Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting nieuwsbrief 017

286 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
1 EGM architecten en ACN Constructeurs
1 Architectuur Maken II
2 Twee (z)onder één kap woning

VERSLAG
3 Voorbij Beton
5 Hans van Dijk meets Booosting

NIEUWS
2 Booostingleden in vitrine van het Kantoor van de
Toekomst
4 Somfy Innovatie Trophy
5 Nieuwe producten
6 Nieuwe participanten:
- Somfy
- Intal

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 017

  1. 1. • 00051n stichting industrieel bouwen nederland N • E U VtI 5 B R • E F Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 4· nr. 17 april 1993 Secretariaat: Lange Voorhout 15 2514 EA Den Haag telefoon 070 . 346 29 78 fax 070 . 356 18 48 [§)oo @@[jWOO@CSl?@üU &[((5 @[JU &(Ç:~ (Ç@)[JU~O[?QDCSV@01J ~ EGM Architecten en ACN Constructeurs zijn beide dochterbedrijven van EGM Beheer. EGM architecten is een breed georiënteerd architectenbureau, waar architecten samen met een bouwkundig coördinator en een aantal bouwkundig tekenaars een team vormen. Behalve ondersteunende afdelingen zijn er produktie-afdelingen die ook zelfstandig en onafhankelijk van de architecten werken. Zoals het raadgevend ingenieursbureau ACN Constructeurs, die in een vroeg stadium van het ontwerp meedenken en ontwerpen met architect en producent. De afgelopen jaren zijn veel spectaculaire bouwwerken gerealiseerd waar de constructieve elementen soms een belangrijke bijdrage leveren aan de verschijningsvorm. Op donderdag 10 juni 1993 organiseren EGM Architecten en ACN Constructeurs een Booosting bijeenkomst aan de Laan de, Verenigde Naties 9 te Dolrdl'lec/llr.· Progranllnä: 16.00 uur Ontvangst 16.30 uur Opening door ir. Jan Weslra, voorzitter van het bestuur van Booosting. 16.45 uur Introductie van de ontvangende bureaus door de heer J. van Middelkoop, directeur van EGM 17.00 uur Visie op de ontwikkeling van de bouw in de komende jaren door de heer ir D. rli ...rl.. ur en Ontwikkeling, tevens technisch secretaris van de AdviesRaad voor het Ti~~~~~~;J.~~~ 17.15 uur Stellingen en inleidingen over het thema: Hoe verhouden zich proces en doelen van conceptontwikkeling in de ("Ju:h;t/~Elïiî'ir'"êr1~d-~c--l7:j("lrI)fi l:?!~tt()ler-!de;Rqiqw:yRî~Et!1~re.Wi r uitvoering door architecten en adviseurs zich tol hel proces en resultaatt :~:I;~;~?;~~:~~~~~~~:J~f~~~~~,~)prs doelstelling van 8000sting', door diverse ontwerpers van EGM/ACN, g; 17.45 uur Broodmaaltijd Tegenlezing door ir. Moreel Vroom, Lnn,nmnrk Borrel!afsluiting Ontwerpers en industrie ontmoeten elkaar in industrieel bouwen tiidens workshop I Architectuur Maken 11' op 17 & 18 mei 1993 in Delft zie pagina 3 o
  2. 2. booosting NIEU1NSBRIEF ~ JUNI 1993 I AVAbiieenkomst ..", Een alleen vaor aangeslotenen bijeenkomst biedt de bij Booostingieden e Booosting aangesloten ontwerpers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid om nader over de mogelijkheden van een bedrijf, in vitrine van het CD ..o - e CD bureau of instelling te worden geïnformeerd. Meer dan bij algemene Booosting bijeenkomsten het geval is. Bezoek en bezichtiging van de 'Twee-(z)-onder-een- kap woning' van Jan Pesman, van CEPEZED in Delft. .