst en koffie 09.30 - 10.30 een korte presentatie van brancheverenigingen voor materialen waarin ze uWU"'lJ"1 maken waarom 'hun' materiaal hèt materiaal is om in te ontwerpen en COT'STf'll"'-"" 09.30 ingj.H Köhne, Verenigde Nederlandse Cementindustrie, 09.40 ir. A. de Vries Robbée, Staalbouw instituut 09.50 ir A. Overbeek, Centtum Hout 10.00 ing. P.L. W.M Bruinsma, Aluminium centrum, 10.10 H Regtuit, Nederlandse Federatie voor Kunststoffen 10.20 vragen 10.30 - 11. 00 koffie 11.00 - 12.30 tegenlezingen: visie van een constructeur op 'De zwakte van het materiaal' en de visie van een ontwerper op 'Alles is vorm'. 12.30 - 13.30 lunch en jurering 13.30 - 14.00 jury-oordeel en prijsuitreiking 14.00 - 17.30 workshop: uitwerking van de twee gekozen conceptontwerpen. 18.00 gevarieerd programma met diner, acrobatiek, film e.d. 22.00 einde Van 12-22 september zullen de studenten bezig zijn met de uitwerking van het ontwerp van 'hun' torensegment onder steeds wisselende begeleiding van docenten en Booosting-aangeslotenen. II - 22 se tember TEN T 0 0 N S TEL LI N G Tentoonstelling van en door de branche-organisaties als Sraalprijs I Hout I BetOn I Aluminium Award. 22 se tember PRESENTATIE EN AFSTUDEERMARKT 's-Middag tussen 14.00 en 18.00 uur tonen studenten hun afstudeerwerk dat ze hebben afgerond, waar ze aan bezig zijn of het onderwerp waar ze - eventueel bij een bedrijf - aan willen werken. Aan het eind van de middag presenteren de verschillende groepen de uirwerking van hun tOrensegment. Aansluit.end is er borrel. 20 novcmber-21 december REALISATIE EN OPENING Studenten maken de toren i.s.m. de industrie, gedeeltelijk in de eigen werkplaats, gedeeltelijk bij de industrie. 22 december PLAATSING De torensegmenten worden vervoerd vanuit de werkplaats aan de Rotterdamseweg naar het bouwkunde-gebouwen aldaar op elkaar geplaatst en gemonteerd. <J 10 van deze nieuwsbrief. L .J 03
 4. 4. r , mOOOi . Het 1S Menige discussies met mijn vader die aannemer was, waren verhit. Wat moest zijn dochter nou uitgerekend bij zo'n club idioten? 'Het is net als met de kunst, kind', was het stokpaardje, 'daar valt niks te halen'. 'Architecten, kunstenaars en onrwerpers', neem dat maar van mij aan, 'dat zijn idealisten, daar zit de wereld niet op te wachten'. 'Maar pa', probeerde ik dan, 'zonder visionairs en genieën zou de wereld toch somber zijn?' Maar somber werd hij van het feit dat het dankzij de grote geesten altijd anders moest, en anders betekent duurder en enfin, ik hoef het u, als lezer en dus ingewijde van de Booosting-filosofie, niet uit te leggen. In het begin van Booosting, zo'n 8 jaar geleden, werd er veel gefilosofeerd. De bouwcatalogus bood de scheppers onvoldoende soelaas en voor eigen ideeën was weinig ruimte. De grote uitdaging lag dan ook in het stimuleren van het ontwikkelen van bouwprodukten en de toepassing ervan bij projecten. Geloof me, over de onvrede werden avonden in de kelders van het voormalig onderkomen van Jan Brouwer geouwehoerd. Maar het bleef niet bij rookgordijnen. In vrij korte tijd kregen de verhalen ruimte en aandacht. In weer andere kelders werd er daadkrachtig gewerkt aan onrwikkelingen. Producenten en toeleveranciers hebben in de jaren de recepturen getoond, terwijl ook de onrwerpers steeds weer inzicht verschaffen in de achtergronden en gedachten van hun gewenste resultaten. In de wandelgangen van huidige activiteiten schieten de mensen elkaar aan om van elkaars ideeën en mogelijkheden te profiteren. In plaats van de eeuwige beperkingen, liggen de kansen open. Booosting in 1995 staat als een huis. Meer dan 70 bedrijven scharen zich achter de doelstelling zodat Booosting zelfStandig en onafhankelijk kan opereren. Het gaat zelfs zo ver dat er door de overheid geld beschikbaar is gesteld voor bijzondere projecten om de technologie-overdracht in de bouw te stimuleren. Reden tot grote opgewektheid dus in mijn ogen. Booosting verkeert in een gelukzalige positie. De telefoon rinkelt en de computer zit vol met bytes van talloze plannnen, brieven en documenten. Professionalisering zou je haast zeggen, het moment is daar. In het bestuur wordt gediscussieerd over de voor- en achterkamer. Een voorkamer als portaa,l van reguliere activiteiten en een achterkamer die ruimte biedt aan ideeën. Die gedachte heeft me gestimuleerd. In de afgelopen jaren heb ik de uitzonderlijke positie mogen genieten om ideeën en plannen van bestuur en geestelijk vaders om te zetten in diverse activiteiten. Als je continu bezig bent met de gedachten en ideeën van anderen, van