Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting - Verslag projectbezoek Depot BvB in vakblad Bouw en Uitvoering 7-19

402 views

Published on

Samen met KIVI Bouw organiseerden wij op 2 juli 2019 een activiteit over het prachtige, ingenieuze, in aanbouw zijnde Depot van Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam.

Hoofdredacteur van het vakblad Bouw en Uitvoering, Gerard Vos was erbij en schreef dit artikel 'Spiegel van Rotterdam: het Boijmans-museum kunstdepot’. Het is onlangs verschenen in editie BU 7-2019.

Aankondiging projectbezoek Depot BvB - 2 juli 2019:
https://booosting.nl/event/show/id/312

Presentaties sprekers projectbezoek Depot BvB:
https://booosting.nl/news/show/id/1308

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Booosting - Verslag projectbezoek Depot BvB in vakblad Bouw en Uitvoering 7-19

  1. 1. BOIJMANS VAN B E U N I N G E N BOUWCOMPLEET V E R K E E R S VEILIGHEID KANTOOR GEBOUWEN DUURZAAM GENOEG? CIRCULAIRE WOONTOREN BITS, BRICKS & BEHAVIOUR BOUW EN UITVOERING BEREIKT RUIM 73.100 LEZERS HET VAKBLAD VOOR RIJK, PROVINCIE EN GEMEENTE IN NEDERLAND EN BELGIE JAARGANG 51 - 7 2019
  2. 2. DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN KRIJGT VORM spiegel van Rotterdam 8B+U 7 2019
  3. 3. OVER MVRDV MVRDV is een Rotterdams architectenbureau en vermaard om zijn experimentele architectuur. Echt bekend werden ze met de Villa VPRO in Hilversum en met het Woonzorgcom- plex in Amsterdam-Osdorp. Sommige woonblokken van deze flat steken tot elf meter naar buiten en hangen boven het trottoir. Dichterbij huis ontwierpen ze de Rotterdamse markthal en veroorzaakten ze reuring met de gigantische trap bij Rotterdam Centraal voor het Groot Handelsgebouw. Dit als knipoog naar 75 jaar wederopbouw van de stad ­Rotterdam. B+U 7 2019 11
  4. 4. H et idee voor het depot voor het Boijmans- museum is uit nood geboren. Sjarel Ex, directeur van het Boijmans was de overstro- mingen in zijn kelders meer dan zat. Ex: “Tussen werken van Albrecht Dürer, Leonardo Da Vinci en Michelangelo liepen de zilvervis- jes in het rond.” De Boijmans-directeur vond vooral ook dat de collectie - bestaande uit meer dan 151.000 wer- ken - gewoon voor het publiek toegankelijk moest zijn. In 2007 al liet Ex voor drieduizend euro Winy Maas van architectenbureau MVRDV een tekening maken om te visualiseren hoe een depotgebouw naast het museum eruit zou kunnen zien. Fokke Moerel partner/architect vertelt dat de discus- sie over het depot in Rotterdam veel tijd in beslag heeft genomen. “In 2013 werd uiteindelijk een competitie uit- geschreven waaraan MVRDV deel heeft genomen. De opdracht was om een heel gesloten gebouw te ont- werpen waar de kunst veilig is. Het is feitelijk een kluis, maar moet wel openstaan voor veel bezoekers.” Op 5 november 2015 stemde de Rotterdamse gemeen- teraad in met de wijziging van het bestemmingsplan in het Museumpark, waardoor de plannen voor een bijzonder kunstdepot gerealiseerd konden gaan worden. Booosting - het platform voor koplopers in bouwinnovatie - organiseerde een projectbezoek naar het Depot Boijmans van Beuningen. Het 39,5 meter hoge kunstdepot telt 15.400 vierkante meter en is straks het middelpunt van het Museumpark in Rotterdam. TEKST GERARD VOS BEELD MVRDV 12B+U 7 2019
  5. 5. BOOOSTING Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie is in 1988 opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. De stichting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen. Daarvoor initieert en faciliteert de stichting ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling. De bij het bouwinnovatienetwerk aangesloten organisaties wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. Door haar stimulerende activiteiten heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw. Meer info: www.booosting.nl
  6. 6. De 255 acacia’s op de plek van het huidige gebouw zijn verplaatst naar het gemeentelijk bomendepot. SPIEGELING Het 39,5 meter hoge gebouw telt 15.400 vierkante meter en is straks het middelpunt van het Museumpark waar de Kunsthal, het NAi en het Natuurmuseum zijn geves- tigd. Het depot ligt tussen het Boijmans Museum en de parkeergarage ingeklemd. Het spiegelende komvormige ontwerp van Winy Maas vond weerklank. Inhoudelijk gezien is het depot een schatkamer met kunstwerken die door generaties zijn verzameld. Voordeel voor Boijmans is dat hiermee de vindbaarheid van de objecten, de handelingssnelheid en efficiency sterk omhoog gaan. In het depot komen vier professionele restauratieateliers, twee filmcabi- nes, een educatieve ruimte en een filmzaal, bovenin is de ruimte gereserveerd voor een restaurant, daarbij een panoramisch dakterras met berken en dennen. Moerel: “Die zijn jaren geleden al ingekocht om een goed wortelpakket te krijgen.” Het depot reflecteert het plein, maar ’s avonds gebeurt er iets anders, vertelt Moerel. “Er ontstaat dan een omkering van de spiegel. Het gebouw toont haar
  7. 7. interieur. Er zijn een aantal galerie- en contourruimtes die zichtbaar worden.” Door het komvormige gebouw loopt een soort knikkerbaan waardoor je als bezoeker het gevoel krijgt dat je het hele gebouw kunt zien. “Je kunt niet overal komen, maar dat merkt de bezoeker niet.” DUBBELGEKROMDE GLAZEN GEVEL BAM Bouw en Techniek was betrokken bij de bouw. Op 17 maart 2017 ging de eerste paal de grond in. Lastig bij dit project is dat de vorm geen enkele concessie toelaat. Er is gebruik gemaakt van een dubbelgekromde glazen gevel tegen een gekromde draagconstructie. (Transport)deuren zijn onzichtbaar geïntegreerd in de gevel. Niet onverwacht is de grootste uitdaging hier de gevel met ronde glasplaten in twee richtin- gen. ­Projectdirecteur Hans Polderman: “Het vraagt veel qua maatvoering en bevestiging. Er zit heel veel research en engineering achter om het depot zo strak en perfect mogelijk rond te krijgen. De beton- wand is twaalf meter hoog, een halve meter dik en loopt 360 graden rond.” Om de gevel mooi rond te krijgen is een kist gebouwd in de vorm van een helling van een skate- boardbaan. Die is volgegoten met compact zelfver- dichtend beton. Aan het einde van de ruwbouw, de fase waar alle dragende wanden, staalconstructies, vloeren, trappen, bordessen zijn gemaakt, werk- ten er rond de honderd mensen aan het depot. De oplevering is gepland in het voorjaar van 2021. FINANCIEEL PLAATJE Financieel is de realisatie van ‘Depot Boijmans van Beunin- gen’ mede mogelijk gemaakt door stichting De Verre Bergen met een schenking van € 17 miljoen en een lening van circa € 35 miljoen tijdens de bouwfase. De exploitatie moet in de toekomst worden bekostigd uit entreegelden en uit inkomsten uit verhuur van depotruimte aan particuliere kunstverzamelaars. Bron: Wikipedia B+U 7 2019 15

×