- CD .. Kantoor van de Toekomst ut CD m e .. e e CD H et Kantoor van de Toekomst, dat in september 1993 geopend wordt, heeft Booosting een vitrine ter beschikking gesteld, waarin Booosting zich mag presenteren. Booosting wil dit doen door middel en met behulp van haar aangeslotenen. e ut AI eerder hebben wij in de nieuwsbrief een oproep geplaatst waarin we de aangeslotenen vragen om een attribuut te sturen e CD l- dat het bedrijf en het produkt vertegenwoordigt en dat de afmeting van 1OOx 1OOx 100 mm niet overschrijdt. Tot nu toe I- a. hebben wij veel te weinig inzendingen ontvangen, waarvan wij o er hier een aantal willen toelichten. ~ e CD In 1989 is in Delft een prijsvraag uitgeschreven door de Dienst Stadsontwikkeling en de Delftse ontwerpersvereniging Delft Design voor het ontwerpen van een aantal dubbele villa's op een lokatie aan de uiterste zuidrand van Delft. Uit 50 inzendingen werden door een jury 8 ontwerpen geselecteerd, ..o m e .- ut Op de foto ziet u een bijdrage van het architectenbureau Post Ter Avest uit Rotterdam. Dit doosje (echt 1OOx 1OOx 100 mm) toont een doorsnede op schaal van 2 vleugels ten behoeve van geluidswerende voorzieningen onder een oprit van het Kleinpolderplein in Rotterdam. Hoogovens heeft haar staal op dit oppervlak verwerkt door middel van het bekende blikje o -r - c CD die vervolgens zijn gerealiseerd. Een unieke situatie: aan de noordzijde grenzen de woningen aan een woonwijk, aan de zuidzijde aan het natuurgebied Midden Delfland. la o frisdrank. Van Rockwool ontvingen wij een monster op maat gezaagd, en ook de inzendingen van Landmark en architect Böhtlingk mogen er zijn. Maar er zijn natuurlijk legio mogelijkheden waarop u uw bedrijf en produkt, ook in het klein, ..E De 'Twee-(z)-onder-een-kap woning' van Jan Pesman is een van kunt visualiseren . ..... ~ deze geselecteerde en gerealiseerde ontwerpen; in 1992 kreeg ..o m CEPEZED de Nationale Staalprijs categorie A voor deze Daarom komen wij voar de laatste keer met het dringende e .- woning. De realisatie van het ontwerp was een unieke kans om ruimtelijke en technische experimenten in de praktijk te testen. ut verzoek aan alle Booosting aangeslotenen om de creativiteit uit de kast te halen en deze te stoppen in een afmeting van 1OOx 1OOx 100 mmo Ruimtelijk is onderzocht hoe binnen een relatief klein volume een ut zo groot mogelijke ruimtelijke werking kon worden gerealiseerd. Ook dit is een mogelijkheid om uw bedrijf of produkt op een o De woning is ontworpen als één volume met één enkel o eenvoudige manier aan anderen te presenteren I ~ ruimtebepalend element en niet als een optelsom van kamers en o een stapeling van verdiepingen. Alle technische voorzieningen zijn in een drie verdiepingen hoog service-blok gebracht en CD Insturen voor eind mei 1993. • ca ~ bevat alle ruimtes die leidingen behoeven. Binnen het volume van de woning is het service-blok het belangrijkste ruimtebepalende element. e ',_,: .y- '_ Door het gebruik van de diagonaal ontstaap lange zjchtlijne.n. .~Is tech~ische)(periment zijn CD toegepast: een I:chte : •' . spndwidhgevel inyombinatie met ee~ . du,bbele,. scheidtgsw9n~ iQ kalk~andsteen, ,de 4: meter hoge schuifpui e~ de eerder door -a ICEPE~ED ontwikkélde::staalplaat/anhydriet ver~iepi ng~loerer, Op .~~ fundering,; de ~esanegrondvloer ~n wopingsch~idende I / wa ~r na, is vrij"1el ~~ hele woning van stF~1 en glas. ' , )l-M 'i.,_ ' : ' 'P""7I' I, 'l. ! Op .y aanstàCi]8 ,,;"v ön-,-<7.00 tot 1t. OO uut gaat de 'kap . 'lK'juni .1 /. A" co. ncept,de I '!Ij van de woning' 'è"-kfj t u de 8 ):J~legep hei om meer over het boY~ Iï~t:p'Jic~.s ~n,~.~:~e!9il~'Vandit huisI te "'(eten 0 . , ":.a.... '0 ' te.,.2Jllen. 