kunstenaars, onrwerpers, architecten en ondernemers, dan ontkom je er niet aan om op een gegeven moment ruimte te geven aan het onrwikkelen van je eigen ideeën. En jawel, dat moment is daar. Ik heb tijdens het werk van de afgelopen jaren van de zogenoemde 'idioten' genoten. Ik ben het nog steeds grondig oneens met mijn vader. Maar over dat proces hebben tallozen al boeken volgeschreven. Dit is dan ook niet het moment van afscheid zoals hij dat het liefst gezien zou hebben. De komende tijd zal ik nog zijdelings betrokken blijven. Nu is het tijd voor verandering en onrwikkeling: regeren en vooruitzien. Het moment is daar: het is moooi geweest! Anneke van Dijk Vanaf 1 augustus 1995 is het •
 5. 5. • , Verslag van bezoek aan de Realiteit in Almere; 17 prijswinnende ontwerpen aan de Zuidoever van de Noorderplassen. op IS mei 1995. Ze waren er bijna allemaal. deze IS e mei. De mannen met de grote fantasie. de trotse prijswinnaars wiens produkt van verbeelding daadwerkelijk is gerealiseerd: De Realiteit in Almere. Tijd voor het ware verhaal van de schepping. Geen praatjes. geen inter- pretaatjes. wel de gaatjes. Gastheer Eduard Böht7ingk. eigenaar van de Mobiele Markies op het terrein. heeft ons uitgenodigd de projecten en de scheppers te ontmoeten. Wat ooit begon als een tijdelijk gebeuren, blijkt nu met gemeentelijke instemming te hebben geleid tot de definitieve handhaving van de 17 spannende en zeer verschillende ontwerpen. Je moet roch wel een redelijke idioot met doorzettingsvermogen zijn, wil je als ontwerper, opdrachtgever, project- ontwikkelaar en vaak ook nog bouwer, zonder financieringsmogelijkheden vanwege het toenmalige tijdelijke karakter, er aan gaan staan. Maar alle 17 hebben de tand des tijds doorstaan. De deelnemers hebben een vereniging opgerichr om de zaken re runnen. En de stichting De Fantasie, die de prijsvraag heeft uitgeschreven kan slapen en dromen va.n wellichr een derde prijsvraag, voor een toekomstig droog te malen stuk polder. Douw( de Jong van de Stichting windt er geen doekjes om. Hij introduceert ons in de achtergronden van de prijsvraag en de projecten. Eigenaardigheden te over bij deze lichte, vooruitstrevende projecten. Er is ongelofelijk veel variatie op het terrein te vinden. Het tijdelijke karakter betekent hier tijdelijk in de zin van plaats. Ergens las ik dat het ook mogelijk is dat de woning in 5 jaar 'op' mocht zijn. Ik denk echter dat de 'Sturm und Drang' gevoelens dat hebben weerhouden. Een aantal projecten zijn ontworpen op demontage en op verplaatsbaarheid. De ontwerp-details die tijdens deze middag aan ons voorbijvlogen en de diverse toegepaste materialen waren aanzienlijk. L .J
 6. 6. r , I tTl · , - ~"~ -. _ ~~ ~~ ':.e:~~~n~: ~~~~~ ~~ ~~~~~ is de sfeer comfortabel en lichr. Wanneer de kappen van de magische box zijn neergelaten, ervaar je heel duidelijk een 'binnen- buiten-gevoel', de nabijheid van grassprieten en hemel; een vakantiegevoel. Enthousiaste kampeerders staan in de rij, marker puU zogezegd. ~a, Bouwer en poëet Wagenaar zoekt het lerrerlijk ~~~~e!l_~e_ ~~l~i~~~~ ,:,:,:r_~:e}~:n~i~~e_h_u~sL~ ~~ I?~e.:'.:. ~~n_k_o:r_~<:~:.n: ~r:e~l~ ~e_d~ :i.:'~~n_v~ de aanwezigen mer lyrische, zoekende regels. Een zelfde gewaarwording eren je wanneer je de erap naar beneden neemt. Even lij kr her of er geen einde aan komr, de transparanre roosrers ronen een zee van ~':.h~lp:n..: ~~ ~~~: ~:.d2':I~n~ :iJ.n..:.~. :: ..:. _~~ _~iL ~~~~~~ zijn ze nog volop aan her werk. Het lijkt van bui ren een ruwe bolsrer maar blij kr een blanke pit. De in een hoek gepositioneerde openslaande deuren zorgen voor her aanzienlijk vergroten van de binnenruimte. ~a, De 'Cirkel' riep in eerste instanrie gevoelens van de oertijd bij mij op. Het basisidee was ---------------------------------------------------- re bouwen op een berghelling. Drie autonome huisjes in een cirkel die zijn gebouwd met marcriaal dar 're vinden' was. Deuren van de sloop, ramen gekregen, en binnen de sfeer van leem op schelpen en grind. En naruurlijk zonne-energie en een eco-composr-roilet. ~ Meer zichr bij /;j~ 'Meerzicht'! De verwijzing naar water zinen vasr in de 40 kuub warer en de 55 vierkante merer zonnepanelen die er in deze woning zijn verwerkt. Her lijkt wel een 'enorm warerbed op zonne-energie'. In regensrelling ror war je verwachr, hoef je je hier ______ . ...,..~... t geen zorgen re maken over lekkage, maar als de rank gaar overkoken? ~a, 'Rietveld', 'Rietveld' gonst her wanneer we in de ~J?!