Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting kansen voor zonne energie 31 maart 2005_tno

490 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting kansen voor zonne energie 31 maart 2005_tno

 1. 1. TNO Bouw 1 Integratie van zonnecellen in de gebouwschil. Nieuwe Kansen voor Zonne-energie -Status normen voor zonne-energie -Resultaten onderzoek -Toekomstige ontwikkelingen Wouter Borsboom
 2. 2. 31 maart 2005BOOOSTING 2 Status normen voor zonne-energie NVN 7250: Bouwintegratie Zonne-energiecomponenten • Belang • Status • Lacunes • Conclusies
 3. 3. 31 maart 2005BOOOSTING 3 Het belang van NVN 7250 • Behoefte aan duidelijke prestatie- eisen voor bouwintegratie van ZE systemen • Opdrachtgevers, ontwerpers, leveranciers, toetsende instanties…. • Zowel PV-systemen als thermische zonne-energie systemen • op/in/aan daken en gevels • platte en hellende daken • woning- en utiliteitsbouw • Eisen en bepalingsmethoden
 4. 4. 31 maart 2005BOOOSTING 4 Inhoud van de norm Welke bouwaspecten bevat de NVN? • Constructie • Brandveiligheid • Geluid • Vochtwerendheid • Thermische isolatie • Toegepaste materialen bevestiging
 5. 5. 31 maart 2005BOOOSTING 5 Wat ontbreekt? • Bepaling Windbelasting • Bepalingsmethode temperatuur- bestandheid • Bepalingsmethode voor regendichtheid voor hellende daken • Toetsen van de corrosieweerstand
 6. 6. 31 maart 2005BOOOSTING 6 Wrijvingscoefficient • Weerstand tegen wegwaaien • Forfaitaire waarde in NVN 7250 • Bepalingsmethode opgesteld • Onder droge en natte omstandigheden • Afhankelijk van dakbedekking en materiaal van platdakopstelling. Uitgevoerd m.m.v.: SenterNovem
 7. 7. 31 maart 2005BOOOSTING 7 Windbelasting plat dak systemen • NVN 7250 • Aanvullend onderzoek
 8. 8. 31 maart 2005BOOOSTING 8 Resultaten onderzoek: Windbelasting plat daksystemen • Invulling NVN 7250 • Effecten dakrand • Open en gesloten onderconstructies • Windsafschermende werking op elkaar • Implementatie medio 2005 Uitgevoerd m.m.v.: SenterNovem, Lafarge, Ecofys, Stroomwerk, Techneco, ZEN Solar, Oskomera
 9. 9. 31 maart 2005BOOOSTING 9 Praktische toepassing • Bepaling benodigde ballast om kantelen en uplift tegen te gaan • Vaststellen bijkomende belasting op platte daken Plat dak systeem Stroomwerk
 10. 10. 31 maart 2005BOOOSTING 10 Resultaten onderzoek: Regendichtheid • Thans geen uniforme beoordelingsmethode • Onderzoek naar: • Ontbrekende kennis • Te stellen eisen • Beoordelingsmethode • Implementie op Europa • EN voorschriften • Europees onderzoeksprogramma • Implementatie Nederland • Projectplan NEN 2778 Deelnemende partijen; Lafarge, Stroomwerk, SenterNovem
 11. 11. 31 maart 2005BOOOSTING 11 Resultaten Onderzoek Ontwikkeling van nieuw PV-dak concept tbv ISO++ woning Uitgangspunten: - meerkosten < 4,5 Euro per Wattpiek - toepassen universeel profielsysteem - scheiding waterkering en PV-systeem - geen bouwkundige twijfels
 12. 12. 31 maart 2005BOOOSTING 12 Opbouw PV dak • PV panelen (merkonafhankelijk!) • Clipsysteem • Profielensysteem • EPDM laag • Dakdoosconstructie (oppassen voor vochtproblemen!)