'kil :....... ~ ~"[ . . '. . ... .. . .......;.... :. ->-- t. .- d '. :' . e 0 • ' .""""m:-) , , , _'" . . . . _ ... ..,..... . .;:;;::" . ;,P- " i __ • _ • ' .. ,r-,:,} '; j , __ . "":' pel merw eera I · de~~C1~e?:'Yut· de ?nlWp ordkc:>art op de: ,: ,' ,ll~92tste .bt?~1i jd~rQ~-~~,~.Ï1.i~~'j'sbri~f in' en !stuur deze voor ' .. . . i ~,_~ . . ..J ..0c ·· , 1;8, IUnl. a+I1Ç!Çl,f b_e!~~c(e!~:t:9.~.L·. ':'Iaon~ang,s Lval1 uw -~""';-;-;;;i 1l ~.' s~~Hi~!~gA~?(qt II e~~W~~~ftjgin~V:0.d~1s en ro9lebescnrijving ' .' . !~ e · ~'. oegzo~Clen :c . : ~""""'''''''1 ~ ". & TWEE-(Z)ONDER-EEN-KAP-WONtNG
  3. 3. NIEUVtlSBRIEF booosting Workshop I Architectuur Maken 11' voor: Bij Booosting aangesloten bedrijven, bureaus en instellingen, docenten en studenten Bouwkunde van de TU Delft en studenten Bouwkunde van de TU Eindhoven door: TU Delft Bouwkunde, vakgroep bouwtechnologie en Booosting doel: Door samenwerking van studenten en docenten met ontwerpers en ontwikkelaars komen tot synergetische oplossingen op het gebied van de (bouw)produktontwikkeling door wederzijdse aftasting van theorie en praktijk. datum: 17 & 18 mei 1993 locatie: TU Delft Faculteit der Bouwkunde Met architecten, architecten in spé, ontwerpers en afgevaardigden van de industrie zal in een nagebootst, Parallel aan de workshop loopt een tentoonstelling, waar Booostingieden zich presenteren aan de hand van vorderingen verkennend proces van produktontwikkeling warden gewerkt aan en resultaten op het gebied van produktontwikkeling. onderwerpen die zijn afgeleid van het hoofdthema 'Architectuur Nu al hebben 30 bij Booosting aangeslotenen zich voor Maken'. Ofwel de materialisering van de Architectuur toegespitst deelname aangemeld. In totaal worden rond de 150 deelnemers op de ontwikkeling van (intelligente) bouwcomponenten. verwacht die in groepen van 8 personen gaan 'werken' . Deelname aan de workshop is vrijwel kosteloos. Per persoon zal Er wordt niet alleen maar gewerkt. Tussen de bedrijven door een gering bedrag voor eten, drinken, reader, workshop- worden de deelnemers uitgenodigd om kennis te nemen van materiaal en dergelijke worden gevraagd. lezingen die gehouden worden door: • Kees Stoop die samen met Jean Prouvé in Parijs een En verder? opleiding heeft opgezet voor produktontwikkeling, schetst het De workshop 'Architectuur maken' vormt de spin oH van de belang van symbiose van bouwtechnologie en architectuur en Booosting produktontwikkelingsactiviteiten voor 1993 en 1994. de plaats die produktontwikkeling daarbij inneemt. Er zullen nieuwe onderwerpen ontstaan, nieuwe teams worden G.ïntere....rd? • Mels Crouwel die spreekt over de Tektoniek in de gevormd en er kan nieuw leven in huidige, stilstaande Voor meer informatie architectuur, een combinatie van architectonische vormen in hun ontwikkelingen worden geblazen. Deze en de reeds lopende belt u het Booosting- verband met constructie en techniek. ontwikkelingen zullen begin september 1993 onderwerp zijn secretariaat: • Hubert-Jan Henket die zijn lezing concentreert op tijdens de volgende produktontwikkelingsbijeenkomst. Hier 070 - 346 29 78, Tactiliteit; traditionele architectuur, moderne technieken. concentreren wij ons op het presenteren van de voortgang van of kunt u de • Eva Jiricina die bekend is van haar ontwerpen voor diverse de ontwikkelingen, op het aan de orde stellen van kansen en antwoordkaart restaurants en modewinkels in Londen, Parijs en New Vork. Ook problemen en op het vinden van nieuwe