Booosting nieuwsbrief 016

332 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
1 Voorbij Beton
1 Hans van Dijk meets Booosting
5 Nevanco Woningbouw

VERSLAG
2 Booosting produktontwikkelingsteams, hoe staat het ermee?
2 De opbouw van het team Afbouw
3 Booosting in België
4 Brakel Interieurgroep

NIEUWS
6 Nieuwe participanten:
- BIK
- Pieterman Hardglas
- Intersign

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booosting nieuwsbrief 016

  1. 1. • 00051n stichting industrieel bouwen nederland N I E U 1N S B R lEF Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 4 - nr. 16 februari 1993 Sec reta riaat: Lange Voorhout 15 2514 EA Den Haag telefoon 070 - 346 29 78 fax 070 - 356 18 48 Booosting l3iieenkomst- - - - - [§)OO W@@cr[§)OO ~cr@~@][§) ~@tr@[]lJ 7 APRIL 1993 o[]lJ & QUU &) tr@ cr@] @] QUU ITELEFOON: 02070- 6926622 AMSTERDAM ZUIDER IJDIJK 1095 KN Voorbij Groep Wil nis bestaat al sinds 1935. Vanaf 1979 kwam er een fundamentele verschuiving in het denken over de markt. De werkmaatschappijen van de Voorbij Groep zijn vanaf dat moment niet langer alleen leverancier van produkten of onderaannemer, maar treden op als subcontractor voor de ruwbouw van: • de fundering tot en met het skelet • de engineering tot en met de gorantiefase Op 7 opril 1993 organiseert de Voorbij Groep Wilnis een Booosting • de prefabricage tot en met de assemblage bijeenkomst met het navolgende programma: • innovatie tot en met systeemontwikkeling • de voorbereiding tot en met de projectcoördinatie 14.30 Aankomst/ontvangst 15.00-16.00 Rondleiding langs produktie F~~r-:l~~~~!iI~mm~~ Dit alles resulteert in _n 16.00-16.30 Koffie/thee ondersteunende rol voor 16.30-17.30 Introductie door ir J. Westra, voorzitter van het bestuur de General Contractor en van Booosting. een concurrerende prijs/- Kennismaking met Voorbij Groep Wilni~, de strategie, de kwaliteit van het ontwikkeling vanaf 1979 en het huidige produktenpakket produkt. door de-heer A.TI:.M. Bisschops, directeur _ Voorbeeld: Nederlands Architectuur Instituut Resultaten van de:ze ("de Banaan"l nieuwe benadering van 17.30-18.15 Broodmaaltijd de markt komen tot 18.15-18.45 Tegenlezing door de heer ir E. Vreedenburgh, ~,, __ III"!iói:;;'I uitdrukking in van Archipel Ontwerpers over 'Bouwproduktontwikkeling: van model noor metafoor' ~~~~"";;'+-:.à~~r.o;~~~~< gerealis_rde projecten zoals: 18.45-19.15 Discussie 19.15 Borrel • NVLS-gebouw te Schiphol • GAK-gebouw te Rotterdam N.B. Wilt u deze bij_nkomst bijwonen dan verzoeken wij u om • NAI-gebouw "de Banaan" de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en te retourneren te Rotterdam vóór 1 april a.s. IHans van Diik meets Booosting' Booosting discussie-avond op 11 maart Behalve panelleden en discussieleider wordt ook publiek van 17.00 - 20.00 uur in de TU Delft uitgenodigd om in een ongedwongen sfeer deze avond De afgelopen tijd ontvingen we van diverse konten het verzoek om meediscussierend vorm te geven. weer eens 'gewoon' een avondje met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Booosting organiseert daarom dit iaar een aantal De discussie zal gaan over: discussie·avonden met vertegenwoordigers uit de disciplines bouwen, Innovatie. Of liever over de vraag welke motieven er aan antwerpen, produceren en onderwijs. Vaar de eerste avond, op innovatie ten grondslag liggen. Rationele of esthetische? 11 maart a .s. tussen 17.00 en 20.00 uur, is Hans von Dijk, Kwaliteit. Of beter over de. kwaliteit die de partijen inbrengen bij architectuurcriticus en medewerker van het Nederlands Architectuur innovatip.ve processen. Instituut, gevraagd de discussie met panel en publiek te leiden. Samenwerking. Of wel de vraag hoe de coalitie tussen ontwerpers en de toeleverende bouwindustrie eruit moet zien in een Het panel wordt deze avond gevormd doc.r: industrieel bouwproces om werkelijke vernieuwingen te realiseren. • de heer A.Th. M. Bisschops - Voorbij Groep Wilnis • de heer M . Cohen - Architectenbureau CEPEZED Wilt u bij de discussie aanwezig en betrokken zijn, dan verzoeken • de heer ir E. Herremans - Hoogovens Groep wij u dit op de antwoordkaart achter in deze nieuwsbrief aan te • de heer ir M. Vroom - landmark Design & Consult geven en deze aan het secretariaat te retourneren. D
