Emerging Technology Trends for Library Services

724 views

Published on

ทิศทางเทคโนโลยีอุบัตใหม่กับการบริการสารสนเทศ

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
94
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Emerging Technology Trends for Library Services

  1. 1. ทิศทางของเทคโนโลยีอุบติใหม่ ั บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์ ฝ่ ายบริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2. 2. ทิศทางของเทคโนโลยีอบัตใหม่ โดย Gartner ุ ิ
  3. 3. ปัจจัยขับเคลือน ่ Internet
  4. 4. การบริการสารสนเทศด้ วยเทคโนโลยีอบัตใหม่ ุ ิ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บริการ กระบวนการทางาน ความรู้ ความสามารถ ความพร้ อมของบุคลากร โครงสร้ างพืนฐาน ้
  5. 5. Web Analytics เครื่องมือ ผู้ใช้ ??? พฤติกรรมการอ่ าน ILS Report พฤติกรรมเข้ าใช้ งาน การวิเคราะห์ ประมวลผล พฤติกรรม ICT Database & Online Report การปรับปรุง การบริการ
  6. 6. www.thailibrary.in.th facebook.com/boonlert.aroonpiboon

×