partners. Eind retourneren. heeft zij diverse appartementen van popsterren ingericht. november wordt een dergelijke bijeenkomst herhaald . • Hoewel bij de verschillende werkmaatschappijen van de werkelijkheid te maken. Het opzetten van netwerken Voorbij Groep alles draait om beton, vinden de activiteiten in met connecties naar alle partijen binnen het bouw- verschillende fasen van de utiliteitsbouw plaats. Meer dan je proces, zou niet alleen leiden tot produktverbetering vanuit de bouwtraditie zou verwachten. Dit leidt tot een bredere maar ook tot behoorlijke kostenbesparingen. Hoewel en diepere uitwisseling van kennis en ervaring tussen bouwer en aan deze opzet nog niet alle partijen gewend zijn, produktontwikkelaar. Toch moet naar de mening van de heer met name hoofdaannemers, groeit de belangstelling. Bisschops, directeur van de Voorbij Groep Wilnis, de motivatie Voor welslagen is echter één begrip essentieel: daartoe voornamelijk voortvloeien uit een bedrijfscultuur. Dit vertrouwen, en dat is nog steeds niet te koop. wordt extra gestimuleerd doordat iedereen, van vlechter tot laborant meewerkt aan het samenstellen van handboeken voor Meer theoretisch produktie tot en met uitvoering. Eric Vreedenburgh, van architectenbureau Archipel Ontwerpers in Den Haag, benaderde de bouwproduktontwikkeling vanuit Arbo bewuste produktie een wat meer theoretisch model. Naar zijn idee is een gebouw De combinatie hiervan met een Arbo bewuste produktie en niet een statisch omhulsel, maar een interactief systeem dat pogingen om zware arbeid zoveel mogelijk te mechaniseren reageert op informatie. De variabelen die dit voortbrengt, leidt tot een zo optimaal mogelijk produkt. Verdere kunnen alleen economisch geproduceerd worden door produktverfijning en automatisering wordt voornamelijk serieproduktie op maat ofwel 'Iean production'. Dit biedt ook de belemmerd door de specifieke groffe produktmaterialen, namelijk mogelijkheid om niet alleen technologische variabelen te kunnen betonmortel en wapeningsstaal, met de daaraan verbonden verwerken, maar ook organisatorische en culturele. ruime veiligheidsmarges. Hoewel de vervaardiging en distributie Duidelijk is dat, gezien vanuit zowel ontwerper als producent, van de mortel verregaand gerobotiseerd is, waarbij beton per hiervoor het aantal 'knooppunten' in een bouwwerk moeten liter gedoceerd kan worden, moeten er voor één betonelement worden verminderd. Bedrijfsknooppunten, technische toch twee produktielijnen worden opgezet. Eén voor de knooppunten, maar ook natte knopen en zelfs prefabknopen . wapening en één voor de bekisting, met de daarbij behorende Booosting als knooppunt in een netwerk! maatvoeringsproblematiek. De benadering van de gehele aannemingsstructuur door Voorbij Henk van Laarhoven, Hubert-Jan Henket Architecten biedt verdere mogelijkheden om de Booosting-gedachte tot ir Oick Bartels, Hoogovens Groep
  4. 4. ISomfy Innovatie Tropliy m m a a ... Somfy Nederland bv, producent en leverancier van buismotoren en automatische besturingssystemen, schrijft een ideeënprijsvraag uit voor archïtecten, industrieel ontwerpers, studenten en produktontwikkelaars. ... I: •• ut > o .... - 'ft .- o •• o I: a. c :Q) a ... IIIG» ut Q) Q) EE 2 c Cl c ." .