  2. 2. booosting NIEUvtlSBRIEF en van produktontw-ikkelingsteams, hoe .5U 131 Ontwerpers bestaan van het uitvoeren van opdrochten; ~ bedriiven van de verkoop van hun produkten. Waar ligt ... ~ Keuzekozï~ voor dan het gemeenschappelijk belang bij het slagen van dit project de won ing ouw en hoe worden vergoedingen hierbij geregeld? ~ Bij dit team heeft ieder zich met de schriftelijke afspraak ~ geconformeerd dat het concept eigendom is van het team en dat ~ zonder toestemming van de anderen, geen van de afzonderlijke Op initiatief van Booosting is het ontwikkelingsteam leden dit idee op welke wijze dan ook mag toepassen. Naar C bestaande uit vijf participanten in april 1992 gestart derden toe zijn op de beschrijvingen en tekeningen ~ met het project Keuzekozijn. In een relatief korte auteursrechten en copyrights van toepassing. Zo komen er geen periode van zeven maanden is een vaag omschreven sippe gezichten bij de ontwerpers, geen moeilijke E a produkt-idee nu in het stadium van een toonbaar proefmodel. Hier wordt aangegeven wat belangrijke zaken zijn om de kans tot slagen van zo'n initiatief geheimhoudingsverklaringen en worden er in dit vroege stadium geen hoge kosten gemaakt voor bescherming. Bij voortzetting van de ontwikkeling tot produktie-rijp stadium zijn de ontwerpers '" zoals het Keuzekozijn te vergroten. en mede·onr::ikkelaars gedekt door een separaat opgestelde en p articipanten van een project hebben notuurlijk in de basis overeenkomst. De producerende bedrijven verdienen onder andere de ontwikkelingskosten terug door de verkoop van toegeleverde produkten of afzet van de eindprodukten. C altijd interesse, maar wanneer aan de orde komt wie wat moet doen en hoe dat betaald moet worden, kamt zo'n initiatief al En het ontwikkelen van nieuwe produkten was juist de bedoeling snel in een vaag traject van vrijblijvendheid. Er is immers het van het hele verhaal! U kunt van 22 t/m 25 februari aanstaande risico dat er niets uitkomt, een gebrek aan investeringslust bij de tussen 16.00 en 19.00 uur het resultaat in de vorm van een bedrijven. Redenen voor ons team om te zoeken naar een concept·model en een video bekijken bij Tiemstra Nijmegen bv., praktische vorm van samenwerking op professionele basis. Wolfkuilseweg 279, 6542 AA Nijmegen. Het team Keuzekozijn was voorbereid op de kans van falen. Hoe moeizaam het begin was, blijkt uit het feit dat er Namens het team Keuzekozijn, ir Jaap Koning verschillende ideeën waren over wat de essentie van keuze· mogelijkheden bjj een geve! nu eigenlijk is. Later werd de naam iiiii__~.~v n het project ze fs gewijzigd van keuzegevel in 'Keuzekozijn' . iii.ÎllrirII~~iI"Er waren drie ingrediënten nodig voor de bewaking De opbouw van van de voortgang, financiering en kwaliteit; een doeltreffende projectaanpak, een werkzame het team afbouw financiële structu:a,.r en een gemeenschappelijk belang voor alle teamleden. Verslag van een produktontwikkelingsactiviteit die medio 1992 op haar einde leek, maar nu weer volop lil Binnen het project hebben wij bij elke fase 'Go-No Go' draait. In de startbijeenkomst op 31 maart 1992 bij ~ momenten afgesproken waarop teamleden kunnen Winkelman & van Hessen in Den Haag is onder uitstappen of het gehele project on worden stopgezet. In dit leiding van Hans Kamphuis onder andere het team I kon dat aan et einde van de (korte) voorstudie en bij het 'snelle afbouwsystemen voor hoogbouw' opgericht. _"'.