ICT for Rural

977 views

Published on

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนชนบท

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICT for Rural

 1. 1. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนชนบท บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.stks.or.th
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ 1 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานวิชาการ , หัวหน้างานเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. หัวข้อ <ul><li>เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย </li></ul><ul><li>สถานภาพการใช้ ICT ในประเทศไทย และชุมชน / ชนบท </li></ul><ul><li>ICT ที่เหมาะสม </li></ul>
 4. 4. กิจกรรมสำคัญ ด้านไอทีของไทย APAN และ Internet2 เครือข่ายไทยสาร -II นโยบาย IT-2000 นโยบาย IT-2010 เครือข่ายกาญจนาภิเษก บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ การกำหนดให้มี CIO ภาครัฐ และแผนแม่บท IT E-Commerce Resource Center 5000 รร . บริษัท เทรดสยาม จำกัด 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 IT-Year 2538-2539 เครือข่ายไทยสาร ถึงทุกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ Y2K แห่งชาติ เครือข่ายไทยสาร -III สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ GINet Software Park Thailand SchoolNet Thailand [email_address] EU-Asia PMO การยกร่างกฎหมาย IT จำนวน 6 ฉบับ ร่าง กม . ธุรกรรมและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ครม . ร่าง กม . ลำดับรอง ตาม รธน . ๗๘ ผ่าน ครม . Govt IT Week and Govt IT Awards E-Government e-Thailand/e-ASEAN
 5. 5. IT-2010 เศรษฐกิจ สังคม ปริมาณ คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นวัตกรรม , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , การวิจัยและพัฒนา , ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ , ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้านไอที e-Industry e-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government
 6. 6. คลื่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นคลื่นที่ยิ่งใหญ่ในยุคนี้
 7. 7. เครือข่ายในคลื่นลูกที่สาม ที่มีผลต่อการบริการผู้ใช้รียกผ่านเว็บ โปรแกรมและข้อมูลการให้บริการอยู่บนเครือข่ายไม่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ปลายทาง ทั้งแบบใช้สาย และไร้สาย ผู้ใช้ปลายทาง ทั้งแบบใช้สาย และไร้สาย เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล คลื่นลูกที่สาม โอเอส โอเอส คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งชองการให้บริการเครือข่าย คลื่นลูกที่สาม คลื่นลูกที่สาม คลื่นลูกที่สาม คลื่นลูกที่สาม คลื่นลูกที่สาม
 8. 10. Web 2.0 ? Browsers, RSS Readers, anything Viewed through… Web browser Everyone Content Created by… Web Coders “ dynamic” State “ static” “ mass amatuerization” Domain of… “ geeks” “ Post / record” Primary Unit of content “ Page” “ Web Services” Architecture “ Client Server” “ Write” & Contribute Mode “ Read” Web 2.0 (2003- beyond) Web pages, plus a lot of other “content” shared over the web, with more interactivity; more like an application than a “page” Web 1.0 (1993-2003) Pretty much HTML pages viewed through a browser
 9. 11. <ul><li>ท่านรู้จัก Web 2.0 ? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>< 5 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>6 - 20 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>21 - 35 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>> 35 </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 12. เกมออนไลน์
 11. 13. ห้องคุย Camfrog ของเด็กและวัยรุ่น
 12. 14. แม่ยกดิจิทัล ?
 13. 15. คลิป ??? หาไม่ยาก
 14. 16. การเข้าถึงข่าวสารจึงมีความเสี่ยง เว็บสีเทาจำนวนมาก
 15. 17. ช่องว่างทางดิจิทัล <ul><li>มี หรือไม่มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศ </li></ul><ul><li>มี หรือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>มี หรือไม่มี “ความรู้ที่แท้จริง” หรือ “ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน” </li></ul><ul><li>มี หรือไม่มี “งบประมาณ” ในการจัดซื้อจัดหา </li></ul>
 16. 18. แนวทางแก้ไข <ul><li>??? </li></ul><ul><li>??? </li></ul><ul><li>??? </li></ul><ul><li>??? </li></ul><ul><li>??? </li></ul>
 17. 19. คัดเลือก แนะนำเว็บไซต์ที่เหมาะสม <ul><li>บันทึกรายการเว็บไซต์ด้วย Social Bookmarking </li></ul><ul><ul><li>http://delicious.com/ </li></ul></ul>เครื่องมือที่น่าสนใจ ในกลุ่ม Web 2.0
