Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190611 Booosting - 20 jaar Project XX - Pitch Circulair koken

34 views

Published on

Tijdens de activiteit 20 jaar Project XX op 11 juni 2019 waren er ook vier circulaire pitches. Hier de pitch Circulair koken van Els Leclercq en Mo Smit van TU Delft Bouwkunde.

Het concept van de circulaire economie biedt kansen voor een integrale aanpak om tot een duurzame samenleving te komen. Technologische oplossingen zijn veelal voorhanden, maar hoe kunnen deze losse ingrediënten leiden tot leefbare wijken?

Tijdens deze pitch circulair koken willen we samen ontdekken hoe circulaire oplossingen meerwaarde kunnen bieden voor de leefbaarheid van een wijk. Hierbij kijken we naar verschillende stedelijke stromen, mogelijke organisatiestructuren en de mogelijke kansen die stedelijke data hierin bieden.

programma 11 juni > https://booosting.nl/event/show/id/315

Published in: Technology
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

20190611 Booosting - 20 jaar Project XX - Pitch Circulair koken

 1. 1. 1 CIRCULAIR KOKEN Dr. ir. Els Leclercq & ir. Mo Smit E.M.Leclercq@tudelft.nl M.J.Smit@tudelft.nl 11.06.2019
 2. 2. 2 A A N L E I D I N G
 3. 3. 3 Strandeiland / Amsterdam
 4. 4. 4 Strandeiland / Amsterdam
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Projectteam Strandeiland Dienst Grond & Ontwikkeling Gemeente Amsterdam Wethouder RO & Duurzaamheid Projectteam Democratische Verniewing Dienst CTO Gemeente Amsterdam Wethouder Democratisering Bewoners collectief DemoS IJburg TUDelft AMS innovatief participatie proces
 7. 7. 7 H o e z o u e e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r b i j k u n n e n d r a g e n a a n d e l e e f b a a r h e i d v a n d e w i j k ?
 8. 8. 8 C I R C U L A I R KO O K B O E K
 9. 9. 9 D O E L : K O O K B O E K V E R TA L I N G V A N T E C H N I S C H E I N G R E D I E N T E N N A A R M E E R W A A R D E N V O O R L E E F B A A R H E I D I N E E N W I J K
 10. 10. 10 U R B A N F L O W S Water & riolering Energie Voedsel Materialen - huishouden - bouw flows scale organisation
 11. 11. 11 Afval: Sluisbuurt / Amsterdam
 12. 12. 12 Afval: Afrikaanderwijk / Rotterdam
 13. 13. 13 € Revenues from fashion services and products are used as an economic flywheel for the development of the Fashion Village Fashion Shophouses provide collective workspace for local entrepreneurs and decent homes for (factory) workers and their families. Fashion Village Services & Products Fashion Village Community Fashion Village Garden for the production of organic fibres and dyes A circular water management system Factory roofs as solar energy and water harvesting facilities The Fashion Village produces fabrics from factory textile waste and local crops (i.e. bamboo, ramie, soybean) using circular production methods. Fashion Village Investments Circular Yields Fashion Village Raw Materials € Self-sufficiency will make the Fashion Village more resilient and competitive. Fashion Village Fabrics A community-based circular production network using the global mother factory and the local landscape as a reliable factory textile waste circular fabrics local fibres organic dyes rainwater harvesting soler energy harvesting Fashion Village Gardens Fashion Village Shophouses Circular Factories & networks garment production services sales of raw materials sales of locally produced yarn & fabrics V O O R B E E L D Fashion Village Lab Bandung, Indonesie Circular Community Foundation
 14. 14. 14 T E C H N I S C H E O P L O S S I N G : NIEUWE SANITATIE Een circulair systeem waarbij afvalwater te gebruiken is voor het terugwinnen van grondstoffen, energie en warmte. Illustratie: Stedenbouwkundig Plan Strandeiland, Concept 2018, Gemeente Amsterdam
 15. 15. 15 Illustratie: Stedenbouwkundig Plan Strandeiland, Concept 2018, Gemeente Amsterdam
 16. 16. 16 L E E F B A A R H E I D Ba s e d on Whose’s y our c i t y ( F l or i d a , R . 2008) H appy C i t y ( Montgomery, C. (2015) o A rc h i te c ton i s c h e s c hoonhe i d o R ui mte l i jke k wa l i te i t o Kwa l i te i t va n h et groe n o Ba s i svoor zi e ni nge n o O nt m oet i ngs m oge l i jk he de n /s oc i a l e cohe s i e o Invl oe d - /cont rol e m oge l i jk he de n o F ys i e ke ve i l i gh e i d
 17. 17. 17 L E E F B A A R H E I D Ba s e d on Whose’s y our c i t y ( F l or i d a , R . 2008) o e e n goe de p l e k om k i n d e re n op te voe de n ; o e e n goe de p l e k om m e ns e n te ont m oete n e n vr i e nde n te m a ke n ; o e e n pl e k m et f ys i e ke s c hoonhe i d ; o goe de s c hol e n ( h oor t bi j de e e rde r ge noe m de ba s i svoor zi e ni n ge n ) ; o pa r ke n e n op e n p l e k ke n ; o e e n ve i l i ge p l e k ; o e e n goe de p l e k voor onde r ne m e rs e n ni e u we be dr i jve n .
 18. 18. 18 L E E F B A A R H E I D Based on Whose’s your city (Florida, R. 2008) Happy City (Montgomery, C. (2015) o Architectonische schoonheid o Ruimtelijke kwaliteit o Kwaliteit van het groen o Basisvoorzieningen o Ontmoetingsmogelijkheden/sociale cohesie o Invloed-/controlemogelijkheden o Fysieke veiligheid flows scale organisation S Y N E R G I E
 19. 19. 19 IMPACT Openbare ruimte - Meer ruimte nodig voor riolering en het WKO-energiesysteem ten opzichte van traditionele riolering en een traditioneel hoogtemperatuur warmtenet. - Het zuiveren van het water samen met het terugwinnen van grondstoffen en produceren van energie gebeurt ter plaatse. Om deze reden zal op Strandeiland een zuiveringsgebouw worden gerealiseerd. - Op Strandeiland komen 10 centrales (één hoofdcentrale en 9 buurtcentrales) waarop het energiesysteem kan worden aangesloten. Gebouwen - Vacuümtoilet in de woning - Alle woningen krijgen een warmtepomp met boiler voor de levering van warm tapwater. Bewoners - Een keuze voor nieuwe sanitatie geïntegreerd met een WKO-energiesysteem betekent ook dat nader onderzoek nodig is naar de inrichting van de keten en hoe de rollen in uitvoering, exploitatie en beheer van het energiesysteem (governance) worden verdeeld.
 20. 20. 20 H o e z o u d e b u u r t c e n t r a l e i n h e t n i e u w e s a n i t a t i e s y s t e e m b i j k u n n e n d r a g e n a a n d e l e e f b a a r h e i d v a n d e w i j k ?

×