·Sf(l,rtEjn met het eer te proefmodel Elke gestorte fase wordt in geval afgemGakt. Zo zijn er nu drie fasen doorlopen: het vooronderzoek, de concept-fase en de model fase, waar we nu V r i j snel na aanvang van het project trok Van Triest & zijn. Bij een positieve reactie uit de markt wordt pas gestart met Partners zich terug. Het voorjaar van 1992 werd gebruikt om iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide technische uitontwikkeling . meer vat op de problematiek te krijgen. Interviews met ondermeer Wilma en de BAM, die respectievelijk het VROM en De gehanteerae (Iow-oudget) financiering is in feite simpel de Delftse Poort hebben gerealiseerd, werkten verhelderend. De en doeltreffen ...Alle teamleden - dus zowel de ontwerpers afbouw in hoge kantoorgebouwen gaf grote logistiek en als de bedrijven - brengen een evenredig :leel in op basis van de organisatorische problemen als gevolg van een veelheid van aan opgestelde budget.raming voor elke fase en worden daarmee te brengen elementen, zowel bouwkundig als installatietechnisch. participant. Deze inbreng kan geschieden in de vorm van een Deze informatie, aangevuld met verkennende studies hebben tot storting, het betalen van rekeningen en declaraties maar ook een projectomschrijving gel~id inclusief plbnning en benodigd doon de inbreng van werkzaamheden of geleverde materialen. budget. De vraag aan een van de teamleden om nu de kas te De ontwerpers bijvoorbeeld hebben het uurtarief verlaagd en de openen was in augustus reden om of te zien van verdere inbreng van een van de bedrijven bestond uit het vervaardigen deelname. Inmiddels bleken buitenstaanders, of wel het proefmodel (onderdelen en arbeiClsloon). zogenaamde 'Booosting buitenlui', hevig geïnteresseerd en wel bereid tot financiële participatie. Het afvallige lid draaide snel ________ De ontwerpwerkzoomheden worden (voor een groot gedeelte) bij. betaald en de kosten voor de participerende bedriiven zijn relatief laag. De technrsdie uitontwikkeling zal op een andere Een en onder had een herbezinning tot gevolg. Te snel was de basis gefinancierd worden omdat de investeringen don vele stap gemaakt noor het te ontwikkelen produkt. De problematiek malen hoger liggen dan tot nu toe het geval is geweest en er een hoogbouwkantoren sneller of te bouwen, vraagt om een bredere basis voor een economisch perspectief voor de bedrijven is. Er analyse. Maar ook werd duidelijk dot een verkorting van de zal voor dit jaar subsidie worden aangevraagd. bouwtijd een zeer hoog rendement zal opleveren. Hierdoor is de
  3. 3. NIEU1NSBRIEF booosting staat het ermee? "FULL FACTORY" process". An "ON SITE" building pracess is also available. Op zolder staat een immense ketel met randapparatuur die doelstelling veronderd tot 'door het verbeteren von de voor de warmtehuishouding van het pand zorgt. De ronde produkttechniek, zol de afbouwtijd, met name voor hoge uitblaasroosters bevinden zich op onopvallende plaatsen in de kantoorgebouwen, worden verkort' . vloeren. De hardhouten trappen draaien long en elegant als in een Deze maand heeft het team op dit onderwerp een OCAS statig herenhuis naar de volgende verdieping die 3,2m hoger ligt. De 'brainstormsessie' gehouden met de directe betrokkenen, de , - - - - ----::;; gevel tot slot verraadt dat er een belangrijkste participanten van deze bouwwerken. Deze sessie experiment achter schuilt: een equal heeft geleid tot een beter kader en een nauwkeuriger pressure gevel naar een oud (1964) ontwikkelingsopgave. Een integrale aanpak blijkt essentieel; zwitsers voorbeeld volgens Wybauw: Booosting ap het lijf geschreven dus. volkernbeplating met roestvast stolen Een deel van de aplossing zal liggen in het terugbrengen van bouten en kloeke carosserie-ringen op het aantal companenten en flexibiliteit tijdens en na de bouw. afstond van elkaar bevestigd. Het doordringende water wordt door Over 10 jaar kunnen we ons de huidige