~ff~~_I}~ ~,:n_U::g_s~. ~~.:'~ ~ ~:r_~c::~_ nog maar insremmend ja knikken, gelukzalig glimlachen en 'oh en ah' roepen van verbazing. Door het verschuiven van pJafondpanelen speel je mer lichr en donker, rerwijl er zich achter strak gespannen verschuifbare wanddoeken - of doekwanden, kleine, slimme ruimtes voor nat, heet en droog bevinden. ~ 'Polderblik' verdient deze naam mer rechr. Her ligt schinerend, oogt bijzonder en is werkelijk --------- een bouwwerk dar zween russen hemel en aarde. Hier volop aluminium, staal en glas; de marerialen sluiren nauw aan bij den avondglans die de zon over den einder weergeen. ~a, De druiven waren nog nier rijp in de 'Amfibie'. Er schuilt een ------------------ klein huis in een grorere rransparante woning. Boven hangen we rond de grore tafel onder de rransparaJHe rweede huid en mijmeren onder de indruk over hoe het er zal zijn en wat het !,:e: Le_~ _d.?:':. ~~I:e2 =r_o_n~v.:~r~ ,:f:~o:~: _ ~_ ~1?~ !l~_~~_ ~~t_~u}~ is het huis dat je eigenlijk alrijd al hebr willen verzinnen. Als je in de polder gaat wonen ben je eigenlijk een soort pionier. Vandaar dar dir huis als pionierswoning kan worden bestempeld. Een eenvoudig houten huis met een puntdak. En omdar een pioniershuis nier af is, is slechts de helfr gebouwd. ~a, In deze woning is her onmogelijk om' de slaap niet te kunnen vanen. Door de koepel van her slaapvertrek op de tweede verdieping van de 'de Zeiltoren' kun je sterren blijven reUen rot je er lenerlijk bij neervalt. ~.. Me~ ~e~-b~; s~'-'~ 'IbIs' i; he~ ~~;;,; ~~ -d~­ p~ld~r~ r; di~ ;r;Ujk; huisje-ku-;"j; ~.;;; b~i~e~ Ïcijke-;"-d~;;je hoofd als het ware door de ramen heen re sreken. Dar is nou her aardige van als daklichten die zijn roegepaste als raamparrijen. ~a, In 'Golfhuis' wonen ze mer z'n zessen. Her doet me denken aan een gehalveerde 'k;ke; di~ -;;~ ~lb;;: is g~r;;kk;n~ Ë~ h~r-~Jj; ;e~b~e-n-~;t- hoeveel mensen je der in kan. Anneke van Dijk <J L •
 7. 7. • , Verslag van de presentatie Booosting-Ontwerpers in het Expositie- paviljoen in Hoek van Holland. op donderdag 27 april 1995. Portalen in een gebouw dat geen gebouw mocht worden, maar wel bleef staan Soms gaan gebouwen zo op in de hun omringende omgeving dat je ze gewoon niet ziet. Expo gebouw pijl naar links. Ik kijk zie de dijk en een windkering. Rij dus door en kom op een enorme parkeer- plaats met niets. Terug. Pijl naar links Expo gebouw. Ik kijk zie de dijk en ... gevonden. Het feest speelt zich in de windkering af. Zoals ieder beetje gebouw tegenwoordig is de ingang niet te vinden. Binnen kijk je je ogen uit. Wat vreemd! Tijdelijk gebouw roept de ontwerper. Waar hebben we dat meer gehoord? Tijdelijk wat wel permanent wordt? Dat heeft de Gemeente zojuist besloten. Eric Vreedenburgh van Archipel Ontwerpers verzucht problemen van het hedendaagse bouwen en opent dat iedere kuch tegenwoordig een schadepost van een ton oplevert. De grootste uitdaging van de huidige architectuur gelegen in de noodzaak van flexibiliteit en veel- vormigheid. Op die manier kan een stad zich geruisloos aanpassen aan de wensen van haar inwoners. Een pleidooi voor het ontwikkelen van zelf genererende systemen, waarbij op basis van toeval een ontwerp ontstaat. Als voorbeeld van het onvoorspelbaar wonen roont Wim van de Kamer een penthouse "" t:: t::: in Scheveningen, een springerige parasiet op Cl '" + bestaande bebouwing. <- <IJ l: " Cl Jaap Koning, van Brouwer + Koning is niet stuk <- ca te krijgen. Heeft net de Aluminium Award ';;; 1995 gewonnen, categorie Inrichtingselementen '" "'-' '- voor de stad. Grijns van oor rot oor. Voor 0 0. 0> Rijkswaterstaat heeft hij een verkeersportaal '" 3: (ij ontwikkeld ter vervanging van de oude. t: V> ~ L .J
 8. 8. r 11 , Grootste nadeel van het oude stalen verkeersportaal is dat dat veel inspectie en onderhoud vergt, wat betekent dat het verkeer stil gelegd moet worden. Er is gezorgd dat het ranke en transparante van de oude ruimtevakwerken gehandhaafd blijft. De nieuwe is opgebouwd uit aluminium extrusieprofielen. Licht en onderhoudsvriendelijk. Het totale project is op dit moment nog in de engeneeringsfase. Dit jaar valt de beslissing over de uirvoering en fasering. Michiel Cohen van CEPEZED vertelt over het begin van Booosting en de samenwerking met Ahrend en van Dam in een project over de toekomst van het kantoor. Niet te verwarren met Chriets project. Ze waren destijds tot de conclusie gekomen dat naarmate het werk intelligenter wordt, de tafel dommer werd. Oplossingen werden gevonden in goten voor bekabeling in poten en dergelijke, maar toen alles geregeld was hield het project op. Wat over bleef was het verlangen lekker te