Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting 2017 - Column 17 van Joost Heijnis - VMRG Bright Inspirations: Poen

36 views

Published on

Column 17 van Joost Heijnis (cepezed) voor VMRG Bright Inspirations is verschenen in Gevelbouw 3-2017 en heet Poen.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Booosting 2017 - Column 17 van Joost Heijnis - VMRG Bright Inspirations: Poen

  1. 1. 34 Het dossier over slimme gevelbouwoplossingen is te volgen op www.vmrg.nl onder Thema’s/Bright Inspirations. Bright Inspirations Poen column Bij het ontwerpen van een gebouw zijn er drie zaken die vanaf het begin duide- lijk moeten zijn: plek, programma en poen. Oftewel wat wil de opdrachtge- ver met het gebouw, waar komt het te staan en hoeveel mag het ongeveer kosten. Logisch hoor ik u zeggen. Natuurlijk kunnen hier gedurende het traject aanpassingen aan gedaan worden, al is het wel prettig dat de locatie hetzelfde blijft. Traditiegetrouw hebben de meeste opdrachtgevers moeite met het verwoorden van wat men nu eigenlijk met het gebouw wil, zelfs de meest doorgewinterde. Vaak is er wel iets van een programma van eisen maar het vergt soms veel tijd om te doorgronden welke functionaliteiten er nu werkelijk van een gebouw verwacht worden. Wat mij betreft een van de meest interes- sante processen van een ontwerptra- ir. Joost Heijnis (Menaldumadeel, 1977) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en studeerde af als bouwtechnoloog. Heijnis werkt sinds 2002 bij cepezed, waar hij projectarchi- tect is van grote utiliteitsprojecten en daarnaast participeerde hij in verschil- lende onderzoeksprojecten met externe partners alsTNO en ECN. Zowel in 2005 als 2007 behaalde hij met zijn team een eervolle vermelding bij de Jonge Archi- tecten-prijsvraag van de BNA. Heijnis was van 2012 tot 2016 voorzitter van het innovatieplatform Booosting. Ook neemt hij regelmatig zitting in diverse jury’s en adviescommissies. ject omdat je de kans krijgt je even in een andere wereld te begeven. En om tot een echt goed gebouw te komen is het ook noodzakelijk te willen begrij- pen hoe de eindgebruiker er het liefst zou werken of wonen. Lastiger wordt het echter als het derde ingrediënt, het budget, niet duidelijk is, er misverstanden over bestaan of nog erger: de opdrachtgever het domweg niet wil zeggen. Stel je toch eens voor dat je te weten komt wat het gebouw mag gaan kosten! Misschien maak je het als ontwerper dan wel helemaal op…… Onlangs kregen we te maken met dit scenario. Wat we ook probeerden, een budget kregen we niet. Wel hoge eisen en een zeer krappe planning. Uitein- delijk zal dit een onwerkbare situatie blijken. Maar wie betaalt, bepaalt. ❚

×