Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting 29sept09 innovatieve contractvormen.rgd marleen hermans

574 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting 29sept09 innovatieve contractvormen.rgd marleen hermans

 1. 1. DBFMO als vernieuwende contractvorm Marleen Hermans Hoofd Expertisecentrum Aanbesteden Rijksgebouwendienst
 2. 2. Geïntegreerde contracten bij de Rijksgebouwendienst Wat Waarom Waar Hoe
 3. 3. Geïntegreerde contracten bij de Rgd D = Design - ontwerpen B = Build - bouwen F = Finance - financieren M = M aintain - onderhouden O = Operate – het leveren van diensten = het laten leveren van gefaciliteerde huisvesting door een private partij tegen een prestatiegerelateerde beloning
 4. 4. Waarom stimuleert de overheid pps? • Verwachte financiële meerwaarde hogere prijs/kwaliteit verhouding bij projecten dezelfde doelen bereiken met minder geld • Genereert investeringen van de markt in de publieke sector • Stimuleert innovatie in de bouw
 5. 5. Waarom zijn klant en Rgd geïnteresseerd in DBFMO-overeenkomsten? • De Rgd de klantvraag centraal stelt • De klant integrale accommodatie krijgt • Dergelijke contracten uitgaan van feitelijke beschikbaarheid • Sturen op levensduurkosten • Bij de aanbesteding prijs/kwaliteitverhouding centraal staat • Ze maximaal gebruik maken van competenties bij markt en Staat • Ze de mogelijkheden benutten voor private investeringen en de overdracht van risico’s naar marktpartijen • Ze mogelijkheden en inzichten bieden voor alle andere contractvormen
 6. 6. PPS projecten tot nu toe • Renovatie Ministerie van Financien (exploitatie) • Nieuwbouw IBGroep en Belastingdienst Groningen (realisatie) • Nieuwbouw Detentiecentrum Rotterdam Airport (realisatie) • Nieuwbouw Belastingdienst Doetinchem (realisatie) • Nieuwbouw Penitentiaire Inrichting Zaanstad (aanbesteding) • Nieuwbouw Justitieel Complex Schiphol (aanbesteding) • Nationaal Militair Museum Soesterberg (voorbereiding) • Huisvesting Hoge Raad (voorbereiding) • Dienst Verkeer en Scheepvaart Delft (voorbereiding) ... Diverse PPC’s in uitvoering....
 7. 7. Wat hebben we verbeterd t.o.v. MinFin? OntwerpgerelateerdOntwerpgerelateerd -- Functioneel specificerenFunctioneel specificeren -- OntwerpvergoedingOntwerpvergoeding -- AmbitiedocumentAmbitiedocument -- Dialoogprocedure (ookDialoogprocedure (ook eindgebruikereindgebruiker –– architect)architect) -- Vroegtijdig contact metVroegtijdig contact met gemeentegemeente AlgemeenAlgemeen -- StandaardiseringStandaardisering aanbestedingsproductenaanbestedingsproducten (modelovereenkomst,(modelovereenkomst, --leidraad)leidraad) -- Risicoverdeling in contractRisicoverdeling in contract -- Vermindering aantal uit teVermindering aantal uit te vragen documenten (eigenvragen documenten (eigen verklaringen, bankgarantiesverklaringen, bankgaranties e.d.)e.d.) -- ContinuContinuïïteit projectteamteit projectteam -- Maatregelen kredietcrisisMaatregelen kredietcrisis
 8. 8. Waaraan werken we nog? OntwerpgerelateerdOntwerpgerelateerd -- Standaardisering OSStandaardisering OS -- Handhaving kwaliteit na gunningHandhaving kwaliteit na gunning -- Selectiecriteria architectenSelectiecriteria architecten -- Rol en positie architect inRol en positie architect in consortiumconsortium -- BeoordelingsmethodiekBeoordelingsmethodiek -- EMVIEMVI--criteriumcriterium / aandacht voor/ aandacht voor kwaliteitkwaliteit AlgemeenAlgemeen -- Communicatie naar afvallersCommunicatie naar afvallers -- ContractmanagementContractmanagement -- WerkingWerking ‘‘BOMBOM’’ -- RisicoRisico’’s bij Consortium i.p.v.s bij Consortium i.p.v. onderaannemersonderaannemers
 9. 9. DBFMO is ‘maar’ een contractvorm... -- Afweging DBFMO bij projecten > 25 miljoen investeringskosten;Afweging DBFMO bij projecten > 25 miljoen investeringskosten; -- ‘‘Juiste contract bijJuiste contract bij ‘‘t juiste projectt juiste project’’ -- Ook: raamcontracten (b.v. inbouwpakketten, onderhoud, A&RIOok: raamcontracten (b.v. inbouwpakketten, onderhoud, A&RI-- diensten)diensten) -- En: DB en DBM in ontwikkelingEn: DB en DBM in ontwikkeling -- RgdRgd ‘‘doetdoet’’ ca 480 nieuwe projecten per jaar; ca 80 > 3,5 miljoen;ca 480 nieuwe projecten per jaar; ca 80 > 3,5 miljoen; -- slechts enkele daarvan zijn > 25 miljoen;slechts enkele daarvan zijn > 25 miljoen; -- merendeel projecten is klein en wordt (nog) onderhands en metmerendeel projecten is klein en wordt (nog) onderhands en met traditionele architectenselectie in markt gezet.traditionele architectenselectie in markt gezet.

×