- E0 o -;;; Cl a~ 0) c Tendens o o ... Op dit moment bestaat er een tendens om grotere utilitaire Q) gevelvlakken van helder of licht gecoat glas te voorzien, al dan niet .. I: o o > a gebruik makend van zonwering. In de ogen van de architect hebben mG» c Cl .... de bestaande zonweringen nauwelijks architectonische potentie. Dat ~ ..a architecten over de hele wereld zich bezighouden met dit probleem, bewijzen gebouwen zoals het Belgische paviljoen op de wereld- o .!. o ~ c tentoonstelling in Sevilla en het Institute du Monde Arabe in Parijs. a. 111 <t: ai z CD Doarom nodigt Somfy u uit om middels deze Innovatie Trophy met a. nieuwe ideeën te komen zodat zonwering een beeldbepalend of .. beeldondersteunend produkt binnen de architectuur kan worden. o o T hem a: Het ontwerpen van een automatisch bestuurbare •• buitenzonwering die toetredend zonlicht en zonnewarmte optimaal filtert met behoud van ruimtelijk comfort en uitzicht. Het moet goed -Q) 0) vormgegeven zijn, stimulerend voor de architectuur, functioneel, c += 0) innovatief en industrieel vervaardigbaar. Vl I.() 0 Q) mo i p zet p r i s V r a a g: De Innovatie Trophy is 0 0 0 - => I 0 a. opgezet als een openbare ideeënprijsvraag in de zin van de Algemene Nederlandse Prijsvraagregelen voor gebonden, toe- - « co 0 0 ....r:::. l- 0 Q c (I) o gepaste en vrije kunsten (ANP 1972, tweede herziene versie 1992). 0 - -J. I- 0 (I) LU ... (I) De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury 0) 'ft bestaonde-ui t~ prot dr.' ir.·M.. Eekhout, hoogleraar Produkt- ,,; I- U (I) C ""'" I.() .'.'. c ""'""1 :' c · · . ': c.. " . " '" ' . , , ' . , . ;.,' (/) 0 N -' Q) ,.' 1,.~ órtwikkeling GUp~lft, Facule!t ~t ~uwkunde :, a. ... , :,.... ., drs. A.J. van' ~vlst, burgeme~st? f al) , ' ..'" .j d~ gemeente:Flaarlemmerme~r·~.' ! ,;. - "!,.n ir>M. EngelmM 0rchitect bnó' j:"y.Î'·:·· y;;.-::: ;~ 0) Q) !( ,::. t ;, _." , ' , : , .: J ',' i, ~."'i(;M.Vr09mL9.i!ecteurtandrriC1icIUd?.§.Ign3§ Çcin~ult ( .'; , ~l. .'Kf ·Î c .- _ : i r;' J.,- Westro" Docent -TU Ei ndhoven; '~rchitectural : ~ o : Ehgineering,:vûorzitter Booostin'g Somfy zal de resultaten vàridé prijsvráóg:eênzb:öreecl mogelijke: o C o bekendheid in Ûbouwwereld geven. • Voor debe'ste inzendingen worden ~espeçiievelijk fl 0.000;13.000 Insch~ijv~n kan tot 23, april' aanstaande. ; : De geïnteress~e~de I~zer~"van dezenieu";,,sbrief krijgen en prijze~ujtgelóofd V6!) <::'_~'_. f 2.000. ~ .~, .. a o ra ~ .21 O' ~iertoe to~ 30 ~pril de mogelijkheid., ! c : ] E .2 Tot 7mei bèstaédegelêgenhêid orÎlséhrifte1ijk vfagenl testellen . .' ." .~ Hefvólléai~ëjjr~fai:;linci en h'ét rlgleme~t Zil rÏjYfr'krTf9~a r q ";: ö i!:' ~ 0) o SO!TI o/. N~~<~ rkmJ . ~~,-;PoJtbus ió3~2 130 :AD.JjIodfdd4rp,- .;t>: ::.. li o e 0) fel 02503 ' i) 43~4( fax 0250r 24 53. ! ~:i " 1 0)' f e: î'ti g> : (;. ~.,! It' i :.:~" f ;-_.~ .. n .a.I c e: 0 o 0 ~c2 1'.-:' 1 ' . I ' " ... L'tNSTtTUTE OU MONDE ARABE VAN JEAN NOUVEL MET TUSSEN GLASPLATEN tNGEBOUWDE DtAFRAGMA MECHANIEKEN. ., . ' ~ ~ ____ .___ « o
  5. 5. Nieuws over De drang tot . • nieuwe produkten • • Innovatie: Lexan Corrugated Sheet (LCS): nieuw transparant plaatmateriaal van GE Plastics Hans van Diik ontmoet Booosting • geprofileerd Waar komt de drang tot innovatie uit voort? Daarover ging Lexan Corrugated Sheet (LCS) is een geprofileerde dunne de discussie op 11 maart in de TU Delft. Gespreksleider Lexan Plaat. De profilering zorgt voor een grote stijdheids- was Hans van Dijk, arehitectuurcriticus en beleidsmede- , gewiehtsverhouding, zodat er met minimale hoeveelheden werker van het Nederlands Arehitectuurinstituut. In het materiaal kan worden gewerkt (1,1 tot 1,6 kg/m2). LCS is