bouwen zonder aannemer en een sterke motivatie: als dit niet onrwikkeld wordt, gaan we het zelf doen. Voorbeelden van deze opvatting te over. Het laboratoriumgebouw in Leiden. Doel was de thuissituatie terug te laten komen. Raampje open, raampje dicht mocht geen probleem zijn. Het lichttoetredings- en warmte- probleem werd door broer van spreker op gelost. Nepotisme is een voor de handliggende oplossing als je niet alles echt zelf kunt doen. Je gaat op zeker als je je jongste broertje daarvoor inschakelt. De oude nestrangorde blijft lang in stand. Een geperforeerd stalen gevel werd voor de gevel als zonnescherm geplaatst. Voordelen te over. Doorzicht blijft bestaan (je realiseert je haast niet dat het geperforeerd is). Het dient ook als windkering, de dr~k op de gevel er achter is aanzienlijk terug gebracht. Hier- door was het mogelijk de gevel zo te maken dat hij in z'n geheel weg te schuiven is. Bovendien, zo meent Cohen, was die gevel een uitstekende inbraak-preventie. Dat laatste Ontgaat me, maar misschien zetten ze er na vijven 220 V op. Tot slot wuift hij zoals gezegd alle kritiek over dit expo- gebouw professioneel van de hand met de slotzin : 'een gebouw dat geen gebouw mocht worden, maar wel bleef staan'. .Centre for Human Drug Research. Leiden. CEPEZED Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau wordt vertegenwoordigd door Jan Font Freide, die een lang en technisch verhaal houdt over Het Portaal over de Utrechtse Baan van Benthem en Crouwel. De Utrechtse baan is een bak met een weg er in, waardoor er nauwelijks funderingsmogelijkheden zijn. Volgt een exposé over dragende vakwerkconstructies, waar het gebouw op staat. Veel informatie ook over voorgespannen balken die 30 N per mm2 kunnen hebben, waarvoor het verkeer werd stilgelegd toen die over de weg werd gelegd. Het gaat over windverbanden en lassers die weken in buizen zitten te werken. Op de monitoren draait een programmaatje over de beloodsing op de Nieuwe Waterweg. De geur van bittergarnituur vult de neuzen. Niet makkelijk dus om dan nog je publiek te boeien. I> • .J
 9. 9. r • De volgende lezer kampt met hetzelfde probleem. Bescheiden neemt TNO, Mark van Tilburg, het roer over. Ook bij TNO doen ze aan produktontwikkeling voor de bouw. Hij noemt een aantal van die produkten: een snel op te bouwen steiger, gevelbekledingssystemen (MOSA) , milieuanalyse -is dat een produkt vraag ik me af- een zonneboiler en HOLEC schakelaars. Maar het mooiste, aldus Van Tilburg, zijn toch wel de schuiframen voor Hotel New York in Roccerdam. Op dat moment zet iemand de luchtverfrisser aan. Een grote zwarte doos van 80 cm x 80 cm x 80 cm die boven de bar hange. De schuiframen moesten tochtvrij zijn en van onderen sluiten teg"in het kozijn. Over produktontwikkeling gesproken. Jaap KG>ni;oz(t'wordt onrustig. Erg onrustig. 'Is ie er al?' 'Nee, C> hij is er nog niet.' Wat betekent dat van Jan '" "'. ::c Brouwer, Jan Brouwer AssocÏates. D(~~OiD-·ro:rml1órdt àp,{rb ,"">;~--",!ir. 'het gaat over hoor.' En hij 'De stad ruimrzelf"zijn -rommeLop, verzameling en de scheiding. Die man isniet-- - r-------:'I:-"-~___"""_.....!"!!!!!!"""'~---~.. voor niets professor.' Het geh- oödigCrfièC tranen dubbel geklapt over de tafels. Achter Jaap draait een hoeveelheid plaatjes die niets met het verhaal te maken hebben. 'Ah, laatste blad, kunnen we zo aan de drank, 'en hij vervolge zijn voorlezing: 'Ik toon u beelden van de geïntegreerde afval- verbrandingsinstallatie die is afgeblazen, waar- door ook mijn huis in Toscane is afgeblazen.' Op dat moment komt Jan Brouwer binnen. Er is geen redden meer aan. Voordeel: deze lezing is zo opnieuw te gebruiken. Tegenlezer begint dan ook wat beduusd aan zijn betoog, dat geheel in het kader staat van de vijfmei herdenking. Mik Thoomesvan PIT Nederland op zoek naar interactie. 'Waar hebben we het met z'n allen over is zijn centrale vraagstelling. Hij hoopt op een omgekeerd bombardement. Hoe bevrijden we ons van de rotzooi van de wederopbouw?' Hij ziet om zich heen een visuele vervuiling die zijn weerga niet kent. Alle grote dingen zijn al uitgevonden bij kaarslicht. 'Er is een ongelofelijk gemis in deze tijd aan bezinning. aan religie, zege hij. de essentie van geniale vormgeving is dat die iets mist, dat het iets ongrijpbaars heeft.' Hij beëindigt zijn betoog met de woorden: een genoeglijke bevrijding. In de auto hoor ik op de radio: Willem Frederik Hermans is dood, een heilige van de horlogerie. zo zag hij zichzelf. Mik Thoomes zit dichter bij de kern dan ik dacht. MienteJanzen <l L. .J ,.