afbouwtechniek niet een waterkerende folie in een geventileerde spouw afgevoerd. meer voorstellen en zal deze alleen nog onderwerp van 'WYBUNIT richt zich op het grootste marktsegment in de wereld' smakelijke verhalen over vraeger zijn. vertelt de brochure, d.w.z. woningbouw en utiliteitsbouw tussen twee en zeven logen. Bezoekers zijn welkom na schriftelijke aankondiging. Samenstelling team afbouw: Krupe Bomatex, Archipel Ontwerpers, Carsmit Raadgevend OCAS in Zel:zate ingenieursbureau, Post Ter Avest Architecten, Het onderzoekscentrum voor de aanwending van staol (OCAS) in Brakelinterieurgroep, Gast: Hiensch Engineering. Zei zate is een gebouw met een uitgesproken architecton ische expressie. Architect : Samyn en partners. Het gebauw diende een weerspiegeling te vormen van de activiteiten van het centrum. Dat is nagal letterlijk opgevat. Een luchtfota van het complex maakt dat duidelijk: het concept heeft de uitstraling van een made I België ..'" .- o O d~~:~:~:ri~:~~~~c:~~t~~~~~~~~~~~~~~[Q~~!:ïaJU'§h.!I p 18 a overgenomen, het is de maquette die als een vervreemd object is neergelegd in een haast surrealistische omgeving. e groene vijvers die aan een cirkel grenzen , liggen twee daken die zijn bekleed met rtussen ligt als een draaibrug het ~):nt''làffi~)Q~~r~ebra<;ht tussen de o o a2 een binnen vloer zijn anderkelderd w~~~~~~;en punt machines kunnen wordén n.st vergrote spauw ;~~~llle~~~~~~~~:;~zaklijke int!-a,s!yu,:tU1jf:o'Iqê1Yt,<Çj1 fundering, toevoer, afvoer, etcetera . De problemen op met betrekking tot het werkklimaat: heet zomer, een akoestische galm en een onevenw ichtige verlichting door het principe van aan stralen van het parabolische dak. airconditioni ng. AI met al heel veel hoeve van Booostingieden deelden ter plekke spontaan, als blijk van bediening van ruimten ter bevordering va n de flexibiliteit. waardering, gratis adviezen uit. Wanneer je het complex verlaat valt opnieuw ap hoe bekrompen de IIFULL FACTORyll huidige ontsluiting van het gebouw is. Een merkwaardige process ll tegenstelling met de brute helderheid van de hoofdcompositie. Buiten Het prototype is opgebouwd met sta je verloren onder de kantoorvleugel in een catacombe-achtige 30 units, waarvan overigens sfeer. Baven je zwoegt de wetenschap. Niemand te zien. Een straffe maar vijf stuks daadwerkelijk wind. Aan het eind van de vleugel staat een Hollandse bus, het enige zijn aangeleverd als units ten houvast. gevolge van wat werd genaemd ondercapaciteit en (Informatie over OCAS is op aanvraag verkrijgbaar bij het plaatsgebrek bij de producent. In secretariaat) de folder wordt deze ambiguente ir Jan Westro opstelling verduidelijkt: 'it is ca lied the TU Eindhoven
  4. 4. Verslag Booosting biieenkomst bii Brakel Interieur Groep 27 ianuari 1993 D e produkten die voornamelijk daar Brakel worden geproduceerd zijn de systeem- of scheidingswanden, vervaardigd uit stool en aluminium. De rondleiding in de produktiehollen van Brakel toont veeleer het karakter van een fabriek van kantoormeubelen dan van een produktiebedrijf van bouwprodukten. Profielen worden op moot gemaakt en voorzien van montagepunten voor de horizontale en verticale verbindingen. Het uitgekiende ontwerp van de profielen maakt ze geschikt voor montoge van diverse typen wanden. De gesloten wonden zijn opgebouwd uit dubbele (identieke) ponelen van staalplaat, die na het aanbrengen van isolatie worden gepuntlast. Alle onderdelen worden vervolgens ontvet en in de 100 m longe lakstraat gemoffeld. Behalve de wonden vervaardigd Brakel kosten en werkbanken en worden voor de totaalinrichting van de gebouwen plafond panelen, schuifwanden en computervloeren van elders betrokken en zonodig aangepast. De plaatsing wordt door eigen montageploegen van Brakel gerealiseerd. -- - -i: ';: a. a.e eN ..... N D c 0) Vi 0 0 0 co I.{) -S I 0 0) 0 0 c ..... -c Q Q) 0 l- 0 0 I- 0 -J. <{ w Q) Q) ~ I- 0) U C Q) I.