 13. 13. 31 maart 2005BOOOSTING 13 Begeleiding bouwfase van groot belang Verwerkingsvoorschriften Aandachtspunten: 1. Voorkom ingebouwd vocht 2. Luchtdichte afdichting 3. Voorkom beschadiging Deelnemende partijen: VPO, Vuren Hawa, Axys, Phoenix, Sain Gobain, Witteveen, Patina, Alcoa, Solarned, TNO En Novem (subsidieverstrekker)
 14. 14. 31 maart 2005BOOOSTING 14 Het Resultaat • Totaal 30 m2 PV met jaaropbrengst: 3400 kWh • (verwacht ca. 3000 kWh) • Gasverbruik voor verwarming: ca. 350 m3 (inclusief WW: 750m3)Monitoring elektraopbrengst 40 BP 585S-panelen bij het voldaksysteem met totaal 3400 WP. Project: 'De Tuinen' plan Vroonermeer te Alkmaar. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 jan-03 feb-03 mrt-03 apr-03 mei-03 jun-03 jul-03 aug-03 sep-03 okt-03 nov-03 dec-03 Maand + jaar kWh 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 Zonneschijn(uren) Verwacht BP [2977 kWh] Kenmerk 1 Opbrengst [3463 kWh] Normaal zonneschijn uren (de Bilt) Werkelijk zonneschijn uren (de Bilt)
 15. 15. 31 maart 2005BOOOSTING 15 Wat hebben we geleerd? • Teamwork: Kennis delen en met ‘open karakter’ samenwerken ( baanbrekende resultaten) • Verantwoordelijkheden bouwpartijen duidelijk scheiden. De projectontwikkelaar speelt hierbij een cruciale rol • Efficiënte aanpak: laagenergiewoningen icm gasnet • Verkoopargumenten: Duurzaamheid in combinatie met verhoogd comfort (incl. koeling in de zomer!) • Bewonersgedrag is onvoorspelbaar: afstemming/instructie! • Doorzettingvermogen en gedrevenheid zijn onontbeerlijk
 16. 16. 31 maart 2005BOOOSTING 16 Toekomstig onderzoek: Actieve daken
 17. 17. 31 maart 2005BOOOSTING 17 • Nieuwe Europese concepten • Prestatie criteria • Prestatie beoordeling • Europese oplossingen voor veiligheid en onderhoud • Training op een Europese schaal van dakdekker EURACTIVE-ROOFer Wat wordt er ontwikkeld ?
 18. 18. 31 maart 2005BOOOSTING 18 Naar actieve daken A • Nieuwe concepten • Verschillende dakvormen • Zonne-energie oplossingen • Oplossingen voor verwarming en koeling • Prototypes • Inpassing in het bouwproces
 19. 19. 31 maart 2005BOOOSTING 19 Naar Actieve daken B • Wind en aardbeving effecten • Volle schaal experimenten • Wind tunnel data • Computer simulatie • Laboratorium testen • Aardbevingen • Windbelasting
 20. 20. 31 maart 2005BOOOSTING 20 Naar actieve daken C • Regendichtheid • Ontwikkeling van testmethodes • Computer simulatie • Volle schaal experimenten • Prestatie beoordeling • Criteria • Methodes
 21. 21. 31 maart 2005BOOOSTING 21 Naar Actieve daken D • Condensatie • Diagnose methodes • Levensduur studies • Beoordelingsmethodes • Basis voor standaards.
 22. 22. 31 maart 2005BOOOSTING 22 Beoogde resultaten • Nieuwe oplossingen voor actieve daken • Upgraden van het dak en de dakdekker • Geharmoniseerde oplossingen voor Europa • Pan-Europese training
 23. 23. 31 maart 2005BOOOSTING 23 De toekomst Voorbeelden van DE-innovaties • Innovatie op wijkniveau • Combinaties van systemen • Naar een comfortabele woning met EPC 0,0 • Prijsverwachting zonnestroom
 24. 24. 31 maart 2005BOOOSTING 24 Prijsverwachting zonnestroom Nodig: opschaling en onderzoek! Source: RWE Energie AG and RSS GmbH Photovoltaics Utility peak power Bulk power 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1990 2000 2010 2020 2030 2040 €/kWh 900 h/a: 0,60 €/kWh 1800 h/a: 0,30 €/kWh

×