 10. 10. • , ,iiito.L-_--'-p_r_o--'9e.-r a__m-_a_---' .:t.t.i,.. _ m Booosting Bijeenkomsten 1995 NB. 11 september Workshop 'Architectuur Maken nr', Delft Aangeslotenen die hun bedrijf, de 22 september Afstudeermarkt TU Delft, Delft bedrijfsfilosofie, het produktenpakket 4 oktober Sportmuseum Victor Mani, Lelystad en een discussie met 'bouwgenoten' in november Milieuvriendelijk bouwen een Booosting-bijeenkomst willen december Stalen woningdag presenteren, kunnen hiertoe contact 22 december Opleveren Toren, feestelijke opening, Delft opnemen met Booosting. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · o 0 0 sin 9 In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, b ts tic h tin 9 Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling in dus tri e e I van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en b 0 uwe n toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging n ede r I a n d van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven • ••••••••• of u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosti~g. I BEDRIJF 1 1 I I I 1 POSTCODE WOONPUATS I- - I I TELEFOON o Komt op 11 september a.s. naar d 0 kshop :Jlrchitectuur Makm lIl, faculteit Bouwkunde, TU Delft, Delft met .. . personen. (zie I"'K- 01-03) Booosting o Reserveert 22 september a.s. voor de Afttutkermarktop de TU Delft, Faculteit postbus 10;197 Bouwkunde. (zi. paK- 01-(3) o KomLOp oktober a.s. van 15.00 - 17.00 uur naar het Spo1't1nUSeUm in Lelystad 3004 AD Rotterdam met .. . personen. (zie pag. 13) o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt her boek 0 'Booosting in beeld' (1994) o 'Booosring in bedrijf' (1992) o 'Tussen traditie en experiment' (1989) Participanten: f 25,00 LNiet-parricipanten: f 39,50 .J
 11. 11. • , _~"m.~i .. u._L-_--,n--,l--,·.=.e.=.u--,w--,t,-,J,-·e,,-s-,-._-, Doorzettingsvermogen, visie en vooruitzien bekroond Landmark Design & Technology krijgt prijs Het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft Landmark Design & Technology de Kho Liang Ie prijs 1995 voor industrieel toegepaste kunst toegekend! De directe aanleiding voor de toekenning van deze prijs is volgens de selectiecommissie de inspanningen van het bureau voor het ontwikkelen van een nieuwe - compacte, elektronische, geïntegreerde, industrieel te vervaardigen - meterkast: een voorbeeld van doorzettingsvermogen, van visie èn van vooruitzien. Landmark is trots en ziet de erkenning als een stimulans om op de ingeslagen weg vOOtt te gaan; door te gaan met de visie om vernieuwing gestalte te geven, met de nadruk op de verbindende rol tussen design en technologie. In relatie tot de meterkast worden in , When het bijzonder de andere leden van het consortium van transforming products, bedrijven genoemd waarmee de meterkast de designers understand (or crcate) technology; afgelopen anderhalf jaar tot realisatie is gebracht: mey undcrstand what people do and think; Holec, Schlumberger en NUON. and they dcvelop products mat make technology relevant to people's livcs in meaningful, De voLledige tekst van het juryrapport van het useful and aesmetic ways. , Amsterdams Fonds voor de Kumt kan bij Landmark Jojm Rheinfrallk Design & TechnoLogy worden aangevraagd' 010 - 4363616 Aluminium Award voor REWA BUDEL In de categorie 'Constructies en Bouwwerken' heeft Rewa uit Budel de ALuminium Award '95 gekregen voor het project Renovatie van de Pier in Scheveningen. De motivering voor deze prestigieuze onderscheiding had betrekking op criteria als originaliteit en functionaliteit van het materiaalgebruik, vormgeving, duurzaamheid, recycling en representativiteit en