{) 0 (/) --' 01 Analyse van de ontwikkelingen in de bouwnijverheid leidt, in de woorden van directeur I. Terlouw van Brakel, tot de noodzaak om te ..'" werken met bouwteams, waarin hoofdaannemer en onderaannemers 0') veel nauwer samenwerken en betere afspraken te maken zijn omtrent aanbesteding, prijs, kwaliteit en de inbreng van de specifieke deskundigheid van de onderaannemers. Dit zal, volgens zijn 'manifest', .- C zeker leiden tot meer innovatie en een betere mentaliteit in de bouw. o De, als broodmaaltijd aangekondige, voortreffelijke zelfbereide o o indonesische rijsttafel, voorafgaand aan de inleidingen van Ed Veenendaal en Mart van Schijndel, getuigde in ieder geval van de prima teamgeest bij Brakel zelf. ..a... ra .I!! o ..Q De bijeenkomst stond vervolgens in het teken van de discussie over de a c o werkelijke oord van de scheidingswanden en de gesuggereerde of ~ 3 bedoelde flexibiliteit en verplaatsbaarheid versus 'voste binnenwanden' van bijv. steen of metolstud. ... "'C o is het een kwestie van de school van het project? Is het een kwestie van vakmanschap of detaillering? --> o vervolg op pagina 5 ~ c D «
  5. 5. Verslag Booosting biieenkomst bii Brakel Interieur Groep vervolg van pagina 4 --4 Is het een kwestie van de verhouding materiaalkosten en arbeidskosten of juist orbeidsomstandigheden (ambachtelijke produktie versus industriële produktie)? Is het een kwestie van de afnemende sterkte van de verdiepingsvloeren die lichte scheidingswanden noodzaken? Is de scheidingswand een innovatie van de vaste wond? c: (Ij Is de weerstond tegen scheidingswanden een reflectie van weerstand c: tegen de geïndustrialiseerde wereld? Een scheidingswand is anoniem, o ... /I (Ij terwijl er juist behoefte is aan individueel aanpasbare, meer c.. persoonlijke produkten. o Is het een kwestie van veranderende arbeidsverhoudingen in het N üi kantoor, die een veranderende architectuur noodzaken? ... (Ij Ofwel verdwijnt uiteindelijk de scheidingswand en maakt deze plaats E (Ij voor snel verplaatsbare 'kamerschermen'? c: Qj Of krijgt de scheidingswand juist veel waardering vanwege de (Ij "'0 gecontroleerde procesbeheersing van produktie en plaatsing in één ë hond? ê o o Zowel Ed Veenendaal als Mort van Schijndel benaderen de ë problematiek van de scheidingswanden vanuit het begrip 'ruimte' . o E Veenendaal voorspelt een toenemende behoefte aan voorlopige ruimte )( o (virtual space), die aan de scheidende wanden nieuwe eisen zal stellen E inzake gebruiksbehoeften en bedrijfscultuur, technologische .ij rondvoorwaarden, brandveiligheid en beveiliging. z Van Schijndel benadert zijn architectuur vanuit de labyrintische ruimte, waarbi; een synthese bestaat tussen statische, gesloten muren en aynamische, apen wanden. Enerzijds wil hij binnen én buiten creëren, anderzijds wil hij juist dot binnen en buiten in elkaar overlopen, er geen ruimte is gedefinieerd. 'In een muur maak je een gat, in een wand maak je het gat juist dicht' ;r Moreel Vroom landmark Design & Consult Nieuwe participanten in 1993 In 1993 zijn diverse bureaus en bedrijven Booosting participant geworden. Reden om ze in de nieuwsbrief te introduceren. Tuns+Horsting Architekten bv •• de heer ir Joost Berger Eendrachtsplein 14 I: • ... 3012 LA ROTTERDAM telefoon 010 - 413 68 56 TUNS+HORSTING fax 010 - 414 27 53 ARCHITEKTEN - &ftl: Het architectenbureau Tuns + Horsting houdt zich bezig met een I: 11 gevarieerd opdrachtenpakket, zowel in stedeboww als architectuur, von •• a. ..... woningbouw tot en met gezondheidszorg, van structuuronderzoek tot nazorg . utu Waarom Booosting? 0·· Als architectuur zich zou moeten ontwikkelen, inclusief de ontwerppraktijk ot van beeld en plan, don is een 'spanningsveld' de enige voorwaarde. Een spanningsveld om mogelijkheden en limieten proberen op te sporen met -, o a vervolg op pagina 6 ma.