panel zaten Ad Bisschops van Voorbij Groep Wilnis, Miehiel leverbaar in diverse profielvormeni ook nieuwe Cohen van bureau CEPEZED, Eli Herremans van Hoogovens profielvormen kunnen bij voldoende volume worden Groep en Mareel Vroom van Landmark Design & Consult. ontwikkeld. • milieuvriendeliik D e avond kreeg een vloHe stort met het vertonen van een hommage LCS is milieuvriendelijk, het materiaal gebruik is minimaal en van Norman Foster aan de Boeing 747. Hans van Dijk opende de GE Plastics is bereid afspraken te maken over de recycling discussie met het voorstel om het woord kwaliteit niet in de mond te van het materiaal •. Daarnaast is het geurvrij en blokkeert het nemen. Het gebruik van dit woord suggereert dot men van elkaar weet 99.9% van de schadlijke UV straling. Het materiaal kan waar men het over heeft. Per slot van rekening houdt iedereen ook van geleverd worden in de kleuren helder, opaal wit en goede muziek. De eerste stelling: 'De drong tot innovatie komt niet transparant en in vergelijking met andere materialen is de alleen voort uit rationele maar ook uit esthetische motieven. Technische vergeling of vervuiling van Les niet hinderlijk. innovatie wordt niet alleen nagestreefd vanuit de wens om produkten • zelfdovend & slagvast met betere prestaties te maken met goedkopere arbeidsbesparende en In contact met vuur produceert het materiaal, dat zelfdovend minder schadeli;ke praduktieprocessen, maar ook vanuit een voorliefde is, geen grote hoeveelheden halogeen houdende gassen. voor 'elegante' probleemoplossingen, een fascinatie voor (bouw-) Ondanks de geringe dikte is de van polycarbonaat technische deelproblemen en een hartstocht voor een 'beeld' van een gemaakte plaat extreem slagvast en daardoor bestand eHiciënte, comfortabele en technisch geavanceerde beschaving'. Het tegen schokken en stoten tijdens transport of installatie. panel had even tijd nodig om op deze volzin te reageren. Herremans, de opdrachtgever verkondigde: 'innovatie komt voor uit irritatie', Wie meer informatie wenst over de nieuwe transparante Cohen, de architect: 'elk ontwerp is per definitie innoverend'. Bisschops, Lexan Corrugated Sheet kan contact opnemen met de producent: 'innovatie moet vooral een verlichting van het zware werk GE Plastics, heer J. Lo&ée ol W. Taal: 0'640-329' ,. inhouden, moet meer veiligheid opleveren en de bouwtijd reduceren'. Vroom, de ontwerper: 'echte innovatie kon alleen worden bereikt als er ook een visie is ontwikkeld voor de toekomst'. Liefdesverklaringen No deze liefdesverklaringen werd een onderscheid gemaakt tussen produktinnovatie en procesinnovatie. Bisschops was van mening dot de bouw zo gespecialiseerd en gedifferentieerd is dot de antwerper/ architect geen overzicht meer heeft over het totale bouwproces. Innoverende produkten kunnen alleen ontworpen worden als men ook het produktieproces erbij betrekt. Het probleem is dot architectuur bestaat uit het bouwen van prototypen en een industriële produktielijn pos opgestart wordt, nadat een produkt volledig is uitontwikkeld en getest. Volgens Cohen zou je ook gebouwen zo moeten 'uitproblemiseren'. De grote vraag is natuurlijk of de bouwwereld wel wil innoveren en uitproblemiseren? Hier ging de tweede stelling van Hans van Dijk over: 'De opdrachtgever eist een bepaalde kwaliteit en verlangt van de producent dot hi; die kwaliteit garandeert. Doorbi; heeft de •• opdrachtgever doorgaans geen belang bi; innoverende experimenten; de