promotiewaarde voor aluminium. Uitgangspunten voor de hernieuwde aanpak van de totale Pier renovatie waren eerherstel van het paviljoen anno 1901, vernieuwing van de badplaats en het bieden van multifunctionele accommodatie aan festiviteiten, congressen, rescaurantfàciliteiten en dergelijk met een totaalcapaciteit van 2000 personen. Locatie en omgevingsinvloeden, als agressieve milieu- belastingen van de ligging van het project in de zee, hebben bijgedragen aan de keuze voor het gebruik van aluminium en glas. Aluminium vanwege hoge sterkte, goede vervormbaarheid van profielen en hoge corrosievastheid. Glas vanwege zon-reflectie, grote lichtdoorlaatbaarheid, goede energie- beheersing en eenvoudige reinigingsmemode door de extra aangebrachte beschermingsftlm. Meer informatie bij Rewa in BudeL: 04958 - 91613 <J L. .J 11
 12. 12. r 11 , _M.J... ,iiil._"------__ c_ol_o_f_o_n_----' nieuw Booosting part; ei panten : I· Ubbink NttlerlantJ Allilzn« Euro/,! Unicom NttlerlantJ BiltBou~ Wo/vega Panelm Bra/ttlIntnieur Groep Bruynzeel Ktukms m Kmtm • Ollrnmmd Van Cmnpm BmtJing T«hnics Ad van Berlo liii/uiiri4/ Dmgn Fabriek van Pl4atwtrItm Brouwer + J(qning H van Dam HolIantJ Proassing EniIor LantJmark Design d- T«hnology GEPIastia ProduIttcmlrUm TNO SlnII:ttmtJ Produas Europe HotIch ~ NttitrIimtJ liDI« Systnnm d- Componmtm ArchipelOntwtrpm H~G~ Arch,l«tmburtliu IJiJlnling/t Huntn'D~ Jan Brouwer Assodates Inter Sip NttitrIantJ CEPEZED K1Immer/ing Benelux Otto van Dijk Arrhittttmbumzu JJ. Krms EGM Archit«tm KTupe Bomattx Hubm-Jan Hmkn /ma archittttm NB"M"AmstellantJ Woningbouw IMASummis Octatubt Spaa Struaurts Architeambumzu Man; Pietmnan Hartlglas Post Ter Avest Archit«tm Pf4niaz P!Mt Ti'im Dmgn Polytia/t Polynonn tzms+Honting Archil«tm Vtrbtn!' Hooièntiiik Architektm RewIIButitl ArchiteltmbÜro Vustr d-&erman ::r:: Lzpinus L s.m.tJ NttlmantJ ir Frank van WMS. Buro rHJ(Jr Architektuur irDaanPam
 13. 13. • woensdag 4 oktober 1995 , Bezoek aan het Nederlands . Sportmuseum ln Lelystad Het staat er nog maar net, het Nederlands Sportmuseum van Victor Mani uit Rotterdam. De opdrachtgever wilde een sportmuseum waarin sportrelikwieën uit verleden en heden te zien zijn en waarin oo k ac t ief sport bedreven kan worden. Hoewel de ambities van de opdrachtgever dus groot waren, bleek er nauwelijks geld voor - handen. Gezien het krappe budget is besloten de realisatie van het gebouw in vier fasen op te delen. De eerste fase werd in mei van dit jaa r gerealiseerd . .Een dijklichaam dat ooit voor een tentoon- stelling over de polders was opgeworpen is in het gebouw geïntegreerd. Talud, bijbehorende trappen en de heJJingbaan, die langs het dijk- lichaam is gelegd, geven een dynamisch karakter aan de begane grond. Via een in drie delen opgesplitste hellingbaan kom je op de eerste verdieping die in een latere fase gebruikt zal worden als expositieruimte. Kleur en materiaal- gebruik zijn ingetogen; de kleur zal komen uit sportattributen, de sporters en de reclames van de sponsers. Met name op het gebied van detaillering en materiaaltoepassingen heen het tekort aan geld Victor Mani geïnspireerd tot inventieve en onconventionele oplossingen. Bijzonder detail is bijvoorbeeld de zonwering van het sportmuseum. Om te voorkomen dat er te veel warmte in het gebouw zal komen, zijn zon- El ::3 werende, lichtdoorlatende golfPlaten gebruikt die als een mozaïek tegen de '" V) ::3 gevel zijn bevestigd. In een later stadium zullen uit de landbouw afkomstige El ..... '- netten schuin voor de gevel worden gespannen die ook een gedeelte van de o 0. V) zonnewarmte tegenhouden. Mede hierdoor ontstaat er een bijzonder spel V) van zien en gezien worden . " <= '" '- Op deze vierde oktober bent u van harte uitgenodigd om tussen 15.00 en 17.00 uur een bewek '" "" z' te brengen aan het Sportmuseum in Lelystad. Victor Mani zal u deze middag voonien van alle 'ins en outs'rond visie, constructie, detaillering en realisatie. Geïnteresseer in eelname. Inschrijving via de antwoordkaart op pagina 10 van deze nieuwsbrief. ' <J L Gededtes van deze tekst zijn overgenomen uit het artikel van Ed Melet van de Archite<:t, nr 7/8. juli/augustus 1995. .J