  6. 6. NIEU1NSBRIEF .------------------------, booosting Nieuwe participanten in 1993 Pieterman Hardglas bv de heerA. AI vervolg van pagina 5 Bijdorplaan 1 - Postbus 199 -> het doel, een dynomiek te handhaven die weer kan leiden tot het 2700 AD ZOETERMEER ~ PIETERMAN bijstellen van een bepaalde keuze. Architecten kunnen prima beelden bedenken, maar het politiek-economische systeem is thans telefoon 079 - 169950 L -_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- " fax 079 _ 168927 .- HARDGLAS de maat der dingen, hoe aanvechtbaar dit ook moge zijn. Aangezien tot deze dingen de plannen van architecten gerekend Pieterman Hardglas heeft al meer dan 50 jaar ervaring en is moeten worden, is het van belang van het systeem de maat te - gespecialiseerd in en bekend met alle aspecten en blijven - stellen, ten einde ondanks het systeem kwaliteit af te toepassingsmogelijkheden van hardglas. De positieve leveren. eigenschappen van hardglas maken dat het op diverse gebieden Ondanks de uiterst smalle marges waarin de architect moet wordt toegepast. Bij straatmeubilair bijvoorbeeld biedt hardglas opereren, wordt er toch van hem een 'bevordering der bouwkunst' isolatie, weerbestendigheid en veiligheid. Bovendien is het, middels verlangd. langs bovengenoemde ontwikkelingslijnen, zal in de door zeefdruk aangebrachte decoratie, vandalisme-bestendig. komende jaren het denken in ons vakgebied zich moeten afspelen. Behalve oersterk kan het dankzij verschillende Samengevat zal deze ontwikkeling leiden tot een nieuwe bewerkingsmogelijkheden zon-, warmte-, koude-, hi~e-, brand- en/of wetenschap waar creativiteit optimaal geëxploiteerd wordt: de geluidwerend worden gemaakt. Dankzij brandwerende Bouwkunde. eigenschappen biedt het de oplossing bij het afscheiden van De vergaande techologische ontwikkelingen zullen ook het computerruimten of het separeren van afdelingen binnen vakgebied binnendringen, met als gevolg dat vormgeving en kantoorgebouwen of instellingen. methodieken zullen veranderen, en zo men wil, het handwerk zal verdwijnen. De ontwikkelingen zullen het eerst merkbaar zijn Hardglas verenigt decoratieve, practische en functionele (thans al het geval) bij de grotere bouwopgaven, veelal met eigenschappen. Kleur, structuur of andere decoratieve elementen gemeenschapsgelden te realiseren. Het ligt voor de hand dat 'Iess kunnen worden aan- of ingebracht. Het Spectra Hardglas is more' een uitgangsprincipe zou kunnen worden. In de twintiger bijvoorbeeld is een gekleurd veiligheidsglas dat is opgebouwd uit jaren is deze kreet al gehoord door de functionalisten in de hardglas en een speciale glascoating. Het kent zijn toepassing als Bauhausperiode. Een herhaling? Gedeeltelijk. regenscherm in geventileerde gevels, maar ook in sandwichpanelen. De condities van ons welzijn zullen zonder meer als prioriteit Pieterman Hardglas heeft zich aangesloten bij Booosting omdat ze nummer één in onze bouwwerken gestalte moeten krijgen; de geïnspireerd werd door de lezingen die tijdens de Booosting zogenaamde integratie van al onze verworvenheden. Een vanaf bijeenkomsten worden gehouden. Het netwerk biedt goede kansen het begin samenwerkend team van alle disciplines (die nodig zijn) op concrete afzet en ideeën. Het bedrijf is op zoek naar nieuwe kan een optimaal 'Iess is more' bouwwerk opleveren. toepassingsmogelijkheden voor het produkt en ziet hiertoe binnen