ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
Thai National Research Repository : TNRR
สำนนักกงนนัพักฒนันวิททยนศนสตร์แและเทคโนัโลยแแห่งงชนตท
ส...
ความเป็นมาคลังข้อมูลงานวิจยไทย
ั
แหล่งข้อมูล
ทีรวบรวมผ
่
ลงานวิจัยของ
ประเทศ
ทีเข้าถึงได้สะดวก
่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
...
คลังข้อมูลงานวิจยไทย
ั
●

●

●

●

●

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ประเทศไทยควรมีแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศให้บริการสืบ...
บริการจากระบบคลังข้อมูลงานวิจยไทย
ั
บริการข้อมูลผลงานวิจัยที่เสร็จแล้ว
บริการข้อมูลเพื่อการหาผู้เชี่ยวชาญ
แก่สาธารณชน
แก่ส...
ผลงานวิจยทีเสร็จสิ้นแล้ว : TNRR-1
ั ่
สกว.
www.tnrr.in.th
สวทช.

สวรส.

บรรณานุกรมผลงานวิจัย
ถูกเก็บเกียวด้วยมาตรฐาน
่
การ...
ผลงานวิจยทีเสร็จสิ้นแล้ว : TNRR-1
ั ่
มหาวิทยาลัย

TNRR

หน่วยงานวิจัย

…...

ั
สหน่วยงานให้ทุนวิจย
ส
ส ว ส
ส ส

บรรณานุกร...
http://www.tnrr.in.th

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

7
ภาพรวมงานวิจัย

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

8
รายละเอียดผลงานวิจย
ั

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

9
ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ผลงานของนักวิจย
ั
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

10
ข้อมูลผลงาน

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

11
ต้นแหล่งข้อมูล

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

12
ระบบค้นหาผู้เชียวชาญ : TNRR-2
่

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

13
ระบบค้นหาผู้เชียวชาญ : TNRR-2
่

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

14
ฐานข้อมูลนักวิจย : TNRR-2
ั

ส

ส ส

ว

ส ส

ส
15
ฐานข้อมูลนักวิจย : TNRR-2
ั

ส

ส ส

ว

ส ส

ส
16
ฐานข้อมูลนักวิจย : TNRR-2
ั
ในมิติของผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงาน

ส

ส ส

ว

ส ส

ส
17
ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

18
ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจยแบบ Single Window
ั
RR

Funding
Agencies'
Internal
Systems

SW
Researcher
Database
Registration f...
ตัวอย่างการประกาศทุนวิจัยแบบที่เดียว

ส

ส ส

ว

12/07/13

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

20
ส

ส ส

ว

12/07/13

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

21
ตัวอย่างการระบุนักวิจย
ั

ส

ส ส

ว

12/07/13

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

22
ระบบสร้าง “ไฟล์ขอเสนอโครงการ” อัตโนมัติ
้

ส

ส ส

ว

12/07/13

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

23
Tracking System สำาหรับการติดต่อสือสาร
่

ส

ส ส

ว

12/07/13

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

24
สถานภาพระบบ TNRR
2554 - 2555

2555

ื่
เชอมข้อมูลโครงการวิจัย
ิ้
ที่เสร็จสนและผลงานที่
เกียวข้อง
่

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

255...
ระบบช่วยเหลือการเลือกสาขาวิชา

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

27
ขอบคุณ

ส

ส ส

ว

ส ส

ส

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

28
TNRR: Thai National Research Repository : Report 2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TNRR: Thai National Research Repository : Report 2556

1,457 views

Published on

สไลด์สรุปภาพรวมกิจกรรม TNRR สรุปข้อมูลปี 2556

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TNRR: Thai National Research Repository : Report 2556