 14. 14. Hans Köhne, verantwoordelijk voor de marketingaspecten van de VNC (Verenigde Nederlandse Cementindustrie), speelt het spel uitstekend, alsof ze altijd al lid van Booosting geweest zijn. 'Wat zoeken wij bij Booosting?' vraagt hij zich af en geeft daarbij zelf het antwoord: 'ontwerptalent'. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van materiaaltechnologie en produktieprocessen van beton zijn er aanzienlijk wat grenzen verlegd en knelpunten opgeheven. Het wezenlijke kenmerk van beton c: o is dat het oneindig veel mogelijkheden heeft, aldus Köhne, 'Onze vraag is kunt u er uithalen wat er V) V) in zit' LOOOPE, LOOOPE, LOOOPE? Of wordt het POOOLE, POOOLE, POOOLE? De CV L- 0- activiteiten van de branche vereniging VNC, een ontwerpprijs voor studenten en een studiereis naar e Lyon, hebben aardige boekjes opgeleverd, waarin talloze voorbeelden van geslaagde beton- architectuur. Hij toont een flink aantal opvallend goed gekozen dia's: La Tourette van Ie Courbusier. Het TGV station in Lyon van Calatrava. High Tech beton, het kan dus wel. Via de koepel van Hadrianus komt hij op vloerconstructies. N iet zo maar vloerconsrructies, maar intelligente vloerconstructies, waar functies zijn geïntegreerd en die ook in de ruimtelijke beleving, jawel, positief bijdragen. POOOLE! POOOLE! POOOLE! Als voorbeeld laat hij de schitterende T- liggers met verlopende flensbreedte van Harry Seidler zien, die het gevelbeeld plastisch vormgeven. Het woord is aan de directeur van de Stichting Produktontwikkeling Betonrnortel Hennan Ouwerkerk. Je hebt beton en Beton. Er is normaal beton, vloei beton en Hoge Sterke Beton (HSB). HSB wordt veel in de offshore, hoogbouw, bij bruggen en de wegenbouw toegepast. De sterkte (vanaf B65 tOt B105), grote duurzaamheid (milieuklasse 5), de hoge slijtvastheid en de vetwerkbaarheid (consistentie 5) zijn aspecten die HSB een interessant produkt maken. Een voile van beton versluierd mijn begrip. Ik zie mijn buurman weer bezweet onze achtertuin in rennen of we willen komen cement scheppen. Hij is zelf zijn vloer aan het storten, het molentje draait en de hele boel is in de voorkamer gestort. Het hardt sneller dan hij dacht. De brij staat op vensterbank-hoogte. De paniek is groot. Dat is het enige wat ik van beton weer. Dus God zegene de greep: door de hoge beginsterkte is het mogelijk HSB sneller dan ander beton te onoosten. Dat betekent voor de bouwplaats dat meç een goed geplande bekistingswisseiing sneller en efficiënter gebouwd kan worden. Wel moeten ontwerpers anders omgaan met HSB dan met andere soorten beton. Vanwege de sterkte eigenschappen is het nu mogelijk slankere constructies te gieten . Ontwerpen in HSB betekent: slanke constructies, monolitische bouwdelen, grotere vormvrijheid en heeft invloed op de detaillering, omdat HSB geen ontmenging en geen zandlopers geeft, dus hele strakke naden op de vellingkant. Het gaat mis met de dia's wat een van de aanwezigen aangrijpt om te roepen: 'beton zo slank dat je het niet kunt zien: De mannen zijn zichtbaar onder de indruk. Ik leid aan betonror.