De techniek zal een belangrijker gegeven moeten worden voor het Booosting een vruchtbare bodem. omwikkelen van diverse ruimteliike structuren (soms zelfs uitgangspunt). InterSign Nederland bv de heer G.P. Lodder r Bik Bouwprodukten bv Opmeer de heer ir W. Dammers Van Roozendaalstraat 13 Postbus 3 - 1716 ZG OPMEER telefoon 02263 - 661 61 BIH Postbus 96 7000 AB DOETINCHEM telefoon 08340 - 60 00 5 INTE~içN l- a_ _8 _ 0_- _4 2_ 6 = = =--, S C HElD I N G S WAN 0 E N f_ x_0 _3 4_ _3 _ 5-== ll fax 02263 - 5 45 84 '--------r ~ Bik Bouwprodukten te Opmeer is fabrikant van lichtdoorlatende InterSign Nederland bv is de Nederlandse verkoopmaatschappij van InterSign Group bv, ontwerper en producent van scheidingswonden. De InterSign Group heeft een centrale systemen. Toonaangevend in Europa op het gebied van kunststof- produktie-unit in Doetinchem en verkoopvestigingen in Nederland, verwerking; een bedrijf waar intensieve research en internationale België, Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië. Daarnaast werkt ervaring worden vertaald naar daglich~oepassingen. zij via agenten en dealers in landen waar zijn geen eigen vestiging heeft. Als eerste in Europa heeft het bedrijf gebruik gemaakt van lexan Exell, een door General Electric ontwikkelde polycarbonaat met De scheidingswanden zijn 'tailor-made'; ontworpen en uitzonderlijk hoge UV resistentie. Bovendien is het 250 mooi geproduceerd volgens wens van de klant, welke een bijna sterker dan glas, waardoor veiligheid en levensduur zijn onbeperkte keuze heeft voor wat betreft de uitvoering (geheel of gegarandeerd_ Engineeringscapaciteit bij Bik vormt de basis voor gedeeltelijk gesloten, beglaasd, deurelementen, ingebouwde ontwerpvrijheid van de architect die voor wat Bik betreft, toe- kasten, etcetera) en afwerking (alle kleuren zijn mogelijk). last but passing van bijzondere constructies niet uit de weg hoeft te gaan. not least voldoen de wanden aan hoge normen voor wat betreft lichtkoepels hebben het grote voordeel dat elke werkplek onder brandwerendheid (tot en met 90 minuten) en geluidsisolatie (max het pla~e dak van daglicht kan worden voorzien. Hiertoe kan voor 53 dB). De nieuwste ontwikkeling is het (horizontale) InterSign elk gebouw een daklicht lay-out op maat worden ontworpen_ Door 1SOO-systeem, waarmee het conventionele beeld doorbroken de daglichtfunctie te koppelen aan andere functies als ventilatie en wordt en de toepasbaarheid vergroot aangezien de moduul maat roo k- en warmte-afvoer wordt een maximaal rendement uit is afgestemd op de bouwwereld. investering gehaald. Het participeren in Booosting is ingegeven InterSign is toegetreden tot de Stichting Industrieel Bouwen omdat de doelstelling 'het bevorderen van het ontwikkelen, Nederland Booosting omdat hierin de bedrijven en instanties zijn onderzoeken, en toepassen van industrieel te vervaardigen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het bouwproces (in de bouwprodukten' naadloos aansluit bij de filosofie van Bik als breedste zin des woords). Zo worden de mogelijkheden om van producent van zulk soort bouwprodukten. De verwachtingen ten elkaar te leren vergroot. Men stimuleert elkaar waardoor ook aanzien van innovaties gestimuleerd door de participatie zijn dan InterSign geprikkeld wordt om innovatief bezig te zijn en adequaat ook hoog gespannen. te kunnen antwoorden op vragen vanuit de markt.

×