Flood living

359 views

Published on

9 วิธีการอยู่กับน้ำ

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flood living

  1. 1. “สาระนารู” ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง  ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักโดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านของแม่น้ําสายต่างๆ ทําให้ประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังพบปัญหาต่างๆ มากมายฝ่ายความปลอดภัยฯ ขอแนะนําวิธีการอยู่กับน้ําท่วมที่พี่น้องชาว สวทช. สามารถนําไปปฏิบัติได้งายๆ ดังนี้ ่ ๑. เลือกใช้รองเท้า : ควรใช้รองเท้าแตะแบบที่มีสายรัดกับข้อเท้าเมื่อต้องก้าวเท้าลงในน้ํา ซึ่งทําให้เดินได้สะดวกและมั่นใจได้มากขึ้น หรือรองเท้าบูทยางสําหรับน้ําท่วมไม่สูงมาก หลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าฟองน้ํา เพราะจะทําให้ลื่นหกล้มได้ง่าย ๒. ล้างมือ-เท้าทุกครั้ง : หลังเดินลุยน้ําควรล้างเท้าด้วยน้ําสะอาดหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ๓. กระแสไฟฟ้า : ปิดเบรกเกอร์ตัวที่ควบคุมระบบไฟฟ้าในบริเวณที่น้ําอาจจะท่วมถึง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตเตรียมไฟฉายพร้อมถ่าน ควรเป็นแบบที่มีสายร้อยหรือคล้องข้อมือ เพื่อจะได้ไม่พลัดหล่นลงน้ํา แต่ถาจัดหาไฟฉายแบบใช้ในน้ําได้ก็ดี ้ ๔. น้ําดื่ม-น้ําใช้ : ต้มน้ําประปาก่อนดื่มทุกครั้ง กักเก็บน้ําสํารองไว้ที่สูงที่น้ําท่วมไม่ถึง อย่าสํารองน้ําใส่โอ่งหรือถังพลาสติกไว้ที่พ้นชั้นล่าง เพราะเมื่อใช้น้ําพร่องไปแล้ว ถังหรือโอ่งอาจจะลอยตามกระแสน้ําได้ ื ๕. การถ่ายของเสีย : เมื่อไม่สามารถใช้หองส้วมได้ ควรใช้ส้วมเฉพาะกิจแบบถุงดําครอบเก้าอี้เจาะรูหรือถัง โดยต้องโรย ้ปูนขาวครึ่งกํามือต่อการถ่ายหนึ่งครั้ง มัดปากถุงให้แน่นและหาที่เก็บให้ไกลตัว อย่าทิ้งลงน้ําเพราะจะทําให้น้ําเน่าเสียและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ๖. อุปกรณ์เอนกประสงค์ : เตรียมเชือก (เส้นยาวๆ) เอาไว้ใช้สําหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ตากผ้า ผูกหรือดึงสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้าย ผูกโยงกับเสาหรือรั้วเอาไว้จับพยุงตัวเวลาเดินลุยน้ํา ฯลฯ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่หาได้ง่าย ๗. การกันน้าเข้าบ้าน : สําหรับกระสอบทรายบริเวณสุดปลายซ้ายขวาของแนวกระสอบเป็นจุดที่น้ําเข้าได้มาก ถ้าใช้แผ่น ํพลาสติกกั้นน้ําต้องเหน็บปลายแผ่นพลาสติกเข้าแนบกับกําแพงให้มากทีสุด กําแพงกั้นน้ําเหล่านี้ต้องใช้เศษผ้าอุดรูที่ยงอาจมีหลง ่ ัเหลืออยู่โดยอุดที่ด้านนอก (ขณะน้ําท่วมแรงดันน้ําจากด้านนอกจะยิ่งกดดันให้ผ้าไปอุดรูแน่นขึ้น แต่ถ้าอุดไว้ด้านในน้ําจะดันให้ผ้าหลุดได้) นอกจากนี้ต้องอุดปลายท่อน้ําที่เข้า-ออกบ้าน โดยอาจใช้กระสอบทรายอัดและอุดที่ปลายท่อที่น้ําสามารถเข้าบ้านได้ ๘. เบอร์โทรศัพท์ : จดเบอร์โทรศัพท์ทจําเป็นไว้ในที่ที่จะหาได้ ี่ง่าย เช่น บุคคลสําคัญ สํานักงานเขต หน่วยกู้ภัย ศปภ. โรงพยาบาลการไฟฟ้า การประปา สถานีตํารวจ ฯลฯ ๙. ข่าวสาร : ติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ําท่วมจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่มา : http://www.bangkokbiznews.com ศปภ. ๑๑๑๑ กด ๕

×