 15. 15. De derde spreker is Pieter van Boom, produktmanager Spanbeton. Hij heeft de zaak academisch benaderd en werd bij zijn vooronderzoek getroffen door de veelvuldig gebezigde relatie, die Boooscing legr russen bouwen en auto's. Om die reden vergelijkt hij een autoraam met een bouwraam. Is het autoraam prettig, functioneel en mooi industrieel vervaardigd, het bouwraam is lomp, ~ onhandelbaar en traditioneel. 'Als techneut kan ik dat volgen en beamen', w zegt van Boom, 'maar ~ als prefableverancier zie je een drietal essentiële verschillen russen de auto-industrie en de prefab.' Hij ~ stelt dat in de auto-industrie ontwerper en producent hetzelfde doel hebben: hun produkt verkopen t aan de direkte gebruiker ervan. In de auto-industrie is er sprake van een grote seriefa<?pr voor de te ~ produceren eenheden. Tenslotte wijst hij op de m2-prijs die nogal verschilt. Het eerste onderscheid .... is het belangrijkst, w zegt hij: 'slechts een volledige integratie van ontwerp en produktie kan leiden Q) "0 Q) Q) tot een w hoog mogelijke graad van industrieel bouwen. In de huidige organisatie van de bouw ~ waarbij de prefableverancier levert aan de aannemer is qua ontwerp sprake van een eenrichtings- ~ verkeer. De prefableverancier is genoodzaakt zich te onderscheiden in flexibiliteit en vooral prijs.' Tot ç: Q) hier ging het redelijk goed, maar dan komt de aap uit de mouw van Boom heeft het in feite niet over ~ innovatie, maar over produktverbetering en introvene producenten, in ieder geval geen gebrek aan g- zelfkennis. Hij vexvolgr zijn betoog: 'Hierdoor keert de leverancier zich naar binnen toe en zoekt vooral L: Q) > naar oplossingen om het produktieproces en de prestatie van elementen te optimaliseren.' Mijn -:;; nekharen gaan overeind staan. 'Innovatie gericht op kosten en prestatie. Op dit vlak hebben ~ gigantische ontwikkelingen plaatsgevonden. Die verbeteringen zijn te vinden in prestatieverbetering ~ van het produkt, in procesverbetering op produktieniveau, op het gebied van arbeidsomstandigheden en en recyclebaarheid van restbeton/ Dit laatste in verband met kosten-optimalisatie. Innovatief bezig I- zijn', vervolgt hij, is binnenkomen bij bouwmanagement teams. Een TU studente snuift T verontwaardigd: ' dat is nu juist de manier om ontwerpers buitenspel te zetten. Hij laat vervolgens een aantal innovaties zien, waarvan de ontwikkeling van een CAD-polijst-robot de meeste juichers in het publiek oplevert. Post-modernisme dankzij CAD! Waar moet dat naar toe. Maar zijn slotwoorden zijn voorbeeldig wanneer hij pleit voor meer aansluiting bij ontwerpers om zinvolle innovaties op te zetten. Wie wyeel meedenkers voor zich heeft kan haast niet tegenlezen. Het is bijna eng wvee! begrip. Jan Westra heeft veel gras voor zijn voeten weg zien maaien. Hij doet wat hij moet doen en laat aan de hand van prachtige voorbeelden van Seidler en Nervi zien wat je van vormloze materie maken kan, wat slappe pap tot de meest schitterende ontwerpen laat stollen. 'Het lijkt mij een uitgelezen uitdaging voor de Prefab industrie de techniek open te leggen vpor tot verbeelding strekkende projecten en produkten. Het kan toch niet w zijn dat in een tijd waarin andere materialen naarstig weken naar verwerkings-
 16. 16. verslag in Lyon- Satolas. Santiago Ca7atrava mogelijkheden en vorm/prestatie kenmerken dat prefab beton zich heeft aangepast aan de gangbare vraag naar vlakvullende platen die als borscwering op de achtergrond mee mogen spelen in een spel dat geen enkele glimlach veroorzaakt.' Die zit. De discussie gaat over de prijs van HSB, die nog wel minstens cwee keer duurder is dan regulier beton en over het oncwikkelen van mallen, waarmee unieke bollwprodukten flexibel geproduceerd kunnen worden. Een beeldhouwer als Calacrava zal daar beslist een ancwoord op hebben. Een heel constructieve bijeenkomst waar looops en poools uit voort kunnen . komen, die eindigt in een voile de béton, een bouwlucht uit Parijs, een Eau de toilette in een prachtig flesje. Ze hebben het echt begrepen bij het Cementrum. Subsidiëring van produktontwikkeling Naast nationale regelingen zoals PBTS en WBSO, doordacht produkt ook subsidie op kan leveren. Samen- op basis waarvan ondermeer produktoncwikkeling werkingsprojecten mogen doorgaans ook niet MKB- gesubsidieerd kan worden, ontstaan er momenteel in een bedrijven omvatten en zelfs bedrijven buiten de regio, aantal regio's nieuwe subsidieregelingen die voor zolang er maar voldoende MKB in de regio bij betrokken produkt- of procesoncwikkeling van belang zijn. is. De regio's waar het bovenstaande kan spelen zijn: In het algemeen kan gesteld worden dat regionale Twente, Zuidoost Brabant (regio Eindhoven), Noord- overheden de economische activiteiten willen versterken Nederland (de provincies Groningen, Friesland, Drenthe door het bevorderen van innovatie binnen vooral het en enkele gemeenten in het noorden van Overijssel), MKB . De regio's, hiertoe in staat gesteld door Europese Flevoland, regio Arnhem-Nijmegen en Zuid-Limburg. financiering. hebben programma's opgesteld op basis Opgemerkt zij dat de aanpak en voorwaarden per regio waarvan stimulering van oncwikkelingsactiviteiten verschillen. Echter in elk van de genoemde regio's is het mogelijk is. De gedachte hierachter is dat vernieuwing tot de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken. versterking van het bedrijfsleven leidt. Tenslotte: altijd eerst aanvragen en Véel van deze programma's stellen als extra voorwaarde daarna het contract sluiten! dat oncwikkelingsprojecten via regionale samenwerking ? ~ tussen bedrijven en kennisinstellingen tot stand komen. Van zo'n samenwerking kan b.v. sprake zijn indien een Voor vragen kunt u contact . .,,: producent een oncwerper inhuurt. Dit betekent dat de samenwerking oncwerper - producent naast een goed opnemen met Pouwer & Stevers (010-4521122). W~ L. •

×