 1. 1. ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย Thai National Research Repository : TNRR สำนนักกงนนัพักฒนันวิททยนศนสตร์แและเทคโนัโลยแแห่งงชนตท ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 1
 2. 2. ความเป็นมาคลังข้อมูลงานวิจยไทย ั แหล่งข้อมูล ทีรวบรวมผ ่ ลงานวิจัยของ ประเทศ ทีเข้าถึงได้สะดวก ่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส ส ส ว ส ส ิ การประชุมเชงปฏิบัตการ เรือง ยุทธศาสตร์ ิ ่ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วันที่ 8-9 มิถุนายน 2544 ส
 3. 3. คลังข้อมูลงานวิจยไทย ั ● ● ● ● ● ส ส ส ว ส ส ส ประเทศไทยควรมีแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศให้บริการสืบค้น ทางอินเทอร์เน็ต ผู้ที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการ และนักลงทุนสามารถติดตามความก้าวหน้า ของงานวิจัย ในประเทศ ทราบถึงแหล่งความรู้วาเรื่องใดอยู่ที่หน่วยงานใด ่ นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นงานวิจัยได้สะดวกผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักวิเคราะห์ สามารถประเมินแนวโน้มของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านต่างๆ คณะรัฐมนตรี หน่วยงานวางแผน หน่วยงานงบประมาณ มีข้อมูลพร้อมใช้เพื่อ ประกอบการพิจารณา ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 3
 4. 4. บริการจากระบบคลังข้อมูลงานวิจยไทย ั บริการข้อมูลผลงานวิจัยที่เสร็จแล้ว บริการข้อมูลเพื่อการหาผู้เชี่ยวชาญ แก่สาธารณชน แก่สาธารณชน Research Repository Expert Finder บริการการยืนขอทุนวิจัย ่ บริการการติดตาม แบบที่เดียว โครงการวิจย ั Single Window On-going Projects บริการค้นหาสิทธิบัตรไทย ความร่วมมือด้าน Commercialization ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 4
 5. 5. ผลงานวิจยทีเสร็จสิ้นแล้ว : TNRR-1 ั ่ สกว. www.tnrr.in.th สวทช. สวรส. บรรณานุกรมผลงานวิจัย ถูกเก็บเกียวด้วยมาตรฐาน ่ การเชื่อมโยง OAI-PMH เก็บเกียว ่ บรรณานุกรม อัตโนมัติ วช. ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 1. นักวิจย และประชาชนทั่วไป สามารถ ั สืบค้นงานวิจยได้สะดวกผ่าน ั เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ผู้บริหาร สามารถมองเห็็นภาพรวม การวิจัยในประเทศไทยได้ 3. นักวิเคราะห์ สามารถประเมินแนวโน้ม การทำาวิจัยในห็ัวข้อต่างๆ 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงาน ที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ มีข้อมูล พร้อมใช้เพื่อประกอบการพิจารณา 5
 6. 6. ผลงานวิจยทีเสร็จสิ้นแล้ว : TNRR-1 ั ่ มหาวิทยาลัย TNRR หน่วยงานวิจัย …... ั สหน่วยงานให้ทุนวิจย ส ส ว ส ส ส บรรณานุกรมผลงานวิจัย ถูกเก็บเกียวด้วยมาตรฐาน ่ การเชื่อมโยง OAI-PMH เก็บเกียว ่ บรรณานุกรม อัตโนมัติ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 1. นักวิจย และประชาชนทั่วไป สามารถ ั สืบค้นงานวิจยได้สะดวกผ่าน ั เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ผู้บริหาร สามารถมองเห็็นภาพรวม การวิจัยในประเทศไทยได้ 3. นักวิเคราะห์ สามารถประเมินแนวโน้ม การทำาวิจัยในห็ัวข้อต่างๆ 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงาน ที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ มีข้อมูล พร้อมใช้เพื่อประกอบการพิจารณา 6
 7. 7. http://www.tnrr.in.th ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 7
 8. 8. ภาพรวมงานวิจัย ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 8
 9. 9. รายละเอียดผลงานวิจย ั ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 9
 10. 10. ส ส ส ว ส ส ส ผลงานของนักวิจย ั ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 10
 11. 11. ข้อมูลผลงาน ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 11
 12. 12. ต้นแหล่งข้อมูล ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 12
 13. 13. ระบบค้นหาผู้เชียวชาญ : TNRR-2 ่ ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 13
 14. 14. ระบบค้นหาผู้เชียวชาญ : TNRR-2 ่ ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 14
 15. 15. ฐานข้อมูลนักวิจย : TNRR-2 ั ส ส ส ว ส ส ส 15
 16. 16. ฐานข้อมูลนักวิจย : TNRR-2 ั ส ส ส ว ส ส ส 16
 17. 17. ฐานข้อมูลนักวิจย : TNRR-2 ั ในมิติของผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงาน ส ส ส ว ส ส ส 17
 18. 18. ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 18
 19. 19. ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจยแบบ Single Window ั RR Funding Agencies' Internal Systems SW Researcher Database Registration for future authentication Proposal entry Researcher ส ส ส ว 12/07/13 ส ส Proposal DB Short messages Informing any Updates to the project View own project profiles and updates ส Proposal Input Web services Updates DB Proposal Data Short messages Informing any Updates to the project Reports ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 19
 20. 20. ตัวอย่างการประกาศทุนวิจัยแบบที่เดียว ส ส ส ว 12/07/13 ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 20
 21. 21. ส ส ส ว 12/07/13 ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 21
 22. 22. ตัวอย่างการระบุนักวิจย ั ส ส ส ว 12/07/13 ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 22
 23. 23. ระบบสร้าง “ไฟล์ขอเสนอโครงการ” อัตโนมัติ ้ ส ส ส ว 12/07/13 ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 23
 24. 24. Tracking System สำาหรับการติดต่อสือสาร ่ ส ส ส ว 12/07/13 ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 24
 25. 25. สถานภาพระบบ TNRR 2554 - 2555 2555 ื่ เชอมข้อมูลโครงการวิจัย ิ้ ที่เสร็จสนและผลงานที่ เกียวข้อง ่ ส ส ส ว ส ส ส 2556 ระบบ ฐานข้อมูลนักวิจย ั 2557 ต้นแบบระบบ Single Window ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เปิดรับข้อเสนอ โครงการ แบบมุ่งเป้าผ่าน ระบบ Single Window 25
 26. 26. ระบบช่วยเหลือการเลือกสาขาวิชา ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 27
 27. 27. ขอบคุณ ส ส ส ว ส ส ส ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 28

×