producent die ervan overtuigd is dot hi; goede (of zelfs de beste) I: • ... produkten levert, evenmin. In de bouw komt innovatie daarom slechts .1: I: a incidenteel tot stond en leidt ze nauweli;ks tot een vervolg. Meestal gebeurt dat als de overtuigingskracht van een innoverend ontwerp en de overredingskracht van de ontwerper gehoor vindt bi; een opdrachtgever die een bepaald imago voor zichzelf nastreeft'. Herremans opende met' wat is er fout aan een opdrachtgever die niets ..... •• IL innoverends wil, maar wel de zekerheid wil hebben dot het gebouw op tijd klaar is'? Bisschaps plaats hier tegenover dot iedereen wel de nieuwste auto wil hebben, waar de consument wel vertrouwen in heeft. Dit kon hij ook hebben omdat deze fabrikanten garanties afgeven en de ut " 0·· produkten getest en 'uitgeproblemiseerd' zijn. Bisschaps zog hier ook ot ... kansen voor de leverancier omdat deze wel garanties geeft, terwijl de aannemer toch ol het risico afwentelt op de onderaannemer. --:-'--~~ oa vervolg op pagina 6
  6. 6. NIEU1NSBRIEF booosting Nie~,!e in 1993 Koren op de molen Dat brengt het panel bij de introductie van de derde stelling participanten r waarin wordt gesteld: 'Ontwerpers zijn voornamelijk geïnteresseerd in de potenties van de techniek, de producenten vooral in de uitkomsten. De toeleverende bouwindustrie kent geen substantiële afdeling R&D. Ontwerpers kunnen bijdragen Intal bv de heer ir F. Spermon Postbus 31 4190 CA Geldermal ---I sen intal aan de ontwikkeling van innoverende, seriematige vervaardigde tel 03455 - 87100 produkten, als ze die rol op zich nemen en geloofwaardig fax 03455 . 75953 kunnen maken dat potenties tot betere uitkomsten leiden. Innovatie die vanuit rationele motieven wordt nagestreefd, is eerder succesvol dan die uit esthetische motieven voortkomt, Intal bv is als lid van de Alcoa Nederland Groep fabrikant en tenzij dit laatste tot produkten leidt die in een marketingstrategie leverancier van in eigen beheer ontwikkelde aluminium passen (produktdifferentiatie, modetendenzen, etc.)'. Deze gevelsystemen en elementen voor woningbouw en utiliteitsbouw. stelling is koren op de molen van Bisschops. Het is onzin te Het betreft hier onder andere draairamen, schuiframen, denken dat de industrie louter uit is op opbrengsten . draaideuren, puien en vliesgeve ls. Maar kijk eens noor de onderzoekinspanning. Van de 330 Zij onderscheidt zich door kwaliteitszin en beproefde kennis van miljoen die de bouw aan onderzoek spendeert is 75% niet de bouw. Daarmee kan Intal al vanaf de projectfase een traceerbaar, de rest komt voor rekening von de toeleverende belangrijke bijdroge leveren aan een 'sluitend geheel'. industrie. Deze omzet (0,3%) steekt nog steeds schril af bij de Een voorbeeld ter illustrotie van de inventiviteit is de 2,5% die andere takken van nijverheid spenderen aan ontwikkeling van Intalfix, een systeem dat zich kenmerkt door onderzoek. Cohen duikt op de markt. Die is goed voor klachten , efficientie in veelvoud . Intalfix profielen bieden een goede maar voor wat nog meer eigenlijk? Het gaat om de thermische isolatie, onderb reken de koudebrug van aluminium systeemgerichte gebruikers, ondernemers en ontwerpers. Maar profielen en zijn eenvoudig te monteren. de markt is wel het breekijzer: eerst recessie, dan korting op de produkten, vervolgens het schrappen van R&D. Vroom verwijst Intal heeft zich bij Booosting aangesloten omdat ze voorloper in naar