 18. 22. <ul><li>ระบบอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul><li>อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ </li></ul>โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ? เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 19. 23. เหมาะสมหรือไม่ ??? เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 20. 24. OLPC – One Labtop Per Child เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 21. 25. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 22. 26. OLPC from MIT @ Thailand เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 23. 27. GPS เครื่องมือเรียนรู้แบบค้นพบด้วยตนเอง เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 24. 28. เด็กเรียนรู้ ผู้ใหญ่แนะนำ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ ( ชนบท ) เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 25. 29. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 26. 30. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 27. 31. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 28. 32. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 29. 33. ถ่ายทอดบันทึกความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 30. 34. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 31. 35. ฐานข้อมูล ใบลาน หรือพับสา เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 32. 36. In a Greenhouse (Kagome) Nasu, Japan เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 33. 37. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 34. 38. เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 35. 39. เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เนื้อหาโดยพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
 36. 40. สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ด้วย CMS & Wiki http://stks.or.th/botany/ http://stks.or.th/botany/wiki
 37. 43. Popular (free) Wiki Software
 38. 44. แบ่งปันกันดูภาพด้วย Flickr http :// flickr . com /
 39. 46. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><ul><li>www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul>
 40. 47. ทำไม OSS คือทางเลือก <ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 </li></ul>
 41. 48. การใช้งานในปัจจุบัน <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย </li></ul></ul>
 42. 49. ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>
 43. 50. ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>76,000.00
 44. 51. ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 45. 52. การกระทำความผิดอื่นๆ <ul><li>การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา มาตรา 11 </li></ul><ul><li>การกระทำซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง มาตรา 12 </li></ul><ul><li>การจำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่งที่ใช้ในการกระทำผิด มาตรา 13 </li></ul><ul><li>การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม มาตรา 14 </li></ul>
 46. 53. การกระทำความผิด <ul><li>สปายแวร์ (Spyware) </li></ul><ul><li>Sniffer </li></ul><ul><li>การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses </li></ul><ul><li>Spamming </li></ul><ul><li>การโพสต์ หรือนำเข้าข้อมูล </li></ul><ul><li>การตัดต่อภาพ </li></ul>
 47. 54. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 48. 55. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี ( และ ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒ ( ๒ ) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 49. 56. มุมมอง / ทางเลือกใหม่
 50. 57. มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>7-Zip ฟรี </li></ul><ul><li>Xn-View ฟรี </li></ul>
 51. 58. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>Community ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>http://www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>ยึดมาตรฐาน </li></ul><ul><ul><li>การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ มีมาตรฐานการพัฒนาที่ชัดเจน </li></ul></ul><ul><li>ระบบเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผยต้นฉบับซอฟต์แวร์ ทำให้ศึกษาและปรับแก้ไขได้ </li></ul></ul>
 52. 59. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>NSTDA </li></ul></ul><ul><ul><li>SIPA </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS </li></ul></ul><ul><ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>การบินไทย </li></ul></ul>
 53. 60. OSS/Freeware <ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>XnView </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>7-Zip, IZarc </li></ul><ul><li>Dia </li></ul><ul><li>LexiTron </li></ul><ul><li>FreeMind </li></ul><ul><li>MS Office </li></ul><ul><li>ACDSee </li></ul><ul><li>PhotoShop </li></ul><ul><li>Winzip </li></ul><ul><li>Visio </li></ul><ul><li>Thai Dictionary </li></ul><ul><li>Mind Manager </li></ul>
 54. 61. OSS/Freeware <ul><li>Joomla, Mambo </li></ul><ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>LearnSquare </li></ul><ul><li>Greenstone </li></ul><ul><li>Dreamweaver </li></ul><ul><li>Captivate </li></ul><ul><li>E-Learning System </li></ul><ul><li>Digital Library </li></ul>
 55. 62. แหล่งข้อมูล <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th/elearning </li></ul>

×