ontwikkelingen in de elektronica. Zonder onderzoek geen de markt willen blijven. De op marktvragen afgestemde CD-speler, met onderzoek in de bouw geen wezenlijke pradukten worden in samenwerking met architecten, verandering. onderzoekers en anderen uit het bedrijfsleven ontwikkeld. Klassiek anachronisme Somfy Nederland bv Ook komt de nieuwe auto die het nog steeds goed doet voor Directeur P.H. Nieman een rustieke boerderij als item op tafel: geen discussie zonder Contactpersoon: mevrouw Miente 510t dit klassiek anachronisme. Diamantlaan 6 Als toeschouwer denk je dan onwillekeurig aan de aard van de Postbus 163 2130 AD Hoofddorp woonstede van de aanwezigen. Vol van innovatie en moderne tel 02503 - 14344 geldingsdrang worden de stellingen omarmd of verworpen, fax 02503 - 15823 maar misschien wonen de meesten wel in een oud grachtenpand met krakende vloeren of in een gezellige stulp met kippen op het gras. De automobielbranche praat niet zo Somfy Nederland bv is de Nederlandse dochter van Somfy met elkaar, maar stel dat, dan zouden buiten toch geen ploffe International. Deze producent en leverancier van motoren en wagens, paarden en hier en daar een oude motorfiets staan? besturingen voor ondermeer zonwering rolluiken en rolhekken levert wereldwijd, en is als marktleider voortdurend op zoek Hoe dan ook naar nieuwe markten en nieuwe produktontwikkelingen. Hoe dan ook, Herremons brengt de discussie terug noor de noodzaak van innovatie voor Hoogovens vanwege een Het voornaamste produkt is de buismotor met diverse diameters toegevoegde waarde, die R&D legitimeert. en trekkrachten tot 150 Nm. De motoren passen in de buizen De markt moet je bewerken met totale produkten, niet met van zonwering en ro lluiken en worden aangedreven door halfpradukten volgens Cohen. Dit stokpaardje wordt door besturingen die reageren op pulsen van zon- en windautomaten. Cepezed niet alleen bereden, maar ook in koers gebracht. De ingebouwde vertragingstijden zorgen ervoor dat de 'Klinkt leuk, maar dan moet je de gelaagdheid van het schermen niet voordurend in en uit gaan. Dit is vooral bij bouwproces dat zich voordoet als een stapel van onafhankelijke weersomstandigheden als in Nederland van belang . activiteiten afbreken', oldus Bisschops. Toepassingen van de systemen zijn bijvoorbeeld te vinden in En dan de onzichtbare innovatie, waarom moet de ontwikkeling Musee d'Orsay in Parijs, Darling Harbour Building in Sydney en er vanaf druipen? Een soortgelijk betoog kan worden het Museum af Modern Art in Ottawa. afgestoken met betrekking tot het onderwijs. Het lijkt alsof de tijd Andere toepassingen van de Somfy produkten zijn te vinden in heeft stilgestaan in de opleiding tot bouwkundig ontwerper en theaterschermen en filmscreens, zwembadoverkappingen en in ontwikkelaar. Maar ook hier groeit langzaam vanuit de traditie de glastuinbouw. van splintergroeperingen een breder besef met betrekking tot de waarde van produktonwikkeling maar dan - en daar sluiten de De voornaamste reden van Somfy om het bedrijf bij Booosting stellingen zo prachtig op aan· vanuit het architectonisch aan te sluiten, ligt voor de hand. In een omgeving waar perspectief. vooruitstrevende architecten en vormgevers in dialoog treden met producenten ontstaat een creatief proces, waarbij de ir Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers realiteit van produktie en produktimplementatie niet uit het oog ir Jan Westra, TU Eindhoven wordt verloren .

×